Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:01:09 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:00:54 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 12:00:39 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:58:57 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - rekrutacja Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:58:47 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 11:57:21 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 144 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:27:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-04 08:27:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-03 11:40:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-03 11:39:57 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 02 lutego 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:55:35 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 27 czerwca 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:54:51 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Wierzchlas 02 lutego 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:54:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Wierzchlas w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 14:53:13 edycja dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:09:50 dodanie dokumentu
Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:09:06 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:53 edycja dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:37 edycja dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:25 edycja dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-07-02 11:05:14 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-30 11:51:43 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-30 11:50:50 usunięcie dokument
Sołtys Sołectwa Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2018-06-28 08:28:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 10:23:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 10:07:57 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 08:21:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 08:20:08 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 08:19:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr k/2/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:36:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działka nr 201/6 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:35:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:15:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:15:30 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:15 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:08 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:07 usunięcie załacznika
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:43:58 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:43:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 510/2018 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 08:28:58 dodanie dokumentu