Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:20:06 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:16:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:12:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-25 08:13:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-25 08:10:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-24 10:32:57 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie odpisu skróconego zupełnego - wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Ryszard Niedźwiecki 2017-08-24 10:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:21:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:05:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:05:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-21 13:52:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 września 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędą się 2 rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-21 13:49:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-18 09:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:26:52 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:26:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:25:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:24:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:24:05 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-11 13:36:02 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:18:28 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:14:55 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:12:53 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 392/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:09:15 dodanie dokumentu
Remont schodów na Placu Wolności w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2017-08-10 11:53:11 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31 Piotr Sobczyński 2017-08-09 14:23:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-09 09:25:03 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-09 08:22:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 391/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-08 14:44:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-08 09:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:26:51 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:25:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:25:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:24:09 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:52 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:39 edycja dokumentu
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:30 usunięcie załacznika
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:22:42 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:08:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:02:46 dodanie dokumentu