Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:31:33 edycja dokumentu
Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:31:22 edycja dokumentu
Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:31:10 edycja dokumentu
Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:31:01 edycja dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:30:10 edycja dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:29:44 edycja dokumentu
Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:29:28 edycja dokumentu
Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:29:20 edycja dokumentu
Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:29:04 edycja dokumentu
Oświadczenie majatkowe 2018 r. II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 12:27:40 usunięcie dokument
Komunikat o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 10:48:11 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Mieszkowic o udostępnieniu spisu wyborców Ryszard Niedźwiecki 2018-10-01 09:02:39 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów do Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 14:20:37 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 12:25:20 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. PRZEPROWADZENIA I USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE 320605 gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 11:33:49 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. PRZEPROWADZENIA I USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE 320605 gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 11:33:10 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. PRZEPROWADZENIA I USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE 320605 gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 11:32:41 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. PRZEPROWADZENIA I USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE 320605 gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 11:31:12 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 07:14:42 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-09-28 07:14:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-26 14:00:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VI nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-26 13:27:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VI nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-26 13:26:42 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VI nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-26 10:13:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VI nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-26 10:12:50 dodanie dokumentu
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:13:45 dodanie dokumentu
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:13:07 usunięcie dokument
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:12:36 edycja dokumentu
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:12:15 usunięcie załacznika
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:10:22 edycja dokumentu
Informacja o losowaniach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 09:00:12 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 07:41:53 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 07:40:33 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-25 07:40:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-24 13:35:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-24 13:33:42 usunięcie dokument
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-09-24 08:18:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-21 07:36:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-21 07:33:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-21 07:28:17 dodanie dokumentu