Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:29:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:29:09 edycja dokumentu
Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:45 edycja dokumentu
Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:31 edycja dokumentu
Grafik dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych rady miejskiej i burmistrza. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:19 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:55 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:46 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o okregach wyborczych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:06 edycja dokumentu
KALENDARZ WYBORCZY 2014 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:39 edycja dokumentu
Informacje- jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:24:33 edycja dokumentu
Informacja o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:24:22 edycja dokumentu
Protokół nr 71/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 18 czerwca 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 14:39:58 dodanie dokumentu
Protokół nr 71/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 18 czerwca 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 14:38:00 usunięcie dokument
Protokół nr 71/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 18 czerwca 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 14:36:37 edycja dokumentu
Protokół nr 71/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 18 czerwca 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 14:35:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Czelin, działka nr 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 13:04:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz udziału w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela - obręb Kępa, działka nr 460 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 13:02:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb Sitno dz. nr 19/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 13:00:22 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb Sitno dz. nr 19/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 13:00:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice wieczystej - Mieszkowice, obr.4 działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:57:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice wieczystej - Mieszkowice, obr.4 działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:57:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr.3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:56:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr.3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:56:25 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr.3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:56:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr.3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:55:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Mieszkowice, obręb 4 działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:52:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa w I półroczu 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:40:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej w I półroczu 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:39:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:38:17 dodanie dokumentu
2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:34:13 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:32:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:30:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:29:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 19_1 w obrębie Sitno gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:27:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:25:11 dodanie dokumentu