Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:46:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:46:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:38:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:37:33 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - zawieranie umów dzierżaw na grunty komunalne Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:02:51 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - sprzedaż mienia komunalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:02:43 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:02:30 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:01:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:26:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:24:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:24:29 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:24:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:23:42 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:10:12 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:09:13 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:08:27 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:06:14 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - zawieranie umów dzierżaw na grunty komunalne Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:04:18 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - sprzedaż mienia komunalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:02:26 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:01:09 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:00:54 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:00:39 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:58:57 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:58:47 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:57:21 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 144 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:27:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:27:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-03 11:40:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-03 11:39:57 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 02 lutego 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:55:35 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 27 czerwca 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:54:51 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 02 lutego 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:54:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Wierzchlas w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:53:13 edycja dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:09:50 dodanie dokumentu
Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:09:06 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:53 edycja dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:37 edycja dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:25 edycja dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:14 edycja dokumentu