Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:22:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:28:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:20:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:19:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:19:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:59:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:59:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:58:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:55:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:54:37 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:16:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-10-26 11:33:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-10-26 11:28:03 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 14:23:32 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 342 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 14:14:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 286 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 14:13:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb Kępa, część działka 76/2/11 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:49:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 50/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:48:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 50/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:48:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb Kępa, część działka 76/2/11 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:46:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 76/2/11 w obrębie Kępa, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:44:53 dodanie dokumentu
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:42:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:41:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:41:19 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:40:35 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:38:38 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:36:44 usunięcie dokument
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:36:19 edycja dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:35:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 09:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 09:11:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 2 miasta Mieszkowice, część działka 104/1/22 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-24 14:14:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/22 w obrębie nr 2 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-24 14:12:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 4 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka 313 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:04:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:03:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:03:11 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-10-19 08:41:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2017 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 października 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-18 10:32:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 września 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-18 08:55:58 edycja dokumentu