Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:39:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:38:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 189/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-07 14:56:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - M-c obr.4, działka nr 258 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-07 14:54:39 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-06 07:26:35 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów - (nabór VI) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-30 09:21:55 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VII nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-30 09:21:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 78/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:42:11 edycja dokumentu
Protokół Nr 78/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:42:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 77/2018 z posiedzenia z kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:40:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 77/2018 z posiedzenia z kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:40:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 76/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 24 września 2018 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:31:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 75/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 3 wrzesnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:28:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 4 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:25:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 76/2018 z posiedzenia posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 2 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:21:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 75/2018 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:19:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 74/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 14 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:18:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/312/2018zmieniająca uchwałę XXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 11:48:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:58:18 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:57:42 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:57:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 6 września 2018 r. do 25 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/320/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:38:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/320/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:37:47 usunięcie załacznika
Rzepczak Henryk - II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:09:47 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej - II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:07:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:05:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/311/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:05:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:04:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/314/2018 w sprawie sprawie skargi na Sołtysa Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/315/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/316/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/317/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:00:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/318/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 22:59:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/319/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 22:58:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/320/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 22:51:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/321/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 22:51:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/321/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 22:50:42 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-10-24 09:18:13 usunięcie załacznika
Grafik Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-19 08:58:32 dodanie dokumentu