Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:42 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:53:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:23 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 3/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:07 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:50:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 349/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 328/19, w obrębie Troszyn stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 14:56:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 12:56:44 edycja dokumentu
Protokół Nr 25/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 11:14:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 marca 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:56:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:54:56 edycja dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:45:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:42:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:38:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/204/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:35:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:34:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:33:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:55:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:48:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:47:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 07 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:45:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 07:23:06 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 10:23:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:17:13 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:16:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:14:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:08:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:06:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-14 11:57:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:43:36 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 08:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:55:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:53:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:53:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:48:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:46:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Czelin, działka nr 415, Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 12:26:04 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:35:39 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:34:13 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:29:40 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele fililialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:55:51 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:52:43 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:50:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:41:05 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:40:15 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 2/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:36:13 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:32:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 22:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 343/2017 w sprawie trybu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:38:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:35:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:15:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:14:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz skazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:12:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:09:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:06:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:05:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 339/2017 uchylające Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:26:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:22:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/199/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:21:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:17:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:17:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:12:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:10:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:08:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:06:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:05:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:04:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:58:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:58:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:57:38 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:25:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:18:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:17:43 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:17:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:15:46 usunięcie załacznika
Pełnomocnik ds. Patologii Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:24:16 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:23:41 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:22:13 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:21:53 edycja dokumentu
Stanowisko pracy ds. Kontroli Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:21:19 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:19:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:17:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 09:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:53:28 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 lutego 2017 roku 29 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:50:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:39:21 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:32:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2017 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 marca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:50:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 41/2017 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 marca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:50:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:48:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 6 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:45:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:45:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:18:47 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:18:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:17:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:15:36 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:15:03 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:14:28 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:14:01 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:13:35 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:13:09 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:12:25 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:12:00 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:53 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:20 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:06 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:53 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:37 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:13 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:01 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:51 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:42 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:25 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:07:30 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:49 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:29 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:06 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:05:47 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:01:00 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:56:37 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:56:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 r. O godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 687, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:50:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. O godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 122, obręb nr 4 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:48:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:46:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:45:23 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:44:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:43:48 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:43:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:42:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:41:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:39:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:39:04 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:38:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:37:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:35:54 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:35:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:34:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 122 , obręb nr 4 m-ta Mieszkowice przy ul. Rycerskiej 11 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:58:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:56:15 edycja dokumentu
Protokół Nr VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:27 edycja dokumentu
Protokół Nr VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:14 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:59 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:36 edycja dokumentu
Protokół Nr V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:22 edycja dokumentu
Protokół Nr IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:07 edycja dokumentu
Protokół Nr III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:51 edycja dokumentu
Protokół Nr II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:39 edycja dokumentu
Protokół Nr I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:28 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:52:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:51:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:50:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:49:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:44:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:43:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 10:44:11 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-23 11:30:46 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:16:38 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:14:03 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:12:22 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-20 08:32:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:15:20 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:14:55 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:50:15 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:08 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:46:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 11:35:42 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 09:47:10 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:32:11 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:28:05 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:27:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:25:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:05:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:04:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:04:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:00:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 11:24:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 6 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 11:23:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:56:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:19:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:18:09 usunięcie dokument
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 08:31:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 08:30:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych położonych w działkach 688/1, 688/2, 685/8, 685/10, 165/1, 165/2, 163 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:55:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:54:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:53:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 436 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 09:46:33 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 436 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 09:46:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:20:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:19:53 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:19:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:18:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:17:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie wydzierżawienia boksu garażowego znajdującego się na terenie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:16:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 13:15:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 07 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:55:11 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 24/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 07 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:34:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 326/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:30:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Zielin w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:27:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:26:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie- zebranie wiejskie Sołectwa Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:25:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Stary Błeszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:24:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:22:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:22:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:21:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:17:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:16:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:15:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:15:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie- zebranie wiejskie Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:14:28 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:37:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:28:19 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 14:35:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 12:44:13 edycja dokumentu
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 11:54:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:52 usunięcie dokument
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:34 usunięcie dokument
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:16 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:39:14 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:38:55 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:38:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:23:58 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:08:23 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:07:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-24 08:59:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:17:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:11:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:07:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:55:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:45:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:42:19 dodanie dokumentu
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:15:36 usunięcie dokument
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:15:18 edycja dokumentu
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:14:29 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 14:52:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 12:22:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 12:21:39 usunięcie dokument
Rejestr mienia Gminy Mieszkowice wg stanu na dzień 31.12.2016 r. obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 11:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:57:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:57:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:56:32 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:56:16 usunięcie dokument
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:08:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/181/2017 w sprawie sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:06:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/182/2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:05:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/184/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:59:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/187/2017 w sprawie opłaty prolongacyjnej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:59:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/188/2017 o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:57:32 dodanie dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:39:50 edycja dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:39:25 edycja dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:38:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 09:12:16 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 09:11:20 usunięcie załacznika
Petycja Nr 1/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 07:58:10 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:55:20 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:54:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:48:09 usunięcie dokument
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:43:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/1, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:32:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 334/1, obręb nr Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:31:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 grudnia 2016 roku do 8 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:30:05 dodanie dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:29:07 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:27:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice, zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:26:34 dodanie dokumentu
Kontrole Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:11:32 edycja dokumentu
Kontrole Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:10:53 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:59:36 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:42:56 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:37:06 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:31:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:09:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:08:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:07:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 321/2017 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:06:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 325/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 324/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 323/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:47:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 322/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:47:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 320/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:39:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez budowę sali jadalni i pokoi socjalnych dla osób niepełnosprawnych na terenie działki Nr 331/6, obręb Goszków, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 11:05:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach NR 193/14, 193/18 przy ul. Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na terenie działki Nr 193/13 obręb 1, m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 11:04:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 07:21:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 07:20:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 13:53:47 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 12:59:33 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 10:05:48 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 10:05:29 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:41:33 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:34:43 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:34:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-06 14:59:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 319/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-02-06 09:51:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-02 07:43:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-02 07:43:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 15:04:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 15:04:03 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 09:25:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 14:49:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 334/1 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 14:48:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:54:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:53:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:51:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:51:13 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:50:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-30 09:46:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-30 09:44:02 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:38:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:37:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:36:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 317/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:34:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:33:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:14:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:13:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:12:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 08:52:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 07:11:51 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-25 11:40:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII.87.2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-24 08:31:26 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych na 2017 rok w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 14:54:42 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 14:53:57 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:24:43 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:24:16 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:04:04 dodanie dokumentu
Burmistrza Mieszkowic z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 08:56:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 21 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:40:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 334/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:39:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 5 część działki nr 38/1, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:37:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:35:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:33:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:32:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:30:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:27:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:38:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie dokonania zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:35:37 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:04:38 edycja dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:04:26 edycja dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:49:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:49:14 usunięcie załacznika
Protokół Nr XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:45:09 edycja dokumentu
Protokół Nr XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:44:09 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 08:29:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-17 12:58:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:54:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:54:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2017 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2017 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:53:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:16:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:14:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:14:14 dodanie dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:53:29 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:53:00 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:52:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 455 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:20:02 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 435 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:16:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:13:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 12:58:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 12:58:23 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:12:02 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 09:41:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 08:28:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:31:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:30:30 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:25:24 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:00:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:48:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:47:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/173/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/174/2016 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:45:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/175/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:44:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/176/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017 ? 2021 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/177/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:40:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/178/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/179/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:34:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:34:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:33:39 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2017r Piotr Sobczyński 2017-01-04 10:10:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:47:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:46:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:45:52 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:26:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLV.697.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:20:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLV.696.2016 w sprawie uchylenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:19:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCXXXVI.635.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:18:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:12:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:12:03 usunięcie dokument
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:11:15 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą funkcjonowania MGOK Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:10:10 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:09:29 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:03:43 edycja dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:03:05 usunięcie załacznika
Protokół Nr 21/2016 posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 11:39:27 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/2, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:09:53 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/2, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:09:32 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - ul. 1 Maja nr 6, KW nr 4721/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:07:07 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:50:35 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:25:13 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:24:45 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:23:33 usunięcie dokument
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:23:01 usunięcie dokument
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:22:51 usunięcie dokument
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:17:11 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:45 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:27 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:08 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:15:43 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:15:19 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:14:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:14:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 14:16:07 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 14:15:52 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 10:40:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 10:40:04 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 09:59:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 08:49:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 08:45:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:48:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:47:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:45:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:44:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 13:28:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 13:28:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 08:03:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 07:58:20 edycja dokumentu
Protokół Nr 36_2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowodnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 07:47:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wydanym postanowieniu o odmowie zawieszenia postępowania Piotr Sobczyński 2016-12-20 12:56:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/4, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2016-12-19 14:59:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-12-19 13:05:57 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:58:21 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2017 na podstawie biletów miesięcznych. Piotr Sobczyński 2016-12-16 14:51:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:39:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:38:43 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:31:32 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:30:25 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:29:48 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 293/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 09:42:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCXXXVI.636.2016 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 09:39:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 08:41:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:04:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:04:07 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:03:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:02:41 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:01:58 usunięcie załacznika
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 14:57:32 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:14:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie zmiany administratora dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:11:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2016 w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:10:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:09:14 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 13:48:11 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 13:45:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 09:32:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 09:30:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 07:55:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 11:13:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-09 10:51:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-09 10:49:33 dodanie dokumentu
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2017r Piotr Sobczyński 2016-12-08 16:01:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 284/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:51:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:47:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-06 11:34:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2016 z przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli w zakresie stanu utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-06 11:30:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-05 14:49:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-05 14:49:30 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-02 20:58:30 edycja dokumentu
Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2016-12-02 08:09:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 285/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:13:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 5 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 1187, obręb nr 5 m-ta Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:07:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:03:14 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 15:00:59 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:21:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:14:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 34/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:42:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:42:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:12:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:11:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:05:44 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 15.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-28 18:16:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-27 22:43:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-27 22:36:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:50:28 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:35:08 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:34:20 usunięcie załacznika
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 30.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:37:52 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:33:45 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:33:14 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 18.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:24:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 30.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 13:55:32 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 13:53:52 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:18:44 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:13:16 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości stawek podatku na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:37:18 usunięcie dokument
Informacja o wysokości stawek podatku na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:36:51 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:24:32 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:18:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy oraz aktywów obcych będących w użytkowaniu Gminy i pozostałych środków trwałych Urzędu Miejskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 14:32:49 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 10:29:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 10:27:30 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-11-15 14:39:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/169/2016 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:19:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/168/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:18:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/166/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/165/2016 Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:15:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/164/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:14:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/163/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/162/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - St. Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:12:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/161/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:12:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/160/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:11:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/159/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/158/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:09:13 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 11:48:03 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 września 2016 roku do 8 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-10 15:08:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-09 12:02:46 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-09 12:02:35 usunięcie załacznika
Petycja Nr 5/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-08 14:37:20 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 14:00:38 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 14:00:10 usunięcie załacznika
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:59:59 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:31:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:19:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 13:25:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 13:17:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:30:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:30:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:28:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:28:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 08:43:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 08:43:25 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:52:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:51:49 usunięcie dokument
Petycja Nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:51:39 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:30:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 12:12:06 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicah Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:41:08 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:37:38 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:37:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:32:16 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:29:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:28:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:28:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:31 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:02 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:46 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:24 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:16 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:10 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:25:59 usunięcie załacznika
Zarządzanie Nr 274/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:18:29 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice, działka nr. 1187 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 08:59:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 12 stycznia 2016 r. kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzonego przez OPS w Mieszkowicach postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy jednodniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla szkół podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach a także uprawnionych skierowanych przez OPS w Mieszkowicach w roku 2016, w związku z protestem wniesionym przez Firmę Usługowo - Handlową Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:06:20 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli planowej, doraźnej i sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach w dniu 14 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:05:53 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz realizacji petycji zgłoszonych w 2015 i 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:05:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:57:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:57:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:56:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 14:05:15 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 14:03:56 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 126 w rejonie ul. Poniatowskiego na działkach Nr 1007/1, 1179/2, 1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 07:59:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59, 86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 07:58:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-26 07:30:26 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-25 22:31:51 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-25 22:31:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości- część działki nr 45/1, obręb CZELIN Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:21:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:20:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 273/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:20:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 18/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 10 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:18:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 18/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 10 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:18:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-21 09:40:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:52:10 usunięcie dokument
Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:52:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:49:13 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-19 09:14:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 21:10:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:56:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:55:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:53:18 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 12.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:45:28 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:43:18 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 27.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:43:07 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 19.07.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:31:46 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 19.07.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:31:20 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 21.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:29:24 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 21.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:29:12 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 25.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:28:12 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 28.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:26:47 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 28.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:26:29 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 29.09.2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:25:05 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 19:53:55 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 14:55:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-14 11:18:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 14:51:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 14:51:07 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 12:52:53 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 09:41:47 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 27.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:41:50 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 28.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:41:12 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 25.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:39:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 24.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:38:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 25.06.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:38:24 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 30.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:37:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:36:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 12:00:27 dodanie dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:40:31 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:40:03 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:35:49 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:35:39 edycja dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:33:50 edycja dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:33:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:11:23 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:07:50 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:05:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2012 w sprawie opłaty za dodatkowy koszt związny ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:04:49 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-10 14:57:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-10 14:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:18:34 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:18:19 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:09:53 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 266/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 269/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 08:17:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 08:03:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 07:57:17 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR CCLXI.462.2016 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 11:31:35 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:34:39 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:29:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:26:19 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nr 1186/18/22, obręb nr 5 m- ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 14:21:51 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/1 Czelin Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 14:21:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 08:50:05 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectw Zielin odbytego w dniu 27.08.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:52:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/21, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:51:53 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:17:37 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:14:51 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:14:21 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 13:08:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:55:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:55:23 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:54:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:51:04 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2017 oraz spraw organizacyjnych Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:30:04 dodanie dokumentu
Protokół Zebrania Mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 5 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:29:01 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla odbytego w dniu 30.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:26:35 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:17:21 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:15:43 usunięcie dokument
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 10:22:25 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 10:21:59 edycja dokumentu
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:55:38 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:53:50 usunięcie dokument
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:52:45 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:49:50 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zgonu Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:47:35 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:37:14 dodanie dokumentu
Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:36:00 dodanie dokumentu
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:33:28 dodanie dokumentu
Transkrypcja Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:26:32 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:25:00 dodanie dokumentu
Uznanie ojcostwa Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:23:30 dodanie dokumentu
Zmiana imienia lub nazwiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:11:40 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:03:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:02:59 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 27.08.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:44:08 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:42:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:34:19 dodanie dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:16:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CLXXXV.348.2016 w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 07:46:02 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:57:39 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:54:40 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:54:19 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:53:01 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:52:07 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:51:23 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:44:53 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:44:30 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:30:58 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:30:32 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:29:38 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:28:35 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:27:47 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:26:05 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 25.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:25:28 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 22.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:21:25 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 24.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:21:01 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26.01.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:20:18 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 28.04.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:19:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 25.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:17:58 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:17:15 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:16:41 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26.05.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:16:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:15:11 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 31.07.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:02:56 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:01:03 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:00:27 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:00:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:59:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:58:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:57:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:56:49 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:56:26 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku w sprawie propozycji wniosków do budżetu na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:55:16 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:46:01 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:45 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 19.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:29 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 19.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 12:52:30 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 25.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:57 dodanie dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:21 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:08 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn z odbytego w dniu 28.04.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:30:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 46/5 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:25:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 14:38:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 14:36:59 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn w dniu 24.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:31:24 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 16.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:27:47 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 263/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 176/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:14:14 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 10:00:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 01.12.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:49:15 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice z dnia 13 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:59 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2016 - 24 Sierpńa 1015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:48 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 30 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:35 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 10 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:13 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 22 Czerwca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:56 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 11 Maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:38 edycja dokumentu
Protokół z oględzin oświetlenia posesji i balkonów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:25 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:44:45 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:44:00 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn w dniu 12.02.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:42:26 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:38:58 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:37:30 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:37:19 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 27.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:36:55 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 14.06.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:36:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:34:49 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 03.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:34:11 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:33:28 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 17.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:33:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 17.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:32:49 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:32:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 07 września 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:26:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 07 września 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:26:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:21:01 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:51:12 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:51:00 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 24.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:49:43 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:45:54 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 04.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:44:36 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 23.03.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:44:02 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 04.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:42:46 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 23.03.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:40:52 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:39:31 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:38:53 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:38:26 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:35:00 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:34:16 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:32:31 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:32:16 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:31:24 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:31:02 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:09:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 09.03.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:08:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:06:52 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 03.02.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:04:59 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:03:42 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:02:55 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:02:03 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:01:43 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 27.07.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:58:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:57:01 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:56:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:45:25 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:44:39 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:43:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/22, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:41:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:40:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:29:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach stosowanej przy obrocie wartości pieniężnych w związku ze sprzedażą biletów na promie rzecznym ?Bez Granic? w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:25:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:22:50 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:14:00 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:13:28 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:12:46 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:12:33 edycja dokumentu
Rejestr Działań Informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic wobec zobowiązanych, u których powstały zaległości z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 09:14:35 edycja dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:31:41 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:31:09 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:30:07 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:32:11 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:31:42 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:30:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie upoważnienia dla Wandy Mazur - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach i Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ponocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:23:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-22 09:51:56 edycja dokumentu
Uchwał Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:13:59 edycja dokumentu
Uchwał Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:13:04 dodanie dokumentu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:00:20 usunięcie dokument
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:59:28 edycja dokumentu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:56:54 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:54:14 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:54:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:36:47 dodanie dokumentu
Regulamin Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:34:30 usunięcie dokument
Regulamin Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:34:03 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVIII/156/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:23:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:22:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:22:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:54:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR 11, na terenie działek Nr 34, 188/6 obręb 3 m Mieszkowice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu z siedzibą ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII1492016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:52:36 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:51:55 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 12:22:11 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 12:21:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 16 czerwca do 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:53:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:50:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:50:04 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:48:27 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:48:16 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:47:35 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 8 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:46:59 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 7 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:46:28 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:46:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 sierpnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 08:24:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej za I półrocze odbytego w dniu 18 sierpnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 08:23:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 34/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej za I półrocze odbytego w dniu 18 sierpnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 08:23:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lipca 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 08:22:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:30:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/154/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:30:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/157/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:29:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/154/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:29:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:28:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:27:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/151/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:25:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/151/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:25:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/150/2016 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego, stanowiącego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:24:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/149/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 14:24:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2016-09-14 09:07:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-07 10:54:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR11, na terenie działek Nr 34,188/6 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-06 09:28:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 6/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:34:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 5/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:34:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:33:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr 3/2015 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:33:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:32:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:32:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:31:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 14:31:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 13:48:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 13:47:27 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 13:46:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-05 13:37:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 254/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-03 09:06:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-03 09:06:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 252/2016 w sprawie zmiany stron umowy Ryszard Niedźwiecki 2016-09-03 09:05:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:10:04 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:09:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:08:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:07:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:03:11 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:02:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:01:43 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 11:00:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 10:17:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 10:17:37 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-01 09:51:55 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:53:53 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:53:39 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrześeń 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:52:27 usunięcie dokument
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrześeń 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:52:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 249/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Marii Sobczyńskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:45:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 247/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:44:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Danuty Jasińskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,pro wadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:39:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:37:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 244/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-08-31 15:36:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 maja 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-23 12:58:27 edycja dokumentu
Protokół Nr 27/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-23 12:58:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2016 Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-23 12:58:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 lipca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-23 12:57:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 lipca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-23 12:57:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR 11, na terenie działek Nr 34,188/6 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-08-08 09:25:09 dodanie dokumentu
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie Piotr Sobczyński 2016-08-05 14:53:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1, 58, 59, 86, 94, 511, 573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 13:05:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1, 58, 59, 86, 94, 511, 573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 13:04:53 usunięcie załacznika
Postanowienie aministracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59,86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 13:04:26 usunięcie dokument
Postanowienie aministracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59,86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 13:02:35 dodanie dokumentu
Postanowienie aministracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59,86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 12:59:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1, 58, 59, 86, 94, 511, 573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 10:48:59 edycja dokumentu
Postanowienie aministracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59,86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-08-04 10:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-08-03 15:07:02 dodanie dokumentu
Protokół kontroli doraźnej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-08-03 12:44:34 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w dniach 25 września i 5 października 2015 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz remiz OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-08-03 10:50:35 usunięcie dokument
Protokół Nr 19/2015 z przeprowadzonej w dniach 25 września i 5 października 2015 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz remiz OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-08-03 10:48:53 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcy - Mieszkowice, obr.4, działka nr 150 Ryszard Niedźwiecki 2016-08-02 09:43:59 dodanie dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiadla Mieszkowice - 12 sierpnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-01 12:37:25 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiadla Mieszkowice - 12 sierpnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-08-01 12:37:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2016-07-29 13:37:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2016-07-29 13:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-29 13:36:55 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-07-27 13:50:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-25 07:47:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-25 07:47:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-25 07:46:58 usunięcie załacznika
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-07-21 14:34:45 edycja dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2016 r. w zakresie sposobu realizacji postanowień umowy z dnia 30.12.2015 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-07-21 13:15:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-21 12:56:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-21 12:56:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 241/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-20 11:15:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2016-07-20 07:14:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 1187 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 15:02:55 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka oznaczona nr 1189-(9), obręb nr 4 m-ta M ieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 14:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189 (9), w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 14:54:59 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 13:23:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowichach w dniu 10 czerwca 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 13:07:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2016 Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:51:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za I półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:50:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:48:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za I półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:35:18 usunięcie dokument
Sprawozdanie z Komisji Oświaty,Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:26:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za I półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:22:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-18 12:17:16 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Obiekt Sportowy przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-07-15 14:46:54 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Obiekt Sportowy przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-07-15 14:43:57 usunięcie dokument
Protokół z kontroli - Obiekt Sportowy przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-07-15 14:43:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-12 20:44:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-12 20:43:22 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 września  2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-07-12 20:36:29 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 września  2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-07-12 20:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie zbycia nieruchomści loalowej stanowiącej własności Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 11:16:19 dodanie dokumentu
Zzrządzenie Nr 237/2016 w sprawie zbycia nieruchomści loalowej stanowiącej własności Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 11:14:45 usunięcie dokument
Zzrządzenie Nr 237/2016 w sprawie zbycia nieruchomści loalowej stanowiącej własności Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 11:14:31 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 60 o pow. 0,0981 ha obręb nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 08:51:08 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 60 o pow. 0,0981 ha obręb nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 08:50:32 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 60 o pow. 0,0981 ha obręb nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-11 08:49:24 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 12 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-07-08 14:45:24 edycja dokumentu
Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2016-07-08 09:38:13 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2016-07-08 09:36:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-07-06 14:44:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 233/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej Ryszard Niedźwiecki 2016-07-06 14:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-07-06 12:20:06 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-07-01 15:05:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-07-01 15:02:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1, 58, 59, 86, 94, 511, 573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-06-30 12:08:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CLXXXV.347.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-29 13:48:08 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CLXXXV.347.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-29 13:45:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CLXXXV.347.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-29 13:44:59 dodanie dokumentu
Rejestr Działań Informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic wobec zobowiązanych, u których powstały zaległości z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2016-06-29 10:04:19 edycja dokumentu
Rejestr Działań Informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic wobec zobowiązanych, u których powstały zaległości z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2016-06-29 10:03:52 dodanie dokumentu
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice, Moryń i Cedynia oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego Piotr Sobczyński 2016-06-29 08:10:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 14:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 231/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 09:56:39 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 09:48:10 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:25:26 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:22:13 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:19:10 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:19:07 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:18:59 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-28 08:18:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 13:13:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 13:12:40 usunięcie załacznika
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:59:04 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Parking przy Placu Wolności - czerwiec 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:49:44 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Parking przy Placu Wolności - maj 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:49:22 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Przystanek PKS ul. Chojeńska Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 232/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:40:31 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:40:01 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 11 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:38:27 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:30:05 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-06-24 07:29:48 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice_Działka nr 1187 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-23 09:47:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 14:52:47 edycja dokumentu
Protokół Nr XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 14:52:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 14:51:27 edycja dokumentu
Protokół Nr XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 14:51:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 12:23:14 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 11:30:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 12 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 11:30:31 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 11 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 11:30:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z dzialalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 7 kwietnia do 15 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-06-20 11:28:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:45:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/149/2016 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:44:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/148/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 ? 2019 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:43:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:42:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/146/2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:42:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/145/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:41:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:40:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:40:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/143/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:40:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/142/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:39:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/141/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/140/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:37:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/139/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:36:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/138/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:35:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:35:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:34:48 dodanie dokumentu
Uchwał Nr XVII/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:34:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 175_2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:24:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-17 17:24:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-16 14:58:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Ryszard Niedźwiecki 2016-06-16 14:57:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 17/2016 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-06-14 11:47:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 maja 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-06-14 11:46:26 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2016-06-14 09:58:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 08 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 37/18 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-13 13:37:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowichach w dniu 16 maja 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-06-13 13:31:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 30/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowichach w dniu 16 maja 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-06-13 13:30:57 dodanie dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Leonarda i Danuty Skukowskich na część działki 186/6 położonej w obrębie nr 1 m-ta Mieszkowice w celu poprawienia warunków nieruchomości przyległej, położonej w działce 186/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 14:29:15 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 09:02:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 09:01:49 usunięcie dokument
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:57:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:57:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:57:06 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:56:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:56:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:54:54 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:54:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:53:55 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:53:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:27:33 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:27:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:26:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-08 08:26:11 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-06-07 10:30:53 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-06-07 10:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-06-07 07:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie wydierżawienia części nieruchomości położonej na działce nr 186/6, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-06-06 13:47:12 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-06-06 13:39:10 edycja dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Mieszkowice za rok 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-06-01 11:17:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiacej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-05-30 14:41:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-30 14:38:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-30 14:38:09 dodanie dokumentu
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2 Piotr Sobczyński 2016-05-30 13:50:11 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-05-25 09:06:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 25/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 21 kwietnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-25 08:44:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2016-05-24 09:51:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2016-05-24 08:32:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, przy ul.Chojeńskiej nr 19 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-23 14:57:56 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowość prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-05-23 11:38:23 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowość prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-05-23 11:37:59 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działaka nr 358/18 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:50:01 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działaka nr 358/18 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:49:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działaka nr 358/18 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:48:21 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działki nr 37/18 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:47:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:46:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:45:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37/18, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:43:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37/18, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-05-20 13:42:44 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016-2020 Piotr Sobczyński 2016-05-18 12:26:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publcznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Sobczyński 2016-05-18 12:25:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Sobczyński 2016-05-18 12:23:59 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-18 12:13:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:14:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 marca 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:11:52 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:11:39 edycja dokumentu
Protokół Nr 26/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lutego 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:11:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 25/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 stycznia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:11:24 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:11:12 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-05-17 10:10:57 dodanie dokumentu
Łuszczek Józef Jakub Sobek 2016-05-16 10:51:25 dodanie dokumentu
Łuszczak Józef Jakub Sobek 2016-05-16 10:50:31 usunięcie dokument
Bieliński Eugeniusz Jakub Sobek 2016-05-16 10:49:23 edycja dokumentu
Dobrowolski Marek Jakub Sobek 2016-05-16 10:45:00 dodanie dokumentu
Dąbrowski Marek Jakub Sobek 2016-05-16 10:43:28 usunięcie dokument
Domaradzki Henryk Jakub Sobek 2016-05-16 10:42:30 dodanie dokumentu
Donaradzki Henryk Jakub Sobek 2016-05-16 10:41:12 usunięcie dokument
Michałowski Konstanty Jakub Sobek 2016-05-16 10:26:29 dodanie dokumentu
Mickałowski Konstanty Jakub Sobek 2016-05-16 10:24:44 usunięcie dokument
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-05-16 09:22:42 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-05-16 09:19:27 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-05-16 08:41:27 edycja dokumentu
Rzepczak Remigiusz Jakub Sobek 2016-05-16 08:39:08 edycja dokumentu
Rzepczak Remigiusz Jakub Sobek 2016-05-16 08:38:32 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju Ryszard Niedźwiecki 2016-05-16 08:15:56 dodanie dokumentu
Cybort Agata Jakub Sobek 2016-05-16 08:15:28 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-12 14:19:04 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-12 14:18:36 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-12 14:18:04 edycja dokumentu
Hryniewicz Teresa Jakub Sobek 2016-05-12 08:33:34 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa Jakub Sobek 2016-05-12 08:30:52 usunięcie dokument
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 10:22:27 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 10:21:23 usunięcie dokument
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 10:20:56 usunięcie dokument
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 10:19:03 edycja dokumentu
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 10:18:07 usunięcie załacznika
Spirzak Maria Jakub Sobek 2016-05-11 08:30:27 dodanie dokumentu
Skowrońska Maria Jakub Sobek 2016-05-11 08:29:42 dodanie dokumentu
Nowak Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 08:29:01 dodanie dokumentu
Mickałowski Konstanty Jakub Sobek 2016-05-11 08:27:56 dodanie dokumentu
Michalska Stanisława Jakub Sobek 2016-05-11 08:26:49 dodanie dokumentu
Łuszczak Józef Jakub Sobek 2016-05-11 08:26:04 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Jakub Sobek 2016-05-11 08:24:46 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Jakub Sobek 2016-05-11 08:24:17 dodanie dokumentu
Dymidów Janusz Jakub Sobek 2016-05-11 08:23:39 dodanie dokumentu
Dorywalska Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 08:23:00 dodanie dokumentu
Donaradzki Henryk Jakub Sobek 2016-05-11 08:22:26 dodanie dokumentu
Dąbrowski Marek Jakub Sobek 2016-05-11 08:21:54 dodanie dokumentu
Chodyniecka Helena Jakub Sobek 2016-05-11 08:21:17 dodanie dokumentu
Bieliński Eugeniusz Jakub Sobek 2016-05-11 08:20:40 dodanie dokumentu
Rzepka Grażyna Jakub Sobek 2016-05-11 08:19:11 dodanie dokumentu
Rzepczak Remigiusz Jakub Sobek 2016-05-11 08:18:37 dodanie dokumentu
Pożarycka Czesława Jakub Sobek 2016-05-11 08:17:53 dodanie dokumentu
Paszko Maria Jakub Sobek 2016-05-11 08:16:52 dodanie dokumentu
Obolewicz Marzena Jakub Sobek 2016-05-11 08:15:31 dodanie dokumentu
Nowicka Barbara Jakub Sobek 2016-05-11 08:14:13 dodanie dokumentu
Mazur Wanda Jakub Sobek 2016-05-11 08:13:07 dodanie dokumentu
Flamer Joanna Jakub Sobek 2016-05-11 08:12:29 dodanie dokumentu
Dworczyk Michał Jakub Sobek 2016-05-11 08:11:28 dodanie dokumentu
Cybort Agata Jakub Sobek 2016-05-11 08:10:32 dodanie dokumentu
Kwaśniak Bolesław Jakub Sobek 2016-05-11 08:08:51 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Jakub Sobek 2016-05-11 08:07:50 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-11 08:07:11 dodanie dokumentu
Koeller Elżbieta Jakub Sobek 2016-05-11 08:06:21 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa Jakub Sobek 2016-05-11 08:05:39 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Jakub Sobek 2016-05-11 08:05:07 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Jakub Sobek 2016-05-11 08:03:38 dodanie dokumentu
Jasińska Danuta Jakub Sobek 2016-05-11 08:03:02 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Jakub Sobek 2016-05-11 08:02:16 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Jakub Sobek 2016-05-10 10:30:14 usunięcie dokument
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:35:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu prowadzenia i rejestrowania działań informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:34:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:32:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:32:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:31:34 dodanie dokumentu
Mazur Wanda Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:59 usunięcie dokument
Obolewicz Marzena Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:55 usunięcie dokument
Cybort Agata Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:53 usunięcie dokument
Rzepka Grażyna Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:49 usunięcie dokument
Nowicka Barbara Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:46 usunięcie dokument
Rzepczak Remigiusz Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:41 usunięcie dokument
Flamer Joanna Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:22:11 usunięcie dokument
Paszko Maria Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:21:50 usunięcie dokument
Kwaśniak Bolesław Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:21:03 usunięcie dokument
Dworczyk Michał Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:20:32 usunięcie dokument
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:12:16 usunięcie dokument
Koeller Elżbieta Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:11:32 usunięcie dokument
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:10:55 usunięcie dokument
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2016-05-09 22:10:30 usunięcie dokument
Hryniewicz Teresa Jakub Sobek 2016-05-09 11:05:33 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Jakub Sobek 2016-05-09 11:01:38 dodanie dokumentu
Koeller Elżbieta Jakub Sobek 2016-05-09 11:01:06 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Jakub Sobek 2016-05-09 11:00:15 dodanie dokumentu
Dworczyk Michał Jakub Sobek 2016-05-09 10:54:49 dodanie dokumentu
Kwaśniak Bolesław Jakub Sobek 2016-05-09 10:54:19 dodanie dokumentu
Paszko Maria Jakub Sobek 2016-05-09 10:53:40 dodanie dokumentu
Flamer Joanna Jakub Sobek 2016-05-09 10:52:59 dodanie dokumentu
Rzepczak Remigiusz Jakub Sobek 2016-05-09 10:51:47 dodanie dokumentu
Nowicka Barbara Jakub Sobek 2016-05-09 10:51:15 dodanie dokumentu
Rzepka Grażyna Jakub Sobek 2016-05-09 10:50:39 dodanie dokumentu
Cybort Agata Jakub Sobek 2016-05-09 10:43:09 dodanie dokumentu
Obolewicz Marzena Jakub Sobek 2016-05-09 10:41:29 dodanie dokumentu
Mazur Wanda Jakub Sobek 2016-05-09 10:40:20 dodanie dokumentu
Świerczńska Iwona Jakub Sobek 2016-05-09 10:39:00 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2016-05-05 08:54:48 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2016-05-05 08:44:11 usunięcie dokument
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2016-05-05 08:43:47 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-05 08:42:02 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-04 10:36:40 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-04 10:36:32 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-05-04 10:36:08 dodanie dokumentu
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2016-05-04 07:49:00 edycja dokumentu
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2016-05-04 07:48:42 usunięcie załacznika
Protokół Nr 24/2016 posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-02 20:37:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2016 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 15 stycznia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-02 20:37:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 24/2016 posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-05-02 20:36:58 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 10 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-05-02 13:01:57 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/27 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-29 12:34:58 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/27 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-29 12:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-29 08:26:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/27, w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-29 08:26:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-28 13:28:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-28 13:27:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-04-28 13:27:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 211/2016 w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w kosiarkach, wykaszarkach, pilarkach spalinowych oraz traktorkach do koszenia trawy stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-28 13:27:00 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka oznaczona nr 42/5 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 14:54:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 14:15:09 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 09:00:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 216/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 08:21:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 216/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 08:21:33 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 08:21:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-25 08:21:11 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 14:53:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 14:52:00 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 216/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 14:50:39 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 37 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 10:28:40 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Anny Kijo część działki 186/6 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 10:28:15 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - Obręb Czelin, działka nr 44/6 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-21 10:27:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:56:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 214/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 446, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:54:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 186, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:54:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 186, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:53:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:53:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:53:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:52:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 7 kwietnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-04-20 12:52:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-15 14:05:00 dodanie dokumentu
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2016-04-15 13:49:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2016-04-14 08:33:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2016-04-14 08:17:49 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 13:56:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 10:42:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 10:41:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 10:31:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 10:11:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-13 10:11:09 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 10 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-04-12 08:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 10:16:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 10:15:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 10:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 10:15:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 10:15:02 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:44:35 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:42:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice - obr. 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:40:14 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:39:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu rosnących drzew olszy czarnej, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas (park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:39:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44, Ryszard Niedźwiecki 2016-04-11 09:38:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/132/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 15:00:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/132/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 14:58:37 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVI/131/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice... Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:46:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/129/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:44:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/135/2016 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/134/2016 w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:43:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/133/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:42:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/132/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/131/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice... Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:41:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:40:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:39:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/128/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:39:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 10 marca do 6 kwietnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:37:05 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:36:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 maja 2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-08 13:27:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 19/2016 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 15 stycznia 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-07 14:52:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-07 11:31:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-07 11:30:55 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-04-07 08:10:00 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego ? Mieszkowice, obr.2, działka nr 60 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 09:53:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 stycznia i 1 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 07:54:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 stycznia i 1 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 07:53:31 usunięcie dokument
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 stycznia i 1 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 07:53:27 edycja dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 stycznia i 1 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 07:52:47 edycja dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 stycznia i 1 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-06 07:52:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 23/2016 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 marca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 09:08:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 22/2016 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 9 marca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 09:03:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 21/2016 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 29 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 09:03:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 06 marca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 09:01:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 15/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 29 lutego 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:59:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 marca 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:58:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lutego 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:57:19 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.2, działka nr 104/3 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:38:42 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:37:19 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:37:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:36:54 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:36:40 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:36:23 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:32:49 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:32:23 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:31:51 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:31:19 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:30:11 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-05 08:29:59 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2016-04-04 08:07:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 22:02:35 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 7 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 22:02:21 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 22:02:05 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 13:08:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 13:08:35 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 13:06:30 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2016-04-01 13:06:14 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:55:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:54:39 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:54:04 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:53:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:53:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:52:58 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice z dnia 13 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:38:51 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice z dnia 13 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:35:00 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice z dnia 13 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:34:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 6/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:33:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:33:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr 3/2015 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:32:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 205/2016 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:28:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:27:53 dodanie dokumentu
Zapraszamy na obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 7 kwietnia 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:10:24 edycja dokumentu
Zapraszamy na obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 7 kwietnia 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-31 23:08:04 dodanie dokumentu
Protokół z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-30 11:29:52 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 202/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiace własność Gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-03-29 11:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiace własność Gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-03-29 11:57:00 dodanie dokumentu
Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2016-03-29 11:55:50 dodanie dokumentu
Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2016-03-29 11:54:59 usunięcie dokument
Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2016-03-29 11:50:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-24 17:44:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-24 17:44:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-24 17:42:59 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach które odbędą się w dniu 10 marca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-24 17:40:03 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-23 14:34:34 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44 Czesława Podwińska 2016-03-23 14:03:55 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice Czesława Podwińska 2016-03-23 10:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 198/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 14:21:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 14:21:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 196/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 14:20:48 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2016-03-22 10:48:23 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2016-03-22 10:41:32 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2016-03-22 10:38:26 dodanie dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 08:52:01 dodanie dokumentu
Zrządzenie Nr 199/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, obręb nr 5 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 08:23:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w II półroczu 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 08:22:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 stycznia do 9 marca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 08:20:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 25/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 stycznia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 08:18:59 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-22 07:36:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistzra Mieszkowic o wydanej decyzji_kanalizacja Kamionka Piotr Sobczyński 2016-03-18 11:24:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistzra Mieszkowic o wydanej decyzji_kanalizacja Goszków Wierzchlas Piotr Sobczyński 2016-03-18 11:23:53 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 14:27:39 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2016r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kłosów - działka nr 106/1 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 08:23:01 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 08:19:53 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 08:19:36 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 08:19:20 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2016-03-17 08:18:56 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2016-03-16 09:21:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/245/2013 z dnia 26 września 2013 r Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:36:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/245/2013 z dnia 26 września 2013 r Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:35:01 dodanie dokumentu
UchwałA Nr XV/126/2016 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:34:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/125/2016 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:33:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/124/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w zakresie nieotrzymania świadczenia na zakup leków. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:32:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/123/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/122/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:32:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/121/2016 w sprawie powołania skarbnika gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:31:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/120/2016 w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/119/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:30:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 - 2020" Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:29:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 - 2020" Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:29:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/117/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:27:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/117/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności Ryszard Niedźwiecki 2016-03-15 13:27:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-14 13:52:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 195/2016 w sprawie trybu przyznawania dofinasowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-14 13:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-14 13:51:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:16:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:14:31 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:12:11 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:11:22 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:10:58 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-03-11 14:10:30 dodanie dokumentu
Skarbnik Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 12:54:49 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2015 z przeprowadzonej w dniach 25 września i 5 października 2015 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz remiz OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 10:29:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2015 z przeprowadzonej w dniach 25 września i 5 października 2015 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz remiz OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 10:28:31 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 09:25:38 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 09:25:03 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w zakresie nieotrzymania świadczenia na zakup leków. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 09:24:42 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 09:24:38 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-10 09:24:32 usunięcie dokument
Protokół Nr 14/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 15 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-09 13:52:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 13/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 18 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-09 13:50:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-09 13:49:39 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 19:03:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 19:02:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w zakresie nieotrzymania świadczenia na zakup leków. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 19:01:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 18:59:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 18:58:46 usunięcie dokument
Protokół Nr 25/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 stycznia 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-08 18:14:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 23:11:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 14:58:18 usunięcie dokument
Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 09:14:26 edycja dokumentu
Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 09:14:11 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach które odbędą się w dniu 10 marca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 08:49:55 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach które odbędą się w dniu 10 marca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-04 08:47:33 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 12:01:02 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 11:49:38 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 11:49:16 dodanie dokumentu
Projekt Uchwał w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 11:47:56 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 11:29:16 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-03 11:27:21 usunięcie dokument
Protokół Nr 11/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 20 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:57:06 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:47:27 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 - 2020" Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:47:14 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:46:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:46:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:45:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/245/2013 z dnia 26 września 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:45:31 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:44:55 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:44:23 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:44:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w zakresie nieotrzymania świadczenia na zakup leków. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:43:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 - 2020" Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:43:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:43:03 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:42:55 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:42:33 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:42:23 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:41:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwał w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-02 13:41:26 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-03-01 21:42:28 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Piotr Sobczyński 2016-03-01 10:09:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zebranych materiałach Piotr Sobczyński 2016-03-01 10:08:44 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Piotr Sobczyński 2016-03-01 10:08:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebranych materiałach Piotr Sobczyński 2016-03-01 10:07:03 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Piotr Sobczyński 2016-03-01 10:06:24 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-26 07:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190_2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-26 07:29:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-26 07:29:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-26 07:28:45 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-02-24 14:55:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-24 09:00:19 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-24 09:00:07 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-24 08:59:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44, Ryszard Niedźwiecki 2016-02-24 08:58:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44, Czesława Podwińska 2016-02-24 08:08:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn - działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2016-02-22 14:38:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-02-22 10:11:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-02-22 10:05:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-02-19 11:37:18 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-18 12:59:58 edycja dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-16 11:21:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:44:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:44:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:44:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:43:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2016w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:43:13 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:42:28 usunięcie dokument
Zarzadzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:41:46 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:41:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:37:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-02-12 07:37:12 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 3 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 14:44:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 14:03:12 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Czesława Podwińska 2016-02-09 13:04:33 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 11:58:14 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 2 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 11:58:04 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 11:45:15 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-02-09 11:45:02 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 14:52:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 14:48:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 14:47:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 14:47:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 14:46:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu rosnących drzew olszy czarnej, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas (park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 07:37:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu rosnących drzew olszy czarnej, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas (park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2016-02-05 07:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 11:39:55 dodanie dokumentu
Umorzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 11:38:52 usunięcie dokument
Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 11:36:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 11:35:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 11:35:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 10:40:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 10:38:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-02-02 10:37:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:28:34 edycja dokumentu
Protokół Nr XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:26:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:26:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:25:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:25:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandzie Mazur Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:25:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:25:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:25:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:24:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 12:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 09:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 09:54:56 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Kłosów, działka nr 106/1 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-29 09:44:53 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 14:59:51 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 14:59:38 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów rady Radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:33:56 edycja dokumentu
Grafik dyżurów rady Radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:33:28 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:31:37 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:27:35 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:27:16 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 12:26:20 usunięcie dokument
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 09:04:09 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:58:32 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 grudnia do 21 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:48:58 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 listopada 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:48:46 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 10 września 2015 roku do 25 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:48:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 9 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:48:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 grudnia do 21 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:47:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 grudnia do 21 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-28 08:47:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-27 11:16:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-27 11:15:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-26 11:39:00 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-26 11:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/116/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/115/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:47:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/114/2016 sprawie odwołania skarbnika gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:46:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/113/2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:43:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:42:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/110/2016 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:41:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok i przyjęcia Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:41:24 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:27:30 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:27:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 2 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:26:36 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 2 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:26:14 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 2 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 11:26:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-01-25 10:40:16 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 14:34:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 14:29:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 14:29:39 usunięcie załacznika
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 11:27:54 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 11:23:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 11:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-22 10:23:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 14:57:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej w II półroczu 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:08:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 17/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:05:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 17/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:05:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 18/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 17 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:05:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 18/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 17 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:04:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 17/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:04:02 edycja dokumentu
Protokół Nr 17/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:03:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 16/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 25 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:02:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 września 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 12:01:01 edycja dokumentu
Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 września 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 11:57:34 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 11:55:34 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 11:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 11:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2016 sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-21 11:51:36 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 228 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-19 09:12:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-01-19 09:09:53 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI_245_2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 12:27:26 usunięcie dokument
Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIII_108_2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:23:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI_245_2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:23:02 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:22:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:21:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:20:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:20:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziej w Ziemi Mieszkowickiej. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:19:50 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:19:31 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:19:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-18 10:19:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-14 14:35:53 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-01-14 14:35:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-01-14 14:28:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi osiedlowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-14 14:08:03 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-01-14 08:02:00 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCCXXXV.645.2015 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej pro?gnozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-13 07:47:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2016r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 14:39:22 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 12:45:09 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 12:44:29 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 12:42:47 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 12:40:19 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 11:16:11 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 11:15:34 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 11:04:51 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 11:04:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 200, w obrębie Zielin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-12 10:45:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-11 14:51:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-11 14:51:10 usunięcie załacznika
Zapraszam na obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 21 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:56:41 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 21 stycznia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:45:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:38:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:37:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:34:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandzie Mazur Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:34:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-01-08 19:32:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III.5.2016 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 19:19:51 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III.5.2016 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 19:19:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandzie Mazur Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 19:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 18:33:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 18:31:33 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 18:30:41 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Troszyn, działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 11:47:41 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Mieszkowice, obr.nr 4, działka nr 82/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 11:44:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 23/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 11:41:02 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2016-01-07 11:34:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 14:22:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 14:22:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 14:21:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 14:21:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 161/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 13:05:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 161/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 13:04:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 161/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 13:04:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , oraz do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 12:59:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , oraz do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 12:59:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 listopada 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 12:46:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2016-01-05 11:35:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 10:17:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 09:13:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 09:11:28 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 09:11:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-05 09:10:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa z I półrocze 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-01-04 11:51:15 dodanie dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2016-01-04 09:47:27 edycja dokumentu
Informacje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:11:49 dodanie dokumentu
Informacje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:09:33 usunięcie dokument
Deklaracje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:09:05 dodanie dokumentu
Deklaracje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:08:27 usunięcie dokument
Deklaracje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:05:35 dodanie dokumentu
Informacje Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 13:05:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 10:14:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 10:13:55 usunięcie dokument
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 10:13:08 edycja dokumentu
Protokół Nr XII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:35:26 edycja dokumentu
Protokół Nr XII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:35:19 edycja dokumentu
Protokół Nr XII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:33:27 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów rady Radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:22:49 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:21:51 edycja dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:21:35 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 18 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:20:09 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:19:32 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:19:12 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:18:46 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 09:18:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 21/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:44:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 22/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:33:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 20/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 października 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:32:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/102/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:29:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:28:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:23:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/100/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:22:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/102/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:21:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:20:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:20:14 dodanie dokumentu
Uchwały Nr XIII/108/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:18:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/104/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:18:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-12-30 08:16:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA CCCXXXV.646.2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2016 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-28 11:19:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-22 12:13:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2019 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-22 12:12:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 159/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-21 21:59:35 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-12-21 11:44:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-12-21 11:42:58 dodanie dokumentu
Dworczyk Michał Ryszard Niedźwiecki 2015-12-21 04:35:09 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Janusza Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-17 18:01:20 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-17 18:00:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-17 17:59:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2015-12-17 12:10:16 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskliego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-16 08:36:20 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:31:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:15:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2015 w sprawie wydzierżawienia dziatki gruntu położonej w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:14:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2015 w sprawie wydzierżawienia dziatki gruntu położonej w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:13:42 dodanie dokumentu
Projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:06:11 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:05:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:05:23 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:05:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:04:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-15 09:04:26 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-14 09:00:45 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Kłosowie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-14 08:00:43 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Kłosowie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-14 08:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-14 07:55:20 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 433 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-09 13:59:34 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 433 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-09 13:58:56 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 433 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-09 13:49:04 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 271 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-09 09:38:41 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-08 08:37:06 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 35 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-08 08:34:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2016r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach -Mieszkowice, obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 15:29:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2016r. o godzinie 1130 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr. 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 15:26:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 14:51:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 14:51:03 usunięcie załacznika
Petycja Nr 4/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 14:48:45 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-07 14:47:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:19:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:17:52 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 154/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:04:14 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 154/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 11:02:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:43:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:27:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:27:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:27:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:26:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:25:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:24:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/95/2015 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:23:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/93/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:21:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:21:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:19:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/90/2015 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:18:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:17:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:17:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:16:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:15:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:12:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:12:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:12:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:11:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:10:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/80/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-04 10:10:14 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice w 2016r Piotr Sobczyński 2015-12-02 14:13:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:35:48 dodanie dokumentu
Protokół XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:05:37 edycja dokumentu
Protokół XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:02:40 edycja dokumentu
Protokół XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:02:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:00:41 edycja dokumentu
Protokół Nr X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:00:34 edycja dokumentu
Protokół Nr X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 09:00:01 dodanie dokumentu
Skład Zarządu Osiedla Mieszkowice na lata 2015-2019 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:37:03 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 9 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spiżak Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:34:20 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 10 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spiżak Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:34:08 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 8 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:33:57 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 12 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:33:23 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:32:26 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskliego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:32:01 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Janusza Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:31:37 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:31:07 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Janusza Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:30:49 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:30:16 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:29:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskliego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:28:56 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskliego Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:28:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Janusza Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:28:30 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-12-02 08:28:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 08:11:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie ustalenia odpłatności z dzierżawę świetlic wiejskich. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 08:11:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie ustalenia odpłatności z dzierżawę świetlic wiejskich. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 08:11:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 08:10:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 08:10:33 dodanie dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 435 Ryszard Niedźwiecki 2015-12-01 07:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-30 15:14:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-30 15:14:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 10 września 2015 roku do 25 listopada 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-30 09:16:47 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-26 08:26:14 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-26 08:26:01 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-26 08:20:08 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-26 08:18:36 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-26 08:18:02 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek Ryszard Niedźwiecki 2015-11-25 13:55:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1.Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-11-24 13:45:35 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1.Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-11-24 13:44:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą ?Muzeum Pamiątek l. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-24 13:43:19 usunięcie dokument
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą ?Muzeum Pamiątek l. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-24 13:42:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-23 10:19:32 edycja dokumentu
Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 4 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-23 10:18:46 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 7 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-23 10:15:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 7 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-23 10:15:18 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 7 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-23 10:13:24 dodanie dokumentu
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Piotr Sobczyński 2015-11-20 15:53:27 dodanie dokumentu
Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Piotr Sobczyński 2015-11-20 13:49:23 edycja dokumentu
Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Piotr Sobczyński 2015-11-20 13:48:59 usunięcie załacznika
Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Piotr Sobczyński 2015-11-20 13:42:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 18/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-20 11:51:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 17/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 7 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-20 11:50:40 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w dniach 25 września i 5 października 2015 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz remiz OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-11-20 11:49:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-19 13:52:30 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-19 09:54:19 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 8 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-19 08:43:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 146/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-19 08:06:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-19 07:58:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi osiedlowej z budowa odcinka kanalizacji deszczowej - działki Nr 39/2, 36, 89 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:36:47 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:29:22 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 12 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:29:00 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 9 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spiżak Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:28:31 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 24 sierpnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:12:03 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 05 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:11:57 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 01 grudnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 21:11:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności wietlic wiejskich oraz jednostek OSP na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 14:18:37 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:58:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:58:15 dodanie dokumentu
Projekt Uchwły w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:57:32 edycja dokumentu
Projekt Uchwły w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:57:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:56:26 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:55:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:54:23 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:54:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:53:33 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:53:14 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:52:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:52:22 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:52:14 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:51:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:49:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:49:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych oraz zwolnieniach podatkowych. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:48:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:48:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-18 13:47:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-17 14:51:44 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-17 14:46:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-11-17 13:31:05 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-17 09:43:24 edycja dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 10:47:03 edycja dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 10:46:23 edycja dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 10:46:00 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 10:10:29 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 10:09:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCXCII.473.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 09:08:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCXCII.473.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 09:06:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXXV.237.2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-16 09:05:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 12:05:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 12:04:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 12:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2015 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 12:02:49 dodanie dokumentu
Protokół z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:54:36 usunięcie dokument
Protokół z zebrania mieszkańców w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2016 - 24 Sierpńa 1015 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:52:52 dodanie dokumentu
Protokół z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:51:31 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 30 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:50:41 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 10 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:49:56 dodanie dokumentu
Protokół z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:49:11 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 22 Czerwca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:48:16 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 11 Maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:46:58 dodanie dokumentu
Protokół z oględzin oświetlenia posesji i balkonów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Ryszard Niedźwiecki 2015-11-13 11:45:58 dodanie dokumentu
Protokół z Kontroli Archiwum Zakładowego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-12 10:14:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-09 13:10:35 dodanie dokumentu
System obiegu dokumentów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:09:40 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:09:25 edycja dokumentu
System obiegu dokumentów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:09:07 edycja dokumentu
Spis Wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:06:26 edycja dokumentu
Stypendia i zasiłki szkolne Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:05:50 edycja dokumentu
Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:05:36 edycja dokumentu
Dodatek energetyczny Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:05:20 edycja dokumentu
Dodatek energetyczny Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:05:09 edycja dokumentu
Dodatki mieszkaniowe Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:04:51 edycja dokumentu
Świadczenia rodzinne Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:04:33 edycja dokumentu
Karta Dużej Rodziny Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:04:13 edycja dokumentu
Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:04:00 edycja dokumentu
System informacji oświatowej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:03:13 edycja dokumentu
Rejestr wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:02:59 edycja dokumentu
Rejestr wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:02:50 edycja dokumentu
Rejestr aktów stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:02:35 edycja dokumentu
Rejestr PESEL Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:02:20 edycja dokumentu
Rejestr zamieszkania cudzoziemców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:02:07 edycja dokumentu
Rejestr zamieszkania cudzoziemców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:01:57 edycja dokumentu
Rejestr mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:01:42 edycja dokumentu
Rejestr dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:01:27 edycja dokumentu
Opłata od posiadania Psów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:01:04 edycja dokumentu
Ewidencja decyzji o zwrocie podatku akcyzowego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:00:49 edycja dokumentu
Ewidencja płatników podatków i opłat lokalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:00:36 edycja dokumentu
Korespondencja przychodząca i wychodząca Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:00:24 edycja dokumentu
Badania lekarskie pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 23:00:05 edycja dokumentu
Świadczenia z ZFŚS Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:59:50 edycja dokumentu
Świadczenia z ZFŚS Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:59:30 edycja dokumentu
Dane osobowe pracowników urzędu i zleceniobiorców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:59:18 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:59:06 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:58:55 edycja dokumentu
Przydziały mieszkań komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:58:44 edycja dokumentu
Ewidencja wspólnot mieszkaniowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:58:32 edycja dokumentu
Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklam Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:58:22 edycja dokumentu
Ewidencja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:58:10 edycja dokumentu
Ewidencja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:57:57 edycja dokumentu
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:57:43 edycja dokumentu
Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:57:29 edycja dokumentu
Ewidencja numeracji porzadkowej nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:57:14 edycja dokumentu
Ewidencja uzytkowników wieczystych nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:57:03 edycja dokumentu
Postanowienia i decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:56:54 edycja dokumentu
Postanowienia i decyzje zatwierdzajace podziały nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:56:42 edycja dokumentu
Zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:56:25 edycja dokumentu
Eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:56:13 edycja dokumentu
Eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:56:00 edycja dokumentu
Uczestnicy biegu "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:55:48 edycja dokumentu
Ochrona przeciwpożarowa Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:55:35 edycja dokumentu
Gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:55:22 edycja dokumentu
Rejestr oświadczeń majątkowych radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:55:10 edycja dokumentu
Kandydaci na ławników Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:54:57 edycja dokumentu
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:54:44 edycja dokumentu
Stypendia Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:54:34 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:54:21 edycja dokumentu
Petycje Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:54:10 edycja dokumentu
Petycje Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:53:56 edycja dokumentu
Rejestr zamówień publicznych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:53:35 edycja dokumentu
Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:53:13 edycja dokumentu
Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:53:07 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:52:51 edycja dokumentu
Wydane decyzje na lokalizację w pasach dróg gminnych urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:52:43 edycja dokumentu
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:52:13 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:51:45 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:51:31 edycja dokumentu
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:51:16 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:50:41 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:50:29 edycja dokumentu
Spis Wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:40:53 edycja dokumentu
Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:40:06 edycja dokumentu
Stypendia i zasiłki szkolne Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:39:04 edycja dokumentu
Dodatek energetyczny Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:38:05 edycja dokumentu
Dodatki mieszkaniowe Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:37:19 edycja dokumentu
Karta Dużej Rodziny Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:36:38 edycja dokumentu
Świadczenia rodzinne Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:35:09 edycja dokumentu
Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:34:17 edycja dokumentu
System informacji oświatowej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:33:12 edycja dokumentu
Rejestr wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:32:26 edycja dokumentu
Rejestr aktów stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:31:10 edycja dokumentu
Rejestr PESEL Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:29:00 edycja dokumentu
Rejestr zamieszkania cudzoziemców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:27:49 edycja dokumentu
Rejestr mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:26:42 edycja dokumentu
Rejestr dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:25:42 edycja dokumentu
Opłata od posiadania Psów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:24:29 edycja dokumentu
Ewidencja decyzji o zwrocie podatku akcyzowego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:22:34 edycja dokumentu
Ewidencja płatników podatków i opłat lokalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:21:21 edycja dokumentu
Korespondencja przychodząca i wychodząca Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:20:03 edycja dokumentu
Badania lekarskie pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:18:50 edycja dokumentu
Świadczenia z ZFŚS Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:17:43 edycja dokumentu
Dane osobowe pracowników urzędu i zleceniobiorców Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:16:21 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:14:33 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:13:30 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:11:20 edycja dokumentu
Przydziały mieszkań komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:07:42 edycja dokumentu
Ewidencja wspólnot mieszkaniowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:06:34 edycja dokumentu
Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklam Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:05:30 edycja dokumentu
Ewidencja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:04:21 edycja dokumentu
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:03:31 edycja dokumentu
Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:02:33 edycja dokumentu
Ewidencja numeracji porzadkowej nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 22:00:24 edycja dokumentu
Ewidencja uzytkowników wieczystych nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:58:41 edycja dokumentu
Postanowienia i decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:57:43 edycja dokumentu
Postanowienia i decyzje zatwierdzajace podziały nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:56:31 edycja dokumentu
Zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:55:20 edycja dokumentu
Eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:53:52 edycja dokumentu
Uczestnicy biegu "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:52:16 edycja dokumentu
Ochrona przeciwpożarowa Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:50:58 edycja dokumentu
Stypendia Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:48:43 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:48:24 edycja dokumentu
Kandydaci na ławników Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:48:10 edycja dokumentu
Gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:47:49 edycja dokumentu
Rejestr oświadczeń majątkowych radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:46:09 edycja dokumentu
Kandydaci na ławników Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:44:58 edycja dokumentu
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:38:20 edycja dokumentu
Stypendia Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:34:13 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:32:46 edycja dokumentu
Petycje Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:31:37 edycja dokumentu
Rejestr zamówień publicznych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:30:10 edycja dokumentu
Wydane decyzje na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:29:03 edycja dokumentu
Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:27:44 edycja dokumentu
Wydane decyzje na lokalizację w pasach dróg gminnych urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:26:36 edycja dokumentu
Ewidencja studni kopanych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:24:38 edycja dokumentu
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:23:14 edycja dokumentu
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:17:30 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:17:14 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:16:51 edycja dokumentu
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:14:24 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:13:41 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:13:30 edycja dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 21:11:47 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWZ-292/2015 z dnia 06.08.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 14:22:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z petycjami skaładanymi do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 10:30:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 09:22:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 09:22:10 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - przedmiot kontroli gospodarka wyprodukowanymi ściekami przez mieszkoańców, którzy nie podłaczyli się do kanalizacji sanitarnej Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 08:52:16 edycja dokumentu
Protokoł z kontroli - sporządzony z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie weryfikacji zawartych umów przez Zakład Usług Komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-11-03 08:51:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-11-02 09:28:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-29 13:09:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-29 13:08:41 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-29 11:18:36 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-10-29 08:08:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice - obr. 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-29 07:15:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:53:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przygotowania i uczestnictwa administracji samorządowej, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Mieszkowice, do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk: "GNIEWOSZ-15". Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:49:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:47:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie wynajęcia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:46:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:44:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:40:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przygotowania i uczestnictwa administracji samorządowej, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Mieszkowice, do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk: "GNIEWOSZ-15". Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 58, w obrębie nr 3 m-ta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:35:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:24:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:23:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:22:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin, w działce nr 50/5, obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:20:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:18:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 20:18:03 dodanie dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 05 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 09:14:36 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 05 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-27 09:14:23 usunięcie załacznika
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-10-26 22:07:30 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 05 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-23 09:01:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-22 11:12:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach - obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-21 13:55:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach - obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-21 13:54:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,36 m2, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, w Mieszkowicach, .działka nr 445, KW Nr 30438, obręb Mieszkowice 4 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-21 13:40:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,36 m2, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, w Mieszkowicach, .działka nr 445, KW Nr 30438, obręb Mieszkowice 4 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-21 13:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-20 07:04:57 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-19 16:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-19 09:02:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-19 08:59:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-19 08:58:58 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:08:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:07:03 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:06:30 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:05:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1.Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:03:58 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1.Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 12:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy, w celu jego złomowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:48:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy, w celu jego złomowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:48:13 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do spr zedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:45:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - obr. 3, działka nr 35 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:41:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - obr. 3, działka nr 35 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:40:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:36:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:36:00 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:33:33 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-16 11:32:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:30:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:28:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:27:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:26:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:23:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:22:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015 - 2025. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:21:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 22:19:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid.: 236/1 w obrębi nr 1 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 14:46:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyq Ryszard Niedźwiecki 2015-10-15 14:39:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-12 09:27:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-12 08:40:16 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-10-09 20:37:02 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-10-09 20:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji na terenie Gminy Mieszkowice w wyborach do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-09 20:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji na terenie Gminy Mieszkowice w wyborach do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-09 20:09:11 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 14:58:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCLXXI.458.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice na lata 2015 - 2023. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:50:42 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCLXXI.458.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice na lata 2015 - 2023. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:50:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonytji na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:15:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:14:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:13:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:06:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:05:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-07 11:04:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-05 15:45:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-05 15:45:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonytji na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-05 15:43:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonytji na dzień 25 października 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-10-05 15:43:26 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:43:05 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:42:21 usunięcie dokument
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:41:48 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:41:24 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:40:04 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:38:00 dodanie dokumentu
Jak zagłosować za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP? Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 10:22:30 dodanie dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 00:43:12 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 00:42:38 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 00:39:57 edycja dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-10-01 00:37:44 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:53:53 dodanie dokumentu
Spis Wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:44:36 dodanie dokumentu
Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:44:14 dodanie dokumentu
Stypendia i zasiłki szkolne Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:44:03 dodanie dokumentu
Dodatek energetyczny Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:43:52 dodanie dokumentu
Dodatki mieszkaniowe Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:43:44 dodanie dokumentu
Karta Dużej Rodziny Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:43:34 dodanie dokumentu
Świadczenia rodzinne Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:43:21 dodanie dokumentu
Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:43:08 dodanie dokumentu
System obiegu dokumentów Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:59 dodanie dokumentu
System informacji oświatowej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:47 dodanie dokumentu
Rejestr wyborców Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:34 dodanie dokumentu
Rejestr aktów stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:25 dodanie dokumentu
Rejestr PESEL Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:17 dodanie dokumentu
Rejestr zamieszkania cudzoziemców Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:42:09 dodanie dokumentu
Rejestr mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:58 dodanie dokumentu
Rejestr dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:49 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania Psów Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:39 dodanie dokumentu
Ewidencja decyzji o zwrocie podatku akcyzowego Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:30 dodanie dokumentu
Ewidencja płatników podatków i opłat lokalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:20 dodanie dokumentu
Korespondencja przychodząca i wychodząca Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:41:04 dodanie dokumentu
Badania lekarskie pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:40:48 dodanie dokumentu
Świadczenia z ZFŚS Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:40:37 dodanie dokumentu
Dane osobowe pracowników urzędu i zleceniobiorców Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:40:29 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:40:17 dodanie dokumentu
Przydziały mieszkań komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:40:08 dodanie dokumentu
Ewidencja wspólnot mieszkaniowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:57 dodanie dokumentu
Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklam Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:47 dodanie dokumentu
Ewidencja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:39 dodanie dokumentu
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:29 dodanie dokumentu
Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:19 dodanie dokumentu
Ewidencja numeracji porzadkowej nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:39:01 dodanie dokumentu
Ewidencja uzytkowników wieczystych nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:52 dodanie dokumentu
Postanowienia i decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:44 dodanie dokumentu
Postanowienia i decyzje zatwierdzajace podziały nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:37 dodanie dokumentu
Zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:27 dodanie dokumentu
Eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:12 dodanie dokumentu
Uczestnicy biegu "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:38:00 dodanie dokumentu
Ochrona przeciwpożarowa Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:37:46 dodanie dokumentu
Gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:37:36 dodanie dokumentu
Rejestr oświadczeń majątkowych radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:37:27 dodanie dokumentu
Kandydaci na ławników Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:37:19 dodanie dokumentu
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:37:02 dodanie dokumentu
Stypendia Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:36:48 dodanie dokumentu
Skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:36:12 dodanie dokumentu
Petycje Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:35:58 dodanie dokumentu
Rejestr zamówień publicznych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:35:47 dodanie dokumentu
Wydane decyzje na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:35:39 dodanie dokumentu
Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:35:27 dodanie dokumentu
Ewidencja studni kopanych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:34:15 dodanie dokumentu
Wydane decyzje na lokalizację w pasach dróg gminnych urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:31:56 dodanie dokumentu
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:31:32 dodanie dokumentu
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:31:19 dodanie dokumentu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:31:08 dodanie dokumentu
Wynagrodzenia Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:30:55 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:29:52 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:29:16 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:28:56 usunięcie dokument
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:28:51 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:18:53 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Ryszard Niedźwiecki 2015-09-30 23:11:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2015-09-29 13:56:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2015-09-29 13:47:44 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-29 09:00:10 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 - obowiązujacy Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 12:51:39 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 - obowiązujacy Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 12:50:41 usunięcie dokument
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 11:53:28 edycja dokumentu
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 11:53:15 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 00:14:05 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-24 00:12:50 usunięcie dokument
Interpelacja Nr 11 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-23 10:39:28 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-09-23 09:59:28 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 13 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-22 20:27:57 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 - obowiązujacy Ryszard Niedźwiecki 2015-09-22 20:24:37 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 - obowiązujacy Ryszard Niedźwiecki 2015-09-22 20:23:55 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w udziale w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-21 15:57:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCXLVI.422.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieszkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-09-18 10:47:33 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCXLVI.422.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieszkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-09-18 10:47:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 14:30:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 14:29:53 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 12 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 11:01:46 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 11 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 09:34:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 09:13:48 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-16 09:04:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2016-2019. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:30:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/73/2015 w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:30:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/72/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:29:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:28:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/71/2015 zmieniająca uchwałę nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:27:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/71/2015 zmieniająca uchwałę nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:26:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:25:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:22:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:22:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, stanowiącego własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:21:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:20:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, stanowiącego własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 20:19:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 października 2015 r. o godzinie 10°° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnicy położonej w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-15 15:08:17 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.nr 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-14 16:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73_2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r_w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-11 12:11:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 9 września 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-11 12:10:19 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-10 14:52:15 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 14:19:48 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 - obowiązujacy Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 14:19:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:59:38 edycja dokumentu
Projekt Uchwały sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:59:29 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:59:21 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:59:08 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:58:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-09 09:57:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 14/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 27 sierpnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:38:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 14/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 27 sierpnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:38:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 13/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lipca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:38:02 edycja dokumentu
Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:37:53 edycja dokumentu
Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:37:35 edycja dokumentu
Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:37:21 edycja dokumentu
Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:37:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:36:51 edycja dokumentu
Protokół Nr 13/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lipca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:36:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 13/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lipca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:36:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 13/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lipca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:36:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:35:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:34:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 14:34:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 14/2015 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 sierpnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 13:29:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr 13/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 10:21:22 edycja dokumentu
Protokó Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 10:19:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 11/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 18.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 10:18:52 edycja dokumentu
Protokół Nr 11/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 18.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 10:18:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 10:18:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 października 2015 r. o godzinie 10°° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,36 m2, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, w Mieszkowicach, .działka nr 445, KW Nr 30438, obręb Mieszkowice 4 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-08 09:58:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 16/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej kontroli w dniu 24 sierpnia 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:15:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 15/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:15:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 13/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:15:04 edycja dokumentu
Protokó Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:14:53 edycja dokumentu
Protokół Nr 11/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 18.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:14:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 16/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej kontroli w dniu 24 sierpnia 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:07:16 edycja dokumentu
Protokół Nr 16/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej kontroli w dniu 24 sierpnia 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:06:13 edycja dokumentu
Protokół Nr 16/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej kontroli w dniu 24 sierpnia 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:05:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 13/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:02:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 15/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:01:00 edycja dokumentu
Protokół Nr 15/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 15:00:24 dodanie dokumentu
Protokó Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 14:58:22 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 14:58:08 edycja dokumentu
Protokół Nr 10/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 14:57:12 dodanie dokumentu
Protokó Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 14:55:33 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość: Mieszkowice, obr.2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 13:18:57 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość: Mieszkowice, obr.2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 13:18:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 12:47:48 edycja dokumentu
Protokół Nr 11/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 12:47:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 304/2, obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 12:42:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-07 12:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 304/2, obręb Czelin. Czesława Podwińska 2015-09-04 10:20:48 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - nieruchomość KW nr 46475/0 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-04 08:14:55 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Troszyn, działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-04 08:14:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-04 07:25:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-04 07:24:46 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 13:04:15 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 13:03:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. Ewideencji Ludności. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 13:02:36 usunięcie dokument
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. Ewideencji Ludności. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 13:02:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, stanowiącego własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 09:36:58 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-03 07:35:56 usunięcie dokument
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 12:48:20 edycja dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 12:47:25 usunięcie załacznika
Zapraszam na obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 11:55:30 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 10:30:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 10:27:16 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 10:25:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2016-2019. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:36:39 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania promu "Bez Granic" Gozdowice- Güstebieser Loose. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:36:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania promu "Bez Granic" Gozdowice- Güstebieser Loose. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:35:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:17:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:17:00 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:16:45 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Czelinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:15:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-02 08:12:30 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze. Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:41:43 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - nieruchomość ul. Jana Pawła II nr 11, KW nr 30496/8 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:35:25 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - nieruchomość KW nr 46475/0 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:35:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - nieruchomość KW nr 46475/0 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:33:48 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - nieruchomość ul. Jana Pawła II nr 11, KW nr 30496/8 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:32:33 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - nieruchomość ul. Jana Pawła II nr 11, KW nr 30496/8 Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:31:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą "Muzeum Pamiątek 1. ArmiiWojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:28:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Ryszard Niedźwiecki 2015-09-01 11:03:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-31 22:49:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-31 22:49:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-31 10:23:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-31 10:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-27 13:46:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-27 13:45:44 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2015-08-26 10:40:05 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych - Mieszkowice, obr. nr 3, działka nr 136 Ryszard Niedźwiecki 2015-08-25 08:54:31 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych - Mieszkowice, obr. nr 3, działka nr 136 Ryszard Niedźwiecki 2015-08-25 08:51:01 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych - Mieszkowice, obr. nr 3, działka nr 133 Ryszard Niedźwiecki 2015-08-25 08:44:47 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czs nieoznaczon y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 22:08:44 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony - przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy o powierzchni 44,36 m2 składający się dwóch pomieszczeń oraz WC Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 22:07:06 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka nr 50/5, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 22:06:40 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka nr 50/5, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 22:05:54 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka nr 50/5, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 22:05:43 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. referendum Ryszard Niedźwiecki 2015-08-23 13:49:24 dodanie dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 24 sierpnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-20 10:04:35 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2015-08-20 09:18:36 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2015-08-20 09:12:16 edycja dokumentu
Księga rejestrowa instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2015-08-20 08:55:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-18 13:18:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-18 13:18:33 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2015-08-18 13:17:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2015-08-18 13:16:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2015-08-18 13:16:20 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czs nieoznaczon y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2015-08-18 09:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko Czesława Podwińska 2015-08-18 08:56:21 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:28:54 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:27:49 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:27:23 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:27:06 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic - Ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. ewidencji ludności Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:14:41 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony - przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy o powierzchni 44,36 m2 składający się dwóch pomieszczeń oraz WC Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 17:12:23 dodanie dokumentu
Statut Gminy Mieszkowice - Tekst jednolity Ryszard Niedźwiecki 2015-08-17 09:56:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:46:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:35:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Mieszkowice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:28:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:23:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-14 11:18:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-12 08:59:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-12 08:59:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-12 08:58:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 18:10:53 dodanie dokumentu
Dokumenty do pobrania w sprawie referendum Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 11:51:40 edycja dokumentu
Dokumenty do pobrania w sprawie referendum Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 11:49:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 10:14:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 10:13:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 31/1 Ryszard Niedźwiecki 2015-08-11 09:10:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek przez wieś Stołeczna. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-10 15:10:57 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonych w 2015r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ryszard Niedźwiecki 2015-08-10 14:26:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 11:08:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 11:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 10:50:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 10:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 10:47:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 10:46:38 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-08-06 07:06:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej Decyzji Piotr Sobczyński 2015-08-05 10:29:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanym postanowieniu Piotr Sobczyński 2015-08-05 10:29:19 dodanie dokumentu
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-08-05 08:18:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-31 14:40:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-31 14:39:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-31 14:33:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-30 14:19:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach Nr 177/3,187 obręb Kępa, gm. Mieszkowice. Zgromadzone w toku postępowania administracyjnego dowody są wystarczające do wydania przedmiotowej decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-28 15:02:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1107/2, 1176/7, 972/1 obręb 1 m. Mieszkowice, na działce Nr 37/1,37/7,92,91,90/1,32, 134/1,134/2, 90/2,16,118/4,118/5,118/8,118/7,54,23 obręb 2 m. Mieszkowice, na działce Nr 34, 54/1 obręb 3 m/Mieszkowice, na działce2,3,4,51,52/2,52/1,54,50 obr.4m.Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-28 15:00:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:51:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:49:23 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:48:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:47:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 878/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:38:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:36:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:35:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 654/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-26 11:34:33 dodanie dokumentu
informacja publiczna prosta i przetworzona Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 13:04:55 edycja dokumentu
informacja publiczna prosta i przetworzona Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 13:03:25 edycja dokumentu
informacja publiczna prosta i przetworzona Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 12:57:15 dodanie dokumentu
Informacja z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2014 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 12:19:55 dodanie dokumentu
Informacja z funkcjonowania kontroli zarządzczej w roku 2014 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 12:18:50 usunięcie dokument
Informacja z funkcjonowania kontroli zarządzczej w roku 2014 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 12:18:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 09:49:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 09:48:27 dodanie dokumentu
Protokoł z kontroli - sporządzony z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie weryfikacji zawartych umów przez Zakład Usług Komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 09:39:46 edycja dokumentu
Protokoł z kontroli - sporządzony z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie weryfikacji zawartych umów przez Zakład Usług Komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 09:39:23 edycja dokumentu
Protokoł z kontroli - sporządzony z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie weryfikacji zawartych umów przez Zakład Usług Komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 09:39:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka gm. Mieszkowice, stanowiącej akt prawa miejscowego. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 08:32:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek przez wieś Stołeczna, utwardzenie wjazdów na posesje, ewentualne umocnienie skarp i uporządkowanie. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 08:30:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wydaniu decyzji w sprawie: ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z przyłączami i zewnętrznej instalacji, przepompowni ścieków wraz z siecią ciśnieniową na działkach o nr ewid.: 94, 58 obręb Kępa, 10, 9,3, 2 obręb 2 m. Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-07-24 08:24:45 dodanie dokumentu
Sołtys sołectwa Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:54:12 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:51:57 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:51:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wydaniu decyzji w sprawie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrznej instalacji wodociągowej na działkach o nr ewid. 386 obręb 4 m. Mieszkowice, 1189, 511, 5021, 5022, 5351 obręb 5 m. Mieszkowice, 9881, 9901 obręb 6 m. Mieszkowice, 434, 501, 5071, 540, 511 obręb Kępa, gmina Mieszkowice." Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:45:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Trzcińska Zdrój o wydaniu decyzji w sprawie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrznej instalacji wodociągowej na działkach o nr ewid. 386 obręb 4 m. Mieszkowice, 1189, 511, 5021, 5022, 5351 obręb 5 m. Mieszkowice, 9881, 9901 obręb 6 m. Mieszkowice, 434, 501, 5071, 540, 511 obręb Kępa, gmina Mieszkowice." Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:45:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:37:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:36:50 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - przedmiot kontroli gospodarka wyprodukowanymi ściekami przez mieszkoańców, którzy nie podłaczyli się do kanalizacji sanitarnej Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 12:06:20 dodanie dokumentu
Sołtys sołectwa Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:43:55 edycja dokumentu
Sołtys Sołectwa Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:42:38 edycja dokumentu
Sołtys Sołectwa Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:38:26 dodanie dokumentu
Sołtys sołectwa Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:37:19 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Stary Błeszyn Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:36:06 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:34:33 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:16:06 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:14:57 edycja dokumentu
Sołtys sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:13:23 edycja dokumentu
Sołtys Sołectwa Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 11:11:52 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 17.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:20:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Zielin w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:19:20 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:18:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Wierzchlas w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:16:59 dodanie dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:16:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Troszyn w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:15:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Stary Błeszyn w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:14:16 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:13:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Stare Łysogórki w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:11:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Goszków w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:09:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Czelin w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:09:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Plany w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:08:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwo Plany w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:06:38 usunięcie dokument
Ogłoszenie Sołectwo Plany w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:06:09 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:05:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko z dnia 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:04:27 usunięcie dokument
Protokół Nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko z dnia 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:04:18 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko z dnia 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:03:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko z dnia 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:03:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Kurzycko w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:02:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Kłosów w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:01:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Goszków w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 08:01:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Czelin w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:59:51 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 201/5 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:46:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 391 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:46:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 73 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:45:51 dodanie dokumentu
Umowa dzierżawy nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:34:48 edycja dokumentu
Umowa dzierżawy nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-07-23 07:34:19 dodanie dokumentu
Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 14:20:45 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 12:58:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 12:26:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 12:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 12:19:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 12:19:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:57:54 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:55:47 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCLXIV/637/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012 - 2016 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:54:07 edycja dokumentu
Uchwały RIO dotyczące WPF Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:44:20 usunięcie dokument
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:24:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:23:23 edycja dokumentu
Wydanie zgody na korzystanie z przystanków Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:22:25 edycja dokumentu
Wniosek na wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:22:05 edycja dokumentu
Wniosek na wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:21:49 edycja dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pada drogowego na prawach wyłączności Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:20:58 edycja dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:20:32 edycja dokumentu
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:20:02 edycja dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:19:44 edycja dokumentu
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:19:22 edycja dokumentu
Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:18:57 edycja dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:18:38 edycja dokumentu
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:17:46 edycja dokumentu
Sprawozdania z wykonywania kontroli zarządczej Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:07:27 usunięcie dokument
Plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:06:15 edycja dokumentu
Plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:05:31 edycja dokumentu
Planu kontroli jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na rok 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-07-22 11:04:41 edycja dokumentu