Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:30 usunięcie załacznika
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:22:42 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:08:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:02:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:01:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 122, obręb nr 4 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:36:19 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 687, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:36:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 308, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:35:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 381_1 -(1) obręb nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:35:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 62/61obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:34:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 62/61obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-03 14:13:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 18 maja 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 27/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:18:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:17:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:17:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 21 lipca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/225/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Noblistów Polskich Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:11:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/226/2017w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:10:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/227/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:09:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/227/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:09:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/228/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:08:35 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-07-28 08:19:49 dodanie dokumentu
Remont schodów na Placu Wolności w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2017-07-27 16:22:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 140, obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-26 13:41:34 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:43:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 308, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:36:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Noblistów Polskich Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:33:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:32:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:31:38 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:30:52 dodanie dokumentu
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:30:01 usunięcie dokument
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:29:24 edycja dokumentu
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:28:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:27:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:27:25 dodanie dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-24 09:34:49 edycja dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-24 09:33:59 dodanie dokumentu