Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja z dziełalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 maja do 16 czerwca 2011 r. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:52:48 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 26.05 -16.06.2011 r. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:51:25 usunięcie dokument
Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 26.05 -16.06.2011 r. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:51:23 usunięcie dokument
Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 26.05 -16.06.2011 r. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:51:02 dodanie dokumentu
2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2011-07-01 13:42:54 usunięcie dokument
Protokół obrad VI sesji rady miejskiej. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:40:26 dodanie dokumentu
Dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach II. Piotr Sobczyński 2011-07-01 13:40:23 dodanie dokumentu
Protokół obrad VI sesji rady miejskiej. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:39:19 usunięcie dokument
Dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2011-07-01 13:36:15 usunięcie dokument
Protokół obrad VI sesji rady miejskiej. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:35:15 dodanie dokumentu
Dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2011-07-01 13:33:10 dodanie dokumentu
Protokół obrad VII sesji rady miejskiej. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:31:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2017. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:24:35 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Teresa Hryniewicz 2011-07-01 13:24:12 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 128/11 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-28 07:21:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/11 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-28 07:19:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/ 56 /2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2017. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-27 09:08:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/ 55 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-27 09:05:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Borgul 2011-06-24 08:00:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:22:12 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:29:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok.A nR viii/53/2011 Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:28:13 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok.A nR viii/53/2011 Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:27:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:24:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:22:33 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. ie Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:20:38 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. ie Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:20:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:14:09 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:09:48 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:09:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:08:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:07:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:05:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII (57) 2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2011-06-21 14:30:56 dodanie dokumentu