Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:27:42 edycja dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:27:26 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:26:26 usunięcie dokument
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 11:48:37 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 11:39:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/305/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:47:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/303/2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/301/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:42:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/300/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:40:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:35:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:29:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:27:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:27:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:23:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:22:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/294/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:19:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/292/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:18:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/292/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:17:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/291/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:16:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/290/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:13:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/289/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/288/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:02:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:56:26 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:56:17 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 marca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:56:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:56:00 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:55:49 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:55:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Wierzchlas w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:44:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Wierzchlas w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 09:43:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-19 12:54:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-06-19 12:40:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-06-19 12:37:57 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-06-19 12:37:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 24 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:20:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 maja 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:14:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:13:26 edycja dokumentu