Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POŚ dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:04:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:51 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:13 usunięcie załacznika
program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:02:10 edycja dokumentu
program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:01:28 dodanie dokumentu
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:00:56 usunięcie dokument
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:57:23 usunięcie dokument
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:56:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:54:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:54:01 usunięcie załacznika
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:53:16 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:52:19 edycja dokumentu
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:51:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:55:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:53:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:51:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:50:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:50:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:49:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:48:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:46:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszkoa I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:46:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:45:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/236/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszkoa I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:43:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:42:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:40:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:39:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:37:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:35:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 września do 7 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-13 13:29:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 57/2017 z przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli w zakresie stanu utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-13 13:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Piotr Sobczyński 2017-11-13 10:08:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Piotr Sobczyński 2017-11-13 10:08:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 11:50:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:29:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:23:18 dodanie dokumentu