Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:06:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:05:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:05:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 629 (4) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:14:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:13:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:13:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:12:26 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:36:32 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:36:04 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:35:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:35:20 dodanie dokumentu
Remont promu rzecznego "Bez Granic" w celu odnowienia klasy jednostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:34:31 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:30:38 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:29:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 07:33:45 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:26:11 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:25:28 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:23:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 14:17:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 14:15:08 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:06:18 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:05:40 usunięcie dokument
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:05:15 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - działka nr 163 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 07:35:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- Czelin, działka nr 39/5 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 07:34:59 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 12/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-09 23:00:36 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 11/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2018-10-09 22:59:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VII nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-09 12:35:22 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów - (nabór VI) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-09 12:27:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-05 21:04:12 dodanie dokumentu
Konsultacje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-10-05 20:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-10-05 20:41:57 dodanie dokumentu
Rydzak Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 22:01:12 dodanie dokumentu
Cybort Agata - II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:59:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. o godzinie 10:30 w UM w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Mieszkowice, obr.4 działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:58:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Mieszkowice, obr.3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:55:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:53:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 199/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:52:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:50:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 555/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-10-04 21:47:02 dodanie dokumentu