Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 43/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 24 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:20:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 maja 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:14:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:13:26 edycja dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:13:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:12:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-06-15 12:45:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 23:07:57 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 07:54:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:33:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:01 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:11 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-08 14:35:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:37:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:36:50 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:19:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:18:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:15:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 09 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:12:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:40 usunięcie dokument
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 05 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:07:31 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:28:05 dodanie dokumentu
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:07 usunięcie dokument
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:53:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:47:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:39:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:31:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:30:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowe o wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:29:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:28:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:26:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:25:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:24:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:01 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-05 07:45:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:17:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:14:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:01:13 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:28:27 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:20:33 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:35 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:26 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:00:16 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:59 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:50 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:58:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:06:29 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:05:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-28 11:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-05-26 17:31:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 maja 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 14:51:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 14:48:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Sitno nr 4, działka nr 33 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:36:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:35:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:34:47 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:54:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:59 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:50 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-05-15 23:01:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-05-15 23:01:36 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-11 11:23:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-05-11 09:26:24 dodanie dokumentu
Kwaśniak Bolesław Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:17:10 dodanie dokumentu
Cybort Agata Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:15:42 dodanie dokumentu
Dworczyk Michał Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:15:06 dodanie dokumentu
Flamer Joanna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:14:29 dodanie dokumentu
Mazur Wanda Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:13:51 dodanie dokumentu
Nowicka Barbara Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:13:05 dodanie dokumentu
Obolewicz Marzenna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:12:28 dodanie dokumentu
Paszko-Żuk Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:11:55 dodanie dokumentu
Pożarycka Czesława Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:11:24 dodanie dokumentu
Rzepczak Remigiusz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:10:47 dodanie dokumentu
Rzepka Grażyna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:10:04 dodanie dokumentu
Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:08:26 dodanie dokumentu
Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:07:51 dodanie dokumentu
Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:06:53 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:06:13 dodanie dokumentu
Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:05:38 dodanie dokumentu
Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:04:58 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:04:11 usunięcie dokument
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:03:44 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:02:27 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:01:22 dodanie dokumentu
Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:00:39 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 14:00:09 edycja dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:53 edycja dokumentu
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:29 edycja dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:59:15 edycja dokumentu
Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:58:59 dodanie dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:58:19 dodanie dokumentu
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:57:34 dodanie dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:57:00 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:55:37 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:53:30 dodanie dokumentu
Jasińska Danuta Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:52:50 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:52:14 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:50:50 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:50:13 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:49:39 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:47:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 12:00:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 6 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:59:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 20 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:58:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:57:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:44:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 10:03:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-09 10:52:37 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:27:27 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:26:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:27:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:13:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/282/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:11:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:10:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/285/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:07:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:04:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/286/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:03:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działka nr 1186/19 Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 08:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 08:53:51 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-24 12:05:59 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:54 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:16:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:15:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:13:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:12:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:10:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:08:46 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:25 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:03:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:01:22 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:00:17 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 13:59:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:55:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:54:27 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 13:56:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:45:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:43:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:42:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 14:07:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 12:00:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:59:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:55:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:52:45 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 08:14:22 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 12:04:05 edycja dokumentu
Nowy wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od 1 lipca 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 11:58:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. drogownictwa, remontów (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 09:14:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-06 11:51:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-06 11:51:37 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:58:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:57:02 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:56:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:56:21 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:55:38 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:55:22 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-04 11:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-04 08:13:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-04-03 10:54:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-04-03 10:53:18 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 380 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:10:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:07:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:06:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:05:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-29 10:54:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. drogownictwa, remontów Ryszard Niedźwiecki 2018-03-29 10:47:49 dodanie dokumentu
Decyzja Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.02.2017r., znak:GN.6830.2.2016, postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące działki nr 128 położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 13:48:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:16:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:16:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:48:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:46:38 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/280/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:48:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/279/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/278/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:39:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/277/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:35:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:31:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:14:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:14:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/273/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:02:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/272/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:01:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:00:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/269/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:53:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/268/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:52:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:38:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:38:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:24:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 14 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:20:33 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:18:08 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 2/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:17:45 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2018 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli dokumentacji w zakresie aplikowania o środki unijne na promocję gminy oraz organizacji imprez gminnych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:16:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 26 lutego 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:10:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:04:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:04:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 08:24:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 345 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 08:23:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 07:35:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 09:15:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r - Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 08:38:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r - Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 08:37:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sposobu zasilania w energie elektryczną hydroforni w miejscowości Ranowo na terenie działek Nr 346/3, 346/8, 346/23, 346/29, 346/30 obręb Zielin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-16 09:27:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 20 lutego 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 13:09:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 370/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:52:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 3 miasta Mieszkowice, działka nr 135 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 135, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:46:58 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:20:40 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:20:15 usunięcie załacznika
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:15:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:15:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:14:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:13:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:12:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz na umorzenie odsetek od zaległości w czynszu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:11:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:10:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:10:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:09:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:08:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:07:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:06:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:05:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:04:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:03:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:02:04 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:37:16 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:32:41 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-13 11:12:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:14:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:30:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:29:16 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:28:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:45 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2018-03-07 10:57:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:26:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:25:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:58:18 dodanie dokumentu
Dotyczy postępowania rozgraniczeniowego działki nr 128, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, na odcinku graniczącym z działką nr 131, położoną w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:47:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Czelin, działka nr 45_4 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-04 09:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 11:31:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190,nr lok. 3, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:33:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 nr lok. 2, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:32:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 nr lok. 2, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:31:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 400, ul. Dworcowa 11 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:30:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 400, ul. Dworcowa 11 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:30:07 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy Ryszard Niedźwiecki 2018-03-01 14:37:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie rozwiązania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie Ryszard Niedźwiecki 2018-02-28 22:21:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 59/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 58/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:06 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-02-26 11:05:11 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-02-26 11:04:51 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:16:31 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych na 2018 rok w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:15:30 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:14:09 dodanie dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:44:29 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:44:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:43:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 stycznia 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-02-20 22:02:47 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2018-02-20 21:59:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb Stare Łysogórki, część działka nr 677/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 11:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 11:00:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 10:25:07 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Mieszkowicach polegająca na utwardzeniu nawierzchni kostką betonową Piotr Sobczyński 2018-02-16 13:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXIII.111.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-13 08:40:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-09 15:12:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-02-09 10:45:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:18:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:18:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 358 Ryszard Niedźwiecki 2018-02-07 13:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 358 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-07 13:30:44 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicy Bolesława Śmiałego w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań Piotr Sobczyński 2018-02-02 11:55:18 usunięcie załacznika
Budowa drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicy Bolesława Śmiałego w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań Piotr Sobczyński 2018-02-02 11:53:52 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2018-02-01 21:39:05 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:49:24 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:49:09 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:48:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:41:45 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:40:40 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:39:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 2/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:38:29 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:37:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.43.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:21:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:20:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 60/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 stycznia 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:18:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 16 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/256/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:05:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/257/2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:03:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/258/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:51:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/259/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:49:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/260/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:48:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/261/2018 w sprawie sprawie przyjęcia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021? Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:45:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/262/2018 zmieniająca uchwałę rady w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/263/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:43:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/264/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:41:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogą krajową Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:40:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogą krajową Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:40:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-27 23:16:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 1 miasta Mieszkowice działka nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:25:29 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 1 miasta Mieszkowice działka nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:24:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 60/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 22 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:14:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 60/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 22 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:14:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 23/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:21:50 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:17:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:17:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 59/2017 z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:15:15 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:13:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin działka nr 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 11:45:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 08:59:06 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 14:38:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 14:29:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 22/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:56 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 20/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:37 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:18 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:16:24 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:15:55 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:15:13 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:14:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:12:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:11:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:10:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:48:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:47:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:46:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:45:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:42:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:41:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę rady w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:40:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:39:13 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 19:29:57 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 19:28:57 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 08:27:08 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:11:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:02:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:01:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 21:59:54 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:19:52 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:19:37 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:18:41 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-12 14:30:20 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 23/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-10 23:20:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:02:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:02:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 10:39:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 09:36:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 09:35:56 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 15:27:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 15:25:55 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 08:33:41 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:35:49 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:30:29 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:09:29 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:07:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:22:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/254/2017 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:13:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:01:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:59:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:57:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/251/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/250/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/249/2017 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:49:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/248/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:48:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:47:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/246/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:44:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:43:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-04 09:22:05 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2018r. Piotr Sobczyński 2018-01-04 08:32:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:34:55 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:34:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:33:47 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 22/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:32:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 8 listopada do 27 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 10:18:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:52:00 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:46:04 usunięcie dokument
Projekt uchwaly w sprawie chwalenia budzetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:45:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 7 grudnia 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 14:37:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 28 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 14:36:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 59/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 12:55:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 57/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 12:53:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taśmowa 7 - część działki nr 185, obręb Gozdowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-22 10:51:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-21 21:39:54 dodanie dokumentu
dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących sie na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r. Piotr Sobczyński 2017-12-20 13:05:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 12:07:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 12:06:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:50:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:49:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:33:36 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:21:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:08 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:30:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:28:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:27:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:26:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:25:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:19:12 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:17:28 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 08:07:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 7 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 07:53:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 18:32:19 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:43:53 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:42:58 usunięcie dokument
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:35:50 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2018 na podstawie biletów miesięcznych. Piotr Sobczyński 2017-12-11 11:10:13 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r Piotr Sobczyński 2017-12-08 13:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/2017 sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-08 11:19:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 58/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:09:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:07:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 2 miasta Mieszkowice, część działka 104/1/19 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/19 w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:03:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:01:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 56/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 6 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:22:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:37:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:36:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 44 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:34:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:33:34 dodanie dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:53:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 Stycznia 2018r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki nr 50/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:23:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin dz. 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:22:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:17:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:16:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali- Zielin, działka nr 10, ul. Kościelna nr 3/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:11:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny ooś dla projektu POŚ dla Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2017-11-29 07:22:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 21/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-28 14:52:31 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 15:29:32 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 09:14:26 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 09:13:59 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - Mieszkowice, obr.4, działka nr 284 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-24 14:53:46 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2017-11-24 13:18:24 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-11-23 15:02:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 141 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-22 23:37:37 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2017-11-21 11:35:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 4 miasta Mieszkowice działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-20 13:57:52 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-11-19 21:47:07 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-16 20:37:19 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 21/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:51:29 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:49:09 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 20/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:48:27 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:47:00 dodanie dokumentu
POŚ dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:04:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:51 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:03:13 usunięcie załacznika
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 14:00:56 usunięcie dokument
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:57:23 usunięcie dokument
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:56:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:54:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:54:01 usunięcie załacznika
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:53:16 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:52:19 edycja dokumentu
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-11-14 13:51:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:55:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:53:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:51:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:50:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:50:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:49:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:48:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:46:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszkoa I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:46:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:45:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/236/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszkoa I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:43:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:42:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:40:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:39:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:37:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 08:35:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 września do 7 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-13 13:29:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 57/2017 z przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli w zakresie stanu utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-13 13:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Piotr Sobczyński 2017-11-13 10:08:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Piotr Sobczyński 2017-11-13 10:08:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 11:50:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:29:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:23:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-31 09:22:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:28:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:20:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:19:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 11:19:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:59:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:59:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Młodych Ekologów w Czelinie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:58:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:55:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:54:37 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-30 10:16:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-10-26 11:33:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-10-26 11:28:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 342 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 14:14:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 286 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 14:13:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb Kępa, część działka 76/2/11 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:49:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 50/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:48:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 50/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:48:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb Kępa, część działka 76/2/11 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:46:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 76/2/11 w obrębie Kępa, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 10:44:53 dodanie dokumentu
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:42:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:41:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:41:19 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:40:35 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Piotr Sobczyński 2017-10-25 09:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 09:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-25 09:11:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 2 miasta Mieszkowice, część działka 104/1/22 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-24 14:14:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/22 w obrębie nr 2 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-24 14:12:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 4 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka 313 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:04:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:03:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-23 11:03:11 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-10-19 08:41:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2017 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 października 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-18 10:32:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 września 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-18 08:55:58 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 września 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-18 08:55:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 53/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 25 września 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-17 09:13:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 września 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-17 09:12:48 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-10-17 09:11:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - Mieszkowice, obr.nr 1, działka nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:06:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - Mieszkowice, obr.nr 1, działka nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:05:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - - Czelin, działka nr 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:04:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:01:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-10 09:08:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-09 09:12:27 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 14:47:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 56/2017 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 13:14:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 419/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:53:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:51:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:50:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:46:56 dodanie dokumentu
Konsultacje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:18:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędą się 3 rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 14:18:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 18 września 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:13:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:12:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 54/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:08:38 dodanie dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 12:10:57 edycja dokumentu
Petycja Nr 9/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 12:07:46 edycja dokumentu
Remont promu rzecznego Bez Granic w celu odnowienia klasy jednostki Piotr Sobczyński 2017-09-29 13:37:28 dodanie dokumentu
Statut Sołestwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:54:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:40:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:40:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:47 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:56:35 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVII/232/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:25:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/234/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:14:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:12:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:12:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:11:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:11:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/230/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:10:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/229/2017 w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:09:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2017 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 5 września 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:15:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 13 czerwca do 20 września 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:13:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 411/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:12:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:11:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:10:26 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:08:42 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 17/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:07:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:01 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:26:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:24:32 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-20 11:53:36 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-20 11:51:34 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 1186/22, obręb nr 5 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-18 14:31:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-18 14:24:44 dodanie dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 12:32:39 edycja dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 12:32:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 11:22:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęciu Lokalnego Programu Rewitaizacji Gminy Micszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 08:24:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-14 09:27:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:22:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęciu Lokalnego Programu Rewitaizacji Gminy Micszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:21:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:19:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:19:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:18:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:17:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:16:39 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 11:27:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:55:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:54:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:53:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:53:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:06:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (6), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:03:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (5), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:52:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:43:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2017 jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:39:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych w rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:37:23 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 09:16:21 edycja dokumentu
Protokół Nr 53/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 8 sierpnia 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-09-06 09:01:13 dodanie dokumentu
Petycja Nr 9/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 17:18:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2017 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 15:02:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 15:00:40 dodanie dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-01 13:41:01 edycja dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-01 13:38:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-31 13:41:18 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31 Piotr Sobczyński 2017-08-31 12:54:55 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 20:01:12 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:59:59 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:59:03 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:54:07 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:53:23 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:53:10 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:52:16 edycja dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:51:44 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:48:34 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Mieszkowice za I półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 13:14:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:39:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:39:07 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej obręb nr 4 Mieszkowice, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-29 12:17:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 50/1, obręb Czelin 330 m2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:52:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 50/1, obręb Czelin 368 m2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:51:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:12:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-25 08:13:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-25 08:10:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-24 10:32:57 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie odpisu skróconego zupełnego - wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Ryszard Niedźwiecki 2017-08-24 10:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:21:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:05:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny Ryszard Niedźwiecki 2017-08-23 09:05:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-21 13:52:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 września 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędą się 2 rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-21 13:49:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-18 09:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:26:52 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:26:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:25:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:24:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-17 13:24:05 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-11 13:36:02 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:18:28 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:14:55 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:12:53 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 392/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-10 14:09:15 dodanie dokumentu
Remont schodów na Placu Wolności w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2017-08-10 11:53:11 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31 Piotr Sobczyński 2017-08-09 14:23:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-09 09:25:03 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-08-09 08:22:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 391/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-08 14:44:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-08 09:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:26:51 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:25:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:25:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:24:09 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:52 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:39 edycja dokumentu
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:23:30 usunięcie załacznika
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:22:42 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:08:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:02:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 12:01:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 122, obręb nr 4 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:36:19 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 687, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:36:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 308, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:35:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 381_1 -(1) obręb nr 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:35:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 62/61obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:34:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 września 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 62/61obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-08-04 07:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-08-03 14:13:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 18 maja 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 27/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:19:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:18:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 lipca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:17:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:17:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 21 lipca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 14:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/225/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Noblistów Polskich Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:11:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/226/2017w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:10:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/227/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:09:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/227/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:09:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/228/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-08-02 13:08:35 dodanie dokumentu
Remont schodów na Placu Wolności w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2017-07-27 16:22:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 140, obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-26 13:41:34 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:43:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (pokój nr 19) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości - część działki nr 308, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:36:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Noblistów Polskich Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:33:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:32:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:31:38 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:30:52 dodanie dokumentu
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:30:01 usunięcie dokument
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:29:24 edycja dokumentu
Uchwała Projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:28:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:27:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach" Ryszard Niedźwiecki 2017-07-25 19:27:25 dodanie dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-24 09:34:49 edycja dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-24 09:33:59 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej W Mieszkowicach na II półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 14:54:18 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej W Mieszkowicach na II półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 14:53:32 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 388/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 13:14:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 13:08:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 13:08:07 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej W Mieszkowicach na II półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 11:54:02 edycja dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej W Mieszkowicach na II półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-20 11:53:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 387/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 14:58:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gmin Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 08:18:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 367/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 czerwca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 08:17:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 384/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 07:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 383/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 07:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 382/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-19 07:47:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/221/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-07-17 14:33:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/222/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-17 14:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/223/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-17 14:32:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/224/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele Ryszard Niedźwiecki 2017-07-17 14:31:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za I półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 14:18:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 14:17:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 14:16:53 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 08:29:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 08:26:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-14 08:24:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-07-13 07:41:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-07-13 07:41:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-13 07:40:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele Ryszard Niedźwiecki 2017-07-13 07:40:16 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 16:10:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 16:09:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 16:09:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 16:09:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach; adres: Mieszkowice, ul. Willowa 1 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 08:47:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 385/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 08:40:04 dodanie dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 07:30:41 usunięcie dokument
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-07-12 07:30:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 14:13:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 14:10:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 14:10:26 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 11:15:58 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 11:15:30 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 11:15:15 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 11:14:48 dodanie dokumentu
Lipiec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-07-10 11:08:39 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działki nr 62-(21), obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:54:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 1186/24 -(8), obręb nr 5 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:53:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 381/1 -(1), obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:51:43 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 381/1 -(1), obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:51:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:49:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 380/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:47:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-06 23:46:55 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-05 09:22:04 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 15/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:17:46 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 14/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:17:26 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:17:08 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:16:54 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:16:44 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 12/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:16:33 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 11/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:16:20 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 10/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:16:07 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 9/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 15:15:55 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 09:09:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 09:07:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 09:07:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 140, obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 08:53:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 140, obręb nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-04 08:52:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 19 czerwca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-07-03 23:45:15 dodanie dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-07-03 23:38:14 edycja dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-07-03 23:36:57 dodanie dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-07-03 23:35:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 308, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-07-02 23:13:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 140 w obrębie nr 4 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-02 23:11:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 308 w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-02 23:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 140 w obrębie nr 4 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-07-02 23:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:21:47 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:20:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:15:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:12:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:12:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:11:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 09:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:36:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:36:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Kamionka odbytego w dniu 26 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:33:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:29:10 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:31:17 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:30:25 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:22:18 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:21:33 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:19:21 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:19:08 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 11:36:23 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 11:35:42 dodanie dokumentu
Sołtys Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 09:25:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 19 czerwca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-26 10:15:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 22:45:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:51:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:50:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/208/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:35:18 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:32:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/220/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:46:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:44:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/217/2017 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:43:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/216/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:42:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/215/2017 w sprawie nadania wyróżnienia ? Zasłużony dla Gminy Mieszkowice? Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:39:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/214/2017 w sprawie nadania wyróżnienia ? Zasłużony dla Gminy Mieszkowice? Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:38:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/213/2017 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:37:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/212/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:35:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/211/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:34:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/209/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:34:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/210/2017 sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:33:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/209/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:32:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/208/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:31:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/207/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:30:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/206/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:29:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/206/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:29:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 Zebrania Mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:26:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 28 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:24:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 Zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:21:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 22 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:18:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 3 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:17:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 3 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:15:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 22 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:13:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:12:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 27 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:11:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 27 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:09:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Goszków odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:07:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 2 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:04:25 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 13:46:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 138/1, w obrębie nr 3 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 09:36:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 138/1, w obrębie nr 3 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 09:36:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 13 kwietnia do 12 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:50:07 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:19:48 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:19:03 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 14/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:18:24 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:17:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 12/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:16:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 11/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:15:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:14:52 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 10/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:14:40 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-06-19 11:13:37 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2017-06-14 10:22:30 edycja dokumentu
Księga rejestrowa instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2017-06-13 23:04:57 edycja dokumentu
Księga rejestrowa instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2017-06-13 23:03:04 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2017-06-13 23:02:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 49/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 02 czerwca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-12 11:29:59 dodanie dokumentu
Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Wielkiego i Szczerbcowej w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań Piotr Sobczyński 2017-06-09 09:42:51 dodanie dokumentu
Zebranie wiejskie Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-08 14:45:49 edycja dokumentu
Zebranie wiejskie Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-06-08 14:45:13 dodanie dokumentu
Zebranie wiejskie Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-08 14:44:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 maja 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-08 14:39:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej W Mieszkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-07 12:54:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej W Mieszkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-07 12:53:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-06-07 09:03:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-07 08:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-07 08:56:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 14:53:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 14:52:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 14:52:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 14:03:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:39:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:31:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:30:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:29:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:21:17 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:20:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:11:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:10:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:09:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 13:03:42 usunięcie dokument
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 12:59:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 10:30:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 10:29:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 10:26:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 10:25:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieliprowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2017-06-06 10:25:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 08 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-05 15:16:52 edycja dokumentu
Protokół Nr 47/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 08 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-05 15:15:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-05 15:10:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-05 15:09:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-06-05 15:06:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 44, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-06-02 22:43:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 363/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-01 14:07:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 10 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-01 13:34:22 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-01 13:29:35 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-01 12:22:32 edycja dokumentu
Plan Zebrań Mieszkańców Osiedla Mieszkowice na II półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-01 07:29:56 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 15:04:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb Czelin, działka 44(6) Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 13:49:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Mieszkowice za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 13:47:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 25, przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 12:21:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 25, przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 12:20:46 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-31 10:14:15 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 12:54:34 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 12:53:52 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:30:35 edycja dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:30:15 edycja dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:29:57 edycja dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:29:42 edycja dokumentu
Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:29:13 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-30 00:27:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach; adres: Mieszkowice, ul. Willowa 1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 10:02:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I; adres: Mieszkowice, ul. Henryka Sienkiewicza 56 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 10:01:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I; adres: Mieszkowice, ul. Henryka Sienkiewicza 56 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 10:01:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach; adres: Mieszkowice, ul. Willowa 1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:57:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:53:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 357_2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:51:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 389/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:25:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 389/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:24:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Troszyn, działka nr 98/5, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:23:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:22:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:01:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 09:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 358/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 08:55:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 354/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 08:53:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 360/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 08:52:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 359/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 08:50:47 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 355/2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 309_2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-29 08:48:20 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-26 00:37:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 18 maja 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-05-26 00:35:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-05-26 00:34:05 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-25 12:52:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 12 maja 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-24 12:02:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-24 11:53:12 usunięcie dokument
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-24 11:49:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-23 11:38:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 352/2017 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie Ryszard Niedźwiecki 2017-05-23 07:07:23 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 14:08:41 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:37:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Troszyn, działka nr 98/5, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:33:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Troszyn, działka nr 98/5, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:32:55 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Troszyn, działka nr 98/5, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-22 09:32:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Bartosza Woźniaka - działka oznaczona nr 379 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:57:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.328/19, obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:56:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.328/19, obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:56:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.328/19, obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:55:13 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.328/19, obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:55:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 31 grudnia 2012 r.: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:42:45 usunięcie dokument
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:42:21 usunięcie dokument
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:42:06 usunięcie dokument
Załącznik STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW KOMUNALNYCH Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:41:48 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:41:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/1, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:41:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:39:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Czelin, działka nr 415, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:38:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 122 , obręb nr 4 m-ta Mieszkowice przy ul. Rycerskiej 11 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:38:25 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych położonych w działkach 688/1, 688/2, 685/8, 685/10, 165/1, 165/2, 163 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:38:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:37:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 436 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:36:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:36:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:36:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 334/1 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:35:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:35:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 334/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:35:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 5 część działki nr 38/1, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:35:07 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 455 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:34:47 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 435 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:34:33 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/2, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:34:20 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - ul. 1 Maja nr 6, KW nr 4721/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:34:06 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:33:51 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice, działka nr. 1187 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:33:37 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nr 1186/18/22, obręb nr 5 m- ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:33:24 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/1 Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:33:10 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcy - Mieszkowice, obr.4, działka nr 150 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:32:50 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka oznaczona nr 1189-(9), obręb nr 4 m-ta M ieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:32:36 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice_Działka nr 1187 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:32:23 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Leonarda i Danuty Skukowskich na część działki 186/6 położonej w obrębie nr 1 m-ta Mieszkowice w celu poprawienia warunków nieruchomości przyległej, położonej w działce 186/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:32:11 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działaka nr 358/18 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:31:47 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działki nr 37/18 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:31:31 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/27 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:31:04 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka oznaczona nr 42/5 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:30:41 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 37 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:30:27 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Anny Kijo część działki 186/6 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:30:15 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - Obręb Czelin, działka nr 44/6 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:30:00 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:29:34 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:29:19 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.2, działka nr 60 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:29:00 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.2, działka nr 104/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:28:36 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:28:20 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:28:03 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:27:50 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:27:37 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:27:21 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:27:04 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2016r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kłosów - działka nr 106/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:26:49 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:26:33 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:26:17 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Kłosów, działka nr 106/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:25:57 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 228 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:25:01 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:24:26 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 191 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:24:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:23:32 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Troszyn, działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:23:14 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Troszyn, działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:22:57 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Mieszkowice, obr.nr 4, działka nr 82/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:21:36 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 433 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:21:06 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 271 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:20:50 edycja dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 435 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:20:26 edycja dokumentu
WYKAZ- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:20:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do spr zedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:19:43 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.nr 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:19:22 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość: Mieszkowice, obr.2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:18:38 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Troszyn, działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:18:17 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - nieruchomość KW nr 46475/0 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:17:58 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - nieruchomość ul. Jana Pawła II nr 11, KW nr 30496/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:17:44 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych - Mieszkowice, obr. nr 3, działka nr 136 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:17:29 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych - Mieszkowice, obr. nr 3, działka nr 133 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:17:08 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - działka nr 50/5, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:16:38 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czs nieoznaczon y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:16:23 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony - przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy o powierzchni 44,36 m2 składający się dwóch pomieszczeń oraz WC Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:16:05 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:15:20 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:15:02 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:14:45 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 23:14:21 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:31:37 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaconych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:31:15 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:31:02 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:30:45 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pokój, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w Czelinie nr 42 . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:30:30 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 22:30:14 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:51:38 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:51:14 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:50:43 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:50:22 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:49:58 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:48:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:48:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:47:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:47:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:47:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:46:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:46:35 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:46:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:46:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:45:38 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:45:15 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:44:59 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:44:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:44:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:44:02 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:43:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:43:32 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:43:16 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:43:03 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:42:47 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:42:25 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:42:07 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:41:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:40:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:40:17 edycja dokumentu
Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:39:52 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:39:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:38:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:38:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznzczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:37:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:37:22 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:36:33 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:35:54 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:35:30 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:35:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:34:16 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:33:41 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:33:15 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:32:50 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:32:18 edycja dokumentu
Wykaz-Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:31:30 edycja dokumentu
Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:30:54 edycja dokumentu
Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:30:29 edycja dokumentu
WYKAZ - Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity -Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli pozostałej części nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:29:57 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nioznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - część działki 232 o pow. 105,40 m2, obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:29:22 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:28:55 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna oferta Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:28:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:28:04 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:27:36 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:27:03 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:26:41 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:26:16 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznoczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:25:56 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:25:26 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:25:02 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:24:26 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:23:56 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:23:09 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:22:45 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:22:19 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:21:53 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:21:31 edycja dokumentu
Wykaz GN.6845.3.2011.P.Cz. z dnia 20.05.2011 r. na dzierżawę działek: nr 61/2 obr.2, nr 410/6/9 obr.4, nr 535/3/5 obr. 5 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:20:58 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:20:37 edycja dokumentu
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:19:56 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:19:37 edycja dokumentu
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:19:08 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:18:42 edycja dokumentu
Wykaz na dzierżawę budynku gospodarczego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:16:03 edycja dokumentu
Wykaz na dzierżawę budynku gospodarczego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:13:09 edycja dokumentu
W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:11:33 edycja dokumentu
W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:11:08 edycja dokumentu
W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:10:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 687, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:08:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 122, obręb nr 4 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:07:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:07:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/1, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:06:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 334/1, obręb nr Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:05:43 edycja dokumentu
Burmistrza Mieszkowic z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:04:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:04:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/4, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:03:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:03:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 5 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 1187, obręb nr 5 m-ta Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:01:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości- część działki nr 45/1, obręb CZELIN Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:01:29 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 46/5 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:01:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 1187 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 21:00:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 września  2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:59:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 08 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 37/18 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:59:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:58:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, przy ul.Chojeńskiej nr 19 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:57:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:56:55 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:56:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 maja 2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:56:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:55:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - obręb Czelin, część działki nr 44, Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:54:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn - działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:53:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu rosnących drzew olszy czarnej, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas (park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:53:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2016r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:52:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:52:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2016r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach -Mieszkowice, obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:51:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2016r. o godzinie 1130 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice - Mieszkowice, obr. 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:49:43 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice - obr. 4, działka nr 82/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:49:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka w Mieszkowicach - obr. 2, działka nr 118/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:48:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,36 m2, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, w Mieszkowicach, .działka nr 445, KW Nr 30438, obręb Mieszkowice 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:47:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:47:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice - obr. 3, działka nr 35 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:46:33 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:46:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:45:29 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 października 2015 r. o godzinie 10°° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnicy położonej w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:44:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 października 2015 r. o godzinie 10°° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,36 m2, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, w Mieszkowicach, .działka nr 445, KW Nr 30438, obręb Mieszkowice 4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:44:30 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24.07.2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:44:02 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2015 r. o godzinie 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnic położonych w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:43:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2015 r. o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnic położonych w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:43:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:42:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:42:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę piwnic położonych w budynku Czelin 69, działka nr 50/5 obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:41:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 200, KW Nr 42172 ul. Witosa na okres 3 lat. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:41:14 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:40:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:40:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży czterech wywrotów drzew wierzby, znajdujących na terenie działki nr 306/44, obrębu Goszków ( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:39:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:39:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:38:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:37:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu rosnących drzew topoli, znajdujących na terenie działki nr 261, obrębu Kłosów( pobocze drogi). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:37:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:35:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży pięciu wywrotów jesiona, znajdujących na terenie działki nr 100/1, obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:35:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w działce gruntu nr 391, położonej w obr.nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:34:36 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2015r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mieszkowicach przy ul.Jagiellońskiej 8. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:34:01 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2015r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mieszkowicach przy ul.Jagiellońskiej 8. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:33:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego drzewa gatunku dąb, znajdującego na terenie działki nr 328/10 obrębu Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:33:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia ofery cenowej na zadanie pn. "Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:32:43 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:29:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:29:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:28:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch wiatrołomów, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:28:34 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:28:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:27:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:27:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch drzew gatunku topola, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:26:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:25:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:25:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:24:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży konara dębu stanowiącego wiatrołom, znajdujący na terenie działki nr 1/1, obrębu Goszków ( pas drogowy drogi gminnej). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:23:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży dwóch wiatrołomów, znajdujących na terenie działki nr 100/1 obrębu Wierzchlas( park wiejski). Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:23:25 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:23:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:22:22 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:21:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:21:32 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego, obumarłego drzewa wiązu, rosnącego na terenie działki nr 364/45 obrębu Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:20:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:20:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/2 o powierzchni 0,8193 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:19:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice , w działce nr 180/1 o powierzchni 0,8261 ha, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:19:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:18:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:16:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod działalność gastronomiczną i handlową Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:15:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:13:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:13:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:12:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2014 r. godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:11:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:10:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03.06.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:10:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:09:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 maja 2014r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:08:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 maja 2014r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:05:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 maja 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:03:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 20:00:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 marca 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:59:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza, że w dniu 06.03.2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:59:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul.J.Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:59:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza, że w dniu 24.02.2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:58:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24.02.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:57:03 edycja dokumentu
INFORMACJA - Burmistrza Mieszkowic o odwołaniu przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:52:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony do najemców budynku mieszkalnego nr 17 położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:51:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego drzewa topoli kanadyjskiej, rosnącego na terenie działki nr 364/61obrębu Czelin ( teren przy stadionie sportowym) . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:51:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21.01.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 19:50:33 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21.01.2014 o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:43:34 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul. J.Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:42:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:40:30 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:39:02 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę na pozyskanie dwóch drzew wierzby stanowiących wywroty, znajdujących się na terenie działki nr 370/2 , przy ulicy Łącznej. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:38:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego - wieżę konstrukcji stalowej o wysokości 21 m, wykonaną z 3 segmentów połączonych śrubowo, o długości 7 m. każdy Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:36:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego - wieżę konstrukcji stalowej o wysokości 21 m, wykonaną z 3 segmentów połączonych śrubowo, o długości 7 m. każdy Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:36:48 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:36:22 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kłosów. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:35:07 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19.11.2013r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:34:30 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego - wieżę konstrukcji stalowej o wysokości 21 m, wykonaną z 3 segmentów połączonych śrubowo, o długości 7 m. każdy. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:32:25 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:29:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:28:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:28:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:23:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu drzew topoli rosnących na terenie działki nr 65/2 obrębu Troszyn( teren przy szkole podstawowej) w zamian za nasadzenia zastępcze. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:16:01 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:14:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 17 października 2013 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:12:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży sześciu drzew topoli rosnących na terenie działki nr 65/2 obrębu Troszyn( teren przy szkole podstawowej) w zamian za nasadzenia zastępcze. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:10:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic oferuje do sprzedaży, położoną w sąsiedztwie obiektu sportowego oraz kompleksu leśnego nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowym na 45 miejsc, wraz z kawiarnią na około 75 osób. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:09:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:08:25 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zielin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:08:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:07:30 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego obumarłego drzewa dębu rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej , w działce nr 93 obrębu Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:06:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 września 2013r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:06:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego obumarłego drzewa dębu rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej , w działce nr 93 obrębu Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:06:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:05:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:05:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:04:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę pozyskania i sprzedaży jednego obumarłego drzewa jesionu rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej , w działce nr 304 obrębu Goszków. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:04:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:03:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:03:13 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zielin. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:02:01 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25.06.2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędziesięI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:01:43 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, ul.Chopina nr 1, 74-505 Mieszkowice zgłasza ofertę sprzedaży jednego drzewa lipy stanowiącego wiatrołom , znajdującego się w parku wiejskim w Wierzchlasie. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:01:19 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, e w dniu 14 czerwca 2013r. o godzinie 1200 w Urzdzie Miejskim (sala posiedze) odbdzie si kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci gruntowej zabudowanej, pooonej w obrbie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusociskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 14:00:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, e w dniu 14 czerwca 2013r. o godzinie 1200 w Urzdzie Miejskim (sala posiedze) odbdzie si kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci gruntowej zabudowanej, pooonej w obrbie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusociskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:59:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:59:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:58:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:57:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:54:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:53:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:52:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:51:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 maja 2013r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wicinie nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:51:30 edycja dokumentu
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:50:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:49:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2013r. o godzinie 1200w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali nr A/7 i B/1 znajdujących się w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A/1B w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:49:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:48:43 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:48:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:47:19 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:46:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:45:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:44:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, e w dniu 22 lutego 2013r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:44:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:43:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:43:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:43:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:42:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:42:26 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 18.12.2012 r.o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:42:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 12.12.2012 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony nadzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:41:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12.12.2012 r. o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:41:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:40:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:40:32 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11.12.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:40:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 27.11.2012 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boksu garażowego w obrębie Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:39:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:39:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2012 r. o godz.10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:39:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:38:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:38:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:37:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 358 /2012 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:37:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 05.11.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki warzywnej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:36:40 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:36:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,że w dniu 16.10.2012 r. o godz. 10:00 odbędzie się przetarg na dzierżawę boksu garażowego w obrębie Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:35:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:35:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:34:45 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 5 października 2012r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul.Kusocińskiego nr 1. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:34:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:33:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:33:15 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 października 2012r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:32:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 września 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:31:56 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:30:33 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:30:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:29:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:29:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 7 września 2012r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:28:31 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz pozostałych współwłaścicieli Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:28:14 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:27:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:27:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:27:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:26:50 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:25:45 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:25:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dn. 11.05.2012 r. w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Zielin Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:24:45 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:23:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2012 r. o godzinie 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1 A mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 7 w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:22:48 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 16 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:21:07 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:20:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03 lutego 2012 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:19:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03 lutego o godzinie 130 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:19:05 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:18:10 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:17:47 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:17:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopadagodzinie 90 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:16:48 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:16:32 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 30 września 2011r. o godzinie 1400 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:15:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2011r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki nr 7 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:15:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się II przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:14:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. o godzinie 14 20 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:14:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:12:59 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości : Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:12:29 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:11:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim /sala posiedzeń/ odbędą się I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:11:03 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się I przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:10:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 8 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:10:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:09:58 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:09:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 06.06.2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:09:23 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki nr 7 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:09:07 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 1/2 części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:08:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:08:32 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Mieszkowicach przy Placu Wolności 8 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:08:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się II przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:07:51 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 13 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:07:34 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 1/2 części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:07:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:06:46 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki 7. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:06:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieszkowicach przy ul. Plac Wolności 8. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:06:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A/6 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:05:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:05:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:04:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 marca 2011r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 8 w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:04:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 marca 2011r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 8 w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 13:03:43 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 60 o pow. 0,0981 ha obręb nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:51:15 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 328/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:51:01 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:50:40 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 98/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:50:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 35 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:50:06 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 31/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:49:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 201/5 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:49:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 391 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:48:08 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 73 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:47:50 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Mieszkowic o odwołaniu przetargu Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:47:34 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Mieszkowic o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-20 12:47:09 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 15:13:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości drogowej położonej w działce nr 379, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 15:08:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 15:06:45 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 11:44:44 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:39:01 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:38:20 usunięcie dokument
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:38:00 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:36:15 usunięcie dokument
Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:15:23 dodanie dokumentu
Dorywalsaka Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-15 10:13:56 usunięcie dokument
Kwaśniak Bolesław Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:50:17 dodanie dokumentu
Cybort Agata Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:49:36 dodanie dokumentu
Dworczyk Michał Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:49:11 dodanie dokumentu
Flamer Joanna Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:48:43 dodanie dokumentu
Mazur Wanda Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:48:26 dodanie dokumentu
Nowicka Barbara Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:48:07 dodanie dokumentu
Obolewicz Marzenna Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:47:49 dodanie dokumentu
Paszko-Żuk Maria Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:47:31 dodanie dokumentu
Pożarycka Czesława Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:47:09 dodanie dokumentu
Rzepczak Remigiusz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:46:45 dodanie dokumentu
Rzepka Grażyna Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:46:21 dodanie dokumentu
Świerczyńska Iwona Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:46:06 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:45:27 dodanie dokumentu
Jasińska Danuta Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:45:09 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:44:49 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:43:40 dodanie dokumentu
Misiewicz Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:43:23 dodanie dokumentu
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:43:00 dodanie dokumentu
Błaszczyk Jadwiga Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:42:35 dodanie dokumentu
Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:41:21 dodanie dokumentu
Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:40:08 dodanie dokumentu
Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:39:38 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:38:51 dodanie dokumentu
Dorywalsaka Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:38:06 dodanie dokumentu
Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:37:38 dodanie dokumentu
Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:37:15 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:36:53 dodanie dokumentu
Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:36:23 dodanie dokumentu
Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:35:56 dodanie dokumentu
Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:35:37 dodanie dokumentu
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:35:09 dodanie dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:33:33 dodanie dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2017-05-14 23:32:57 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-11 13:57:18 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 8/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-05-10 10:54:17 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 15:19:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 15:18:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/1, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 15:17:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/1, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 15:16:27 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 12:29:28 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 11:57:21 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 11:42:53 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 7/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2017-05-09 11:20:19 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2017-05-04 14:53:13 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-05-04 11:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie 350/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-05-04 11:28:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:42 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:53:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:23 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 3/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:07 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:50:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 349/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 328/19, w obrębie Troszyn stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 14:56:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 12:56:44 edycja dokumentu
Protokół Nr 25/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 11:14:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 marca 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:56:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:54:56 edycja dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:45:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:42:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:38:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/204/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:35:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:34:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:33:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:55:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:48:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:47:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 07 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:45:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 07:23:06 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 10:23:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:17:13 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:16:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:14:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:08:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:06:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-14 11:57:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:43:36 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 08:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:55:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:53:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:53:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:48:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:46:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Czelin, działka nr 415, Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 12:26:04 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:35:39 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:34:13 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 10:29:40 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele fililialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:55:51 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:52:43 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-10 09:50:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:41:05 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:40:15 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 2/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:36:13 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 23:32:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-09 22:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 343/2017 w sprawie trybu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:38:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:35:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:15:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:14:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz skazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:12:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:09:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:06:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-07 11:05:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 339/2017 uchylające Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:26:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:22:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/199/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:21:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:17:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:17:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:12:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:10:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:08:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:06:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:05:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:04:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 10:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:58:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:58:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:57:38 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:25:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:18:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:17:43 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:17:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-04 09:15:46 usunięcie załacznika
Pełnomocnik ds. Patologii Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:24:16 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:23:41 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:22:13 edycja dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:21:53 edycja dokumentu
Stanowisko pracy ds. Kontroli Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:21:19 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:19:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 10:17:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-03 09:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:53:28 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 lutego 2017 roku 29 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:50:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:39:21 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-31 12:32:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2017 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 marca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:50:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 41/2017 posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 marca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:50:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:48:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 6 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:45:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-29 20:45:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:18:47 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:18:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:17:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:15:36 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:15:03 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:14:28 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:14:01 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:13:35 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:13:09 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:12:25 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:12:00 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:53 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:20 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:10:06 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:53 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:37 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:13 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:09:01 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:51 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:42 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:25 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:08:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:07:30 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:49 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:29 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:06:06 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:05:47 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 11:01:00 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:56:37 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:56:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 687, obręb Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:50:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka nr 122, obręb nr 4 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:48:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:46:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:45:23 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:44:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:43:48 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:43:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:42:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:41:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:39:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:39:04 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:38:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:37:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:35:54 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:35:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-27 10:34:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 122 , obręb nr 4 m-ta Mieszkowice przy ul. Rycerskiej 11 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:58:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:56:15 edycja dokumentu
Protokół Nr VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:27 edycja dokumentu
Protokół Nr VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:14 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:59 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:36 edycja dokumentu
Protokół Nr V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:22 edycja dokumentu
Protokół Nr IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:07 edycja dokumentu
Protokół Nr III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:51 edycja dokumentu
Protokół Nr II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:39 edycja dokumentu
Protokół Nr I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:28 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:52:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:51:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:50:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:49:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:44:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:43:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 10:44:11 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-23 11:30:46 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:16:38 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:14:03 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:12:22 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-20 08:32:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:15:20 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:14:55 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:50:15 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:08 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:46:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 11:35:42 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 09:47:10 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:32:11 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:28:05 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:27:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:25:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:05:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:04:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:04:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 13:00:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 11:24:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 6 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-09 11:23:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:56:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:19:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:18:09 usunięcie dokument
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 09:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 08:31:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-03-07 08:30:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych położonych w działkach 688/1, 688/2, 685/8, 685/10, 165/1, 165/2, 163 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:55:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:54:10 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 13:53:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 436 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 09:46:33 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 436 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-03 09:46:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:20:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:19:53 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:19:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:18:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 331_2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:17:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie wydzierżawienia boksu garażowego znajdującego się na terenie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 14:16:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-03-02 13:15:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 07 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:55:11 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 24/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 07 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 14:54:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:34:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 326/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:30:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sołectwa Zielin w sprawie wyboru organów sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:27:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:26:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie- zebranie wiejskie Sołectwa Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:25:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Stary Błeszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:24:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Stare Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:22:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:22:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:21:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:17:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:16:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:15:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zebranie wiejskie Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:15:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie- zebranie wiejskie Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 08:14:28 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:37:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:28:19 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-28 07:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 14:35:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 12:44:13 edycja dokumentu
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 11:54:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:52 usunięcie dokument
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:34 usunięcie dokument
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:55:16 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:39:14 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:38:55 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:38:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:23:58 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:08:23 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-27 10:07:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-24 08:59:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:17:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 23/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:11:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2_2017 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 18:07:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:55:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:45:42 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/9 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-22 17:42:19 dodanie dokumentu
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:15:36 usunięcie dokument
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:15:18 edycja dokumentu
test Ryszard Niedźwiecki 2017-02-17 14:14:29 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 14:52:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 12:22:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 12:21:39 usunięcie dokument
Rejestr mienia Gminy Mieszkowice wg stanu na dzień 31.12.2016 r. obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 11:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:57:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:57:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:56:32 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-16 08:56:16 usunięcie dokument
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:08:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/181/2017 w sprawie sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:06:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/182/2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:05:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/184/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:04:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicachw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 10:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:59:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/187/2017 w sprawie opłaty prolongacyjnej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:59:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/188/2017 o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2017-02-15 09:57:32 dodanie dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:39:50 edycja dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:39:25 edycja dokumentu
Wykaz dróg gminnych - Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 14:38:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 09:12:16 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 09:11:20 usunięcie załacznika
Petycja Nr 1/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-14 07:58:10 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:55:20 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:54:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:48:09 usunięcie dokument
Petycja Nr 2/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:43:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/1, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:32:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 334/1, obręb nr Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:31:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 grudnia 2016 roku do 8 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:30:05 dodanie dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:29:07 edycja dokumentu
Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice - 20 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:27:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice, zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:26:34 dodanie dokumentu
Kontrole Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:11:32 edycja dokumentu
Kontrole Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 14:10:53 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:59:36 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:42:56 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:37:06 edycja dokumentu
Związki Ryszard Niedźwiecki 2017-02-13 13:31:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:09:04 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:08:41 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, działka 389/8 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:07:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 321/2017 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 11:06:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 325/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 324/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 323/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:47:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 322/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:47:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 320/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-10 07:39:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez budowę sali jadalni i pokoi socjalnych dla osób niepełnosprawnych na terenie działki Nr 331/6, obręb Goszków, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 11:05:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach NR 193/14, 193/18 przy ul. Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na terenie działki Nr 193/13 obręb 1, m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 11:04:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 07:21:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-09 07:20:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 13:53:47 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 12:59:33 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 10:05:48 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 10:05:29 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:41:33 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:34:43 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 r. z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej celem lustracji świetlic wiejskich i środowiskowych pod kątem potrzeb doposażenia i bieżącej działalności oraz lustracji cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach pod kątem ewentualnych prac remontowych Ryszard Niedźwiecki 2017-02-07 09:34:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-06 14:59:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 319/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-02-06 09:51:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-02-02 07:43:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Ryszard Niedźwiecki 2017-02-02 07:43:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 15:04:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 15:04:03 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-02-01 09:25:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 14:49:24 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 334/1 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 14:48:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:54:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Plany i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:53:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:51:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:51:13 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2017-01-31 12:50:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-30 09:46:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-30 09:44:02 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:38:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:37:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:36:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 317/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:34:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:33:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 14:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:14:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:13:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 13:12:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 08:52:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-27 07:11:51 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-25 11:40:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII.87.2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-24 08:31:26 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych na 2017 rok w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 14:54:42 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 14:53:57 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:24:43 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:24:16 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 13:04:04 dodanie dokumentu
Burmistrza Mieszkowic z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-23 08:56:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 21 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:40:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 334/1, obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:39:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 5 część działki nr 38/1, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:37:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:35:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:33:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:32:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:30:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ryszard Niedźwiecki 2017-01-20 21:27:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:38:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie dokonania zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 18:35:37 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:04:38 edycja dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:04:26 edycja dokumentu
Uchwala Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budzetu gminy mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-19 10:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:49:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:49:14 usunięcie załacznika
Protokół Nr XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:45:09 edycja dokumentu
Protokół Nr XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 23:44:09 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-18 08:29:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-17 12:58:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:54:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:54:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2017 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2017 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 14:53:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:16:57 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:14:28 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-12 09:14:14 dodanie dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:53:29 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:53:00 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 14:52:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 455 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:20:02 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 435 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:16:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:13:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-10 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 12:58:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 12:58:23 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:12:02 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 10:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 09:41:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-01-09 08:28:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:31:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:30:30 usunięcie załacznika
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:25:24 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-05 17:00:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:48:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:47:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/173/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/174/2016 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:45:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/175/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:44:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/176/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017 ? 2021 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/177/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:40:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/178/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/179/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:34:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:34:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2017-01-04 22:33:39 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2017r Piotr Sobczyński 2017-01-04 10:10:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:47:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:46:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-01-03 14:45:52 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:26:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLV.697.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:20:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLV.696.2016 w sprawie uchylenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:19:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCXXXVI.635.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:18:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:12:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:12:03 usunięcie dokument
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:11:15 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą funkcjonowania MGOK Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:10:10 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:09:29 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:03:43 edycja dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 22:03:05 usunięcie załacznika
Protokół Nr 21/2016 posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-30 11:39:27 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/2, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:09:53 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Stare Łysogórki nr 1/2, działka nr 720/2 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:09:32 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - ul. 1 Maja nr 6, KW nr 4721/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 14:07:07 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:50:35 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:25:13 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw-wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:24:45 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:23:33 usunięcie dokument
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:23:01 usunięcie dokument
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:22:51 usunięcie dokument
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:17:11 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:45 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok w Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:27 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej sprawdzającej prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:16:08 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej aktualności wydanych upoważnień i pełnomocnictw w tym prowadzenie rejestru Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:15:43 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:15:19 edycja dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej terminowość załatwiania spraw wybrane decyzje administracyjne oraz wniesione skargi i wnioski Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:14:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach przez podmioty zewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2016-12-29 10:14:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 14:16:07 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 14:15:52 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 10:40:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 10:40:04 usunięcie dokument
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-28 09:59:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 08:49:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 08:45:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:48:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:47:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:45:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-23 07:44:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 13:28:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 13:28:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 08:03:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 07:58:20 edycja dokumentu
Protokół Nr 36_2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowodnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 5 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-22 07:47:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wydanym postanowieniu o odmowie zawieszenia postępowania Piotr Sobczyński 2016-12-20 12:56:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 38/4, obręb nr Sitno Ryszard Niedźwiecki 2016-12-19 14:59:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2016-12-19 13:05:57 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:58:21 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2017 na podstawie biletów miesięcznych. Piotr Sobczyński 2016-12-16 14:51:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:39:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:38:43 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:31:32 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:30:25 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:29:48 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 14:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 293/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 09:42:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCXXXVI.636.2016 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 09:39:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 59/3 obręb 3 m. Moryń Ryszard Niedźwiecki 2016-12-16 08:41:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:04:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:04:07 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:03:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:02:41 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 15:01:58 usunięcie załacznika
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-15 14:57:32 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:14:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie zmiany administratora dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:11:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2016 w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:10:38 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-14 22:09:14 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 13:48:11 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 13:45:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 09:32:09 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że dniu 9 grudnia 2016r. odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 09:30:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-13 07:55:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 14:55:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 20/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-12 11:13:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-09 10:51:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-09 10:49:33 dodanie dokumentu
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2017r Piotr Sobczyński 2016-12-08 16:01:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 284/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:51:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-12-07 13:47:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-12-06 11:34:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2016 z przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli w zakresie stanu utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-12-06 11:30:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-05 14:49:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych Ryszard Niedźwiecki 2016-12-05 14:49:30 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-02 20:58:30 edycja dokumentu
Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2016-12-02 08:09:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 285/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:13:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 5 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 1187, obręb nr 5 m-ta Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:07:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2016-12-01 09:03:14 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 15:00:59 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:21:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 11:14:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 34/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:42:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:42:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:12:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:11:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-30 10:05:44 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 15.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-28 18:16:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-27 22:43:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-27 22:36:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:50:28 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:35:08 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-24 09:34:20 usunięcie załacznika
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 30.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:37:52 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:33:45 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:33:14 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 18.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 14:24:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 30.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 13:55:32 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-22 13:53:52 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:18:44 edycja dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-19 00:13:16 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości stawek podatku na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:37:18 usunięcie dokument
Informacja o wysokości stawek podatku na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:36:51 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:24:32 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-11-18 23:18:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy oraz aktywów obcych będących w użytkowaniu Gminy i pozostałych środków trwałych Urzędu Miejskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 14:32:49 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 10:29:20 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-17 10:27:30 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2016-11-15 14:39:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/169/2016 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:19:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/168/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:18:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/166/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:17:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/165/2016 Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:15:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/164/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:14:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/163/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/162/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - St. Łysogórki Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:12:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/161/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:12:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/160/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:11:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/159/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/158/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 21:09:13 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-11-14 11:48:03 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 9 września 2016 roku do 8 listopada 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-11-10 15:08:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-09 12:02:46 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-09 12:02:35 usunięcie załacznika
Petycja Nr 5/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-08 14:37:20 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 14:00:38 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 14:00:10 usunięcie załacznika
Petycja Nr 1/2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:59:59 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:31:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2016 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-07 13:19:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 13:25:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 13:17:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:30:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:30:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:28:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 09:28:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 08:43:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-11-04 08:43:25 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:52:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:51:49 usunięcie dokument
Petycja Nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:51:39 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-11-03 13:30:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 12:12:06 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicah Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:41:08 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 27.10.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:37:38 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:37:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:32:16 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalalność pożytku publicznego na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:29:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:28:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:28:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:31 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:27:02 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:46 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:24 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:16 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:26:10 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:25:59 usunięcie załacznika
Zarządzanie Nr 274/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 11:18:29 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb nr 5 m-ta Mieszkowice, działka nr. 1187 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-31 08:59:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 12 stycznia 2016 r. kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzonego przez OPS w Mieszkowicach postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy jednodniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla szkół podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach a także uprawnionych skierowanych przez OPS w Mieszkowicach w roku 2016, w związku z protestem wniesionym przez Firmę Usługowo - Handlową Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:06:20 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli planowej, doraźnej i sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach w dniu 14 czerwca 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:05:53 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz realizacji petycji zgłoszonych w 2015 i 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-30 12:05:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:57:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:57:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-28 14:56:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 14:05:15 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 14:03:56 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 126 w rejonie ul. Poniatowskiego na działkach Nr 1007/1, 1179/2, 1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 07:59:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, wraz z towarzyszącą kanalizacją kablowa dla linii sterowniczo - sygnalizacyjnej (przyłącze kablowe SN na potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III Wierzchlas), na terenie działek Nr 95/1,58,59, 86, 94,511,573 obręb Kępa, gm. Mieszkowice, Nr 7,10,31/1, 32, 37/7, 90/1 obręb 2 m. Mieszkowice, Nr 3, 4/1, 338, 368, 398 obręb 4 m. Mieszkowice, Nr 1116, 991/1, 988/1, 715 obręb 6 m. Mieszkowice, Nr 246/3, 246/7, 246/8, 245 obręb Bielin, gm. Moryń. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-27 07:58:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-26 07:30:26 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-25 22:31:51 edycja dokumentu
Protokół Nr 19/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-25 22:31:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości- część działki nr 45/1, obręb CZELIN Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:21:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:20:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 273/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:20:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 18/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 10 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:18:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 18/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 10 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-24 22:18:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-21 09:40:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:52:10 usunięcie dokument
Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:52:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-20 14:49:13 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-19 09:14:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 21:10:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:56:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 36/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:55:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:53:18 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 12.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:45:28 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:43:18 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 27.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:43:07 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 19.07.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:31:46 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 19.07.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:31:20 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 21.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:29:24 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 21.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:29:12 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 25.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:28:12 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 28.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:26:47 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 28.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:26:29 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 29.09.2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 20:25:05 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 19:53:55 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-18 14:55:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-14 11:18:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 14:51:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 14:51:07 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 12:52:53 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 09:41:47 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 27.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:41:50 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 28.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:41:12 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 25.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:39:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 24.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:38:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 25.06.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:38:24 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 30.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:37:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-13 08:36:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu w postaci miejsca dla turystów wodnych i rowerowych na terenie działki Nr 364/70 obręb Czelin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 12:00:27 dodanie dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:40:31 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:40:03 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:35:49 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:35:39 edycja dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:33:50 edycja dokumentu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wesja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:33:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:11:23 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:07:50 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja WORD i PDF Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:05:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2012 w sprawie opłaty za dodatkowy koszt związny ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-11 09:04:49 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-10 14:57:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-10-10 14:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:18:34 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:18:19 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:09:53 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 266/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 14:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 269/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 08:17:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 08:03:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-07 07:57:17 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR CCLXI.462.2016 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 11:31:35 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:34:39 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:29:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-10-06 09:26:19 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nr 1186/18/22, obręb nr 5 m- ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 14:21:51 dodanie dokumentu
WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 45/1 Czelin Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 14:21:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2016 z kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz działalności Burmistrza Mieszkowic z wykonania zadań z zakresu ochrony p.poż. w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-04 08:50:05 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectw Zielin odbytego w dniu 27.08.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:52:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/21, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-10-03 11:51:53 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:17:37 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:14:51 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2016-09-30 12:14:21 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 13:08:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:55:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:55:23 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za pierwsze półrocze 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:54:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:51:04 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2017 oraz spraw organizacyjnych Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:30:04 dodanie dokumentu
Protokół Zebrania Mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 5 listopada 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:29:01 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla odbytego w dniu 30.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:26:35 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:17:21 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 12:15:43 usunięcie dokument
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 10:22:25 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 10:21:59 edycja dokumentu
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:55:38 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:53:50 usunięcie dokument
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:52:45 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:49:50 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zgonu Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:47:35 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:37:14 dodanie dokumentu
Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:36:00 dodanie dokumentu
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:33:28 dodanie dokumentu
Transkrypcja Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:26:32 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:25:00 dodanie dokumentu
Uznanie ojcostwa Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:23:30 dodanie dokumentu
Zmiana imienia lub nazwiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:11:40 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:03:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 09:02:59 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 27.08.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:44:08 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:42:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:34:19 dodanie dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 08:16:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CLXXXV.348.2016 w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-29 07:46:02 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:57:39 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:54:40 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:54:19 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:53:01 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:52:07 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:51:23 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:44:53 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2016 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:44:30 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:30:58 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:30:32 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:29:38 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:28:35 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:27:47 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 19.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:26:05 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 25.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:25:28 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 22.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:21:25 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 24.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:21:01 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26.01.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:20:18 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 28.04.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:19:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 25.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:17:58 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:17:15 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:16:41 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26.05.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:16:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 18.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:15:11 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 31.07.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:02:56 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:01:03 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:00:27 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 14:00:13 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:59:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:58:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:57:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:56:49 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:56:26 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku w sprawie propozycji wniosków do budżetu na 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:55:16 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:46:01 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:45 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 19.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:29 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 19.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 13:45:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 czerwca 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 12:52:30 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 25.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:57 dodanie dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:21 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:31:08 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn z odbytego w dniu 28.04.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:30:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 46/5 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-28 10:25:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 14:38:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 14:36:59 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn w dniu 24.09.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:31:24 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 16.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:27:47 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 263/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 176/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 12:14:14 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 10:00:36 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 01.12.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:49:15 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice z dnia 13 października 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:59 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2016 - 24 Sierpńa 1015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:48 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 30 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:35 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 10 Lipca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:47:13 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 22 Czerwca 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:56 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Mieszkowice - 11 Maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:38 edycja dokumentu
Protokół z oględzin oświetlenia posesji i balkonów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:46:25 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:44:45 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszków odbytego w dniu 20.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:44:00 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn w dniu 12.02.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:42:26 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 27.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:38:58 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:37:30 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:37:19 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 27.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:36:55 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 14.06.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:36:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:34:49 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 03.06.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:34:11 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:33:28 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 17.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:33:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 17.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:32:49 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:32:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 07 września 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:26:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2016 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 07 września 2016 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:26:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-27 09:21:01 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:51:12 usunięcie dokument
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:51:00 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 24.05.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:49:43 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 21.10.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:45:54 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 04.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:44:36 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 23.03.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:44:02 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 04.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:42:46 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Czelin odbytego w dniu 23.03.2015 r Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:40:52 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:39:31 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:38:53 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 20.08.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:38:26 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:35:00 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:34:16 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:32:31 edycja dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Sitno dbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:32:16 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:31:24 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno odbytego w dniu 27.02.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:31:02 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:09:06 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 09.03.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:08:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:06:52 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 03.02.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:04:59 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:03:42 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 26.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:02:55 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:02:03 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki odbytego w dniu 24.03.2015 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 14:01:43 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 27.07.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:58:33 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:57:01 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:56:37 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:45:25 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:44:39 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 30.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:43:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/22, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:41:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:40:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:29:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach stosowanej przy obrocie wartości pieniężnych w związku ze sprzedażą biletów na promie rzecznym ?Bez Granic? w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:25:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:22:50 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:14:00 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:13:28 edycja dokumentu
Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 16.03.2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:12:46 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn odbytego w dniu 29.08.2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 13:12:33 edycja dokumentu
Rejestr Działań Informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic wobec zobowiązanych, u których powstały zaległości z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2016-09-26 09:14:35 edycja dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:31:41 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:31:09 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na 2016 rok Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 14:30:07 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:32:11 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:31:42 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:30:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie upoważnienia dla Wandy Mazur - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach i Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ponocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2016-09-23 10:23:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-22 09:51:56 edycja dokumentu
Uchwał Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:13:59 edycja dokumentu
Uchwał Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:13:04 dodanie dokumentu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 10:00:20 usunięcie dokument
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:59:28 edycja dokumentu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26Regulamin dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:56:54 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:54:14 edycja dokumentu
Protokół z kontroli - Pobór opłaty targowej oraz funkcjonowanie targowiska Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:54:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:36:47 dodanie dokumentu
Regulamin Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:34:30 usunięcie dokument
Regulamin Ryszard Niedźwiecki 2016-09-21 09:34:03 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVIII/156/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:23:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:22:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2016-09-20 08:22:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Mieszkowice, ul. Poniatowskiego położonej na działkach 1107/1,1179/2,1179/1 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:54:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE SDR 11, na terenie działek Nr 34, 188/6 obręb 3 m Mieszkowice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu z siedzibą ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII1492016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:52:36 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 14 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 14:51:55 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 12:22:11 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2016-09-19 12:21:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 16 czerwca do 7 września 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:53:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:50:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:50:04 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 16 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2016-09-15 10:48:27 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 15 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Hel