Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2019-01-29 10:03:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE w m. Mieszkowice ul. W.Łokietka na terenie działki Nr 146 obręb 3, m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 21:14:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019r. w UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w obrębie Stare Łysogórki nr 5A/2 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 15:02:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Mieszkowice, obręb 4 działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 15:00:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Mieszkowice, obręb 3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 14:59:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 grudnia 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-25 11:44:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL.85.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 12:28:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL.84.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 12:27:41 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 11:45:49 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 21:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 09:50:02 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 09:39:02 edycja dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2019 r. Leszek Matuszak 2019-01-17 13:54:23 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-16 21:33:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 Stycznia 2019 r. o godzi nie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w dz. nr 50/1, ob. Czelin Ryszard Niedźwiecki 2019-01-10 11:34:47 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli archiwum zakładowego w Urzędzie Miejkim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-01-08 14:47:48 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Leszek Matuszak 2019-01-08 09:46:23 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Leszek Matuszak 2019-01-08 09:46:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 21:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:57:31 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:47:48 dodanie dokumentu
Dostawa oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenia Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:40:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod tytułem : Gromadzenie zbiorów i utrzymanie izb pamiątek regionalnych i narodowych. Wystawa pt. "Przedmioty i dokumenty związane z życiem mieszkańców Mieszkowic", zawartego w ofercie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wydzierżawienia boksu gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:43:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:43:26 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 10:40:49 edycja dokumentu
Uchwała nr CDLX.864.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-02 14:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr CDLX.863.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2019-01-02 14:32:51 dodanie dokumentu
Cywiński Patryk Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:28:38 dodanie dokumentu
Czapliński Jan Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:27:58 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:26:59 dodanie dokumentu
Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:26:06 dodanie dokumentu
Haniszewski Wiesław Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:25:22 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:24:49 dodanie dokumentu
Kokiel Aleksander Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:23:11 dodanie dokumentu
Maksymowicz Lech Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:22:37 dodanie dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:21:39 dodanie dokumentu