Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:04:58 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:04:11 usunięcie dokument
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:03:44 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:02:27 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:01:22 dodanie dokumentu
Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:00:39 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:00:09 edycja dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:53 edycja dokumentu
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:29 edycja dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:15 edycja dokumentu
Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:58:59 dodanie dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:58:19 dodanie dokumentu
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:57:34 dodanie dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:57:00 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:55:37 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:53:30 dodanie dokumentu
Jasińska Danuta Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:52:50 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:52:14 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:50:50 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:50:13 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:49:39 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:47:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 12:00:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 6 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:59:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 20 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:58:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:57:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:44:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 10:03:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-09 10:52:37 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-05-07 11:20:19 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:27:27 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:26:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:27:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:13:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/282/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:11:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:10:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/285/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:07:05 dodanie dokumentu