Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

mieszkowice Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mieszkowicach
www.mieszkowice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu
# Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
1 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-05-28 14:15:08 dodanie dokumentu
2 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-28 11:53:41 dodanie dokumentu
3 dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-27 23:20:32 dodanie dokumentu
4 dokument Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Mieszkowice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Piotr Sobczyński 2015-05-27 13:27:42 dodanie dokumentu
5 dokument Interpelacja Nr 7 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2015-05-26 13:54:41 edycja dokumentu
6 dokument Interpelacja Nr 7 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2015-05-26 13:54:12 dodanie dokumentu
7 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 5 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 12:09:13 dodanie dokumentu
8 dokument Protokół Nr 7/2015 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 marca 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:38:50 dodanie dokumentu
9 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:34:18 edycja dokumentu
10 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:34:07 edycja dokumentu
11 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:33:43 edycja dokumentu
12 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:33:24 edycja dokumentu
13 dokument Protokół Nr 8/2015 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 9 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 11:33:07 dodanie dokumentu
14 dokument Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 10:45:44 edycja dokumentu
15 dokument Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 10:45:29 dodanie dokumentu
16 dokument Protokół Nr 7/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 08:17:15 edycja dokumentu
17 dokument Protokół Nr 7/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 08:16:57 dodanie dokumentu
18 dokument Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-22 07:57:28 dodanie dokumentu
19 dokument Interpelacja Nr 6 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 14:57:36 dodanie dokumentu
20 dokument Interpelacja Nr 5 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 14:56:12 dodanie dokumentu
21 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 13:00:51 dodanie dokumentu
22 dokument UCHWAŁA NR CIX.2011.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mieszkowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:38:18 dodanie dokumentu
23 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.558.2014 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:25:29 dodanie dokumentu
24 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:09:25 edycja dokumentu
25 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:09:14 usunięcie załacznika
26 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:08:52 edycja dokumentu
27 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:08:44 usunięcie załacznika
28 dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:08:30 edycja dokumentu
29 dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:06:40 edycja dokumentu
30 dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:04:40 dodanie dokumentu
31 dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2012 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 11:04:15 edycja dokumentu
32 dokument Burmistrz Mieszkowic - Ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:30:05 dodanie dokumentu
33 dokument Ewidencja delegacji radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:25:55 edycja dokumentu
34 dokument Rejestr aktów prawa miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:24:28 edycja dokumentu
35 dokument Rejestr aktów prawa miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:24:05 dodanie dokumentu
36 dokument Rejestr oświadczeń majątkowych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:21:50 dodanie dokumentu
37 dokument Ewidencja delegacji radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:19:09 dodanie dokumentu
38 dokument Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów zgłoszonych do rady gminy, oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:14:22 dodanie dokumentu
39 dokument Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:10:35 edycja dokumentu
40 dokument Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:10:14 dodanie dokumentu
41 dokument Rejestr uchwał komisji rady miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:07:53 dodanie dokumentu
42 dokument Rejestr uchwał rady miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:06:18 edycja dokumentu
43 dokument Rejestr wniosków i interpelacji radnych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:06:03 dodanie dokumentu
44 dokument Rejestr uchwał rady miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-21 10:03:43 dodanie dokumentu
45 dokument Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 13:03:32 edycja dokumentu
46 katalog Uchwła budżetu 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:50:11 usunięcie dokument
47 dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:50:05 edycja dokumentu
48 dokument UCHWAŁA NR XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:49:51 edycja dokumentu
49 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:48:00 edycja dokumentu
50 dokument Uchwała Nr XXX/234/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:47:48 edycja dokumentu
51 dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:47:33 edycja dokumentu
52 dokument Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:47:21 edycja dokumentu
53 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:47:04 edycja dokumentu
54 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:45:36 edycja dokumentu
55 dokument Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:44:28 edycja dokumentu
56 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:43:39 edycja dokumentu
57 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:37:35 edycja dokumentu
58 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:24:41 edycja dokumentu
59 katalog Uchwała budżetu na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:15:02 usunięcie dokument
60 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:14:53 edycja dokumentu
61 dokument Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:13:42 edycja dokumentu
62 dokument Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 12:13:24 edycja dokumentu
63 dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 11:41:17 dodanie dokumentu
64 dokument Grafik dowozów wyborców do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ? II tura, w dniu 24 maja 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 11:37:23 dodanie dokumentu
65 dokument Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 11:25:23 edycja dokumentu
66 dokument INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 11:17:15 edycja dokumentu
67 dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 10:19:13 dodanie dokumentu
68 dokument MGOK w Miieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 10:17:53 dodanie dokumentu
69 katalog Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 07:48:23 usunięcie dokument
70 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 07:48:08 edycja dokumentu
71 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 07:44:25 dodanie dokumentu
72 dokument Projekt Uchwały zmieniajaca Statut Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 07:41:12 dodanie dokumentu
73 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców, lokali mieszkalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-20 07:38:55 dodanie dokumentu
74 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnic położonych w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-19 08:14:22 dodanie dokumentu
75 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 200, KW Nr 42172 ul. Witosa na okres 3 lat. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-19 08:13:47 dodanie dokumentu
76 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2015-05-19 08:13:08 edycja dokumentu
77 dokument Zapraszam na obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:48:55 edycja dokumentu
78 dokument Zapraszam na obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:47:31 dodanie dokumentu
79 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice -rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościuszki w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 409, 386, 419, 389, 390, 388, 380 obr. 4 m. Mieszkowice, działka Nr 535/3 obr. 5 m. Mieszkowice, działki Nr 988/1, 991/1, 717, 1116, 14/4 obr. 6 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:44:22 dodanie dokumentu
80 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasilaniu w energie elektryczną działki Nr 177/29 oraz działek sąsiednich w miejscowości Mieszkowice -WP/70/2001 na działkach o nr 177/29, 177/3, 177/19, 187 obręb Kępa, 161/2 obręb Siegniew, gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:43:06 dodanie dokumentu
81 dokument ZarządzenieNr 68/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:33:36 dodanie dokumentu
82 dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:22:24 edycja dokumentu
83 dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:21:50 dodanie dokumentu
84 dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:18:46 dodanie dokumentu
85 dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:17:29 edycja dokumentu
86 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:16:49 edycja dokumentu
87 dokument Uchwała Nr CXXV.237.2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-18 13:14:25 dodanie dokumentu
88 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2015-05-15 11:10:34 dodanie dokumentu
89 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-05-15 10:23:02 edycja dokumentu
90 dokument Rejestr działalności regulowanej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-15 10:17:54 edycja dokumentu
91 katalog Pracownicy wydający decyzje administracyjne Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 23:01:18 usunięcie dokument
92 dokument Jasińska Danuta Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 23:01:03 edycja dokumentu
93 dokument Mazur Wanda Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:54:58 dodanie dokumentu
94 dokument Kwaśniak Bolesław Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:50:08 dodanie dokumentu
95 dokument Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:47:39 dodanie dokumentu
96 dokument Mazur Wanda Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:46:11 dodanie dokumentu
97 dokument Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:45:04 dodanie dokumentu
98 dokument Bolesław Kwaśniak Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:42:07 usunięcie dokument
99 dokument Świerczyńska Iwona Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:40:36 dodanie dokumentu
100 dokument Rzepka Grażyna Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:39:27 dodanie dokumentu
101 dokument Rzepczak Remigiusz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:38:19 dodanie dokumentu
102 dokument Pożarycka Czesława Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:37:31 dodanie dokumentu
103 dokument Paszko-Żuk Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:36:18 dodanie dokumentu
104 dokument Obolewicz Marzenna Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:35:22 dodanie dokumentu
105 dokument Nowicka Barbara Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:34:35 dodanie dokumentu
106 dokument Flamer Joanna Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:33:46 dodanie dokumentu
107 dokument Cybort Agata Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:33:05 dodanie dokumentu
108 dokument Grażyna Rzepka Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:16 usunięcie dokument
109 dokument Agata Cybort Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:13 usunięcie dokument
110 dokument Maria Paszko-Żuk Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:10 usunięcie dokument
111 dokument Iwona Świerczyńska Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:07 usunięcie dokument
112 dokument Joanna Flamer Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:03 usunięcie dokument
113 dokument Barbara Nowicka Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:31:01 usunięcie dokument
114 dokument Marzena Obolewicz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:30:56 usunięcie dokument
115 dokument Remigiusz Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:30:52 usunięcie dokument
116 dokument Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:29:07 dodanie dokumentu
117 dokument Koeller Elżbieta Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:27:19 dodanie dokumentu
118 dokument Hryniewcz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:25:18 dodanie dokumentu
119 dokument Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:23:49 dodanie dokumentu
120 katalog Pracownicy Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:21:00 usunięcie dokument
121 katalog Pracownicy Urzędu Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:19:37 usunięcie dokument
122 dokument Jadwiga Błaszczyk Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:19:17 usunięcie dokument
123 dokument Teresa Hryniewicz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:19:13 usunięcie dokument
124 dokument Wanda Mazur Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:19:01 usunięcie dokument
125 dokument Czesława Pożarycka Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:18:57 usunięcie dokument
126 dokument Ewelina Pieńkowska Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:18:54 usunięcie dokument
127 dokument Elźbieta Koeller Ryszard Niedźwiecki 2015-05-14 22:18:50 usunięcie dokument
128 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-13 08:08:19 edycja dokumentu
129 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-05-12 07:33:14 edycja dokumentu
130 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-05-12 07:31:02 dodanie dokumentu
131 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-08 09:11:47 dodanie dokumentu
132 dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnośc pożyożytku publicznego za 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-08 08:58:59 edycja dokumentu
133 dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnośc pożyożytku publicznego za 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-08 08:58:52 usunięcie załacznika
134 dokument Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025 Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:32:09 dodanie dokumentu
135 dokument Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:31:39 dodanie dokumentu
136 dokument Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:29:19 edycja dokumentu
137 dokument Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dz Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:28:58 dodanie dokumentu
138 dokument Uchwała Nr VII/54/2015 w sprawie określenia pomocy dla Gminy Gryfino Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:28:31 dodanie dokumentu
139 dokument Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:27:48 dodanie dokumentu
140 dokument Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:27:21 dodanie dokumentu
141 dokument Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:26:46 dodanie dokumentu
142 dokument Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:26:10 dodanie dokumentu
143 dokument Uchwała Nr VII/53/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Mary Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:25:35 dodanie dokumentu
144 dokument Uchwała Nr VII/51/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:25:05 dodanie dokumentu
145 dokument Uchwała Nr VII/52/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie Ryszard Niedźwiecki 2015-05-06 10:24:30 dodanie dokumentu
146 dokument Bolesław Kwaśniak Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:29:47 dodanie dokumentu
147 dokument Remigiusz Rzepczak Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:26:14 dodanie dokumentu
148 dokument Marzena Obolewicz Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:25:32 dodanie dokumentu
149 dokument Barbara Nowicka Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:24:58 dodanie dokumentu
150 dokument Joanna Flamer Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:24:20 dodanie dokumentu
151 dokument Iwona Świerczyńska Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:23:49 dodanie dokumentu
152 dokument Maria Paszko-Żuk Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:23:07 dodanie dokumentu
153 dokument Agata Cybort Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:22:17 dodanie dokumentu
154 dokument Grażyna Rzepka Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:21:11 dodanie dokumentu
155 dokument Jadwiga Błaszczyk Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:18:37 dodanie dokumentu
156 dokument Teresa Hryniewicz Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:17:22 dodanie dokumentu
157 dokument Wanda Mazur Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:15:52 dodanie dokumentu
158 dokument Czesława Pożarycka Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:15:14 dodanie dokumentu
159 dokument Ewelina Pieńkowska Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:14:31 dodanie dokumentu
160 dokument Elźbieta Koeller Radosław Wójtowicz 2015-05-06 08:09:39 dodanie dokumentu
161 dokument Sołtys Sołectwa Kurzycko Radosław Wójtowicz 2015-05-04 13:26:00 edycja dokumentu
162 dokument Sołtys sołectwa Zielin Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:25:34 dodanie dokumentu
163 dokument Sołtys sołectwa Troszyn Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:23:37 dodanie dokumentu
164 dokument Sołtys sołectwa Stary Błeszyn Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:22:18 dodanie dokumentu
165 dokument Sołtys sołectwa Stare Łysogórki Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:20:56 dodanie dokumentu
166 dokument Sołtys sołectwa Sitno Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:19:39 dodanie dokumentu
167 dokument Sołtys sołectwa Plany Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:18:17 dodanie dokumentu
168 dokument Sołtys Sołectwa Kurzycko Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:14:56 edycja dokumentu
169 dokument Sołtys Sołectwa Kurzycko Radosław Wójtowicz 2015-05-04 12:12:46 dodanie dokumentu
170 dokument Protokół VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-05-04 08:47:32 dodanie dokumentu
171 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 marca do 29 kwietnia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-05-04 08:46:07 dodanie dokumentu
172 dokument Rejestr działalności regulowanej Ryszard Niedźwiecki 2015-05-01 09:31:35 dodanie dokumentu
173 dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 14:59:43 edycja dokumentu
174 dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 14:59:30 usunięcie załacznika
175 dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 14:57:02 edycja dokumentu
176 dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 14:56:51 usunięcie załacznika
177 dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnośc pożyożytku publicznego za 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 14:55:05 dodanie dokumentu
178 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 13:35:21 edycja dokumentu
179 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 13:34:45 edycja dokumentu
180 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 13:34:36 usunięcie załacznika
181 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 13:34:30 edycja dokumentu
182 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 13:34:19 usunięcie załacznika
183 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 11:44:09 edycja dokumentu
184 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 11:42:56 edycja dokumentu
185 dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 08:18:47 edycja dokumentu
186 dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 08:18:09 dodanie dokumentu
187 dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 08:00:03 edycja dokumentu
188 dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-30 07:59:44 dodanie dokumentu
189 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Ryszard Niedźwiecki 2015-04-29 15:00:41 dodanie dokumentu
190 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-29 11:01:03 edycja dokumentu
191 dokument Zarządzenie Nr 74/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:36:46 edycja dokumentu
192 dokument Zarządzenie Nr 74/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:33:08 dodanie dokumentu
193 dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:28:57 edycja dokumentu
194 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:28:40 edycja dokumentu
195 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:28:08 edycja dokumentu
196 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:26:50 edycja dokumentu
197 dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:26:07 edycja dokumentu
198 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:25:23 edycja dokumentu
199 dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:25:06 edycja dokumentu
200 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:22:41 edycja dokumentu
201 dokument Zarządzenie Nr 74/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:21:27 dodanie dokumentu
202 dokument Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 13:19:20 dodanie dokumentu
203 dokument Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 08:37:15 dodanie dokumentu
204 dokument Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 08:35:43 dodanie dokumentu
205 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-28 08:32:09 dodanie dokumentu
206 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:21:23 edycja dokumentu
207 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:21:06 dodanie dokumentu
208 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:20:38 dodanie dokumentu
209 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:19:45 dodanie dokumentu
210 dokument Projekt Uchwały w sprawie określenia pomocy dla Gminy Gryfino Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:18:57 dodanie dokumentu
211 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:18:15 dodanie dokumentu
212 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:16:12 dodanie dokumentu
213 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:14:12 dodanie dokumentu
214 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:10:06 edycja dokumentu
215 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:05:28 dodanie dokumentu
216 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:03:03 dodanie dokumentu
217 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:01:27 dodanie dokumentu
218 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-04-27 14:00:51 dodanie dokumentu
219 dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-04-24 11:03:15 dodanie dokumentu
220 dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-04-24 10:57:58 dodanie dokumentu
221 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w energię elektryczną działki Nr 177/29 oraz działek sąsiednich w miejscowości Mieszkowice -WP/70/2001 położonej na działce Nr 161/2 w obrębie Siegniew 177/3, 177/19, 187 obręb Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-24 09:17:19 dodanie dokumentu
222 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:45:47 edycja dokumentu
223 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:43:27 edycja dokumentu
224 dokument Gminna ewidencja zabytków Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:40:40 edycja dokumentu
225 dokument Ewidencja wyrobów zawierających azbest Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:39:12 edycja dokumentu
226 dokument Ewidencja wyrobów zawierających azbest Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:38:04 edycja dokumentu
227 dokument Ewidencja wyrobów zawierających azbest Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:37:31 edycja dokumentu
228 dokument Rejestr skarg i wniosków Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:34:42 edycja dokumentu
229 dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin w działce nr 50/5 obręb Czelin Anita Grajek 2015-04-24 08:33:50 edycja dokumentu
230 dokument Rejestr skarg i wniosków Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:33:40 edycja dokumentu
231 dokument Rejestr skarg i wniosków Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:31:11 edycja dokumentu
232 dokument Rejestr zarządzeń burmistrza - kierownika urzędu Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:29:18 edycja dokumentu
233 dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin w działce nr 50/5 obręb Czelin Anita Grajek 2015-04-24 08:27:49 dodanie dokumentu
234 dokument Centralny rejestr umów Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:27:40 edycja dokumentu
235 dokument Centralny rejestr umów Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:26:43 edycja dokumentu
236 dokument Centralny rejestr umów Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:25:52 edycja dokumentu
237 dokument Rejestr dróg gminnych Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:23:29 edycja dokumentu
238 dokument Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:21:39 edycja dokumentu
239 dokument Rejestr pomników przyrody Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:20:22 edycja dokumentu
240 dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:19:14 edycja dokumentu
241 dokument Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:18:10 edycja dokumentu
242 dokument Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:16:32 edycja dokumentu
243 dokument Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych Radosław Wójtowicz 2015-04-24 08:15:43 edycja dokumentu
244 dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Piotr Sobczyński 2015-04-23 14:58:06 dodanie dokumentu
245 dokument Ewidencja delegacji służbowych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:33:15 edycja dokumentu
246 dokument Gminna ewidencja zabytków Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:32:51 edycja dokumentu
247 dokument Ewidencja wyrobów zawierających azbest Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:32:01 edycja dokumentu
248 dokument Rejestr instytucji kultury Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:31:15 edycja dokumentu
249 dokument Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:30:58 edycja dokumentu
250 dokument Rejestr pomników przyrody Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:30:35 edycja dokumentu
251 dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:29:48 edycja dokumentu
252 dokument Rejestr zamówień publicznych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:29:22 edycja dokumentu
253 dokument Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:29:05 edycja dokumentu
254 dokument Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:27:58 dodanie dokumentu
255 dokument Gminna ewidencja zabytków Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:25:56 edycja dokumentu
256 dokument Ewidencja wyrobów zawierających azbest Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:25:40 dodanie dokumentu
257 dokument Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:23:50 dodanie dokumentu
258 dokument Rejestr zamówień publicznych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:21:07 dodanie dokumentu
259 dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:19:42 dodanie dokumentu
260 dokument Rejestr pomników przyrody Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:18:21 dodanie dokumentu
261 dokument Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:16:51 dodanie dokumentu
262 dokument Rejestr dróg gminnych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:14:20 dodanie dokumentu
263 dokument Gminna ewidencja zabytków Radosław Wójtowicz 2015-04-23 13:11:02 dodanie dokumentu
264 dokument Ewidencja delegacji służbowych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:39:17 edycja dokumentu
265 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:38:14 edycja dokumentu
266 dokument Rejestr instytucji kultury Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:37:31 edycja dokumentu
267 dokument Rejestr instytucji kultury Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:36:40 edycja dokumentu
268 dokument Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień do działania i imieniu burmistrza Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:35:49 edycja dokumentu
269 dokument Centralny rejestr umów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:34:48 edycja dokumentu
270 dokument Rejestr zarządzeń burmistrza - kierownika urzędu Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:34:04 edycja dokumentu
271 dokument Rejestr skarg i wniosków Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:30:05 edycja dokumentu
272 dokument Rejestr instytucji kultury Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:22:48 dodanie dokumentu
273 dokument Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień do działania i imieniu burmistrza Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:19:25 dodanie dokumentu
274 dokument Centralny rejestr umów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:15:49 dodanie dokumentu
275 dokument Rejestr zarządzeń burmistrza - kierownika urzędu Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:12:56 dodanie dokumentu
276 dokument Rejestr skarg i wniosków Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:10:59 dodanie dokumentu
277 dokument Ewidencja delegacji służbowych Radosław Wójtowicz 2015-04-23 12:09:08 dodanie dokumentu
278 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:59:20 edycja dokumentu
279 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:56:56 edycja dokumentu
280 dokument Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:55:56 dodanie dokumentu
281 dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:53:23 usunięcie dokument
282 dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:51:31 dodanie dokumentu
283 dokument Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:51:15 edycja dokumentu
284 dokument Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 11:50:38 dodanie dokumentu
285 dokument Jasińska Danuta Ryszard Niedźwiecki 2015-04-23 10:24:12 dodanie dokumentu
286 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-23 09:47:27 edycja dokumentu
287 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-23 09:45:08 edycja dokumentu
288 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 marca 2011r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 8 w Mieszkowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:26:39 edycja dokumentu
289 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:26:18 edycja dokumentu
290 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:26:04 edycja dokumentu
291 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A/6 Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:25:52 edycja dokumentu
292 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieszkowicach przy ul. Plac Wolności 8. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:25:41 edycja dokumentu
293 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki 7. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:25:22 edycja dokumentu
294 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:25:09 edycja dokumentu
295 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 1/2 części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:24:51 edycja dokumentu
296 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:24:27 edycja dokumentu
297 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się II przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:24:15 edycja dokumentu
298 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Mieszkowicach przy Placu Wolności 8 Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:24:01 edycja dokumentu
299 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:23:49 edycja dokumentu
300 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 1/2 części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:23:34 edycja dokumentu
301 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki nr 7 Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:23:09 edycja dokumentu
302 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 06.06.2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:22:46 edycja dokumentu
303 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:22:23 edycja dokumentu
304 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:22:06 edycja dokumentu
305 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 8 w Mieszkowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:21:51 edycja dokumentu
306 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się I przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:21:37 edycja dokumentu
307 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim /sala posiedzeń/ odbędą się I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:21:25 edycja dokumentu
308 dokument I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:21:05 edycja dokumentu
309 dokument I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości : Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:20:50 edycja dokumentu
310 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:20:39 edycja dokumentu
311 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. o godzinie 14 20 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:20:26 edycja dokumentu
312 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się II przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:19:58 edycja dokumentu
313 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2011r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki nr 7 Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:19:41 edycja dokumentu
314 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 września 2011r. o godzinie 1400 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:19:25 edycja dokumentu
315 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:19:10 edycja dokumentu
316 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopadagodzinie 90 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:18:55 edycja dokumentu
317 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:18:43 edycja dokumentu
318 dokument I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:18:27 edycja dokumentu
319 dokument I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:18:10 edycja dokumentu
320 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03 lutego o godzinie 130 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:17:54 edycja dokumentu
321 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03 lutego 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:17:39 edycja dokumentu
322 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:17:22 edycja dokumentu
323 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:16:57 edycja dokumentu
324 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2012 r. o godzinie 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1 A mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 7 w Mieszkowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:16:43 edycja dokumentu
325 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:16:23 edycja dokumentu
326 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dn. 11.05.2012 r. w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Zielin Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:16:00 edycja dokumentu
327 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:15:47 edycja dokumentu
328 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:15:22 edycja dokumentu
329 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:14:52 edycja dokumentu
330 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:14:10 edycja dokumentu
331 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:13:49 edycja dokumentu
332 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:13:31 edycja dokumentu
333 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz pozostałych współwłaścicieli Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:13:14 edycja dokumentu
334 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 7 września 2012r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:12:44 edycja dokumentu
335 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:12:27 edycja dokumentu
336 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:12:11 edycja dokumentu
337 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:11:43 edycja dokumentu
338 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:11:09 edycja dokumentu
339 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:10:53 edycja dokumentu
340 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 września 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:09:56 edycja dokumentu
341 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 października 2012r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:08:50 edycja dokumentu
342 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:08:26 edycja dokumentu
343 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 5 października 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:08:12 edycja dokumentu
344 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:06:51 edycja dokumentu
345 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:06:33 edycja dokumentu
346 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:06:02 edycja dokumentu
347 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 16.10.2012 r. o godz. 10:00 odbędzie się przetarg na dzierżawę boksu garażowego w obrębie Czelin Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:05:31 edycja dokumentu
348 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:05:15 edycja dokumentu
349 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 05.11.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki warzywnej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:04:35 edycja dokumentu
350 dokument ZARZĄDZENIE Nr 358 /2012 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:03:45 edycja dokumentu
351 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:03:26 edycja dokumentu
352 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:03:14 edycja dokumentu
353 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:02:12 edycja dokumentu
354 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2012 r. o godz.10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:01:58 edycja dokumentu
355 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:01:46 edycja dokumentu
356 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 27.11.2012 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boksu garażowego w obrębie Czelin Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:01:33 edycja dokumentu
357 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11.12.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:01:00 edycja dokumentu
358 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:00:44 edycja dokumentu
359 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:00:24 edycja dokumentu
360 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12.12.2012 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 09:00:04 edycja dokumentu
361 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 12.12.2012 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony nadzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:59:48 edycja dokumentu
362 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 18.12.2012 r.o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:59:31 edycja dokumentu
363 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:59:08 edycja dokumentu
364 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:58:48 edycja dokumentu
365 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:58:30 edycja dokumentu
366 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:58:14 edycja dokumentu
367 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, e w dniu 22 lutego 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:57:51 edycja dokumentu
368 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:57:37 edycja dokumentu
369 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:57:21 edycja dokumentu
370 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:57:08 edycja dokumentu
371 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:56:51 edycja dokumentu
372 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:56:16 edycja dokumentu
373 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:55:56 edycja dokumentu
374 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:55:28 edycja dokumentu
375 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali nr A/7 i B/1 znajdujących się w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A/1B w Mieszkowicach. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:55:07 edycja dokumentu
376 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:54:48 edycja dokumentu
377 dokument Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:54:09 edycja dokumentu
378 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 maja 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:53:54 edycja dokumentu
379 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:53:31 edycja dokumentu
380 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:53:05 edycja dokumentu
381 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:52:44 edycja dokumentu
382 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:52:17 edycja dokumentu
383 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:52:00 edycja dokumentu
384 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:51:43 edycja dokumentu
385 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, e w dniu 14 czerwca 2013r. o godzinie 1200 w Urzdzie Miejskim (sala posiedze) odbdzie si kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci gruntowej zabudowanej, pooonej w obrbie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusociskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:51:26 edycja dokumentu
386 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę sprzedaży jednego drzewa lipy stanowiącego wiatrołom , znajdującego się w parku wiejskim w Wierzchlasie. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:51:11 edycja dokumentu
387 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25.06.2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędziesięI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:50:50 edycja dokumentu
388 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zielin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:50:35 edycja dokumentu
389 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:50:14 edycja dokumentu
390 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:49:54 edycja dokumentu
391 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego obumarłego drzewa jesionu rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej , w działce nr 304 obrębu Goszków. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:49:39 edycja dokumentu
392 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:49:13 edycja dokumentu
393 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:48:47 edycja dokumentu
394 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:48:30 edycja dokumentu
395 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego obumarłego drzewa dębu rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej , w działce nr 93 obrębu Troszyn. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:48:16 edycja dokumentu
396 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:46:22 edycja dokumentu
397 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:45:55 edycja dokumentu
398 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zielin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:45:36 edycja dokumentu
399 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:44:43 edycja dokumentu
400 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic oferuje do sprzedaży, położoną w sąsiedztwie obiektu sportowego oraz kompleksu leśnego nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowym na 45 miejsc, wraz z kawiarnią na około 75 osób. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:44:22 edycja dokumentu
401 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu drzew topoli rosnących na terenie działki nr 65/2 obrębu Troszyn( teren przy szkole podstawowej) w zamian za nasadzenia zastępcze. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:43:16 edycja dokumentu
402 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 17 października 2013 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:42:56 edycja dokumentu
403 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:42:34 edycja dokumentu
404 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu drzew topoli rosnących na terenie działki nr 65/2 obrębu Troszyn( teren przy szkole podstawowej) w zamian za nasadzenia zastępcze. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:41:45 edycja dokumentu
405 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu drzew topoli rosnących na terenie działki nr 65/2 obrębu Troszyn( teren przy szkole podstawowej) w zamian za nasadzenia zastępcze. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:41:30 edycja dokumentu
406 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:40:12 edycja dokumentu
407 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:39:54 edycja dokumentu
408 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:39:41 edycja dokumentu
409 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego - wieżę konstrukcji stalowej o wysokości 21 m, wykonaną z 3 segmentów połączonych śrubowo, o długości 7 m. każdy. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:39:28 edycja dokumentu
410 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19.11.2013r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:39:10 edycja dokumentu
411 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:38:54 edycja dokumentu
412 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:38:37 edycja dokumentu
413 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego - wieżę konstrukcji stalowej o wysokości 21 m, wykonaną z 3 segmentów połączonych śrubowo, o długości 7 m. każdy Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:38:21 edycja dokumentu
414 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę na pozyskanie dwóch drzew wierzby stanowiących wywroty, znajdujących się na terenie działki nr 370/2 , przy ulicy Łącznej. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:38:04 edycja dokumentu
415 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:37:43 edycja dokumentu
416 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:37:19 edycja dokumentu
417 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul. J.Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:36:59 edycja dokumentu
418 dokument Ogłoszenie-Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21.01.2014 o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:36:29 edycja dokumentu
419 dokument Ogłoszenie-Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21.01.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:34:36 edycja dokumentu
420 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego drzewa topoli kanadyjskiej, rosnącego na terenie działki nr 364/61obrębu Czelin ( teren przy stadionie sportowym) . Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:34:04 edycja dokumentu
421 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony do najemców budynku mieszkalnego nr 17 położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:33:02 edycja dokumentu
422 dokument INFORMACJA - Burmistrza Mieszkowic o odwołaniu przetargu. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:32:43 edycja dokumentu
423 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24.02.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:32:26 edycja dokumentu
424 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza, że w dniu 24.02.2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:32:07 edycja dokumentu
425 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul.J.Korczaka nr 1A. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:31:42 edycja dokumentu
426 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic ogłasza, że w dniu 06.03.2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:31:27 edycja dokumentu
427 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 marca 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:30:53 edycja dokumentu
428 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:30:10 edycja dokumentu
429 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 maja 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:29:43 edycja dokumentu
430 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 maja 2014r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:29:24 edycja dokumentu
431 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 maja 2014r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:29:11 edycja dokumentu
432 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:28:44 edycja dokumentu
433 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03.06.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:28:25 edycja dokumentu
434 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:28:12 edycja dokumentu
435 dokument zerwca 2014r. o Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 cgodzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:27:40 edycja dokumentu
436 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:27:25 edycja dokumentu
437 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:27:12 edycja dokumentu
438 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:26:51 edycja dokumentu
439 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod działalność gastronomiczną i handlową Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:26:31 edycja dokumentu
440 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:26:13 edycja dokumentu
441 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:25:47 edycja dokumentu
442 dokument Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/1 o powierzchni 0,8261 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:25:10 edycja dokumentu
443 dokument Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/2 o powierzchni 0,8193 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:24:40 edycja dokumentu
444 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej: Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:24:12 edycja dokumentu
445 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:23:46 edycja dokumentu
446 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:23:27 edycja dokumentu
447 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania isprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:23:09 edycja dokumentu
448 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania isprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:23:08 edycja dokumentu
449 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:21:41 edycja dokumentu
450 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch wiatrołomów, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:21:17 edycja dokumentu
451 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:20:53 edycja dokumentu
452 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:20:12 edycja dokumentu
453 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:19:46 edycja dokumentu
454 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:19:23 edycja dokumentu
455 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch drzew gatunku topola, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:18:19 edycja dokumentu
456 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:17:48 edycja dokumentu
457 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:17:26 edycja dokumentu
458 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego drzewa gatunku dąb, znajdującego na terenie działki nr 328/10 obrębu Troszyn. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:16:59 edycja dokumentu
459 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2015r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mieszkowicach przy ul.Jagiellońskiej 8. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:16:26 edycja dokumentu
460 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:16:00 edycja dokumentu
461 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu wywrotów jesiona, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas( park wiejski). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:15:37 edycja dokumentu
462 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu wywrotów jesiona, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas( park wiejski). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:15:37 edycja dokumentu
463 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:15:17 edycja dokumentu
464 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:14:58 edycja dokumentu
465 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:14:02 edycja dokumentu
466 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:13:43 edycja dokumentu
467 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:13:16 edycja dokumentu
468 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży czterech wywrotów drzew wierzby, znajdujących na terenie działki nr 306/44, obrębu Goszków ( park wiejski). Radosław Wójtowicz 2015-04-23 08:12:43 edycja dokumentu
469 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-23 07:43:53 edycja dokumentu
470 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-23 07:43:38 dodanie dokumentu
471 dokument Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-22 15:02:35 edycja dokumentu
472 dokument Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-22 14:53:48 dodanie dokumentu
473 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 14:00:27 edycja dokumentu
474 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 13:58:49 edycja dokumentu
475 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 13:58:09 edycja dokumentu
476 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 13:56:53 edycja dokumentu
477 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 13:55:31 edycja dokumentu
478 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Anita Grajek 2015-04-22 13:53:45 dodanie dokumentu
479 dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Anita Grajek 2015-04-22 13:44:47 edycja dokumentu
480 dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Anita Grajek 2015-04-22 13:40:55 edycja dokumentu
481 dokument terminarz posiedzeń kosmisji Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:35:12 edycja dokumentu
482 dokument Terminarz posiedzeń komisji - kwiecień Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:34:56 edycja dokumentu
483 dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Anita Grajek 2015-04-22 13:34:46 dodanie dokumentu
484 dokument terminarz posiedzeń komisji - maj 2011 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:34:40 edycja dokumentu
485 dokument terminarz posiedzeń komisji - czerwiec Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:34:29 edycja dokumentu
486 dokument terminarz posiedzeń komisji - lipiec 2011r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:34:18 edycja dokumentu
487 dokument Posiedzenia stałych komisji rady miejskiej w marcu 2011 roku Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:34:00 edycja dokumentu
488 dokument Terminarz posiedzen komisji - wrzesień 2011 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:33:35 edycja dokumentu
489 dokument Terminarz posiedzeń komisji- listopad 2011 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:33:23 edycja dokumentu
490 dokument Terminarz posiedzeń komisji - grudzień 2011 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:33:08 edycja dokumentu
491 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2012 Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:32:52 edycja dokumentu
492 dokument Terminarz posiedzeń komisji - luty 2012 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:32:40 edycja dokumentu
493 dokument Terminarz posiedzeń komisji - marzec 2012 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:32:29 edycja dokumentu
494 dokument Terminarz posiedzeń komisji - czerwiec 2012 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:32:13 edycja dokumentu
495 dokument Terminarz posiedzeń komisji - sierpień 2012 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:32:01 edycja dokumentu
496 dokument Terminarz posiedzeń komisji - listopad 2012 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:31:44 edycja dokumentu
497 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:31:31 edycja dokumentu
498 dokument Terminarz posiedzeń komisji rady - styczeń 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:31:14 edycja dokumentu
499 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - marzec 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:30:55 edycja dokumentu
500 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - kwiecień 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:30:38 edycja dokumentu
501 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:30:14 edycja dokumentu
502 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:29:52 edycja dokumentu
503 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:29:28 edycja dokumentu
504 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:29:10 edycja dokumentu
505 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:28:52 edycja dokumentu
506 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:28:31 edycja dokumentu
507 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:28:17 edycja dokumentu
508 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:28:03 edycja dokumentu
509 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:27:41 edycja dokumentu
510 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:27:24 edycja dokumentu
511 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:27:10 edycja dokumentu
512 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:26:53 edycja dokumentu
513 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:26:36 edycja dokumentu
514 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:26:22 edycja dokumentu
515 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - LISTOPAD 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:25:52 edycja dokumentu
516 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:25:36 edycja dokumentu
517 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:24:48 edycja dokumentu
518 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Radosław Wójtowicz 2015-04-22 13:24:11 edycja dokumentu
519 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży czterech wywrotów drzew wierzby, znajdujących na terenie działki nr 306/44, obrębu Goszków ( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2015-04-22 07:31:18 edycja dokumentu
520 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży czterech wywrotów drzew wierzby, znajdujących na terenie działki nr 306/44, obrębu Goszków ( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2015-04-22 07:30:56 dodanie dokumentu
521 dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:58:46 dodanie dokumentu
522 dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:56:12 dodanie dokumentu
523 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:53:28 edycja dokumentu
524 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:53:14 edycja dokumentu
525 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:52:51 dodanie dokumentu
526 dokument Zapraszam na obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:49:36 dodanie dokumentu
527 dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:46:55 dodanie dokumentu
528 dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:36:26 edycja dokumentu
529 dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:36:07 edycja dokumentu
530 dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:35:47 edycja dokumentu
531 dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:35:24 edycja dokumentu
532 dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:35:05 edycja dokumentu
533 dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:32:55 edycja dokumentu
534 dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:32:05 edycja dokumentu
535 dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:30:09 edycja dokumentu
536 dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-21 19:29:41 edycja dokumentu
537 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2015-04-21 12:31:54 dodanie dokumentu
538 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2015-04-21 12:27:28 dodanie dokumentu
539 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2015-04-21 12:19:26 dodanie dokumentu
540 dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-04-17 11:27:58 dodanie dokumentu
541 dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Czesława Podwińska 2015-04-17 11:23:27 dodanie dokumentu
542 dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-04-17 11:18:41 dodanie dokumentu
543 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 13:01:39 dodanie dokumentu
544 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 12:59:03 dodanie dokumentu
545 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3,1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406,409,405, 364/1, 361,358,4/2, 359,4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 12:56:00 dodanie dokumentu
546 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:38:10 edycja dokumentu
547 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:37:49 dodanie dokumentu
548 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:35:54 edycja dokumentu
549 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:35:28 edycja dokumentu
550 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:10:58 dodanie dokumentu
551 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:10:10 dodanie dokumentu
552 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:09:37 dodanie dokumentu
553 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 10:24:58 edycja dokumentu
554 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 10:02:26 dodanie dokumentu
555 dokument Protokół Nr 7/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 09:59:34 dodanie dokumentu
556 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:37:08 dodanie dokumentu
557 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:33:47 edycja dokumentu
558 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:33:21 dodanie dokumentu
559 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:29:52 dodanie dokumentu
560 dokument UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 07:59:59 dodanie dokumentu
561 dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów etap II roboty budowlane wewnętrzne Piotr Sobczyński 2015-04-14 11:20:15 dodanie dokumentu
562 dokument Interpelacja Nr 4 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-04-14 07:56:47 edycja dokumentu
563 dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-10 12:29:39 dodanie dokumentu
564 dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-10 12:25:35 dodanie dokumentu
565 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościuszki w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 409, 386, 419, 389, 390, 388,380 obr.4 m. Mieszkowice, działka Nr 535/3 obr.5 m. Mieszkowice, działki Nr 988/1, 991/1, 717,1116,14/4 obr.6 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 12:32:07 dodanie dokumentu
566 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pokój, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w Czelinie nr 42 . Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:59:09 edycja dokumentu
567 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pokój, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w Czelinie nr 42 . Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:58:53 dodanie dokumentu
568 dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:54:24 dodanie dokumentu
569 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 10:06:00 edycja dokumentu
570 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:53:15 dodanie dokumentu
571 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:52:06 dodanie dokumentu
572 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:50:55 usunięcie dokument
573 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:50:35 edycja dokumentu
574 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:49:41 dodanie dokumentu
575 dokument Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:41:34 dodanie dokumentu
576 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 14:48:24 dodanie dokumentu
577 dokument Sołtys Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:57:33 dodanie dokumentu
578 dokument Sołtys Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:56:02 dodanie dokumentu
579 dokument Sołtys Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:52:35 dodanie dokumentu
580 dokument Interpelacja Nr 4 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 10:36:17 dodanie dokumentu
581 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2015-04-01 14:34:36 dodanie dokumentu
582 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 13:38:04 edycja dokumentu
583 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:04:09 edycja dokumentu
584 dokument Skarbnik Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:03:35 edycja dokumentu
585 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:03:09 edycja dokumentu
586 dokument Skarbnik Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:00:04 dodanie dokumentu
587 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:57:10 edycja dokumentu
588 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:50:46 edycja dokumentu
589 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:50:23 dodanie dokumentu
590 dokument Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:26:59 dodanie dokumentu
591 dokument Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:25:35 dodanie dokumentu
592 dokument Uchwała Nr VI/46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:24:51 dodanie dokumentu
593 dokument Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:24:07 dodanie dokumentu
594 dokument Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:23:07 dodanie dokumentu
595 dokument Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:21:55 dodanie dokumentu
596 dokument Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mieszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:18:12 dodanie dokumentu
597 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:17:12 edycja dokumentu
598 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:16:51 dodanie dokumentu
599 dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:23:47 dodanie dokumentu
600 dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:22:21 dodanie dokumentu
601 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:19:24 edycja dokumentu
602 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:18:18 edycja dokumentu
603 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:17:58 edycja dokumentu
604 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:48:48 dodanie dokumentu
605 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:48:17 usunięcie dokument
606 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:20:58 dodanie dokumentu
607 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:21:18 edycja dokumentu
608 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:20:43 dodanie dokumentu
609 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 lutego do 25 marca 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:17:51 edycja dokumentu
610 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 lutego do 25 marca 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:17:29 dodanie dokumentu
611 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 07:39:05 edycja dokumentu
612 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 07:38:40 usunięcie załacznika
613 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-03-26 12:41:55 dodanie dokumentu
614 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:46 edycja dokumentu
615 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:27 usunięcie załacznika
616 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:07 dodanie dokumentu
617 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:24:37 dodanie dokumentu
618 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:24:08 edycja dokumentu
619 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:23:44 dodanie dokumentu
620 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-25 09:07:49 edycja dokumentu
621 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-25 08:03:21 edycja dokumentu
622 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-24 14:47:14 edycja dokumentu
623 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-03-23 15:17:57 dodanie dokumentu
624 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 15:09:19 edycja dokumentu
625 dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 15:08:35 edycja dokumentu
626 dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:56:05 dodanie dokumentu
627 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:54:23 edycja dokumentu
628 dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:53:44 dodanie dokumentu
629 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 13:21:39 edycja dokumentu
630 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 12:42:00 edycja dokumentu
631 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 11:13:49 edycja dokumentu
632 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 10:50:46 dodanie dokumentu
633 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 10:48:53 dodanie dokumentu
634 dokument Protokół pokontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:50:16 dodanie dokumentu
635 dokument Protokół po kontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:49:04 usunięcie dokument
636 dokument Protokół po kontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:48:53 dodanie dokumentu
637 dokument Zapraszam na obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 08:42:12 dodanie dokumentu
638 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 08:32:08 edycja dokumentu
639 dokument Statut Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 15:00:27 dodanie dokumentu
640 dokument Statut Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:58:29 dodanie dokumentu
641 dokument Statut Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:55:34 dodanie dokumentu
642 dokument Statut Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:34:25 dodanie dokumentu
643 dokument Skład Zarządu Osiedla Mieszkowice na lata 2015-2019 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:32:14 dodanie dokumentu
644 dokument Protokoły z zebrań mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:20:35 usunięcie dokument
645 dokument Protokoły z zebrań mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:20:30 dodanie dokumentu
646 dokument Ogłaszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku w Gminie Mieszkowice zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:28 edycja dokumentu
647 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:18 edycja dokumentu
648 dokument Obwieszczenie o złożeniu wniosku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:09 edycja dokumentu
649 dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:00 edycja dokumentu
650 dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:53 edycja dokumentu
651 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:47 edycja dokumentu
652 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:39 edycja dokumentu
653 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:31 edycja dokumentu
654 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:26 edycja dokumentu
655 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:18 edycja dokumentu
656 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:08 edycja dokumentu
657 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:00 edycja dokumentu
658 dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:53:13 edycja dokumentu
659 dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:53:06 edycja dokumentu
660 dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:59 edycja dokumentu
661 dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:50 edycja dokumentu
662 dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:43 edycja dokumentu
663 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:34 edycja dokumentu
664 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:26 edycja dokumentu
665 dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na rozbudowę sieci kablowej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:15 edycja dokumentu
666 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu, gmina Moryń Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:08 edycja dokumentu
667 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina MORYŃ, obręb NOWE OBJEZIERZE, działka nr 194/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:51:59 edycja dokumentu
668 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej przebudowę istniejącej linii napowietrznej 0,4kV Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:51:01 edycja dokumentu
669 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w celu zasilenia działek przy ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:51 edycja dokumentu
670 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożonym wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:44 edycja dokumentu
671 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4kV ul. Moryńska Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:37 edycja dokumentu
672 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV ul. Moryńska Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:28 edycja dokumentu
673 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w Wierzchlasie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:21 edycja dokumentu
674 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody Goszków wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50,00 m3 przed budynkiem hydroforni na działce Nr 306/25 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:14 edycja dokumentu
675 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek budowlanych w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, oznaczonych Nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/17, 150/18, 150/19 obr. 1 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:07 edycja dokumentu
676 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:01 edycja dokumentu
677 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:49:54 edycja dokumentu
678 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej naremoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:49:04 edycja dokumentu
679 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50 m3 przed budynkiem hydroforni, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 306/25 obręb Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:56 edycja dokumentu
680 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 155/1, 155/2, 76, 153, 66, 145 obręb Bielin, gmina Moryń. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:49 edycja dokumentu
681 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:40 edycja dokumentu
682 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową gmina Moryń, obręb Bielin, działki nr 155/1, 155/2, 76, 66, 153 i 145 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:32 edycja dokumentu
683 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Siekierkach gm. Cedynia Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:23 edycja dokumentu
684 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:16 edycja dokumentu
685 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:03 edycja dokumentu
686 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:47:56 edycja dokumentu
687 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:47:49 edycja dokumentu
688 dokument OBWIESZCZECIE o wszczęciu postępowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:54 edycja dokumentu
689 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:46 edycja dokumentu
690 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:38 edycja dokumentu
691 dokument Obwieszczenie Burmistrza Cedyni w Sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Cedynia w gm. Cedynia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:30 edycja dokumentu
692 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:19 edycja dokumentu
693 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na działce Nr 200 obręb Zielkin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:12 edycja dokumentu
694 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:06 edycja dokumentu
695 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax w Zielinie przy ul. W. Witosa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:59 edycja dokumentu
696 dokument Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego "Zielin" Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:53 edycja dokumentu
697 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:44 edycja dokumentu
698 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:50 edycja dokumentu
699 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:43 edycja dokumentu
700 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:36 edycja dokumentu
701 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:29 edycja dokumentu
702 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że w dniu 05.06.2013r. na wniosek, który złożył Pan Dariusz Grałek działający z upoważnienia i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:21 edycja dokumentu
703 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:13 edycja dokumentu
704 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:06 edycja dokumentu
705 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:00 edycja dokumentu
706 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn ? 0,4 kV, przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działce o nr ewid. 23/5, obręb 3 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:54 edycja dokumentu
707 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej przy ul. B. Chrobrego / Szczerbcowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:47 edycja dokumentu
708 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1416Z (działka nr 121 obręb Troszyn) na drogę dojazdową (dz. 92/6 obręb Troszyn), gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:39 edycja dokumentu
709 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:33 edycja dokumentu
710 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na remoncie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 15 w Chojnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.: 143, 144/1, 145, 146 obręb 2 miasta Chojna. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:26 edycja dokumentu
711 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV, w rejonie ulicy Kusocińskiego w Mieszkowicach, na działkach o nr ewid. 185/6 obręb Siegniew, 201/4, 971/1 obręb 1 - Mieszkowice, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:18 edycja dokumentu
712 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w Mieszkowicach przy ul. B. Chrobrego i Szczerbcowej, na działkach o nr ewid. 16, obręb 2-Mieszkowice oraz 69, 82, obręb 3-Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:10 edycja dokumentu
713 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych o nr ewid. od 188/1 do 188/5 i od 188/7 do 188/12 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:04 edycja dokumentu
714 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego na drogę powiatową nr 1416Z, na działce nr 121 obręb Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:57 edycja dokumentu
715 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:51 edycja dokumentu
716 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV, na działce nr 188/6 obr. 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:45 edycja dokumentu
717 dokument OBWIESZCZENIE - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zjazdu publicznego na działce nr 121 obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:39 edycja dokumentu
718 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:30 edycja dokumentu
719 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:31 edycja dokumentu
720 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działce o nr ewid. 188/6, obręb 3-Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:24 edycja dokumentu
721 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polregającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:18 edycja dokumentu
722 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:12 edycja dokumentu
723 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:03 edycja dokumentu
724 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:56 edycja dokumentu
725 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN i lini teletechnicznych dla potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:47 edycja dokumentu
726 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych przy ul.Warszawskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:39 edycja dokumentu
727 dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku socjalnego z przyłączami na działce o nr ewid. 1186 obr.1 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:33 edycja dokumentu
728 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:25 edycja dokumentu
729 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:48 edycja dokumentu
730 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach, zlokalizowanych na działkach nr: 186/10 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 1177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1, wraz z budową i przebudową kolidującego uzbrojenia". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:40 edycja dokumentu
731 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na działkach 186/10, 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:30 edycja dokumentu
732 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:23 edycja dokumentu
733 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:16 edycja dokumentu
734 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:10 edycja dokumentu
735 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 przy ulicy Warszawskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:05 edycja dokumentu
736 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2014 o wydanej decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:58 edycja dokumentu
737 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:43 edycja dokumentu
738 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:30 edycja dokumentu
739 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 150 m, w Mieszkowicach przy ul. Warszawskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 87/1 obręb 3 miasta Mieszkowice oraz 986/1 obręb 5 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:22 edycja dokumentu
740 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40, na działkach o nr ewid.: 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:35:09 edycja dokumentu
741 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:35:01 edycja dokumentu
742 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:53 edycja dokumentu
743 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:46 edycja dokumentu
744 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowice - o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:39 edycja dokumentu
745 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, w Mieszkowicach przy ul. Kusocińskiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:30 edycja dokumentu
746 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:24 edycja dokumentu
747 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:15 edycja dokumentu
748 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:09 edycja dokumentu
749 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, ul. Kusocińskiego, na dz. o nr ewid.: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:03 edycja dokumentu
750 dokument Zawiadomienie Burmistrza Trzcińska - Zdrój że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 182 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:54 edycja dokumentu
751 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.; 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:46 edycja dokumentu
752 dokument Informacja w sprawie budowy budynku garażowo-magazynowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1413Z na działkach o nr ewid.105,182 położonych w obrębie Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:39 edycja dokumentu
753 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.: 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:30 edycja dokumentu
754 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:23 edycja dokumentu
755 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:17 edycja dokumentu
756 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:11 edycja dokumentu
757 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:31:08 edycja dokumentu
758 dokument Obwieszczenie Burmistrza o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2013 z dnia 6 lutego 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:55 edycja dokumentu
759 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dz. 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307 obr. Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:40 edycja dokumentu
760 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji zmieniającej... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:26 edycja dokumentu
761 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:15 edycja dokumentu
762 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:29:07 edycja dokumentu
763 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:28:43 edycja dokumentu
764 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową ... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:39 edycja dokumentu
765 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:21 edycja dokumentu
766 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna na dz. 278/7 i 281, w obrębie Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:01 edycja dokumentu
767 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:44 edycja dokumentu
768 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:20 edycja dokumentu
769 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej Nr działki 32... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:06 edycja dokumentu
770 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Kościuszki Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:25:54 edycja dokumentu
771 dokument Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:16:52 dodanie dokumentu
772 dokument Protokół z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowicach w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:16:22 dodanie dokumentu
773 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 11:45:20 edycja dokumentu
774 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:40:55 edycja dokumentu
775 dokument ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNICTWA I REFERATÓW Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:13:01 edycja dokumentu
776 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:08:54 edycja dokumentu
777 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:08:06 edycja dokumentu
778 dokument Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:05:55 edycja dokumentu
779 dokument Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:04:09 edycja dokumentu
780 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:03:55 edycja dokumentu
781 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:42:52 edycja dokumentu
782 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Młynarskiej Nr działki 94... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:57 edycja dokumentu
783 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:24 edycja dokumentu
784 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji 2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:03 edycja dokumentu
785 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, 77,92 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:49 edycja dokumentu
786 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:31 edycja dokumentu
787 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:07 edycja dokumentu
788 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 23 stycznia do 23 marca 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:49 edycja dokumentu
789 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 23 marca do 27 kwietnia 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:31 edycja dokumentu
790 dokument Informacja z dziełalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 kwietnia do 26 maja 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:22 edycja dokumentu
791 dokument Informacja z dziełalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 maja do 16 czerwca 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:01 edycja dokumentu
792 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 16 czerwca 2011 roku do 28 lipca 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:41 edycja dokumentu
793 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 lipca do 8 września 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:28 edycja dokumentu
794 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 8 września do 19 października 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:17 edycja dokumentu
795 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 10 do 30 listopada 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:04 edycja dokumentu
796 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 1 do 28 grudnia 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:42 edycja dokumentu
797 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 grudnia 2011 roku do 18 stycznia 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:28 edycja dokumentu
798 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 stycznia do 21 marca 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:17 edycja dokumentu
799 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2012 roku do 25 kwietnia 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:04 edycja dokumentu
800 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 kwietnia 2012 roku do 30 maja 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:54 edycja dokumentu
801 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 31 maja do 27 czerwca 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:35 edycja dokumentu
802 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 czerwca do 19 września 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:16 edycja dokumentu
803 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 17 października 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:01 edycja dokumentu
804 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 października do 21 listopada 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:49 edycja dokumentu
805 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 listopada do 19 grudnia 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:36 edycja dokumentu
806 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 grudnia 2012 roku do 23 stycznia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:21 edycja dokumentu
807 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 13 marca 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:57 edycja dokumentu
808 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 marca do 17 kwietnia 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:34 edycja dokumentu
809 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 kwietnia do 14 maja 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:08 edycja dokumentu
810 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 maja do 13 czerwca 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:01:52 edycja dokumentu
811 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 14 czerwca do 14 sierpnia 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:01:08 edycja dokumentu
812 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 18 października 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:48 edycja dokumentu
813 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 18 października 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:32 edycja dokumentu
814 dokument Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej w okresie od 19 października do 14 listopada 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:13 edycja dokumentu
815 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:54 edycja dokumentu
816 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:45 edycja dokumentu
817 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 23 stycznia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:12 edycja dokumentu
818 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 lutego 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:58:27 edycja dokumentu
819 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 lutego do 10 marca 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:56 edycja dokumentu
820 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:34 edycja dokumentu
821 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 kwietnia do 22 maja 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:10 edycja dokumentu
822 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 maja do 20 czerwca 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:52 edycja dokumentu
823 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:39 edycja dokumentu
824 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 września do 24 października 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:21 edycja dokumentu
825 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 października do 14 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:54 edycja dokumentu
826 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 listopada 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:39 edycja dokumentu
827 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie 18 grudnia do 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:25 edycja dokumentu
828 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:04 edycja dokumentu
829 dokument Burmistrz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 09:18:12 edycja dokumentu
830 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 08:01:14 edycja dokumentu
831 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 07:30:11 edycja dokumentu
832 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwąMuzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 12:14:38 usunięcie dokument
833 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:55:44 dodanie dokumentu
834 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:55:12 dodanie dokumentu
835 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:54:34 dodanie dokumentu
836 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:54:00 dodanie dokumentu
837 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:53:23 usunięcie dokument
838 dokument Protokół Nr 4_2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:53:14 usunięcie dokument
839 dokument Protokół Nr 4_2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:41:39 dodanie dokumentu
840 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:37:17 dodanie dokumentu
841 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:25:42 dodanie dokumentu
842 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:19:26 dodanie dokumentu
843 dokument Protokół Nr 2|2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:09:40 edycja dokumentu
844 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:09:12 edycja dokumentu
845 dokument Protokół Nr 2|2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:07:28 dodanie dokumentu
846 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:38 edycja dokumentu
847 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 4 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:24 edycja dokumentu
848 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:12 edycja dokumentu
849 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:03:37 edycja dokumentu
850 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:03:18 edycja dokumentu
851 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:02:14 edycja dokumentu
852 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:02:07 edycja dokumentu
853 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:01:45 dodanie dokumentu
854 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:01:08 edycja dokumentu
855 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 4 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:00:57 dodanie dokumentu
856 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:00:10 dodanie dokumentu
857 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 09:26:37 edycja dokumentu
858 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 09:17:59 edycja dokumentu
859 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Piotr Sobczyński 2015-03-17 08:47:19 dodanie dokumentu
860 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:19:23 edycja dokumentu
861 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:11:03 edycja dokumentu
862 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:05:57 edycja dokumentu
863 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwąMuzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:55:10 dodanie dokumentu
864 dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:53:00 dodanie dokumentu
865 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:48:05 dodanie dokumentu
866 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:45:44 dodanie dokumentu
867 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mieszkowice środków stanowiących fundusz sołecki Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:43:34 dodanie dokumentu
868 dokument Projekkt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:43:00 dodanie dokumentu
869 dokument Projekt Uchwały do projektu uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:42:19 dodanie dokumentu
870 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:41:53 dodanie dokumentu
871 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 13:15:20 edycja dokumentu
872 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 13:14:47 dodanie dokumentu
873 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:58:58 dodanie dokumentu
874 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:53:06 edycja dokumentu
875 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:52:16 edycja dokumentu
876 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:51:47 dodanie dokumentu
877 dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 08:28:41 dodanie dokumentu
878 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:03:17 edycja dokumentu
879 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:02:42 edycja dokumentu
880 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:32 usunięcie załacznika
881 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:29 usunięcie załacznika
882 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:25 usunięcie załacznika
883 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:21 usunięcie załacznika
884 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:18 usunięcie załacznika
885 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:15 usunięcie załacznika
886 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:12 usunięcie załacznika
887 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:09 usunięcie załacznika
888 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:06 usunięcie załacznika
889 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:04 usunięcie załacznika
890 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:01 usunięcie załacznika
891 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 12:42:48 edycja dokumentu
892 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012 - wykaz obiektów stan na dzień 11.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 08:53:25 dodanie dokumentu
893 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012 - wykaz obiektów stan na dzień 11.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 08:52:19 dodanie dokumentu
894 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:56:15 dodanie dokumentu
895 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:28:02 usunięcie dokument
896 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:25:46 edycja dokumentu
897 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:25:22 edycja dokumentu
898 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2015-03-11 11:02:11 dodanie dokumentu
899 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-03-11 10:57:58 dodanie dokumentu
900 dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:50:52 edycja dokumentu
901 dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:50:38 dodanie dokumentu
902 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:17:23 dodanie dokumentu
903 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:45:35 edycja dokumentu
904 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:45:13 dodanie dokumentu
905 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:44:20 dodanie dokumentu
906 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:23:00 edycja dokumentu
907 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:22:13 edycja dokumentu
908 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:18:39 dodanie dokumentu
909 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:17:56 usunięcie dokument
910 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:16:54 dodanie dokumentu
911 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:15:34 dodanie dokumentu
912 dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:47:32 edycja dokumentu
913 dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:46:40 dodanie dokumentu
914 dokument Zarządzanie Nr 45/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:46:04 dodanie dokumentu
915 dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:45:16 dodanie dokumentu
916 dokument Zarządzenie Nr 44_2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:44:51 usunięcie dokument
917 dokument Zarządzenie Nr 44_2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:44:14 dodanie dokumentu
918 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:50:04 dodanie dokumentu
919 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:28 usunięcie dokument
920 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:12 usunięcie załacznika
921 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:06 usunięcie załacznika
922 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:48:59 edycja dokumentu
923 dokument Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:44:15 dodanie dokumentu
924 dokument Raport z czynności kontrolnych - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 11:24:46 dodanie dokumentu
925 dokument Raport z czynności kontrolnych - Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie muzeum w Gozdowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 11:18:13 dodanie dokumentu
926 dokument Raport z czynności kontrolnych - Promowanie gminy Mieszkowice przez organizację dożynek w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 10:20:47 edycja dokumentu
927 dokument Raport z czynności kontrolnych - Promowanie gminy Mieszkowice przez organizację dożynek w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 10:20:26 dodanie dokumentu
928 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:09:23 dodanie dokumentu
929 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:08:16 dodanie dokumentu
930 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:06:57 edycja dokumentu
931 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:05:45 dodanie dokumentu
932 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 12:51:02 dodanie dokumentu
933 dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 11:02:42 dodanie dokumentu
934 dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:59:11 edycja dokumentu
935 dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:58:39 dodanie dokumentu
936 dokument Protokół Kontroli - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:30:30 dodanie dokumentu
937 dokument Protokół Kontroli - Archiwa zakładowego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:29:34 dodanie dokumentu
938 dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:21:52 dodanie dokumentu
939 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:40:15 edycja dokumentu
940 dokument Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:38:10 dodanie dokumentu
941 dokument Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:37:25 dodanie dokumentu
942 dokument Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI2452013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:36:45 dodanie dokumentu
943 dokument Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:36:01 dodanie dokumentu
944 dokument Uchwała Nr V/31/2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:52 dodanie dokumentu
945 dokument Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:16 edycja dokumentu
946 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:05 edycja dokumentu
947 dokument Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:54 edycja dokumentu
948 dokument Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:43 dodanie dokumentu
949 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:03 dodanie dokumentu
950 dokument Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:30:36 dodanie dokumentu
951 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:29:43 dodanie dokumentu
952 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:27:53 edycja dokumentu
953 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:51:05 edycja dokumentu
954 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:50:47 edycja dokumentu
955 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:37:50 edycja dokumentu
956 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:36:27 dodanie dokumentu
957 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:28:43 dodanie dokumentu
958 dokument Protokół Kontroli - Przystanek PKS w Mieszkowicach 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:10:45 dodanie dokumentu
959 dokument Protokół Kontroli - Przystanek PKS w Mieszkowicach 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:09:47 dodanie dokumentu
960 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-03 11:33:31 edycja dokumentu
961 dokument Protokół kontroli - Stadion przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:42:41 dodanie dokumentu
962 dokument Protokół IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:34:52 dodanie dokumentu
963 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:32:22 dodanie dokumentu
964 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:17:22 dodanie dokumentu
965 dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:14:10 dodanie dokumentu
966 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:11:17 edycja dokumentu
967 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:10:46 dodanie dokumentu
968 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:07:17 dodanie dokumentu
969 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:04:08 edycja dokumentu
970 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:20 edycja dokumentu
971 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:07 usunięcie załacznika
972 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:56 edycja dokumentu
973 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:29 usunięcie załacznika
974 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:26 usunięcie załacznika
975 dokument Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:17:35 dodanie dokumentu
976 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:11:09 edycja dokumentu
977 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:37 edycja dokumentu
978 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:21 edycja dokumentu
979 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:02 edycja dokumentu
980 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:06:11 edycja dokumentu
981 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 14:55:15 edycja dokumentu
982 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:35 edycja dokumentu
983 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:15 edycja dokumentu
984 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:10:12 edycja dokumentu
985 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:09:49 edycja dokumentu
986 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 12:47:00 dodanie dokumentu
987 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:42:09 dodanie dokumentu
988 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:40:04 dodanie dokumentu
989 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:34:51 dodanie dokumentu
990 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:34:00 dodanie dokumentu
991 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, 77,92 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:33:14 dodanie dokumentu
992 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:02:11 edycja dokumentu
993 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:01:45 edycja dokumentu
994 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 14:59:09 dodanie dokumentu
995 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 13:36:25 edycja dokumentu
996 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:24:11 dodanie dokumentu
997 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:22:20 usunięcie dokument
998 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:04:48 dodanie dokumentu
999 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:03:48 usunięcie dokument
1000 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:54:43 edycja dokumentu
1001 dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:53:48 dodanie dokumentu
1002 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:48:12 dodanie dokumentu
1003 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:47:32 usunięcie dokument
1004 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:48:05 dodanie dokumentu
1005 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:54 edycja dokumentu
1006 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:20 dodanie dokumentu
1007 dokument Ustawowe terminy czynności wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2015-02-19 10:03:58 dodanie dokumentu
1008 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:40:18 edycja dokumentu
1009 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:22 edycja dokumentu
1010 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:12 edycja dokumentu
1011 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:36:07 dodanie dokumentu
1012 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:18 edycja dokumentu
1013 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:00 dodanie dokumentu
1014 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:06:04 edycja dokumentu
1015 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:04:02 dodanie dokumentu
1016 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:37 dodanie dokumentu
1017 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:05 dodanie dokumentu
1018 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:42 dodanie dokumentu
1019 dokument Projekt Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:07 dodanie dokumentu
1020 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:01:17 dodanie dokumentu
1021 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:54 edycja dokumentu
1022 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:17 dodanie dokumentu
1023 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:59:37 dodanie dokumentu
1024 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:58:23 dodanie dokumentu
1025 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:57:05 edycja dokumentu
1026 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:56:51 dodanie dokumentu
1027 dokument Zapraszam na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:55:05 dodanie dokumentu
1028 dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:47:39 dodanie dokumentu
1029 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:37:43 dodanie dokumentu
1030 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 11:36:41 dodanie dokumentu
1031 dokument Instrukcja głosowanai korespondencyjnego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:39:27 dodanie dokumentu
1032 dokument Wybory na Prezydenta RP - Instrukcje Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:38:55 dodanie dokumentu
1033 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:18 edycja dokumentu
1034 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:09 edycja dokumentu
1035 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:55 edycja dokumentu
1036 dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:41 dodanie dokumentu
1037 dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:47:37 dodanie dokumentu
1038 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:46:24 dodanie dokumentu
1039 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:45:18 dodanie dokumentu
1040 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:44:21 dodanie dokumentu
1041 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:59 edycja dokumentu
1042 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:42 edycja dokumentu
1043 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:49 edycja dokumentu
1044 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:39 dodanie dokumentu
1045 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 10:40:29 edycja dokumentu
1046 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:48 edycja dokumentu
1047 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:34 dodanie dokumentu
1048 dokument Interpelacja Nr 2 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Zbigniewa Kmiecika. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:06 dodanie dokumentu
1049 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:46:34 dodanie dokumentu
1050 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu wywrotów jesiona, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 10:14:49 dodanie dokumentu
1051 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 10:13:22 edycja dokumentu
1052 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:57 edycja dokumentu
1053 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:44 edycja dokumentu
1054 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:23 edycja dokumentu
1055 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:01 dodanie dokumentu
1056 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:26:21 dodanie dokumentu
1057 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:25:18 dodanie dokumentu
1058 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:23:24 usunięcie dokument
1059 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:13:17 dodanie dokumentu
1060 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji 2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 12:19:00 dodanie dokumentu
1061 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-02-09 14:04:32 dodanie dokumentu
1062 dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:16:22 dodanie dokumentu
1063 dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:07:56 dodanie dokumentu
1064 dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 w sprawie nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:03:44 dodanie dokumentu
1065 dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 22:58:02 dodanie dokumentu
1066 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Piotr Sobczyński 2015-02-03 15:03:31 edycja dokumentu
1067 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:50 edycja dokumentu
1068 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:37 dodanie dokumentu
1069 dokument Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:35:25 dodanie dokumentu
1070 dokument Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:51 dodanie dokumentu
1071 dokument Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:12 dodanie dokumentu
1072 dokument Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:30:19 dodanie dokumentu
1073 dokument Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:29:17 dodanie dokumentu
1074 dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:38 dodanie dokumentu
1075 dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:03 dodanie dokumentu
1076 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:17 edycja dokumentu
1077 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:00 dodanie dokumentu
1078 dokument Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:26:34 dodanie dokumentu
1079 dokument Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:53 dodanie dokumentu
1080 dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:06 dodanie dokumentu
1081 dokument Protokół III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:46:25 dodanie dokumentu
1082 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:45:10 edycja dokumentu
1083 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie 18 grudnia do 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-01-30 14:57:27 dodanie dokumentu
1084 dokument PLANU KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU MIEJSKIEGO W MIESZKOWICACH Ryszard Niedźwiecki 2015-01-30 10:24:37 dodanie dokumentu
1085 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 12:47:33 edycja dokumentu
1086 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 10:43:21 dodanie dokumentu
1087 dokument Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:51 dodanie dokumentu
1088 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:03 edycja dokumentu
1089 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:38:38 dodanie dokumentu
1090 dokument Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:37:30 dodanie dokumentu
1091 katalog Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:36:53 usunięcie dokument
1092 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:53 edycja dokumentu
1093 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:18 dodanie dokumentu
1094 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:03:05 edycja dokumentu
1095 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:02:51 usunięcie załacznika
1096 dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2015-01-28 07:33:48 dodanie dokumentu
1097 dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 13:19:33 dodanie dokumentu
1098 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:57 edycja dokumentu
1099 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:13 edycja dokumentu
1100 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:52:37 dodanie dokumentu
1101 dokument UCHWAŁA NR XV.27.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:15:12 dodanie dokumentu
1102 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:05:43 edycja dokumentu
1103 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:18 edycja dokumentu
1104 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:00 usunięcie załacznika
1105 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:07:10 edycja dokumentu
1106 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:06:48 usunięcie załacznika
1107 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:45:10 edycja dokumentu
1108 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:44:45 edycja dokumentu
1109 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:43:53 dodanie dokumentu
1110 katalog Pracownicy Urzędu 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:41:31 usunięcie dokument
1111 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:17:36 edycja dokumentu
1112 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:16:53 usunięcie załacznika
1113 dokument UCHWAŁA NR XII/20/2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:15:58 dodanie dokumentu
1114 dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:14:40 dodanie dokumentu
1115 katalog Kadencja 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:13:47 usunięcie dokument
1116 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Młynarskiej Nr działki 94... Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:06:43 dodanie dokumentu
1117 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Kościuszki Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:06:16 dodanie dokumentu
1118 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej Nr działki 32... Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:05:52 dodanie dokumentu
1119 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:05:17 dodanie dokumentu
1120 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:04:54 dodanie dokumentu
1121 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 15:01:02 edycja dokumentu
1122 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 14:54:43 edycja dokumentu
1123 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:55:08 edycja dokumentu
1124 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:54:52 usunięcie załacznika
1125 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:22 edycja dokumentu
1126 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:06 usunięcie załacznika
1127 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:58 edycja dokumentu
1128 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:13 dodanie dokumentu
1129 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:41:14 usunięcie dokument
1130 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:40:31 usunięcie załacznika
1131 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:10:45 dodanie dokumentu
1132 dokument Zapraszam na obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 stycznia 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:06:54 dodanie dokumentu
1133 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:50 edycja dokumentu
1134 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:37 usunięcie załacznika
1135 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:26 edycja dokumentu
1136 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:58 usunięcie załacznika
1137 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:36 dodanie dokumentu
1138 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:54 dodanie dokumentu
1139 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:02 edycja dokumentu
1140 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:38:41 usunięcie załacznika
1141 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:37:38 dodanie dokumentu
1142 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 09:05:56 edycja dokumentu
1143 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 09:05:27 edycja dokumentu
1144 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 09:04:20 dodanie dokumentu
1145 dokument Zarządzenie Nr 7/2014 wycofania z użytkowania samochodu stanowiącego własność Gminy w celu jego złomowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-15 09:14:37 dodanie dokumentu
1146 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:36 edycja dokumentu
1147 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:15 edycja dokumentu
1148 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:40:39 edycja dokumentu
1149 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:39:54 dodanie dokumentu
1150 dokument Projekt Protokołu Nr III/2014 obrad III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 18 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 14:47:41 dodanie dokumentu
1151 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:01:14 usunięcie dokument
1152 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:00:53 dodanie dokumentu
1153 dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:57:17 dodanie dokumentu
1154 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:55:21 edycja dokumentu
1155 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:54:55 dodanie dokumentu
1156 dokument Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:05:33 dodanie dokumentu
1157 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:03:57 usunięcie dokument
1158 dokument Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:00:03 dodanie dokumentu
1159 dokument Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:58:29 dodanie dokumentu
1160 dokument Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:35 dodanie dokumentu
1161 dokument Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:01 dodanie dokumentu
1162 dokument Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:56:25 dodanie dokumentu
1163 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:55:35 dodanie dokumentu
1164 dokument Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:57 dodanie dokumentu
1165 dokument Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:13 dodanie dokumentu
1166 dokument Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:34 dodanie dokumentu
1167 dokument Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:02 dodanie dokumentu
1168 dokument Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:52:20 dodanie dokumentu
1169 dokument Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:42:11 dodanie dokumentu
1170 dokument Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:41:20 dodanie dokumentu
1171 dokument Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:40:46 dodanie dokumentu
1172 dokument Projekt Uchwały w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 -2020. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:38:36 dodanie dokumentu
1173 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:37:52 dodanie dokumentu
1174 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:39 edycja dokumentu
1175 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:31 dodanie dokumentu
1176 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:07 dodanie dokumentu
1177 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:35:28 dodanie dokumentu
1178 dokument Projekt Uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:31:43 dodanie dokumentu
1179 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:26:31 dodanie dokumentu
1180 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:09:44 dodanie dokumentu
1181 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:07:27 dodanie dokumentu
1182 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:06:45 edycja dokumentu
1183 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:05:51 dodanie dokumentu
1184 dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 11:57:59 dodanie dokumentu
1185 dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:49:17 dodanie dokumentu
1186 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:47:00 edycja dokumentu
1187 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:46:33 dodanie dokumentu
1188 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:44:25 edycja dokumentu
1189 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:43:26 edycja dokumentu
1190 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:50 edycja dokumentu
1191 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:32 edycja dokumentu
1192 dokument Zarządzenie Nr 673/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunlanych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:44:53 dodanie dokumentu
1193 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:38:18 usunięcie dokument
1194 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Czesława Podwińska 2015-01-09 10:37:28 dodanie dokumentu
1195 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:35:07 dodanie dokumentu
1196 dokument Protokół II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:29:59 dodanie dokumentu
1197 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:28:45 dodanie dokumentu
1198 dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:26:26 dodanie dokumentu
1199 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 14:04:34 edycja dokumentu
1200 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:33 dodanie dokumentu
1201 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:08 dodanie dokumentu
1202 dokument Interpelacja Nr 1/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:05:44 dodanie dokumentu
1203 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:25:25 dodanie dokumentu
1204 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:23:15 dodanie dokumentu
1205 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:43:35 dodanie dokumentu
1206 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:24 usunięcie dokument
1207 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:15 dodanie dokumentu
1208 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2015r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mieszkowicach przy ul.Jagiellońskiej 8. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:30:38 dodanie dokumentu
1209 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:10:10 edycja dokumentu
1210 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:08:29 edycja dokumentu
1211 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:03:24 edycja dokumentu
1212 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:02:13 dodanie dokumentu
1213 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:59:07 dodanie dokumentu
1214 dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:50:23 dodanie dokumentu
1215 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:33 edycja dokumentu
1216 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:26 usunięcie załacznika
1217 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:55:28 dodanie dokumentu
1218 dokument Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego drzewa gatunku dąb, znajdującego na terenie działki nr 328/10 obrębu Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-29 15:04:35 dodanie dokumentu
1219 dokument Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:21:03 dodanie dokumentu
1220 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:20:19 edycja dokumentu
1221 dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:56 dodanie dokumentu
1222 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:28 dodanie dokumentu
1223 dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:59 dodanie dokumentu
1224 dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:29 dodanie dokumentu
1225 dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:17:07 dodanie dokumentu
1226 dokument Uchwała Nr/17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:16:25 dodanie dokumentu
1227 dokument Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:43 dodanie dokumentu
1228 dokument Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:02 dodanie dokumentu
1229 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:40:06 edycja dokumentu
1230 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:38:53 dodanie dokumentu
1231 dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:41:47 dodanie dokumentu
1232 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:32:20 edycja dokumentu
1233 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:21:17 dodanie dokumentu
1234 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:38 edycja dokumentu
1235 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:13 dodanie dokumentu
1236 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:21:17 edycja dokumentu
1237 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:19:27 dodanie dokumentu
1238 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna na dz. 278/7 i 281, w obrębie Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 12:33:22 dodanie dokumentu
1239 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 09:00:04 dodanie dokumentu
1240 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:56:28 edycja dokumentu
1241 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:55:22 dodanie dokumentu
1242 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.560.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:44 dodanie dokumentu
1243 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.559.2014 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:11 dodanie dokumentu
1244 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-16 07:21:06 edycja dokumentu
1245 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:47:43 edycja dokumentu
1246 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:47:25 usunięcie załacznika
1247 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:25:57 edycja dokumentu
1248 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:22:58 edycja dokumentu
1249 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:22:40 usunięcie załacznika
1250 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:20:26 edycja dokumentu
1251 dokument Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Karolina Pawlicka 2014-12-15 12:17:39 dodanie dokumentu
1252 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:48 edycja dokumentu
1253 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:41 usunięcie załacznika
1254 dokument Protokół XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-12 14:35:45 dodanie dokumentu
1255 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:20:53 dodanie dokumentu
1256 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:10:41 edycja dokumentu
1257 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne na czas określony, dłuższy niż 5 lat Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:53 dodanie dokumentu
1258 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:25 dodanie dokumentu
1259 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne ... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:01 dodanie dokumentu
1260 dokument Projekt Uchwałyzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:51:31 dodanie dokumentu
1261 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:20:53 edycja dokumentu
1262 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:09:19 edycja dokumentu
1263 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:43:00 dodanie dokumentu
1264 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:40:27 dodanie dokumentu
1265 dokument wykaz sołectw Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:37:27 edycja dokumentu
1266 dokument Wykaz Stowarzyszeń Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:05:53 edycja dokumentu
1267 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:31:24 edycja dokumentu
1268 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:29:43 edycja dokumentu
1269 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:23:30 edycja dokumentu
1270 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:41:22 dodanie dokumentu
1271 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:56 dodanie dokumentu
1272 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:31 dodanie dokumentu
1273 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:38 usunięcie dokument
1274 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:24 usunięcie dokument
1275 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:13 usunięcie dokument
1276 dokument UCHWAŁA NR II/9/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:28:06 dodanie dokumentu
1277 dokument UCHWAŁA NR II/8/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:35 dodanie dokumentu
1278 dokument UCHWAŁA NR II/7/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:05 dodanie dokumentu
1279 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:38 dodanie dokumentu
1280 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:08 dodanie dokumentu
1281 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:40 dodanie dokumentu
1282 dokument UCHWAŁA NR II/3/2014 w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:10 dodanie dokumentu
1283 dokument UCHWAŁA NR II/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:24:42 dodanie dokumentu
1284 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 14:01:21 edycja dokumentu
1285 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 13:58:13 dodanie dokumentu
1286 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 listopada 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 13:54:35 dodanie dokumentu
1287 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:44:42 edycja dokumentu
1288 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:43:53 dodanie dokumentu
1289 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:04:16 edycja dokumentu
1290 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:03:44 dodanie dokumentu
1291 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch drzew gatunku topola, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2014-12-08 10:38:29 edycja dokumentu
1292 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch drzew gatunku topola, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2014-12-08 10:37:56 dodanie dokumentu
1293 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-05 22:31:04 dodanie dokumentu
1294 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 14:57:33 edycja dokumentu
1295 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 14:55:51 dodanie dokumentu
1296 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:09:22 dodanie dokumentu
1297 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:08:44 usunięcie dokument
1298 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:07:01 edycja dokumentu
1299 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:21 usunięcie załacznika
1300 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:17 usunięcie załacznika
1301 dokument Protokół XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:28:20 dodanie dokumentu
1302 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:24:21 usunięcie dokument
1303 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:23:41 dodanie dokumentu
1304 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:22:34 dodanie dokumentu
1305 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:53 edycja dokumentu
1306 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:45 dodanie dokumentu
1307 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 października do 14 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:55:00 dodanie dokumentu
1308 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 września do 24 października 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:54:32 dodanie dokumentu
1309 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:32:45 dodanie dokumentu
1310 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:59:26 edycja dokumentu
1311 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:57:37 dodanie dokumentu
1312 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:22 edycja dokumentu
1313 dokument Skład Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:04 edycja dokumentu
1314 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:49:14 edycja dokumentu
1315 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:45:51 edycja dokumentu
1316 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:40:09 dodanie dokumentu
1317 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:35:27 edycja dokumentu
1318 dokument Zapraszam na obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 14:45:03 dodanie dokumentu
1319 dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:08:40 dodanie dokumentu
1320 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:56 edycja dokumentu
1321 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:02 dodanie dokumentu
1322 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2014-12-03 08:08:08 edycja dokumentu
1323 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2014-12-03 08:00:07 dodanie dokumentu
1324 dokument ZARZĄDZENIE Nr 686/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:45:06 dodanie dokumentu
1325 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:49 edycja dokumentu
1326 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:21 dodanie dokumentu
1327 dokument Świadczenie usług pocztowych Piotr Sobczyński 2014-11-28 13:44:37 dodanie dokumentu
1328 dokument Wyniki Wyborów na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:43 dodanie dokumentu
1329 dokument Wyniki Wyborów do Rady Gminy w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:06 dodanie dokumentu
1330 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:14:35 edycja dokumentu
1331 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:13:31 dodanie dokumentu
1332 dokument Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Piotr Sobczyński 2014-11-26 14:40:55 dodanie dokumentu
1333 dokument Uchwała Nr CCXV.427.2014 w sprawie wydana opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-26 07:53:07 dodanie dokumentu
1334 dokument Uchwała Nr XLIV/367/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:41 dodanie dokumentu
1335 dokument Uchwała Nr XLIV/366/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:04 dodanie dokumentu
1336 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:37:23 dodanie dokumentu
1337 dokument Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:36:18 dodanie dokumentu
1338 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:43 usunięcie dokument
1339 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:36 dodanie dokumentu
1340 dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ooś Piotr Sobczyński 2014-11-24 11:11:46 dodanie dokumentu
1341 dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Piotr Sobczyński 2014-11-24 10:30:16 edycja dokumentu
1342 dokument ZARZĄDZENIE Nr 683/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-23 13:49:22 dodanie dokumentu
1343 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową ... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-21 07:51:29 dodanie dokumentu
1344 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-19 14:57:53 edycja dokumentu
1345 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-19 14:57:42 dodanie dokumentu
1346 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:38:12 edycja dokumentu
1347 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:45 edycja dokumentu
1348 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:28 dodanie dokumentu
1349 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - LISTOPAD 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:34:01 dodanie dokumentu
1350 dokument Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 roku zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:09:03 dodanie dokumentu
1351 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:06:13 edycja dokumentu
1352 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:04:19 dodanie dokumentu
1353 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:45 dodanie dokumentu
1354 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:25 usunięcie dokument
1355 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:14 dodanie dokumentu
1356 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:52 usunięcie dokument
1357 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:41 dodanie dokumentu
1358 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:00 usunięcie dokument
1359 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:23:58 dodanie dokumentu
1360 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:23:58 dodanie dokumentu
1361 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:21:03 dodanie dokumentu
1362 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:12 usunięcie dokument
1363 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:05 edycja dokumentu
1364 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:45 dodanie dokumentu
1365 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:16 usunięcie dokument
1366 dokument Uchwała Nr XLIII/361/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:58:16 dodanie dokumentu
1367 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:57:21 dodanie dokumentu
1368 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:36 edycja dokumentu
1369 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:17 edycja dokumentu
1370 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:42:56 edycja dokumentu
1371 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:41:44 edycja dokumentu
1372 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:40:45 dodanie dokumentu
1373 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:39:03 usunięcie dokument
1374 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:38:54 dodanie dokumentu
1375 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:23 dodanie dokumentu
1376 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:05 dodanie dokumentu
1377 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:35:41 dodanie dokumentu
1378 dokument Uchwała Nr XLIII/358/2014 w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:34:02 dodanie dokumentu
1379 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:33:04 dodanie dokumentu
1380 dokument INTERPELACJA nr 25/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:31:26 dodanie dokumentu
1381 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:42:04 edycja dokumentu
1382 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:41:50 dodanie dokumentu
1383 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:52 edycja dokumentu
1384 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:41 dodanie dokumentu
1385 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:56 edycja dokumentu
1386 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:46 dodanie dokumentu
1387 dokument Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:11 dodanie dokumentu
1388 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:00:45 dodanie dokumentu
1389 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:54:30 dodanie dokumentu
1390 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:53:33 dodanie dokumentu
1391 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:48 usunięcie dokument
1392 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:42 dodanie dokumentu
1393 dokument ZARZĄDZENIE Nr 676 /2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 08:12:20 dodanie dokumentu
1394 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-31 08:14:36 dodanie dokumentu
1395 dokument Zarządzenie Nr K_13_2014 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 13:34:58 dodanie dokumentu
1396 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:14:54 dodanie dokumentu
1397 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:13:54 dodanie dokumentu
1398 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:58:00 dodanie dokumentu
1399 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:57:26 usunięcie dokument
1400 dokument Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku - 2014 r. - okręg nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:29:57 dodanie dokumentu
1401 dokument OBWIESZCZENIE - o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mieszkowic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:28:40 dodanie dokumentu
1402 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:18:02 dodanie dokumentu
1403 dokument Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 21:53:26 dodanie dokumentu
1404 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:26 usunięcie dokument
1405 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:02 dodanie dokumentu
1406 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:52:00 edycja dokumentu
1407 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:51:16 dodanie dokumentu
1408 dokument Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 października 2014 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-27 22:16:23 dodanie dokumentu
1409 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin Ryszard Niedźwiecki 2014-10-24 08:15:31 dodanie dokumentu
1410 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:39:52 edycja dokumentu
1411 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:59 edycja dokumentu
1412 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:07 edycja dokumentu
1413 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:36:56 edycja dokumentu
1414 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:16:57 dodanie dokumentu
1415 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:10:22 dodanie dokumentu
1416 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:09:02 edycja dokumentu
1417 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:08:53 dodanie dokumentu
1418 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:28:12 edycja dokumentu
1419 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:57 edycja dokumentu
1420 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:14 dodanie dokumentu
1421 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji zmieniającej... Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:06:24 dodanie dokumentu
1422 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:32 edycja dokumentu
1423 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:12 dodanie dokumentu
1424 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:56:49 edycja dokumentu
1425 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:54:53 dodanie dokumentu
1426 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:39:38 edycja dokumentu
1427 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:32:43 dodanie dokumentu
1428 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:56:57 dodanie dokumentu
1429 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:47 edycja dokumentu
1430 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:22 edycja dokumentu
1431 dokument Obwieszczenie Burmistrza - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:48:26 dodanie dokumentu
1432 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:42:00 edycja dokumentu
1433 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:41:19 dodanie dokumentu
1434 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-10-16 14:30:49 dodanie dokumentu
1435 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dz. 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307 obr. Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-15 23:50:27 dodanie dokumentu
1436 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-14 08:33:32 dodanie dokumentu
1437 dokument Bożena Nowak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-13 10:24:43 dodanie dokumentu
1438 dokument Zofia Szeremeta Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:48:12 dodanie dokumentu
1439 dokument Stanisława Michalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:47:20 dodanie dokumentu
1440 dokument Maria Skowrońska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:39 dodanie dokumentu
1441 dokument Krzysztof Karolak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:08 dodanie dokumentu
1442 dokument Katarzyna Wawruszczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:45:15 dodanie dokumentu
1443 dokument Józef Łuszczek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:44:20 dodanie dokumentu
1444 dokument Janusz Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:44 dodanie dokumentu
1445 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:12 dodanie dokumentu
1446 dokument Henryk Domaradzki Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:38 dodanie dokumentu
1447 dokument Grzegorz Kaczmarek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:02 dodanie dokumentu
1448 dokument Franciszek Kanasiuk Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:41:28 dodanie dokumentu
1449 dokument Edward Godyń Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:40:17 dodanie dokumentu
1450 dokument Bożena Dorywalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:39:34 dodanie dokumentu
1451 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:19 edycja dokumentu
1452 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:02 usunięcie załacznika
1453 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Czesława Podwińska 2014-09-29 15:29:36 dodanie dokumentu
1454 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Czesława Podwińska 2014-09-29 15:19:53 edycja dokumentu
1455 dokument Obwieszczenie Burmistrza o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2013 z dnia 6 lutego 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-29 14:46:06 dodanie dokumentu
1456 dokument Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-26 11:13:54 dodanie dokumentu
1457 dokument Grafik dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych rady miejskiej i burmistrza. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-25 08:26:45 dodanie dokumentu
1458 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.569.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 14:49:02 edycja dokumentu
1459 dokument Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 07:46:54 dodanie dokumentu
1460 dokument Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów Piotr Sobczyński 2014-09-22 11:58:58 dodanie dokumentu
1461 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 09:34:48 dodanie dokumentu
1462 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 08:40:17 edycja dokumentu
1463 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 08:40:00 dodanie dokumentu
1464 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-18 13:06:32 dodanie dokumentu
1465 dokument UCHWAŁA NR CL.361.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieszkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:32:57 dodanie dokumentu
1466 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:17:03 edycja dokumentu
1467 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:16:40 edycja dokumentu
1468 dokument Uchwała Nr XLII/350/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:14:55 dodanie dokumentu
1469 dokument Uchwała Nr XLII/354/2014 prawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:13:40 dodanie dokumentu
1470 dokument Uchwała Nr XLII/349/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:11:18 dodanie dokumentu
1471 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:08:03 edycja dokumentu
1472 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:07:35 dodanie dokumentu
1473 dokument Uchwała Nr XLII_356_2014 zmieniająca uchwałę Nr X (80) 2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:06:43 dodanie dokumentu
1474 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:33 edycja dokumentu
1475 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:19 edycja dokumentu
1476 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:02 dodanie dokumentu
1477 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:49:57 dodanie dokumentu
1478 dokument Uchwała Nr XLII/352/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:47 dodanie dokumentu
1479 dokument Uchwała Nr XLII/353/2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:08 dodanie dokumentu
1480 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:13:46 edycja dokumentu
1481 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:13:12 edycja dokumentu
1482 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:12:28 edycja dokumentu
1483 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:12:09 dodanie dokumentu
1484 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch wiatrołomów, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:09:29 dodanie dokumentu
1485 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:03:58 edycja dokumentu
1486 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:03:28 dodanie dokumentu
1487 dokument Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:12:58 dodanie dokumentu
1488 dokument Protokól obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:11:35 usunięcie dokument
1489 dokument Protokól XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 12:49:54 dodanie dokumentu
1490 dokument UCHWAŁA NR CXXXI.327.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:40:09 dodanie dokumentu
1491 dokument UCHWAŁA NR CXXXVI.332.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:28:47 dodanie dokumentu
1492 dokument UCHWAŁA NR XLI_348_2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Mieszkowice na łata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:31:25 dodanie dokumentu
1493 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:29:36 edycja dokumentu
1494 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:03:41 dodanie dokumentu
1495 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:02:24 usunięcie dokument
1496 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:01:31 edycja dokumentu
1497 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:00:56 dodanie dokumentu
1498 dokument Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 08:43:58 dodanie dokumentu
1499 dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 08:40:43 dodanie dokumentu
1500 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 10:28:52 dodanie dokumentu
1501 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:31 edycja dokumentu
1502 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:18 usunięcie załacznika
1503 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:44:19 edycja dokumentu
1504 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:43:50 dodanie dokumentu
1505 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:38:09 edycja dokumentu
1506 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 12:46:51 edycja dokumentu
1507 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:50 edycja dokumentu
1508 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:33 edycja dokumentu
1509 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:19:57 dodanie dokumentu
1510 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:47:29 edycja dokumentu
1511 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:46:11 dodanie dokumentu
1512 dokument Projekt Uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Wojciecha Kadzikowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:01:34 dodanie dokumentu
1513 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV_200_08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 grudnia 2008 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:00:21 dodanie dokumentu
1514 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:32 dodanie dokumentu
1515 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:03 edycja dokumentu
1516 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:25:50 dodanie dokumentu
1517 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:48 dodanie dokumentu
1518 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:00 dodanie dokumentu
1519 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr(78)2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r. w sprawie Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:47 dodanie dokumentu
1520 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr X_80_2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:23 dodanie dokumentu
1521 dokument Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:45 dodanie dokumentu
1522 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:04 dodanie dokumentu
1523 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 10:21:04 dodanie dokumentu
1524 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:54:01 edycja dokumentu
1525 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:53:50 edycja dokumentu
1526 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:50:57 dodanie dokumentu
1527 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:43 edycja dokumentu
1528 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:00 dodanie dokumentu
1529 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o okregach wyborczych w Gminie Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2014-09-03 10:11:49 dodanie dokumentu
1530 dokument KALENDARZ WYBORCZY 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 10:08:53 dodanie dokumentu
1531 dokument Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 08:31:04 dodanie dokumentu
1532 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-09-02 11:45:26 dodanie dokumentu
1533 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:58 edycja dokumentu
1534 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:11 dodanie dokumentu
1535 dokument ZARZĄDZENIE NR 658/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-02 10:32:40 dodanie dokumentu
1536 dokument Zarządzenie Nr 651/2014 zmieniające w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-01 10:43:42 dodanie dokumentu
1537 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-08-29 21:09:24 edycja dokumentu
1538 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-08-29 21:08:11 dodanie dokumentu
1539 dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania isprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-28 22:09:10 dodanie dokumentu
1540 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Teresa Hryniewicz 2014-08-28 13:14:26 dodanie dokumentu
1541 dokument Informacje- jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej Teresa Hryniewicz 2014-08-28 07:48:36 dodanie dokumentu
1542 dokument Informacja o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teresa Hryniewicz 2014-08-27 11:27:00 dodanie dokumentu
1543 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-26 23:26:58 edycja dokumentu
1544 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-26 23:26:58 edycja dokumentu
1545 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-26 23:25:51 dodanie dokumentu
1546 dokument Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-21 13:08:40 dodanie dokumentu
1547 dokument Zarządzenie Nr 652/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-20 08:24:29 dodanie dokumentu
1548 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:58 edycja dokumentu
1549 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:29 dodanie dokumentu
1550 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Czesława Podwińska 2014-08-06 14:55:42 dodanie dokumentu
1551 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-08-06 14:20:16 dodanie dokumentu
1552 dokument ZARZĄDZENIE Nr 650/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:46:18 dodanie dokumentu
1553 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:32:10 edycja dokumentu
1554 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:31:39 dodanie dokumentu
1555 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:27:33 dodanie dokumentu
1556 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:24:44 usunięcie dokument
1557 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:18:19 dodanie dokumentu
1558 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 09:39:59 edycja dokumentu
1559 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.: 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-04 21:34:57 dodanie dokumentu
1560 dokument Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:55 dodanie dokumentu
1561 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:14 dodanie dokumentu
1562 dokument Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:46 dodanie dokumentu
1563 dokument Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:14 dodanie dokumentu
1564 dokument Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:41:40 dodanie dokumentu
1565 dokument Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:40:15 dodanie dokumentu
1566 dokument Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:38 dodanie dokumentu
1567 dokument Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:05 dodanie dokumentu
1568 dokument Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:38:32 dodanie dokumentu
1569 dokument Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:36 dodanie dokumentu
1570 dokument Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:05 dodanie dokumentu
1571 dokument Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:30 dodanie dokumentu
1572 dokument Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:07 dodanie dokumentu
1573 dokument Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:31:40 dodanie dokumentu
1574 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:56 edycja dokumentu
1575 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:42 dodanie dokumentu
1576 dokument Zarządzenie Nr 621/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:07 dodanie dokumentu
1577 dokument Zarządzenie Nr 619/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:35 dodanie dokumentu
1578 dokument Zarządzenie Nr 615/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów pełnomocnictw. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:05 dodanie dokumentu
1579 dokument Zarządzenie Nr 613/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:29 dodanie dokumentu
1580 dokument Zarządzenie Nr 611/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:03 dodanie dokumentu
1581 dokument Zarządzenie Nr 608/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:37 dodanie dokumentu
1582 dokument Zarządzenie Nr 607/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 44, obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:07 dodanie dokumentu
1583 dokument Zarządzenie Nr 606/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:44 dodanie dokumentu
1584 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:13 edycja dokumentu
1585 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:56 edycja dokumentu
1586 dokument Zarządzenie Nr 603/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:46 dodanie dokumentu
1587 dokument Zarządzenie Nr 602/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:24:16 dodanie dokumentu
1588 dokument Zarządzenie Nr 601/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:23:14 dodanie dokumentu
1589 dokument Zarządzenie Nr 600/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:22:46 dodanie dokumentu
1590 dokument Zarządzenie Nr 593/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:21:45 dodanie dokumentu
1591 dokument Zarządzenie Nr 592/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:20:20 dodanie dokumentu
1592 dokument Zarządzenie Nr 584/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:52 dodanie dokumentu
1593 dokument Zarządzenie Nr 583/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:22 dodanie dokumentu
1594 dokument Zarządzenie Nr 582/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:57 dodanie dokumentu
1595 dokument Zarządzenie Nr 581/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:21 dodanie dokumentu
1596 dokument Zarządzenie Nr 580/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:17:53 dodanie dokumentu
1597 dokument Zarządzenie Nr 579/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:16:35 dodanie dokumentu
1598 dokument Zarządzenie Nr 578/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:10:51 dodanie dokumentu
1599 dokument Zarządzenie Nr 576/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholo Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:08:17 dodanie dokumentu
1600 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:02:23 usunięcie dokument
1601 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:49 dodanie dokumentu
1602 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:00 dodanie dokumentu
1603 dokument Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:00:13 dodanie dokumentu
1604 dokument Zarządzenie Nr 573/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:50 dodanie dokumentu
1605 dokument Zarządzenie Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:14 dodanie dokumentu
1606 dokument Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:43:44 dodanie dokumentu
1607 dokument Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:40:43 dodanie dokumentu
1608 dokument Protokół Kontroli - Stadion ul. Kosucińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:35:36 dodanie dokumentu
1609 dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UM Mieszkowice z zakresu zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciw działaniu przemocy w rodzinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-30 12:51:50 dodanie dokumentu
1610 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-07-30 10:55:30 dodanie dokumentu
1611 dokument Ogłoszenie - Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 14:19:06 dodanie dokumentu
1612 dokument Informacja w sprawie budowy budynku garażowo-magazynowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1413Z na działkach o nr ewid.105,182 położonych w obrębie Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 12:49:18 dodanie dokumentu
1613 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 11:29:58 edycja dokumentu
1614 dokument Protokół pokontrolny - Izba Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-07-28 15:13:03 dodanie dokumentu
1615 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebranych dowodach w sprawie Piotr Sobczyński 2014-07-28 13:52:08 dodanie dokumentu
1616 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-24 10:44:03 dodanie dokumentu
1617 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.; 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 08:42:06 dodanie dokumentu
1618 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:18 edycja dokumentu
1619 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:00 usunięcie załacznika
1620 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:41:23 edycja dokumentu
1621 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:38:32 dodanie dokumentu
1622 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2014-07-17 07:11:15 dodanie dokumentu
1623 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:31 edycja dokumentu
1624 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:06 usunięcie załacznika
1625 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 11:57:50 edycja dokumentu
1626 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-07-14 11:54:33 dodanie dokumentu
1627 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:16:54 edycja dokumentu
1628 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:06:21 dodanie dokumentu
1629 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:03:38 edycja dokumentu
1630 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej: Czesława Podwińska 2014-07-10 13:44:18 dodanie dokumentu
1631 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:31:48 dodanie dokumentu
1632 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:30:52 usunięcie dokument
1633 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:26:21 edycja dokumentu
1634 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:12:59 edycja dokumentu
1635 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:09:19 edycja dokumentu
1636 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:05:02 edycja dokumentu
1637 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:29 edycja dokumentu
1638 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:10 edycja dokumentu
1639 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:51 edycja dokumentu
1640 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:37 dodanie dokumentu
1641 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:02:41 dodanie dokumentu
1642 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:00:07 edycja dokumentu
1643 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:58:53 dodanie dokumentu
1644 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:56:41 edycja dokumentu
1645 dokument Uchwała Nr XXX/289/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:55:10 dodanie dokumentu
1646 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:53:52 edycja dokumentu
1647 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:51:00 dodanie dokumentu
1648 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:49:11 dodanie dokumentu
1649 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:46:40 edycja dokumentu
1650 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:24:45 edycja dokumentu
1651 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 11:33:03 edycja dokumentu
1652 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:02:03 edycja dokumentu
1653 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:01:51 edycja dokumentu
1654 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:00:21 edycja dokumentu
1655 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 11:58:34 dodanie dokumentu
1656 dokument Zawiadomienie Burmistrza Trzcińska - Zdrój że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 182 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 13:12:09 dodanie dokumentu
1657 dokument Informacja o wyniku II naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 09:25:33 dodanie dokumentu
1658 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:55 dodanie dokumentu
1659 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:24 usunięcie dokument
1660 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:02:00 dodanie dokumentu
1661 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:37 usunięcie dokument
1662 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:32 edycja dokumentu
1663 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:39:14 dodanie dokumentu
1664 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:36:11 usunięcie dokument
1665 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:23:12 dodanie dokumentu
1666 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:21:38 usunięcie dokument
1667 dokument Uchwała Nr XL/338/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:20:02 dodanie dokumentu
1668 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:18:28 usunięcie dokument
1669 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:17:55 edycja dokumentu
1670 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 07:50:23 dodanie dokumentu
1671 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:34 edycja dokumentu
1672 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:19 edycja dokumentu
1673 dokument Uchwała Nr XL/335/2014 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:41 dodanie dokumentu
1674 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:11 dodanie dokumentu
1675 dokument Uchwała Nr XL/337/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:51 dodanie dokumentu
1676 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:20 dodanie dokumentu
1677 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:47 dodanie dokumentu
1678 dokument Uchwalona Nr XL/336/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:14 dodanie dokumentu
1679 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:38 dodanie dokumentu
1680 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:02 dodanie dokumentu
1681 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:55:26 dodanie dokumentu
1682 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:45 dodanie dokumentu
1683 dokument Uchwała Nr XL/341/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:13 dodanie dokumentu
1684 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:31 edycja dokumentu
1685 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:12 dodanie dokumentu
1686 dokument Protokół XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:35:53 dodanie dokumentu
1687 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 maja do 20 czerwca 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:05:40 dodanie dokumentu
1688 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:02:31 edycja dokumentu
1689 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, ul. Kusocińskiego, na dz. o nr ewid.: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 09:28:00 dodanie dokumentu
1690 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-07-01 07:53:49 dodanie dokumentu
1691 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 15:16:12 edycja dokumentu
1692 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 15:15:51 dodanie dokumentu
1693 dokument Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/2 o powierzchni 0,8193 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 14:51:11 dodanie dokumentu
1694 dokument Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/1 o powierzchni 0,8261 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 14:49:13 dodanie dokumentu
1695 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-27 14:58:27 edycja dokumentu
1696 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-27 14:51:40 dodanie dokumentu
1697 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:39:18 dodanie dokumentu
1698 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:48 edycja dokumentu
1699 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:32 dodanie dokumentu
1700 dokument Projekt Uchwały dotacji celowej dla Powiatu w sprawie udzielenia Gryfińskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:20:57 dodanie dokumentu
1701 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:06:25 edycja dokumentu
1702 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:02:16 edycja dokumentu
1703 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:40 edycja dokumentu
1704 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:22 edycja dokumentu
1705 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:10 dodanie dokumentu
1706 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:00:05 dodanie dokumentu
1707 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:39 dodanie dokumentu
1708 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:07 dodanie dokumentu
1709 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:33 dodanie dokumentu
1710 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:08 dodanie dokumentu
1711 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:43 dodanie dokumentu
1712 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:17 dodanie dokumentu
1713 dokument Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:49 dodanie dokumentu
1714 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:19 dodanie dokumentu
1715 dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:54:48 dodanie dokumentu
1716 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-06-25 08:36:35 dodanie dokumentu
1717 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod działalność gastronomiczną i handlową Czesława Podwińska 2014-06-24 10:13:14 dodanie dokumentu
1718 dokument Obwieszczenie Burmistzra Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-06-23 12:44:15 dodanie dokumentu
1719 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:53 edycja dokumentu
1720 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:23 dodanie dokumentu
1721 dokument Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:45:21 dodanie dokumentu
1722 dokument Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach w zakresie wymiany pokrycia dachu na blachę dachówkopodobną, oraz remont sal lekcyjnych nr 16, 17, 22 i wymianę świetlików dachowych w dachu nad szatniami Piotr Sobczyński 2014-06-20 09:06:14 dodanie dokumentu
1723 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-17 08:01:06 dodanie dokumentu
1724 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-13 09:30:27 dodanie dokumentu
1725 dokument Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego. Piotr Sobczyński 2014-06-12 14:40:54 dodanie dokumentu
1726 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, w Mieszkowicach przy ul. Kusocińskiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-12 12:10:17 dodanie dokumentu
1727 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:18 edycja dokumentu
1728 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:00 usunięcie załacznika
1729 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:43:50 dodanie dokumentu
1730 dokument Ponowienie naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-10 12:28:43 dodanie dokumentu
1731 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 15:49:11 dodanie dokumentu
1732 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 15:48:04 dodanie dokumentu
1733 dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:24:45 dodanie dokumentu
1734 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:23:15 dodanie dokumentu
1735 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:22:42 dodanie dokumentu
1736 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:52 edycja dokumentu
1737 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:32 edycja dokumentu
1738 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:16 edycja dokumentu
1739 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:34:31 dodanie dokumentu
1740 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:32:13 dodanie dokumentu
1741 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:30:32 dodanie dokumentu
1742 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 kwietnia do 22 maja 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 08:40:29 dodanie dokumentu
1743 dokument Protokół XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 08:38:28 dodanie dokumentu
1744 dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów Piotr Sobczyński 2014-06-04 12:57:52 dodanie dokumentu
1745 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 10:33:25 edycja dokumentu
1746 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:41:08 edycja dokumentu
1747 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:40:42 dodanie dokumentu
1748 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:42 edycja dokumentu
1749 dokument ZARZĄDZENIE Nr 635/2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:32 dodanie dokumentu
1750 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:34:59 dodanie dokumentu
1751 dokument zerwca 2014r. o Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 cgodzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:32:37 edycja dokumentu
1752 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:31:55 edycja dokumentu
1753 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:28:17 dodanie dokumentu
1754 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:23:53 dodanie dokumentu
1755 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:20:20 dodanie dokumentu
1756 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:19:35 usunięcie dokument
1757 dokument Uchwała Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:48 dodanie dokumentu
1758 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:10 usunięcie dokument
1759 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:56 edycja dokumentu
1760 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:37 dodanie dokumentu
1761 dokument Uchwała Nr XXXIX/333/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:58 dodanie dokumentu
1762 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:14 dodanie dokumentu
1763 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:02:26 dodanie dokumentu
1764 dokument Uchwała Nr XXXIX/332/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:01:33 dodanie dokumentu
1765 dokument Uchwała Nr XXXIX/327/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:51 dodanie dokumentu
1766 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:10 edycja dokumentu
1767 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:01 dodanie dokumentu
1768 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:59:24 dodanie dokumentu
1769 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:51 edycja dokumentu
1770 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:30 dodanie dokumentu
1771 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowice - o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 12:25:12 dodanie dokumentu
1772 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:19:06 edycja dokumentu
1773 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:17:28 dodanie dokumentu
1774 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:15:35 edycja dokumentu
1775 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:18:04 edycja dokumentu
1776 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:17:49 usunięcie załacznika
1777 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:17 edycja dokumentu
1778 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:06 usunięcie załacznika
1779 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:05:39 dodanie dokumentu
1780 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:04:29 usunięcie dokument
1781 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-05-29 10:25:54 dodanie dokumentu
1782 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-05-29 10:21:11 dodanie dokumentu
1783 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:55 dodanie dokumentu
1784 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:26 usunięcie dokument
1785 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:30:02 dodanie dokumentu
1786 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:25:10 usunięcie dokument
1787 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:47 edycja dokumentu
1788 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:24 usunięcie załacznika
1789 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-28 12:45:49 dodanie dokumentu
1790 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:22:13 edycja dokumentu
1791 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:21:24 dodanie dokumentu
1792 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:02:09 dodanie dokumentu
1793 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:01:32 dodanie dokumentu
1794 dokument ProjektUchwały w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:34:55 dodanie dokumentu
1795 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:53 edycja dokumentu
1796 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:23 dodanie dokumentu
1797 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:10:18 dodanie dokumentu
1798 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:43:30 dodanie dokumentu
1799 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:34 edycja dokumentu
1800 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:19 dodanie dokumentu
1801 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:03 dodanie dokumentu
1802 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:37:01 usunięcie dokument
1803 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:36:57 dodanie dokumentu
1804 dokument Zapraszam naobrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:28:28 dodanie dokumentu
1805 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 10:44:56 dodanie dokumentu
1806 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:44:50 dodanie dokumentu
1807 dokument ZARZĄDZENIE Nr 631/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:43:27 dodanie dokumentu
1808 dokument Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego Piotr Sobczyński 2014-05-22 10:09:09 dodanie dokumentu
1809 dokument zerwca 2014r. o Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 cgodzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-22 07:20:35 edycja dokumentu
1810 dokument zerwca 2014r. o Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 cgodzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-22 07:19:21 dodanie dokumentu
1811 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:43:23 edycja dokumentu
1812 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:42:49 dodanie dokumentu
1813 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:40:06 edycja dokumentu
1814 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:39:36 edycja dokumentu
1815 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:38:47 edycja dokumentu
1816 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:33:57 dodanie dokumentu
1817 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:28:56 dodanie dokumentu
1818 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-05-20 13:05:25 dodanie dokumentu
1819 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Czesława Podwińska 2014-05-20 12:45:55 dodanie dokumentu
1820 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Czesława Podwińska 2014-05-20 12:39:17 dodanie dokumentu
1821 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:41:04 dodanie dokumentu
1822 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:41 usunięcie dokument
1823 dokument UCHWAŁA NR LXXIV/207/2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:15 dodanie dokumentu
1824 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:08:34 dodanie dokumentu
1825 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:45:04 edycja dokumentu
1826 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:44:49 edycja dokumentu
1827 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:44:28 dodanie dokumentu
1828 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:09:20 edycja dokumentu
1829 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:07:26 dodanie dokumentu
1830 dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-12 12:02:37 dodanie dokumentu
1831 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:16 edycja dokumentu
1832 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:03 dodanie dokumentu
1833 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:24:23 edycja dokumentu
1834 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:24:18 usunięcie załacznika
1835 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:23:08 edycja dokumentu
1836 dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:16:46 dodanie dokumentu
1837 dokument Barbara Sawastian Mateusz Ogórek 2014-05-09 08:27:56 edycja dokumentu
1838 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:13:10 edycja dokumentu
1839 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:42 edycja dokumentu
1840 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:20 dodanie dokumentu
1841 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:51:05 edycja dokumentu
1842 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:49:05 edycja dokumentu
1843 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:48:24 edycja dokumentu
1844 dokument Bożena Dorywalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:52:34 dodanie dokumentu
1845 dokument Bożena Nowak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:51:01 dodanie dokumentu
1846 dokument Edward Godyń Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:38 dodanie dokumentu
1847 dokument Franciszek Kanasiuk Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:14 dodanie dokumentu
1848 dokument Grzegorz Kaczmarek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:49:25 dodanie dokumentu
1849 dokument Henryk Domaradzki Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:50 dodanie dokumentu
1850 dokument Janusz Dymidów Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:14 dodanie dokumentu
1851 dokument Józef Łuszczek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:39 dodanie dokumentu
1852 dokument Katarzyna Wawruszczak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:04 dodanie dokumentu
1853 dokument Krzysztof Karolak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:43 dodanie dokumentu
1854 dokument Maria Skowrońska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:11 dodanie dokumentu
1855 dokument Stanisława Michalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:52 dodanie dokumentu
1856 dokument Zofia Szeremeta Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:30 dodanie dokumentu
1857 dokument Zarządzenie Nr 599/14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 08:42:45 dodanie dokumentu
1858 dokument Bolesław Marek Kwaśniak Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:15:27 dodanie dokumentu
1859 dokument Agata Sylwia Cybort Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:44 dodanie dokumentu
1860 dokument Barbara Jadwiga Nowicka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:24 dodanie dokumentu
1861 dokument Czesława Pożarycka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:57 dodanie dokumentu
1862 dokument Grażyna Rzepka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:39 dodanie dokumentu
1863 dokument