Pokaż ostatnio dodane

mieszkowice Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mieszkowicach
www.mieszkowice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu
# Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
1 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-03 11:33:31 edycja dokumentu
2 dokument Protokół kontroli - Stadion przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:42:41 dodanie dokumentu
3 dokument Protokół IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:34:52 dodanie dokumentu
4 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:17:22 dodanie dokumentu
5 dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:14:10 dodanie dokumentu
6 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:11:17 edycja dokumentu
7 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:10:46 dodanie dokumentu
8 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:07:17 dodanie dokumentu
9 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:04:08 edycja dokumentu
10 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:20 edycja dokumentu
11 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:07 usunięcie załacznika
12 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:56 edycja dokumentu
13 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:29 usunięcie załacznika
14 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:26 usunięcie załacznika
15 dokument Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:17:35 dodanie dokumentu
16 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:11:09 edycja dokumentu
17 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:37 edycja dokumentu
18 dokument Terminarz posiedzeń w sprawie skargi stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:21 edycja dokumentu
19 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:02 edycja dokumentu
20 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:06:11 edycja dokumentu
21 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 14:55:15 edycja dokumentu
22 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:35 edycja dokumentu
23 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:15 edycja dokumentu
24 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:10:12 edycja dokumentu
25 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:09:49 edycja dokumentu
26 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 12:47:00 dodanie dokumentu
27 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:42:09 dodanie dokumentu
28 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:40:04 dodanie dokumentu
29 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:02:11 edycja dokumentu
30 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:01:45 edycja dokumentu
31 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 14:59:09 dodanie dokumentu
32 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 13:36:25 edycja dokumentu
33 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:24:11 dodanie dokumentu
34 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:22:20 usunięcie dokument
35 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:04:48 dodanie dokumentu
36 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:03:48 usunięcie dokument
37 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:54:43 edycja dokumentu
38 dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:53:48 dodanie dokumentu
39 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:48:12 dodanie dokumentu
40 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:47:32 usunięcie dokument
41 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:48:05 dodanie dokumentu
42 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:54 edycja dokumentu
43 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:20 dodanie dokumentu
44 dokument Ustawowe terminy czynności wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2015-02-19 10:03:58 dodanie dokumentu
45 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:40:18 edycja dokumentu
46 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:22 edycja dokumentu
47 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:12 edycja dokumentu
48 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:36:07 dodanie dokumentu
49 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:18 edycja dokumentu
50 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:00 dodanie dokumentu
51 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:06:04 edycja dokumentu
52 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:04:02 dodanie dokumentu
53 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:37 dodanie dokumentu
54 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:05 dodanie dokumentu
55 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:42 dodanie dokumentu
56 dokument Projekt Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:07 dodanie dokumentu
57 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:01:17 dodanie dokumentu
58 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:54 edycja dokumentu
59 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:17 dodanie dokumentu
60 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:59:37 dodanie dokumentu
61 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:58:23 dodanie dokumentu
62 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:57:05 edycja dokumentu
63 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:56:51 dodanie dokumentu
64 dokument Zapraszam na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:55:05 dodanie dokumentu
65 dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:47:39 dodanie dokumentu
66 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:37:43 dodanie dokumentu
67 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 11:36:41 dodanie dokumentu
68 dokument Instrukcja głosowanai korespondencyjnego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:39:27 dodanie dokumentu
69 dokument Wybory na Prezydenta RP - Instrukcje Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:38:55 dodanie dokumentu
70 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:18 edycja dokumentu
71 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:09 edycja dokumentu
72 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:55 edycja dokumentu
73 dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:41 dodanie dokumentu
74 dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:47:37 dodanie dokumentu
75 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:46:24 dodanie dokumentu
76 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:45:18 dodanie dokumentu
77 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:44:21 dodanie dokumentu
78 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:59 edycja dokumentu
79 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:42 edycja dokumentu
80 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:49 edycja dokumentu
81 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:39 dodanie dokumentu
82 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 10:40:29 edycja dokumentu
83 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:48 edycja dokumentu
84 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:34 dodanie dokumentu
85 dokument Interpelacja Nr 2 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Zbigniewa Kmiecika. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:06 dodanie dokumentu
86 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:46:34 dodanie dokumentu
87 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:57 edycja dokumentu
88 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:44 edycja dokumentu
89 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:23 edycja dokumentu
90 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:01 dodanie dokumentu
91 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:26:21 dodanie dokumentu
92 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:25:18 dodanie dokumentu
93 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:23:24 usunięcie dokument
94 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:13:17 dodanie dokumentu
95 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-02-09 14:04:32 dodanie dokumentu
96 dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:16:22 dodanie dokumentu
97 dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:07:56 dodanie dokumentu
98 dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 w sprawie nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:03:44 dodanie dokumentu
99 dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 22:58:02 dodanie dokumentu
100 dokument Terminarz posiedzeń w sprawie skargi stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:50 edycja dokumentu
101 dokument Terminarz posiedzeń w sprawie skargi stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:37 dodanie dokumentu
102 dokument Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:35:25 dodanie dokumentu
103 dokument Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:51 dodanie dokumentu
104 dokument Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:12 dodanie dokumentu
105 dokument Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:30:19 dodanie dokumentu
106 dokument Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:29:17 dodanie dokumentu
107 dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:38 dodanie dokumentu
108 dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:03 dodanie dokumentu
109 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:17 edycja dokumentu
110 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:00 dodanie dokumentu
111 dokument Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:26:34 dodanie dokumentu
112 dokument Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:53 dodanie dokumentu
113 dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:06 dodanie dokumentu
114 dokument Protokół III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:46:25 dodanie dokumentu
115 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:45:10 edycja dokumentu
116 dokument PLANU KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU MIEJSKIEGO W MIESZKOWICACH Ryszard Niedźwiecki 2015-01-30 10:24:37 dodanie dokumentu
117 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 12:47:33 edycja dokumentu
118 dokument Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:51 dodanie dokumentu
119 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:03 edycja dokumentu
120 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:38:38 dodanie dokumentu
121 dokument Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:37:30 dodanie dokumentu
122 katalog Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:36:53 usunięcie dokument
123 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:53 edycja dokumentu
124 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:18 dodanie dokumentu
125 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:03:05 edycja dokumentu
126 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:02:51 usunięcie załacznika
127 dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2015-01-28 07:33:48 dodanie dokumentu
128 dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 13:19:33 dodanie dokumentu
129 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:57 edycja dokumentu
130 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:13 edycja dokumentu
131 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:52:37 dodanie dokumentu
132 dokument UCHWAŁA NR XV.27.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:15:12 dodanie dokumentu
133 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:05:43 edycja dokumentu
134 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:18 edycja dokumentu
135 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:00 usunięcie załacznika
136 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:07:10 edycja dokumentu
137 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:06:48 usunięcie załacznika
138 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:45:10 edycja dokumentu
139 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:44:45 edycja dokumentu
140 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:43:53 dodanie dokumentu
141 katalog Pracownicy Urzędu 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:41:31 usunięcie dokument
142 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:17:36 edycja dokumentu
143 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:16:53 usunięcie załacznika
144 dokument UCHWAŁA NR XII/20/2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:15:58 dodanie dokumentu
145 dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:14:40 dodanie dokumentu
146 katalog Kadencja 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:13:47 usunięcie dokument
147 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 15:01:02 edycja dokumentu
148 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 14:54:43 edycja dokumentu
149 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:55:08 edycja dokumentu
150 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:54:52 usunięcie załacznika
151 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:22 edycja dokumentu
152 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:06 usunięcie załacznika
153 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:58 edycja dokumentu
154 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:13 dodanie dokumentu
155 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:41:14 usunięcie dokument
156 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:40:31 usunięcie załacznika
157 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:10:45 dodanie dokumentu
158 dokument Zapraszam na obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 stycznia 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:06:54 dodanie dokumentu
159 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:50 edycja dokumentu
160 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:37 usunięcie załacznika
161 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:26 edycja dokumentu
162 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:58 usunięcie załacznika
163 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:36 dodanie dokumentu
164 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:54 dodanie dokumentu
165 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:02 edycja dokumentu
166 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:38:41 usunięcie załacznika
167 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:37:38 dodanie dokumentu
168 dokument Zarządzenie Nr 7/2014 wycofania z użytkowania samochodu stanowiącego własność Gminy w celu jego złomowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-15 09:14:37 dodanie dokumentu
169 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:36 edycja dokumentu
170 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:15 edycja dokumentu
171 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:40:39 edycja dokumentu
172 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:39:54 dodanie dokumentu
173 dokument Projekt Protokołu Nr III/2014 obrad III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 18 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 14:47:41 dodanie dokumentu
174 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:01:14 usunięcie dokument
175 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:00:53 dodanie dokumentu
176 dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:57:17 dodanie dokumentu
177 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:55:21 edycja dokumentu
178 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:54:55 dodanie dokumentu
179 dokument Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:05:33 dodanie dokumentu
180 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:03:57 usunięcie dokument
181 dokument Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:00:03 dodanie dokumentu
182 dokument Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:58:29 dodanie dokumentu
183 dokument Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:35 dodanie dokumentu
184 dokument Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:01 dodanie dokumentu
185 dokument Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:56:25 dodanie dokumentu
186 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:55:35 dodanie dokumentu
187 dokument Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:57 dodanie dokumentu
188 dokument Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:13 dodanie dokumentu
189 dokument Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:34 dodanie dokumentu
190 dokument Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:02 dodanie dokumentu
191 dokument Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:52:20 dodanie dokumentu
192 dokument Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:42:11 dodanie dokumentu
193 dokument Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:41:20 dodanie dokumentu
194 dokument Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:40:46 dodanie dokumentu
195 dokument Projekt Uchwały w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 -2020. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:38:36 dodanie dokumentu
196 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:37:52 dodanie dokumentu
197 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:39 edycja dokumentu
198 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:31 dodanie dokumentu
199 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:07 dodanie dokumentu
200 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:35:28 dodanie dokumentu
201 dokument Projekt Uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:31:43 dodanie dokumentu
202 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:26:31 dodanie dokumentu
203 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:09:44 dodanie dokumentu
204 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:07:27 dodanie dokumentu
205 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:06:45 edycja dokumentu
206 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:05:51 dodanie dokumentu
207 dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 11:57:59 dodanie dokumentu
208 dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:49:17 dodanie dokumentu
209 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:47:00 edycja dokumentu
210 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:46:33 dodanie dokumentu
211 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:44:25 edycja dokumentu
212 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:43:26 edycja dokumentu
213 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:50 edycja dokumentu
214 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:32 edycja dokumentu
215 dokument Zarządzenie Nr 673/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunlanych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:44:53 dodanie dokumentu
216 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:38:18 usunięcie dokument
217 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Czesława Podwińska 2015-01-09 10:37:28 dodanie dokumentu
218 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:35:07 dodanie dokumentu
219 dokument Protokół II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:29:59 dodanie dokumentu
220 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:28:45 dodanie dokumentu
221 dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:26:26 dodanie dokumentu
222 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:33 dodanie dokumentu
223 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:08 dodanie dokumentu
224 dokument Interpelacja Nr 1/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:05:44 dodanie dokumentu
225 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:25:25 dodanie dokumentu
226 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:23:15 dodanie dokumentu
227 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:43:35 dodanie dokumentu
228 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:24 usunięcie dokument
229 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:15 dodanie dokumentu
230 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:10:10 edycja dokumentu
231 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:08:29 edycja dokumentu
232 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:03:24 edycja dokumentu
233 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:02:13 dodanie dokumentu
234 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:59:07 dodanie dokumentu
235 dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:50:23 dodanie dokumentu
236 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:33 edycja dokumentu
237 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:26 usunięcie załacznika
238 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:55:28 dodanie dokumentu
239 dokument Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:21:03 dodanie dokumentu
240 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:20:19 edycja dokumentu
241 dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:56 dodanie dokumentu
242 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:28 dodanie dokumentu
243 dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:59 dodanie dokumentu
244 dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:29 dodanie dokumentu
245 dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:17:07 dodanie dokumentu
246 dokument Uchwała Nr/17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:16:25 dodanie dokumentu
247 dokument Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:43 dodanie dokumentu
248 dokument Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:02 dodanie dokumentu
249 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:40:06 edycja dokumentu
250 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:38:53 dodanie dokumentu
251 dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:41:47 dodanie dokumentu
252 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:32:20 edycja dokumentu
253 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:21:17 dodanie dokumentu
254 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:38 edycja dokumentu
255 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:13 dodanie dokumentu
256 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:21:17 edycja dokumentu
257 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:19:27 dodanie dokumentu
258 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 09:00:04 dodanie dokumentu
259 dokument Protokół Nr 1 /2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:56:28 edycja dokumentu
260 dokument Protokół Nr 1 /2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:55:22 dodanie dokumentu
261 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.560.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:44 dodanie dokumentu
262 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.559.2014 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:11 dodanie dokumentu
263 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-16 07:21:06 edycja dokumentu
264 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:48 edycja dokumentu
265 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:41 usunięcie załacznika
266 dokument Protokół XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-12 14:35:45 dodanie dokumentu
267 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:20:53 dodanie dokumentu
268 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:10:41 edycja dokumentu
269 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne na czas określony, dłuższy niż 5 lat Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:53 dodanie dokumentu
270 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:25 dodanie dokumentu
271 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne ... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:01 dodanie dokumentu
272 dokument Projekt Uchwałyzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:51:31 dodanie dokumentu
273 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:20:53 edycja dokumentu
274 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:09:19 edycja dokumentu
275 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:43:00 dodanie dokumentu
276 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:40:27 dodanie dokumentu
277 dokument wykaz sołectw Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:37:27 edycja dokumentu
278 dokument Wykaz Stowarzyszeń Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:05:53 edycja dokumentu
279 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:31:24 edycja dokumentu
280 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:29:43 edycja dokumentu
281 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:23:30 edycja dokumentu
282 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:41:22 dodanie dokumentu
283 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:56 dodanie dokumentu
284 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:31 dodanie dokumentu
285 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:38 usunięcie dokument
286 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:24 usunięcie dokument
287 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:13 usunięcie dokument
288 dokument UCHWAŁA NR II/9/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:28:06 dodanie dokumentu
289 dokument UCHWAŁA NR II/8/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:35 dodanie dokumentu
290 dokument UCHWAŁA NR II/7/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:05 dodanie dokumentu
291 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:38 dodanie dokumentu
292 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:08 dodanie dokumentu
293 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:40 dodanie dokumentu
294 dokument UCHWAŁA NR II/3/2014 w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:10 dodanie dokumentu
295 dokument UCHWAŁA NR II/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:24:42 dodanie dokumentu
296 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 14:01:21 edycja dokumentu
297 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 13:58:13 dodanie dokumentu
298 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:44:42 edycja dokumentu
299 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:43:53 dodanie dokumentu
300 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-05 22:31:04 dodanie dokumentu
301 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:09:22 dodanie dokumentu
302 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:08:44 usunięcie dokument
303 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:07:01 edycja dokumentu
304 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:21 usunięcie załacznika
305 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:17 usunięcie załacznika
306 dokument Protokół XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:28:20 dodanie dokumentu
307 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:24:21 usunięcie dokument
308 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:23:41 dodanie dokumentu
309 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:22:34 dodanie dokumentu
310 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:53 edycja dokumentu
311 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:45 dodanie dokumentu
312 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:32:45 dodanie dokumentu
313 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:59:26 edycja dokumentu
314 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:57:37 dodanie dokumentu
315 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:22 edycja dokumentu
316 dokument Skład Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:04 edycja dokumentu
317 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:49:14 edycja dokumentu
318 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:45:51 edycja dokumentu
319 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:40:09 dodanie dokumentu
320 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:35:27 edycja dokumentu
321 dokument Zapraszam na obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 14:45:03 dodanie dokumentu
322 dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:08:40 dodanie dokumentu
323 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:56 edycja dokumentu
324 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:02 dodanie dokumentu
325 dokument ZARZĄDZENIE Nr 686/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:45:06 dodanie dokumentu
326 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:49 edycja dokumentu
327 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:21 dodanie dokumentu
328 dokument Świadczenie usług pocztowych Piotr Sobczyński 2014-11-28 13:44:37 dodanie dokumentu
329 dokument Wyniki Wyborów na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:43 dodanie dokumentu
330 dokument Wyniki Wyborów do Rady Gminy w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:06 dodanie dokumentu
331 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:14:35 edycja dokumentu
332 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:13:31 dodanie dokumentu
333 dokument Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Piotr Sobczyński 2014-11-26 14:40:55 dodanie dokumentu
334 dokument Uchwała Nr CCXV.427.2014 w sprawie wydana opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-26 07:53:07 dodanie dokumentu
335 dokument Uchwała Nr XLIV/367/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:41 dodanie dokumentu
336 dokument Uchwała Nr XLIV/366/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:04 dodanie dokumentu
337 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:37:23 dodanie dokumentu
338 dokument Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:36:18 dodanie dokumentu
339 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:43 usunięcie dokument
340 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:36 dodanie dokumentu
341 dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ooś Piotr Sobczyński 2014-11-24 11:11:46 dodanie dokumentu
342 dokument ZARZĄDZENIE Nr 683/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-23 13:49:22 dodanie dokumentu
343 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:38:12 edycja dokumentu
344 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:45 edycja dokumentu
345 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:28 dodanie dokumentu
346 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - LISTOPAD 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:34:01 dodanie dokumentu
347 dokument Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 roku zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:09:03 dodanie dokumentu
348 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:06:13 edycja dokumentu
349 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:04:19 dodanie dokumentu
350 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:45 dodanie dokumentu
351 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:25 usunięcie dokument
352 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:14 dodanie dokumentu
353 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:52 usunięcie dokument
354 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:41 dodanie dokumentu
355 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:00 usunięcie dokument
356 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:21:03 dodanie dokumentu
357 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:12 usunięcie dokument
358 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:05 edycja dokumentu
359 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:45 dodanie dokumentu
360 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:16 usunięcie dokument
361 dokument Uchwała Nr XLIII/361/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:58:16 dodanie dokumentu
362 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:57:21 dodanie dokumentu
363 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:36 edycja dokumentu
364 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:17 edycja dokumentu
365 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:42:56 edycja dokumentu
366 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:41:44 edycja dokumentu
367 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:40:45 dodanie dokumentu
368 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:39:03 usunięcie dokument
369 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:38:54 dodanie dokumentu
370 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:23 dodanie dokumentu
371 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:05 dodanie dokumentu
372 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:35:41 dodanie dokumentu
373 dokument Uchwała Nr XLIII/358/2014 w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:34:02 dodanie dokumentu
374 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:33:04 dodanie dokumentu
375 dokument INTERPELACJA nr 25/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:31:26 dodanie dokumentu
376 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:42:04 edycja dokumentu
377 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:41:50 dodanie dokumentu
378 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:52 edycja dokumentu
379 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:41 dodanie dokumentu
380 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:56 edycja dokumentu
381 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:46 dodanie dokumentu
382 dokument Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:11 dodanie dokumentu
383 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:00:45 dodanie dokumentu
384 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:54:30 dodanie dokumentu
385 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:53:33 dodanie dokumentu
386 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:48 usunięcie dokument
387 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:42 dodanie dokumentu
388 dokument ZARZĄDZENIE Nr 676 /2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 08:12:20 dodanie dokumentu
389 dokument Zarządzenie Nr K_13_2014 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 13:34:58 dodanie dokumentu
390 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:14:54 dodanie dokumentu
391 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:13:54 dodanie dokumentu
392 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:58:00 dodanie dokumentu
393 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:57:26 usunięcie dokument
394 dokument Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku - 2014 r. - okręg nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:29:57 dodanie dokumentu
395 dokument OBWIESZCZENIE - o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mieszkowic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:28:40 dodanie dokumentu
396 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:18:02 dodanie dokumentu
397 dokument Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 21:53:26 dodanie dokumentu
398 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:26 usunięcie dokument
399 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:02 dodanie dokumentu
400 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:52:00 edycja dokumentu
401 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:51:16 dodanie dokumentu
402 dokument Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 października 2014 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-27 22:16:23 dodanie dokumentu
403 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:39:52 edycja dokumentu
404 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:59 edycja dokumentu
405 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:07 edycja dokumentu
406 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:36:56 edycja dokumentu
407 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:16:57 dodanie dokumentu
408 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:10:22 dodanie dokumentu
409 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:09:02 edycja dokumentu
410 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:08:53 dodanie dokumentu
411 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:28:12 edycja dokumentu
412 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:57 edycja dokumentu
413 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:14 dodanie dokumentu
414 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:32 edycja dokumentu
415 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:12 dodanie dokumentu
416 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:56:49 edycja dokumentu
417 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:54:53 dodanie dokumentu
418 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:39:38 edycja dokumentu
419 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:32:43 dodanie dokumentu
420 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:56:57 dodanie dokumentu
421 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:47 edycja dokumentu
422 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:22 edycja dokumentu
423 dokument Obwieszczenie Burmistrza - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:48:26 dodanie dokumentu
424 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:42:00 edycja dokumentu
425 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:41:19 dodanie dokumentu
426 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-10-16 14:30:49 dodanie dokumentu
427 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-14 08:33:32 dodanie dokumentu
428 dokument Bożena Nowak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-13 10:24:43 dodanie dokumentu
429 dokument Zofia Szeremeta Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:48:12 dodanie dokumentu
430 dokument Stanisława Michalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:47:20 dodanie dokumentu
431 dokument Maria Skowrońska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:39 dodanie dokumentu
432 dokument Krzysztof Karolak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:08 dodanie dokumentu
433 dokument Katarzyna Wawruszczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:45:15 dodanie dokumentu
434 dokument Józef Łuszczek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:44:20 dodanie dokumentu
435 dokument Janusz Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:44 dodanie dokumentu
436 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:12 dodanie dokumentu
437 dokument Henryk Domaradzki Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:38 dodanie dokumentu
438 dokument Grzegorz Kaczmarek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:02 dodanie dokumentu
439 dokument Franciszek Kanasiuk Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:41:28 dodanie dokumentu
440 dokument Edward Godyń Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:40:17 dodanie dokumentu
441 dokument Bożena Dorywalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:39:34 dodanie dokumentu
442 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:19 edycja dokumentu
443 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:02 usunięcie załacznika
444 dokument Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-26 11:13:54 dodanie dokumentu
445 dokument Grafik dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych rady miejskiej i burmistrza. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-25 08:26:45 dodanie dokumentu
446 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.569.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 14:49:02 edycja dokumentu
447 dokument Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 07:46:54 dodanie dokumentu
448 dokument Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów Piotr Sobczyński 2014-09-22 11:58:58 dodanie dokumentu
449 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 09:34:48 dodanie dokumentu
450 dokument UCHWAŁA NR CL.361.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieszkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:32:57 dodanie dokumentu
451 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:17:03 edycja dokumentu
452 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:16:40 edycja dokumentu
453 dokument Uchwała Nr XLII/350/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:14:55 dodanie dokumentu
454 dokument Uchwała Nr XLII/354/2014 prawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:13:40 dodanie dokumentu
455 dokument Uchwała Nr XLII/349/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:11:18 dodanie dokumentu
456 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:08:03 edycja dokumentu
457 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:07:35 dodanie dokumentu
458 dokument Uchwała Nr XLII_356_2014 zmieniająca uchwałę Nr X (80) 2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:06:43 dodanie dokumentu
459 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:33 edycja dokumentu
460 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:19 edycja dokumentu
461 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:02 dodanie dokumentu
462 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:49:57 dodanie dokumentu
463 dokument Uchwała Nr XLII/352/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:47 dodanie dokumentu
464 dokument Uchwała Nr XLII/353/2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:08 dodanie dokumentu
465 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:13:12 edycja dokumentu
466 dokument Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:12:58 dodanie dokumentu
467 dokument Protokól obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:11:35 usunięcie dokument
468 dokument Protokól XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 12:49:54 dodanie dokumentu
469 dokument UCHWAŁA NR CXXXI.327.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:40:09 dodanie dokumentu
470 dokument UCHWAŁA NR CXXXVI.332.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:28:47 dodanie dokumentu
471 dokument UCHWAŁA NR XLI_348_2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Mieszkowice na łata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:31:25 dodanie dokumentu
472 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:29:36 edycja dokumentu
473 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:03:41 dodanie dokumentu
474 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:02:24 usunięcie dokument
475 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:01:31 edycja dokumentu
476 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:00:56 dodanie dokumentu
477 dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 08:40:43 dodanie dokumentu
478 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:31 edycja dokumentu
479 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:18 usunięcie załacznika
480 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:38:09 edycja dokumentu
481 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 12:46:51 edycja dokumentu
482 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:50 edycja dokumentu
483 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:33 edycja dokumentu
484 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:19:57 dodanie dokumentu
485 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:47:29 edycja dokumentu
486 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:46:11 dodanie dokumentu
487 dokument Projekt Uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Wojciecha Kadzikowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:01:34 dodanie dokumentu
488 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV_200_08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 grudnia 2008 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:00:21 dodanie dokumentu
489 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:32 dodanie dokumentu
490 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:03 edycja dokumentu
491 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:25:50 dodanie dokumentu
492 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:48 dodanie dokumentu
493 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:00 dodanie dokumentu
494 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr(78)2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r. w sprawie Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:47 dodanie dokumentu
495 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr X_80_2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:23 dodanie dokumentu
496 dokument Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:45 dodanie dokumentu
497 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:04 dodanie dokumentu
498 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 10:21:04 dodanie dokumentu
499 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:54:01 edycja dokumentu
500 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:53:50 edycja dokumentu
501 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:50:57 dodanie dokumentu
502 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:43 edycja dokumentu
503 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:00 dodanie dokumentu
504 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o okregach wyborczych w Gminie Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2014-09-03 10:11:49 dodanie dokumentu
505 dokument KALENDARZ WYBORCZY 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 10:08:53 dodanie dokumentu
506 dokument Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 08:31:04 dodanie dokumentu
507 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-09-02 11:45:26 dodanie dokumentu
508 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:58 edycja dokumentu
509 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:11 dodanie dokumentu
510 dokument ZARZĄDZENIE NR 658/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-02 10:32:40 dodanie dokumentu
511 dokument Zarządzenie Nr 651/2014 zmieniające w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-01 10:43:42 dodanie dokumentu
512 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Teresa Hryniewicz 2014-08-28 13:14:26 dodanie dokumentu
513 dokument Informacje- jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej Teresa Hryniewicz 2014-08-28 07:48:36 dodanie dokumentu
514 dokument Informacja o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teresa Hryniewicz 2014-08-27 11:27:00 dodanie dokumentu
515 dokument Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-21 13:08:40 dodanie dokumentu
516 dokument Zarządzenie Nr 652/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-20 08:24:29 dodanie dokumentu
517 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:58 edycja dokumentu
518 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:29 dodanie dokumentu
519 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Czesława Podwińska 2014-08-06 14:55:42 dodanie dokumentu
520 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-08-06 14:20:16 dodanie dokumentu
521 dokument ZARZĄDZENIE Nr 650/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:46:18 dodanie dokumentu
522 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:32:10 edycja dokumentu
523 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:31:39 dodanie dokumentu
524 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:27:33 dodanie dokumentu
525 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:24:44 usunięcie dokument
526 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:18:19 dodanie dokumentu
527 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 09:39:59 edycja dokumentu
528 dokument Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:55 dodanie dokumentu
529 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:14 dodanie dokumentu
530 dokument Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:46 dodanie dokumentu
531 dokument Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:14 dodanie dokumentu
532 dokument Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:41:40 dodanie dokumentu
533 dokument Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:40:15 dodanie dokumentu
534 dokument Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:38 dodanie dokumentu
535 dokument Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:05 dodanie dokumentu
536 dokument Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:38:32 dodanie dokumentu
537 dokument Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:36 dodanie dokumentu
538 dokument Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:05 dodanie dokumentu
539 dokument Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:30 dodanie dokumentu
540 dokument Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:07 dodanie dokumentu
541 dokument Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:31:40 dodanie dokumentu
542 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:56 edycja dokumentu
543 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:42 dodanie dokumentu
544 dokument Zarządzenie Nr 621/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:07 dodanie dokumentu
545 dokument Zarządzenie Nr 619/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:35 dodanie dokumentu
546 dokument Zarządzenie Nr 615/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów pełnomocnictw. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:05 dodanie dokumentu
547 dokument Zarządzenie Nr 613/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:29 dodanie dokumentu
548 dokument Zarządzenie Nr 611/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:03 dodanie dokumentu
549 dokument Zarządzenie Nr 608/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:37 dodanie dokumentu
550 dokument Zarządzenie Nr 607/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 44, obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:07 dodanie dokumentu
551 dokument Zarządzenie Nr 606/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:44 dodanie dokumentu
552 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:13 edycja dokumentu
553 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:56 edycja dokumentu
554 dokument Zarządzenie Nr 603/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:46 dodanie dokumentu
555 dokument Zarządzenie Nr 602/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:24:16 dodanie dokumentu
556 dokument Zarządzenie Nr 601/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:23:14 dodanie dokumentu
557 dokument Zarządzenie Nr 600/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:22:46 dodanie dokumentu
558 dokument Zarządzenie Nr 593/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:21:45 dodanie dokumentu
559 dokument Zarządzenie Nr 592/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:20:20 dodanie dokumentu
560 dokument Zarządzenie Nr 584/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:52 dodanie dokumentu
561 dokument Zarządzenie Nr 583/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:22 dodanie dokumentu
562 dokument Zarządzenie Nr 582/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:57 dodanie dokumentu
563 dokument Zarządzenie Nr 581/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:21 dodanie dokumentu
564 dokument Zarządzenie Nr 580/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:17:53 dodanie dokumentu
565 dokument Zarządzenie Nr 579/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:16:35 dodanie dokumentu
566 dokument Zarządzenie Nr 578/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:10:51 dodanie dokumentu
567 dokument Zarządzenie Nr 576/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholo Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:08:17 dodanie dokumentu
568 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:02:23 usunięcie dokument
569 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:49 dodanie dokumentu
570 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:00 dodanie dokumentu
571 dokument Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:00:13 dodanie dokumentu
572 dokument Zarządzenie Nr 573/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:50 dodanie dokumentu
573 dokument Zarządzenie Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:14 dodanie dokumentu
574 dokument Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:43:44 dodanie dokumentu
575 dokument Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:40:43 dodanie dokumentu
576 dokument Protokół Kontroli - Stadion ul. Kosucińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:35:36 dodanie dokumentu
577 dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UM Mieszkowice z zakresu zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciw działaniu przemocy w rodzinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-30 12:51:50 dodanie dokumentu
578 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-07-30 10:55:30 dodanie dokumentu
579 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 11:29:58 edycja dokumentu
580 dokument Protokół pokontrolny - Izba Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-07-28 15:13:03 dodanie dokumentu
581 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebranych dowodach w sprawie Piotr Sobczyński 2014-07-28 13:52:08 dodanie dokumentu
582 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-24 10:44:03 dodanie dokumentu
583 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:18 edycja dokumentu
584 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:00 usunięcie załacznika
585 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:41:23 edycja dokumentu
586 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:38:32 dodanie dokumentu
587 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2014-07-17 07:11:15 dodanie dokumentu
588 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:31 edycja dokumentu
589 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:06 usunięcie załacznika
590 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 11:57:50 edycja dokumentu
591 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-07-14 11:54:33 dodanie dokumentu
592 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:16:54 edycja dokumentu
593 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:06:21 dodanie dokumentu
594 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:03:38 edycja dokumentu
595 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:31:48 dodanie dokumentu
596 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:30:52 usunięcie dokument
597 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:26:21 edycja dokumentu
598 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:12:59 edycja dokumentu
599 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:09:19 edycja dokumentu
600 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:05:02 edycja dokumentu
601 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:29 edycja dokumentu
602 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:10 edycja dokumentu
603 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:51 edycja dokumentu
604 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:37 dodanie dokumentu
605 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:02:41 dodanie dokumentu
606 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:00:07 edycja dokumentu
607 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:58:53 dodanie dokumentu
608 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:56:41 edycja dokumentu
609 dokument Uchwała Nr XXX/289/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:55:10 dodanie dokumentu
610 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:53:52 edycja dokumentu
611 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:51:00 dodanie dokumentu
612 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:49:11 dodanie dokumentu
613 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:46:40 edycja dokumentu
614 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:24:45 edycja dokumentu
615 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 11:33:03 edycja dokumentu
616 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:02:03 edycja dokumentu
617 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:01:51 edycja dokumentu
618 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:00:21 edycja dokumentu
619 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 11:58:34 dodanie dokumentu
620 dokument Informacja o wyniku II naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 09:25:33 dodanie dokumentu
621 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:55 dodanie dokumentu
622 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:24 usunięcie dokument
623 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:02:00 dodanie dokumentu
624 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:37 usunięcie dokument
625 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:32 edycja dokumentu
626 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:39:14 dodanie dokumentu
627 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:36:11 usunięcie dokument
628 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:23:12 dodanie dokumentu
629 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:21:38 usunięcie dokument
630 dokument Uchwała Nr XL/338/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:20:02 dodanie dokumentu
631 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:18:28 usunięcie dokument
632 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:17:55 edycja dokumentu
633 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 07:50:23 dodanie dokumentu
634 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:34 edycja dokumentu
635 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:19 edycja dokumentu
636 dokument Uchwała Nr XL/335/2014 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:41 dodanie dokumentu
637 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:11 dodanie dokumentu
638 dokument Uchwała Nr XL/337/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:51 dodanie dokumentu
639 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:20 dodanie dokumentu
640 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:47 dodanie dokumentu
641 dokument Uchwalona Nr XL/336/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:14 dodanie dokumentu
642 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:38 dodanie dokumentu
643 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:02 dodanie dokumentu
644 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:55:26 dodanie dokumentu
645 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:45 dodanie dokumentu
646 dokument Uchwała Nr XL/341/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:13 dodanie dokumentu
647 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:31 edycja dokumentu
648 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:12 dodanie dokumentu
649 dokument Protokół XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:35:53 dodanie dokumentu
650 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:02:31 edycja dokumentu
651 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-07-01 07:53:49 dodanie dokumentu
652 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:39:18 dodanie dokumentu
653 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:48 edycja dokumentu
654 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:32 dodanie dokumentu
655 dokument Projekt Uchwały dotacji celowej dla Powiatu w sprawie udzielenia Gryfińskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:20:57 dodanie dokumentu
656 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:06:25 edycja dokumentu
657 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:02:16 edycja dokumentu
658 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:40 edycja dokumentu
659 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:22 edycja dokumentu
660 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:10 dodanie dokumentu
661 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:00:05 dodanie dokumentu
662 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:39 dodanie dokumentu
663 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:07 dodanie dokumentu
664 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:33 dodanie dokumentu
665 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:08 dodanie dokumentu
666 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:43 dodanie dokumentu
667 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:17 dodanie dokumentu
668 dokument Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:49 dodanie dokumentu
669 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:19 dodanie dokumentu
670 dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:54:48 dodanie dokumentu
671 dokument Obwieszczenie Burmistzra Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-06-23 12:44:15 dodanie dokumentu
672 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:53 edycja dokumentu
673 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:23 dodanie dokumentu
674 dokument Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:45:21 dodanie dokumentu
675 dokument Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach w zakresie wymiany pokrycia dachu na blachę dachówkopodobną, oraz remont sal lekcyjnych nr 16, 17, 22 i wymianę świetlików dachowych w dachu nad szatniami Piotr Sobczyński 2014-06-20 09:06:14 dodanie dokumentu
676 dokument Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego. Piotr Sobczyński 2014-06-12 14:40:54 dodanie dokumentu
677 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:18 edycja dokumentu
678 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:00 usunięcie załacznika
679 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:43:50 dodanie dokumentu
680 dokument Ponowienie naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-10 12:28:43 dodanie dokumentu
681 dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:24:45 dodanie dokumentu
682 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:23:15 dodanie dokumentu
683 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:22:42 dodanie dokumentu
684 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:52 edycja dokumentu
685 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:32 edycja dokumentu
686 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:16 edycja dokumentu
687 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:34:31 dodanie dokumentu
688 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:32:13 dodanie dokumentu
689 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:30:32 dodanie dokumentu
690 dokument Protokół XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 08:38:28 dodanie dokumentu
691 dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów Piotr Sobczyński 2014-06-04 12:57:52 dodanie dokumentu
692 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 10:33:25 edycja dokumentu
693 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:41:08 edycja dokumentu
694 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:40:42 dodanie dokumentu
695 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:42 edycja dokumentu
696 dokument ZARZĄDZENIE Nr 635/2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:32 dodanie dokumentu
697 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:31:55 edycja dokumentu
698 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:28:17 dodanie dokumentu
699 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:23:53 dodanie dokumentu
700 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:20:20 dodanie dokumentu
701 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:19:35 usunięcie dokument
702 dokument Uchwała Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:48 dodanie dokumentu
703 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:10 usunięcie dokument
704 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:56 edycja dokumentu
705 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:37 dodanie dokumentu
706 dokument Uchwała Nr XXXIX/333/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:58 dodanie dokumentu
707 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:14 dodanie dokumentu
708 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:02:26 dodanie dokumentu
709 dokument Uchwała Nr XXXIX/332/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:01:33 dodanie dokumentu
710 dokument Uchwała Nr XXXIX/327/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:51 dodanie dokumentu
711 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:10 edycja dokumentu
712 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:01 dodanie dokumentu
713 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:59:24 dodanie dokumentu
714 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:51 edycja dokumentu
715 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:30 dodanie dokumentu
716 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:19:06 edycja dokumentu
717 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:17:28 dodanie dokumentu
718 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:15:35 edycja dokumentu
719 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:18:04 edycja dokumentu
720 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:17:49 usunięcie załacznika
721 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:17 edycja dokumentu
722 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:06 usunięcie załacznika
723 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:05:39 dodanie dokumentu
724 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:04:29 usunięcie dokument
725 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-05-29 10:25:54 dodanie dokumentu
726 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-05-29 10:21:11 dodanie dokumentu
727 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:55 dodanie dokumentu
728 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:26 usunięcie dokument
729 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:30:02 dodanie dokumentu
730 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:25:10 usunięcie dokument
731 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:47 edycja dokumentu
732 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:24 usunięcie załacznika
733 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:22:13 edycja dokumentu
734 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:21:24 dodanie dokumentu
735 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:02:09 dodanie dokumentu
736 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:01:32 dodanie dokumentu
737 dokument ProjektUchwały w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:34:55 dodanie dokumentu
738 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:53 edycja dokumentu
739 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:23 dodanie dokumentu
740 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:10:18 dodanie dokumentu
741 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:43:30 dodanie dokumentu
742 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:34 edycja dokumentu
743 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:19 dodanie dokumentu
744 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:03 dodanie dokumentu
745 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:37:01 usunięcie dokument
746 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:36:57 dodanie dokumentu
747 dokument Zapraszam naobrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:28:28 dodanie dokumentu
748 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 10:44:56 dodanie dokumentu
749 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:44:50 dodanie dokumentu
750 dokument ZARZĄDZENIE Nr 631/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:43:27 dodanie dokumentu
751 dokument Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego Piotr Sobczyński 2014-05-22 10:09:09 dodanie dokumentu
752 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:43:23 edycja dokumentu
753 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:42:49 dodanie dokumentu
754 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:40:06 edycja dokumentu
755 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:39:36 edycja dokumentu
756 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:38:47 edycja dokumentu
757 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:33:57 dodanie dokumentu
758 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:28:56 dodanie dokumentu
759 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-05-20 13:05:25 dodanie dokumentu
760 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Czesława Podwińska 2014-05-20 12:45:55 dodanie dokumentu
761 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Czesława Podwińska 2014-05-20 12:39:17 dodanie dokumentu
762 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:41:04 dodanie dokumentu
763 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:41 usunięcie dokument
764 dokument UCHWAŁA NR LXXIV/207/2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:15 dodanie dokumentu
765 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:08:34 dodanie dokumentu
766 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:09:20 edycja dokumentu
767 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:07:26 dodanie dokumentu
768 dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-12 12:02:37 dodanie dokumentu
769 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:16 edycja dokumentu
770 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:03 dodanie dokumentu
771 dokument Barbara Sawastian Mateusz Ogórek 2014-05-09 08:27:56 edycja dokumentu
772 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:13:10 edycja dokumentu
773 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:42 edycja dokumentu
774 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:20 dodanie dokumentu
775 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:51:05 edycja dokumentu
776 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:49:05 edycja dokumentu
777 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:48:24 edycja dokumentu
778 dokument Bożena Dorywalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:52:34 dodanie dokumentu
779 dokument Bożena Nowak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:51:01 dodanie dokumentu
780 dokument Edward Godyń Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:38 dodanie dokumentu
781 dokument Franciszek Kanasiuk Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:14 dodanie dokumentu
782 dokument Grzegorz Kaczmarek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:49:25 dodanie dokumentu
783 dokument Henryk Domaradzki Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:50 dodanie dokumentu
784 dokument Janusz Dymidów Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:14 dodanie dokumentu
785 dokument Józef Łuszczek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:39 dodanie dokumentu
786 dokument Katarzyna Wawruszczak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:04 dodanie dokumentu
787 dokument Krzysztof Karolak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:43 dodanie dokumentu
788 dokument Maria Skowrońska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:11 dodanie dokumentu
789 dokument Stanisława Michalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:52 dodanie dokumentu
790 dokument Zofia Szeremeta Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:30 dodanie dokumentu
791 dokument Zarządzenie Nr 599/14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 08:42:45 dodanie dokumentu
792 dokument Bolesław Marek Kwaśniak Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:15:27 dodanie dokumentu
793 dokument Agata Sylwia Cybort Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:44 dodanie dokumentu
794 dokument Barbara Jadwiga Nowicka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:24 dodanie dokumentu
795 dokument Czesława Pożarycka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:57 dodanie dokumentu
796 dokument Grażyna Rzepka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:39 dodanie dokumentu
797 dokument Helena Wilman Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:19 dodanie dokumentu
798 dokument Iwona Anna Świerczyńska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:01 dodanie dokumentu
799 dokument Joanna Flamer Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:12:04 dodanie dokumentu
800 dokument Maria Paszko Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:11:39 dodanie dokumentu
801 dokument Marzenna Obolewicz Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:11:05 dodanie dokumentu
802 dokument Remigiusz Rzepczak Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:10:36 dodanie dokumentu
803 dokument Ewelina Pieńkowska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:09:39 dodanie dokumentu
804 dokument Gabriela Kotowicz Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:09:14 dodanie dokumentu
805 dokument Jadwiga Błaszczyk Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:08:34 dodanie dokumentu
806 dokument Wanda Mazur Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:07:12 dodanie dokumentu
807 dokument Ewelina Pieńkowska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:06:55 dodanie dokumentu
808 dokument Jadwiga Błaszczyk Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:06:34 dodanie dokumentu
809 dokument INFORMACJA Burmistrza Mieszkowic o składach obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 07:50:21 edycja dokumentu
810 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-07 09:50:39 edycja dokumentu
811 dokument Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:10:43 dodanie dokumentu
812 dokument INFORMACJA Burmistrza Mieszkowic o składach obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:09:56 dodanie dokumentu
813 dokument Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:05:14 dodanie dokumentu
814 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:29:35 edycja dokumentu
815 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:28:45 edycja dokumentu
816 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:24:29 edycja dokumentu
817 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:01:33 edycja dokumentu
818 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:59:21 edycja dokumentu
819 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:44:07 edycja dokumentu
820 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:43:57 edycja dokumentu
821 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:43:28 dodanie dokumentu
822 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:41:09 dodanie dokumentu
823 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:26:46 edycja dokumentu
824 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:15:16 dodanie dokumentu
825 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:38:19 edycja dokumentu
826 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:35:04 edycja dokumentu
827 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:34:46 edycja dokumentu
828 dokument KALENDARZ PRZEDWYBORCZY I UPRAWNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Ryszard Niedźwiecki 2014-05-02 14:19:00 dodanie dokumentu
829 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:57:51 dodanie dokumentu
830 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:39:12 edycja dokumentu
831 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:38:45 dodanie dokumentu
832 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 08:01:38 dodanie dokumentu
833 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 08:00:14 dodanie dokumentu
834 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:55:04 edycja dokumentu
835 dokument ZARZĄDZENIE Nr 617/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:53:24 dodanie dokumentu
836 dokument ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:51:13 edycja dokumentu
837 dokument ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:50:45 dodanie dokumentu
838 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:48:39 edycja dokumentu
839 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:48:18 edycja dokumentu
840 dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:53 edycja dokumentu
841 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:29 edycja dokumentu
842 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:16 edycja dokumentu
843 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:45:57 edycja dokumentu
844 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-04-24 08:20:57 dodanie dokumentu
845 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-04-23 12:29:44 dodanie dokumentu
846 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 612/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za bilety wstepu do Izby Pamieci Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-23 08:51:41 dodanie dokumentu
847 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:57:11 dodanie dokumentu
848 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:56:45 dodanie dokumentu
849 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:49:26 edycja dokumentu
850 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:48:53 edycja dokumentu
851 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:48:01 dodanie dokumentu
852 dokument Zarządzenie Nr 614/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:44:45 dodanie dokumentu
853 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:51 edycja dokumentu
854 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:37 edycja dokumentu
855 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:26 edycja dokumentu
856 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:14 edycja dokumentu
857 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieszkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:34:32 dodanie dokumentu
858 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-04-16 14:58:54 edycja dokumentu
859 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 10:20:02 edycja dokumentu
860 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 10:19:40 usunięcie załacznika
861 dokument Protokół XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:53:16 dodanie dokumentu
862 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:48 edycja dokumentu
863 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:31 edycja dokumentu
864 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:07 edycja dokumentu
865 dokument Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:38:49 dodanie dokumentu
866 dokument Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:35:24 dodanie dokumentu
867 dokument Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:34:05 dodanie dokumentu
868 dokument Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 w sprawie odmowy weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:32:57 dodanie dokumentu
869 dokument Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:32:18 dodanie dokumentu
870 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:31:10 dodanie dokumentu
871 dokument Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:30:21 dodanie dokumentu
872 dokument Uchwała Nr XXXVIII/318/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:29:37 dodanie dokumentu
873 dokument Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:28:17 dodanie dokumentu
874 dokument Uchwała Nr XXXVIII/316/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:27:35 dodanie dokumentu
875 dokument Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:26:00 dodanie dokumentu
876 dokument Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:24:58 edycja dokumentu
877 dokument Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:24:44 dodanie dokumentu
878 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:23:39 dodanie dokumentu
879 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:21:59 usunięcie dokument
880 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:20:39 dodanie dokumentu
881 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-04-14 07:42:12 dodanie dokumentu
882 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-04-14 07:24:26 dodanie dokumentu
883 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-10 11:53:30 edycja dokumentu
884 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-10 11:52:43 usunięcie załacznika
885 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:30:28 dodanie dokumentu
886 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:30:05 usunięcie dokument
887 dokument Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:10:12 dodanie dokumentu
888 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 07:32:38 dodanie dokumentu
889 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Czesława Podwińska 2014-04-08 14:35:48 dodanie dokumentu
890 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-08 08:40:46 dodanie dokumentu
891 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:29:22 dodanie dokumentu
892 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:26:18 edycja dokumentu
893 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:25:52 dodanie dokumentu
894 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:17:46 dodanie dokumentu
895 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:16:49 dodanie dokumentu
896 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Budżetu 10 kwietnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:15:44 edycja dokumentu
897 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:15:34 edycja dokumentu
898 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:10:02 edycja dokumentu
899 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:07:19 dodanie dokumentu
900 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Budżetu 10 kwietnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:06:28 dodanie dokumentu
901 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:05:27 dodanie dokumentu
902 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:04:03 edycja dokumentu
903 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:03:55 dodanie dokumentu
904 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:58 usunięcie dokument
905 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:56 edycja dokumentu
906 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:00 dodanie dokumentu
907 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:01:32 usunięcie dokument
908 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:46 edycja dokumentu
909 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:32 edycja dokumentu
910 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:12 dodanie dokumentu
911 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:55:30 dodanie dokumentu
912 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:50:04 dodanie dokumentu
913 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:48:45 dodanie dokumentu
914 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:45:54 usunięcie dokument
915 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:45:16 dodanie dokumentu
916 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:43:29 edycja dokumentu
917 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:43:12 dodanie dokumentu
918 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:41:15 edycja dokumentu
919 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:40:48 edycja dokumentu
920 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:40:31 dodanie dokumentu
921 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:44 edycja dokumentu
922 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:15 edycja dokumentu
923 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:05 dodanie dokumentu
924 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:12:15 edycja dokumentu
925 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:10:25 edycja dokumentu
926 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:09:11 edycja dokumentu
927 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 10:59:26 dodanie dokumentu
928 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-04-02 09:18:16 dodanie dokumentu
929 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-04-02 09:09:04 dodanie dokumentu
930 dokument Remont zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-04-01 14:28:56 dodanie dokumentu
931 dokument chwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 14:45:43 dodanie dokumentu
932 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-03-28 14:23:17 dodanie dokumentu
933 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-28 14:15:57 dodanie dokumentu
934 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 13:37:57 dodanie dokumentu
935 dokument Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:14:29 usunięcie dokument
936 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:14:10 dodanie dokumentu
937 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:12:51 edycja dokumentu
938 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:10:16 dodanie dokumentu
939 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 13:08:25 edycja dokumentu
940 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:59:49 edycja dokumentu
941 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:59:05 edycja dokumentu
942 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:58:50 edycja dokumentu
943 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:54:51 edycja dokumentu
944 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:52:59 edycja dokumentu
945 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:50:27 edycja dokumentu
946 dokument Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:47:00 dodanie dokumentu
947 dokument Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:45:55 edycja dokumentu
948 dokument Plan sesji na 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:45:43 edycja dokumentu
949 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:56 edycja dokumentu
950 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:45 edycja dokumentu
951 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:29 edycja dokumentu
952 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półroczu 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:13 edycja dokumentu
953 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:02 edycja dokumentu
954 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:37:02 edycja dokumentu
955 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:52 edycja dokumentu
956 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:44 edycja dokumentu
957 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:13 edycja dokumentu
958 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:01 edycja dokumentu
959 dokument PLAN PRACY KOMISI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH NA 2012 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:40 edycja dokumentu
960 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:26 edycja dokumentu
961 dokument Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:07 edycja dokumentu
962 dokument Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:34:53 edycja dokumentu
963 dokument Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:34:28 edycja dokumentu
964 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:33:14 dodanie dokumentu
965 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:30:55 dodanie dokumentu
966 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:29:20 edycja dokumentu
967 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:29:05 edycja dokumentu
968 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:48 edycja dokumentu
969 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półroczu 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:34 edycja dokumentu
970 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:22 edycja dokumentu
971 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:42 edycja dokumentu
972 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:26 edycja dokumentu
973 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:08 edycja dokumentu
974 dokument PLAN PRACY KOMISI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH NA 2012 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:26:47 edycja dokumentu
975 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:26:32 edycja dokumentu
976 dokument Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:55 edycja dokumentu
977 dokument Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:37 edycja dokumentu
978 dokument Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:14 edycja dokumentu
979 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:24:13 dodanie dokumentu
980 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 09:43:41 dodanie dokumentu
981 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:06:44 usunięcie dokument
982 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:01:02 dodanie dokumentu
983 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:00:54 dodanie dokumentu
984 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:40:27 edycja dokumentu
985 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:39:56 edycja dokumentu
986 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:39:21 dodanie dokumentu
987 dokument Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:46:14 edycja dokumentu
988 dokument Uchwała Nr XXXVII/312/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:45:51 dodanie dokumentu
989 dokument Uchwała Nr XXXVII/311/2014 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:44:13 dodanie dokumentu
990 dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:43:19 edycja dokumentu
991 dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:43:00 dodanie dokumentu
992 dokument Uchwała Nr XXXVII/309/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:40:55 dodanie dokumentu
993 dokument Uchwała Nr XXXVII/307/2014 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:23:41 edycja dokumentu
994 dokument Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:22:39 dodanie dokumentu
995 dokument Uchwała Nr XXXVII/307/2014 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:20:14 dodanie dokumentu
996 dokument Uchwała Nr XXXVII/305/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:19:11 dodanie dokumentu
997 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:10:46 dodanie dokumentu
998 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:09:26 usunięcie dokument
999 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:07:13 edycja dokumentu
1000 dokument Uchwała Nr XXXVII_304_2014 w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:01:10 dodanie dokumentu
1001 dokument Uchwała Nr XXXVII_303_2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:00:10 dodanie dokumentu
1002 dokument Uchwała Nr XXXVII_302_2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 14:59:33 dodanie dokumentu
1003 dokument Protokół XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 08:14:53 dodanie dokumentu
1004 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:44 edycja dokumentu
1005 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:35 edycja dokumentu
1006 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:08 dodanie dokumentu
1007 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.03.2014 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:10:13 usunięcie dokument
1008 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:09:49 dodanie dokumentu
1009 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.03.2014 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:05:00 dodanie dokumentu
1010 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 14:10:55 edycja dokumentu
1011 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:43:17 dodanie dokumentu
1012 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:42:40 dodanie dokumentu
1013 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:40:35 dodanie dokumentu
1014 dokument Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Piotr Sobczyński 2014-03-14 13:25:20 edycja dokumentu
1015 dokument Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Piotr Sobczyński 2014-03-14 13:24:10 dodanie dokumentu
1016 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:46:57 edycja dokumentu
1017 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:46:05 dodanie dokumentu
1018 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:44:56 dodanie dokumentu
1019 dokument Projeky Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:43:45 dodanie dokumentu
1020 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:30 edycja dokumentu
1021 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:22 edycja dokumentu
1022 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:13 edycja dokumentu
1023 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:03 dodanie dokumentu
1024 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:35:29 dodanie dokumentu
1025 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:34:30 dodanie dokumentu
1026 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:33:25 dodanie dokumentu
1027 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:27:25 edycja dokumentu
1028 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:12:01 edycja dokumentu
1029 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:08:25 edycja dokumentu
1030 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:05:10 edycja dokumentu
1031 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-14 08:32:01 dodanie dokumentu
1032 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 08:17:56 dodanie dokumentu
1033 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 08:15:23 edycja dokumentu
1034 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:43:27 edycja dokumentu
1035 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:37 edycja dokumentu
1036 dokument Wykaz - Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:20 edycja dokumentu
1037 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:06 edycja dokumentu
1038 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:41:47 edycja dokumentu
1039 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:40:53 edycja dokumentu
1040 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:40:13 edycja dokumentu
1041 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:39:48 edycja dokumentu
1042 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:39:24 edycja dokumentu
1043 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:38:47 edycja dokumentu
1044 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:38:23 edycja dokumentu
1045 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznzczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:37:55 edycja dokumentu
1046 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:37:31 edycja dokumentu
1047 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:50 edycja dokumentu
1048 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:29 edycja dokumentu
1049 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:09 edycja dokumentu
1050 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:35:41 edycja dokumentu
1051 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:35:15 edycja dokumentu
1052 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:34:54 edycja dokumentu
1053 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:34:27 edycja dokumentu
1054 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:33:37 edycja dokumentu
1055 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:33:09 edycja dokumentu
1056 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:32:37 edycja dokumentu
1057 dokument Wykaz-Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:31:40 edycja dokumentu
1058 dokument Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:31:18 edycja dokumentu
1059 dokument Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:30:58 edycja dokumentu
1060 dokument WYKAZ - Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity -Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli pozostałej części nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:30:21 edycja dokumentu
1061 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nioznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - część działki 232 o pow. 105,40 m2, obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:29:34 edycja dokumentu
1062 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:28:53 edycja dokumentu
1063 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna oferta Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:28:16 edycja dokumentu
1064 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:27:46 edycja dokumentu
1065 dokument wykaz nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:27:15 edycja dokumentu
1066 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:26:45 edycja dokumentu
1067 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:25:40 edycja dokumentu
1068 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:25:18 edycja dokumentu
1069 dokument Wykaz nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznoczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:57 edycja dokumentu
1070 dokument wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:27 edycja dokumentu
1071 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:00 edycja dokumentu
1072 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:23:29 edycja dokumentu
1073 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:22:52 edycja dokumentu
1074 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:22:21 edycja dokumentu
1075 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:21:58 edycja dokumentu
1076 dokument Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:21:24 edycja dokumentu
1077 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:20:52 edycja dokumentu
1078 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:20:22 edycja dokumentu
1079 dokument Wykaz GN.6845.3.2011.P.Cz. z dnia 20.05.2011 r. na dzierżawę działek: nr 61/2 obr.2, nr 410/6/9 obr.4, nr 535/3/5 obr. 5 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:57 edycja dokumentu
1080 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:31 edycja dokumentu
1081 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:03 edycja dokumentu
1082 dokument Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:18:40 edycja dokumentu
1083 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:18:16 edycja dokumentu
1084 dokument Wykaz na dzierżawę budynku gospodarczego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:17:46 edycja dokumentu
1085 dokument W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:17:06 edycja dokumentu
1086 dokument W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:16:41 edycja dokumentu
1087 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:14:58 dodanie dokumentu
1088 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach w 2014r Piotr Sobczyński 2014-03-11 17:05:32 dodanie dokumentu
1089 dokument Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:50:52 dodanie dokumentu
1090 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:41:02 edycja dokumentu
1091 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:39:13 dodanie dokumentu
1092 dokument Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Anita Grajek 2014-03-10 09:06:12 edycja dokumentu
1093 dokument Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Anita Grajek 2014-03-10 09:00:01 dodanie dokumentu
1094 dokument Wykaz - Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Czesława Podwińska 2014-03-07 12:09:29 dodanie dokumentu
1095 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-07 11:58:58 dodanie dokumentu
1096 dokument Zarządzenie Nr 594/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-06 14:21:56 dodanie dokumentu
1097 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:20:16 edycja dokumentu
1098 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:18:59 edycja dokumentu
1099 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:17:32 edycja dokumentu
1100 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:16:24 edycja dokumentu
1101 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:15:14 edycja dokumentu
1102 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:08:55 edycja dokumentu
1103 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:07:24 edycja dokumentu
1104 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:06:06 edycja dokumentu
1105 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:05:02 edycja dokumentu
1106 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:02:28 edycja dokumentu
1107 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:00:48 edycja dokumentu
1108 dokument Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 13:51:00 dodanie dokumentu
1109 dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 13:49:23 dodanie dokumentu
1110 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:32:33 edycja dokumentu
1111 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:32:12 edycja dokumentu
1112 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:31:18 edycja dokumentu
1113 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:52 edycja dokumentu
1114 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:31 edycja dokumentu
1115 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:15 edycja dokumentu
1116 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:53 edycja dokumentu
1117 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:30 edycja dokumentu
1118 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:13 edycja dokumentu
1119 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:50 edycja dokumentu
1120 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:29 edycja dokumentu
1121 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:03 edycja dokumentu
1122 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:27:42 edycja dokumentu
1123 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:27:18 edycja dokumentu
1124 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:59 edycja dokumentu
1125 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:48 edycja dokumentu
1126 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:30 edycja dokumentu
1127 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:09 edycja dokumentu
1128 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:25:08 edycja dokumentu
1129 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:18:02 edycja dokumentu
1130 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:11:44 edycja dokumentu
1131 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:11:02 edycja dokumentu
1132 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:10:22 edycja dokumentu
1133 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:09:11 edycja dokumentu
1134 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:08:10 edycja dokumentu
1135 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:07:27 edycja dokumentu
1136 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:06:38 edycja dokumentu
1137 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:05:37 edycja dokumentu
1138 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:05:03 edycja dokumentu
1139 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:03:49 edycja dokumentu
1140 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:02:54 edycja dokumentu
1141 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:58:51 edycja dokumentu
1142 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:58:01 edycja dokumentu
1143 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:54:54 edycja dokumentu
1144 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:49:09 dodanie dokumentu
1145 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:48:25 dodanie dokumentu
1146 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:47:46 dodanie dokumentu
1147 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:47:10 dodanie dokumentu
1148 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:46:19 dodanie dokumentu
1149 dokument Obwieszczenie o przystąieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2014-03-05 08:43:41 dodanie dokumentu
1150 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Kontrolą objęto realizację w 2012 r. oraz w 2013 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawartego w dniu 28 lutego 2007 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice oraz Porozumienia z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice a także sposób wykorzystania dotacji na ten cel. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:13:02 edycja dokumentu
1151 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Kontrolą objęto realizację w 2012 r. oraz w 2013 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawartego w dniu 28 lutego 2007 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice oraz Porozumienia z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice a także sposób wykorzystania dotacji na ten cel. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:12:29 dodanie dokumentu
1152 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wybór ławników do sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2012-2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:10:37 dodanie dokumentu
1153 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:09:56 edycja dokumentu
1154 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:09:38 dodanie dokumentu
1155 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2012 r. na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetu państwa oraz ewidencji księgowej w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:08:24 edycja dokumentu
1156 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2012 r. na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetu państwa oraz ewidencji księgowej w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:06:18 dodanie dokumentu
1157 dokument Uchwała Nr XXXVI/301/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-04 07:16:39 dodanie dokumentu
1158 dokument Uchwała Nr XXXVI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr X7103 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:10:18 dodanie dokumentu
1159 dokument Uchwała Nr XXXVI/298/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:08:14 dodanie dokumentu
1160 dokument Uchwała Nr XXXVI/297/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Mieszkowicach oraz określenia obwodu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:06:57 edycja dokumentu
1161 dokument Uchwała Nr XXXVI/297/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Mieszkowicach oraz określenia obwodu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:06:23 dodanie dokumentu
1162 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:04:26 dodanie dokumentu
1163 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:02:35 dodanie dokumentu
1164 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:01:36 dodanie dokumentu
1165 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 15:51:04 usunięcie dokument
1166 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:40:47 usunięcie dokument
1167 dokument Uchwała NR XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:40:39 usunięcie dokument
1168 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:37:43 dodanie dokumentu
1169 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:35:37 dodanie dokumentu
1170 dokument Uchwała NR XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:34:07 dodanie dokumentu
1171 dokument Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-03-03 08:07:02 edycja dokumentu
1172 dokument Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-03-03 08:03:41 dodanie dokumentu
1173 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:48:41 edycja dokumentu
1174 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:46:02 dodanie dokumentu
1175 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:56 edycja dokumentu
1176 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:42 edycja dokumentu
1177 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:07 dodanie dokumentu
1178 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:42:11 dodanie dokumentu
1179 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:41:29 dodanie dokumentu
1180 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:40:23 dodanie dokumentu
1181 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:39:31 dodanie dokumentu
1182 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:38:43 dodanie dokumentu
1183 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:38:02 dodanie dokumentu
1184 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:37:23 dodanie dokumentu
1185 dokument Protokół XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:18:29 edycja dokumentu
1186 dokument Protokół XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:17:40 dodanie dokumentu
1187 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:15:11 dodanie dokumentu
1188 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:13:54 dodanie dokumentu
1189 dokument ZARZĄDZENIE Nr 587/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.z Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:12:12 dodanie dokumentu
1190 dokument ZARZĄDZENIE Nr 588/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:08:51 dodanie dokumentu
1191 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:05:59 dodanie dokumentu
1192 dokument ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:04:04 edycja dokumentu
1193 dokument ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:03:39 dodanie dokumentu
1194 dokument ZARZĄDZENIE Nr 586/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 09:00:40 dodanie dokumentu
1195 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-28 07:12:03 edycja dokumentu
1196 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-28 07:11:55 usunięcie załacznika
1197 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-27 13:07:52 edycja dokumentu
1198 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-27 13:07:42 usunięcie załacznika
1199 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-27 07:49:05 dodanie dokumentu
1200 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-02-27 07:48:28 dodanie dokumentu
1201 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:13:05 dodanie dokumentu
1202 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:12:37 usunięcie dokument
1203 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:11:56 dodanie dokumentu
1204 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 09:59:39 usunięcie dokument
1205 dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-25 12:48:41 dodanie dokumentu
1206 dokument Zarządzenie Nr 585/2014 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-25 12:34:55 dodanie dokumentu
1207 dokument Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 27 lutego 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:20:47 dodanie dokumentu
1208 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:16:24 dodanie dokumentu
1209 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:02:43 edycja dokumentu
1210 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:02:04 dodanie dokumentu
1211 dokument Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:59:01 dodanie dokumentu
1212 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice oraz uchwały Nr XI/75/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:58:14 dodanie dokumentu
1213 katalog Sesja XXXVI Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:32:57 usunięcie dokument
1214 dokument Protokół obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-21 09:21:46 edycja dokumentu
1215 dokument Protokół obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-21 09:20:47 dodanie dokumentu
1216 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:50 edycja dokumentu
1217 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:39 edycja dokumentu
1218 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:23 dodanie dokumentu
1219 dokument Barbara Sawastian Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:42 edycja dokumentu
1220 dokument Elżbieta Koeller Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:28 dodanie dokumentu
1221 dokument Barbara Sawastian Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:07 dodanie dokumentu
1222 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:04:16 dodanie dokumentu
1223 dokument ZARZĄDZENIE Nr 577/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-07 10:41:36 dodanie dokumentu
1224 dokument Uchwała Nr XXXV/281/2014 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-06 11:01:19 edycja dokumentu
1225 dokument Uchwała Nr XXXV/281/2014 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-05 23:18:17 dodanie dokumentu
1226 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-05 23:11:57 edycja dokumentu
1227 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-05 12:15:53 dodanie dokumentu
1228 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:56:06 edycja dokumentu
1229 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:55:15 edycja dokumentu
1230 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:54:30 dodanie dokumentu
1231 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:52:59 edycja dokumentu
1232 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:52:24 dodanie dokumentu
1233 dokument Uchwała Nr XXXV/284/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:50:05 dodanie dokumentu
1234 dokument Uchwała Nr XXXV/286/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:48:33 edycja dokumentu
1235 dokument Uchwała Nr XXXV/286/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Czesława Podwińska 2014-01-31 10:40:15 dodanie dokumentu
1236 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 09:57:43 edycja dokumentu
1237 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 09:56:11 dodanie dokumentu
1238 dokument ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 14:04:15 edycja dokumentu
1239 dokument ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 14:03:14 dodanie dokumentu
1240 dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 13:59:48 dodanie dokumentu
1241 dokument Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 07:49:22 edycja dokumentu
1242 dokument Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 07:48:24 dodanie dokumentu
1243 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:24:06 edycja dokumentu
1244 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:23:55 edycja dokumentu
1245 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:23:23 edycja dokumentu
1246 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:22:48 edycja dokumentu
1247 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:22:16 edycja dokumentu
1248 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:19:36 edycja dokumentu
1249 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:18:42 dodanie dokumentu
1250 dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:15:37 edycja dokumentu
1251 dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:10:35 dodanie dokumentu
1252 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:36:42 dodanie dokumentu
1253 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:35:21 dodanie dokumentu
1254 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:34:15 edycja dokumentu
1255 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:33:46 dodanie dokumentu
1256 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:10:28 dodanie dokumentu
1257 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:37:50 edycja dokumentu
1258 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:37:10 edycja dokumentu
1259 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:35:34 dodanie dokumentu
1260 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:33:18 dodanie dokumentu
1261 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:03:17 dodanie dokumentu
1262 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:00:44 usunięcie dokument
1263 dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:00:39 dodanie dokumentu
1264 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:58:15 dodanie dokumentu
1265 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:54:48 edycja dokumentu
1266 dokument Zarządzenie Nr 555/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:49:09 edycja dokumentu
1267 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:47:05 edycja dokumentu
1268 dokument Zarządzenie Nr 556/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:45:16 edycja dokumentu
1269 dokument Zarządzenie Nr 554/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:43:41 edycja dokumentu
1270 dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:41:29 dodanie dokumentu
1271 dokument Zarządzenie 546/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:31:01 dodanie dokumentu
1272 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:24:17 usunięcie dokument
1273 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:23:08 dodanie dokumentu
1274 dokument Zarządzenie Nr 556/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:21:34 dodanie dokumentu
1275 dokument Zarządzenie Nr 554/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:07:20 dodanie dokumentu
1276 dokument Zarządzenie Nr 555/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:05:05 dodanie dokumentu
1277 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:01:28 edycja dokumentu
1278 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 07:59:00 dodanie dokumentu
1279 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 15:01:27 dodanie dokumentu
1280 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:57:35 edycja dokumentu
1281 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:59 edycja dokumentu
1282 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:38 edycja dokumentu
1283 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:08 edycja dokumentu
1284 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:51:34 edycja dokumentu
1285 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:50:23 dodanie dokumentu
1286 dokument UCHWAŁA IX.40.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-21 14:27:25 dodanie dokumentu
1287 dokument UCHWAŁA IX.41.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-21 14:25:17 dodanie dokumentu
1288 dokument INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 14:45:02 dodanie dokumentu
1289 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:43:03 dodanie dokumentu
1290 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:40:01 edycja dokumentu
1291 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:39:31 dodanie dokumentu
1292 dokument PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIESZKOWICE NA 2014 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-01-16 08:53:07 dodanie dokumentu
1293 dokument Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:58:25 edycja dokumentu
1294 dokument Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:55:59 dodanie dokumentu
1295 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:54:12 edycja dokumentu
1296 dokument ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:53:52 edycja dokumentu
1297 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:53:30 edycja dokumentu
1298 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:52:08 edycja dokumentu
1299 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:49:32 edycja dokumentu
1300 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-01-14 09:42:28 dodanie dokumentu
1301 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-01-14 09:07:08 dodanie dokumentu
1302 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-01-10 08:11:42 edycja dokumentu
1303 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-09 08:27:03 dodanie dokumentu
1304 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-09 08:26:25 usunięcie dokument
1305 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:15:21 edycja dokumentu
1306 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:14:52 edycja dokumentu
1307 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:13:25 dodanie dokumentu
1308 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:38 edycja dokumentu
1309 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/260/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:23 edycja dokumentu
1310 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:12 edycja dokumentu
1311 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:41:10 dodanie dokumentu
1312 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/260/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:40:37 dodanie dokumentu
1313 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/259/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:39:12 dodanie dokumentu
1314 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/258/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:38:32 dodanie dokumentu
1315 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:59:46 edycja dokumentu
1316 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:59:07 usunięcie dokument
1317 dokument ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:58:20 dodanie dokumentu
1318 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:55:19 edycja dokumentu
1319 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:54:43 dodanie dokumentu
1320 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:31:59 edycja dokumentu
1321 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:31:27 dodanie dokumentu
1322 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.569.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 08:25:18 dodanie dokumentu
1323 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:59:00 edycja dokumentu
1324 dokument Zarządzenie Nr 560/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:55:46 edycja dokumentu
1325 dokument Zarządzenie Nr 560/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:55:10 dodanie dokumentu
1326 dokument Zarządzenie Nr 557//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:59 edycja dokumentu
1327 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:32 edycja dokumentu
1328 dokument Zarządzenie Nr 559/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:21 edycja dokumentu
1329 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:51:38 edycja dokumentu
1330 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:50:56 dodanie dokumentu
1331 dokument Zarządzenie Nr 557//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:48:40 dodanie dokumentu
1332 dokument Zarządzenie Nr 561/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:46:28 dodanie dokumentu
1333 dokument Zarządzenie Nr 559/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:37:08 dodanie dokumentu
1334 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:28:57 dodanie dokumentu
1335 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w Gminie Mieszkowice. Dawid Borgul 2013-12-31 10:51:22 dodanie dokumentu
1336 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-30 14:33:54 edycja dokumentu
1337 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-30 14:33:12 dodanie dokumentu
1338 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.568.2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:41:20 edycja dokumentu
1339 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.568.2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:35:49 dodanie dokumentu
1340 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:30:14 dodanie dokumentu
1341 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:28:51 dodanie dokumentu
1342 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:33:32 edycja dokumentu
1343 dokument Uchwała Nr XXXIV/280/2013 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:32:56 dodanie dokumentu
1344 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:30:37 edycja dokumentu
1345 dokument Uchwała Nr XXXIV/279/2013 w sprawie odwołania radnego członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:28:41 dodanie dokumentu
1346 dokument Uchwała Nr XXXIV/278/2013 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:25:51 dodanie dokumentu
1347 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:20:14 dodanie dokumentu
1348 dokument Zarządzenie Nr 552/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 10:02:52 dodanie dokumentu
1349 dokument ZARZĄDZENIE Nr 553/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 08:31:33 edycja dokumentu
1350 dokument ZARZĄDZENIE Nr 553/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 08:29:51 dodanie dokumentu
1351 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:07:12 edycja dokumentu
1352 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:07:00 edycja dokumentu
1353 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:05:26 edycja dokumentu
1354 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:05:01 edycja dokumentu
1355 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:04:37 edycja dokumentu
1356 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:03:47 dodanie dokumentu
1357 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:02:24 edycja dokumentu
1358 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:01:35 dodanie dokumentu
1359 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:11:50 edycja dokumentu
1360 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:11:07 dodanie dokumentu
1361 dokument Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:09:11 dodanie dokumentu
1362 dokument Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia garażu znajdującego się w obrębie działki nr 267/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-12 14:49:16 edycja dokumentu
1363 dokument Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia garażu znajdującego się w obrębie działki nr 267/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-12 14:47:43 dodanie dokumentu
1364 dokument Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w obrębie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Anita Grajek 2013-12-12 14:26:58 edycja dokumentu
1365 dokument Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w obrębie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Anita Grajek 2013-12-12 14:24:22 dodanie dokumentu
1366 dokument ZARZĄDZENIE Nr 548/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 12:45:16 edycja dokumentu
1367 dokument ZARZĄDZENIE Nr 548/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 12:44:29 dodanie dokumentu
1368 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ / 2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 10:00:43 edycja dokumentu
1369 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ / 2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 10:00:25 dodanie dokumentu
1370 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 09:58:36 edycja dokumentu
1371 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 09:58:10 dodanie dokumentu
1372 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:13:44 edycja dokumentu
1373 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2010 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:11:47 dodanie dokumentu
1374 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:10:49 dodanie dokumentu
1375 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:10:23 usunięcie dokument
1376 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2012 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:09:01 edycja dokumentu
1377 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:08:47 edycja dokumentu
1378 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2010 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:08:28 edycja dokumentu
1379 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2009 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:08:17 edycja dokumentu
1380 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2012 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:05:29 dodanie dokumentu
1381 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:05:12 dodanie dokumentu
1382 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2010 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:04:40 dodanie dokumentu
1383 dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń umorzen lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500zl za 2009 r Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:04:22 dodanie dokumentu
1384 katalog 2009 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-11 13:01:50 usunięcie dokument
1385 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w 2014r Piotr Sobczyński 2013-12-10 17:49:46 dodanie dokumentu
1386 dokument Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:43:45 edycja dokumentu
1387 dokument GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIESZKOWICE 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:38:58 edycja dokumentu
1388 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012 - wykaz obiektów Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:38:43 edycja dokumentu
1389 dokument Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:38:20 edycja dokumentu
1390 dokument Zarządzenie Nr 536/2013 w sprawie określenia wzorów formularza wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice oraz formularza sprawozdania z wykorzystania dotacji. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:38:01 edycja dokumentu
1391 dokument Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:37:38 edycja dokumentu
1392 dokument Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:37:04 dodanie dokumentu
1393 dokument Zarządzenie Nr 536/2013 w sprawie określenia wzorów formularza wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice oraz formularza sprawozdania z wykorzystania dotacji. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:34:37 dodanie dokumentu
1394 dokument Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:33:06 dodanie dokumentu
1395 dokument Uchwała dotacje na konserwacje zabytków Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:29:14 edycja dokumentu
1396 dokument Zarządzenie Nr 575/09 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2009 roku Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:28:57 edycja dokumentu
1397 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 14:28:40 edycja dokumentu
1398 dokument Pomoc publiczna w internecie - strony z informacją dot. pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:53:07 edycja dokumentu
1399 dokument Pomoc publiczna w internecie - strony z informacją dot. pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:51:54 dodanie dokumentu
1400 dokument Podstawa prawna pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:47:45 dodanie dokumentu
1401 dokument Formy pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:42:22 edycja dokumentu
1402 dokument Formy pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:42:08 dodanie dokumentu
1403 dokument Kategorie pomocy publicznej Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:39:40 dodanie dokumentu
1404 dokument Co to jest pomoc publiczna? Ryszard Niedźwiecki 2013-12-10 12:37:11 dodanie dokumentu
1405 dokument Zarządzenie 544/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:47:47 dodanie dokumentu
1406 dokument Zarządzenie Nr 542/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:42:09 dodanie dokumentu
1407 dokument Uchwała Nr XXXIII/264/2013 sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:32:40 edycja dokumentu
1408 dokument Uchwała Nr XXXIII/268/2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI_201_2013 z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:30:14 dodanie dokumentu
1409 dokument Uchwała Nr XXXIII/265/2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:28:05 dodanie dokumentu
1410 dokument Uchwała Nr XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:26:12 edycja dokumentu
1411 dokument Uchwała Nr XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:25:52 dodanie dokumentu
1412 dokument Uchwała Nr XXXIII/260/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów za 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:24:47 dodanie dokumentu
1413 dokument Uchwała Nr XXXIII/259/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:20:27 edycja dokumentu
1414 dokument Uchwała Nr XXXIII/258/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:20:11 edycja dokumentu
1415 dokument Uchwała Nr XXXIII/258/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:19:54 dodanie dokumentu
1416 dokument Uchwała Nr XXXIII/259/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-03 08:18:58 dodanie dokumentu
1417 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-02 14:50:26 edycja dokumentu
1418 dokument ZARZĄDZENIE Nr 543/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-29 11:22:22 dodanie dokumentu
1419 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 540/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-11-29 11:20:28 edycja dokumentu
1420 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 539/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-11-29 11:20:08 edycja dokumentu
1421 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-28 13:31:25 edycja dokumentu
1422 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-28 13:31:13 dodanie dokumentu
1423 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznzczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2013-11-27 10:13:54 dodanie dokumentu
1424 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2013-11-27 09:47:15 dodanie dokumentu
1425 dokument Uchwała Nr XXXIII/269/2013 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:54:58 dodanie dokumentu
1426 dokument Uchwała Nr XXXIII/263/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:52:45 edycja dokumentu
1427 dokument Uchwała Nr XXXIII/263/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:52:27 dodanie dokumentu
1428 dokument Uchwała Nr XXXIII/262/2013 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:47:25 edycja dokumentu
1429 dokument Uchwała Nr XXXIII/262/2013 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:47:09 dodanie dokumentu
1430 dokument Uchwała Nr XXXIII/264/2013 sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:43:43 dodanie dokumentu
1431 dokument Projekt budzetu na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:38:43 edycja dokumentu
1432 dokument Projekt WPF 2014-2021 Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:34:44 dodanie dokumentu
1433 dokument Projekt budzetu na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-27 07:29:42 dodanie dokumentu
1434 dokument Zarządzenie Nr 537/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła nr 36, w działce nr 452 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, obejmującej lokal mieszkalny nr 2 lokal wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym oznaczonym w ewidencji gruntów jako budynek nr 842 Anita Grajek 2013-11-26 12:33:27 edycja dokumentu
1435 dokument Zarządzenie Nr 537/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła nr 36, w działce nr 452 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, obejmującej lokal mieszkalny nr 2 lokal wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym oznaczonym w ewidencji gruntów jako budynek nr 842 Anita Grajek 2013-11-26 12:32:55 edycja dokumentu
1436 dokument Zarządzenie Nr 537/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła nr 36, w działce nr 452 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, obejmującej lokal mieszkalny nr 2 lokal wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym oznaczonym w ewidencji gruntów jako budynek nr 842 Anita Grajek 2013-11-26 12:30:57 dodanie dokumentu
1437 dokument Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym Anita Grajek 2013-11-26 12:28:38 edycja dokumentu
1438 dokument Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym Anita Grajek 2013-11-26 12:28:00 edycja dokumentu
1439 dokument Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym Anita Grajek 2013-11-26 12:27:11 edycja dokumentu
1440 dokument Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym Anita Grajek 2013-11-26 12:24:31 edycja dokumentu
1441 dokument Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym Anita Grajek 2013-11-26 12:15:28 dodanie dokumentu
1442 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 540/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-11-26 08:49:26 dodanie dokumentu
1443 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 539/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-11-26 08:42:04 dodanie dokumentu
1444 dokument Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 15:02:20 dodanie dokumentu
1445 dokument Zarządzenie Nr 528/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 15:00:22 dodanie dokumentu
1446 dokument Zarządzenie 534/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:58:02 dodanie dokumentu
1447 dokument Zarządzenie 533/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:49:44 dodanie dokumentu
1448 dokument Zarządzenie Nr 525/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:45:37 edycja dokumentu
1449 dokument Zarządzenie Nr 525/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:44:05 dodanie dokumentu
1450 dokument Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:40:28 edycja dokumentu
1451 dokument Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 14:40:02 dodanie dokumentu
1452 dokument Protokół obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 11:51:07 edycja dokumentu
1453 dokument Protokół obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 11:50:31 edycja dokumentu
1454 dokument Protokół obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 11:49:20 dodanie dokumentu
1455 dokument Burmistrz Mieszkowic z siedzibą w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej". Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 10:16:57 edycja dokumentu
1456 dokument Burmistrz Mieszkowic z siedzibą w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej". Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 10:16:23 dodanie dokumentu
1457 dokument Zarządzenie Nr 536/2013 w sprawie określenia wzorów formularza wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice oraz formularza sprawozdania z wykorzystania dotacji. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 10:02:57 dodanie dokumentu
1458 dokument Zarządzenie Nr 541/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-25 09:34:21 dodanie dokumentu
1459 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-21 08:07:59 edycja dokumentu
1460 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-21 08:06:34 edycja dokumentu
1461 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-21 08:06:18 dodanie dokumentu
1462 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-11-21 07:53:46 dodanie dokumentu
1463 dokument Zarządzenie Nr 522/2013 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-11-19 08:10:15 dodanie dokumentu
1464 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-18 08:35:33 edycja dokumentu
1465 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-18 08:35:08 dodanie dokumentu
1466 dokument Zapraszamy na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się 21 listopada 2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-11-18 07:40:43 edycja dokumentu
1467 dokument Zapraszamy na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się 21 listopada 2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-11-18 07:37:56 edycja dokumentu
1468 dokument Zapraszamy na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się 21 listopada 2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-11-18 07:37:08 dodanie dokumentu
1469 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-13 13:33:39 edycja dokumentu
1470 dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualizacja PGO Piotr Sobczyński 2013-11-08 10:49:04 dodanie dokumentu
1471 dokument ZARZĄDZENIE Nr 530/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-08 10:43:12 dodanie dokumentu
1472 dokument ZARZĄDZENIE Nr 531/2013 w sprawie zbycia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-08 10:40:56 dodanie dokumentu
1473 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-05 07:23:49 edycja dokumentu
1474 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-11-04 09:25:32 dodanie dokumentu
1475 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 10:17:44 dodanie dokumentu
1476 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 10:16:14 usunięcie dokument
1477 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 10:15:44 usunięcie dokument
1478 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 10:15:39 dodanie dokumentu
1479 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 09:37:51 dodanie dokumentu
1480 dokument Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-31 09:36:17 dodanie dokumentu
1481 dokument Uchwała Nr XXXII/252/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2013-10-31 08:44:01 edycja dokumentu
1482 dokument Uchwała Nr XXXII/252/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2013-10-31 08:42:28 dodanie dokumentu
1483 dokument Uchwała Nr XXXII/253/2013 w sprawie przyjęcia programu oceny i poprawy stanu zdrowia ludności Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponadstandardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-30 09:06:08 edycja dokumentu
1484 dokument Uchwała Nr XXXII/253/2013 w sprawie przyjęcia programu oceny i poprawy stanu zdrowia ludności Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponadstandardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-30 09:04:51 dodanie dokumentu
1485 dokument Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie. Piotr Sobczyński 2013-10-28 10:51:19 edycja dokumentu
1486 dokument Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie. Piotr Sobczyński 2013-10-28 10:51:14 usunięcie załacznika
1487 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 21:46:05 edycja dokumentu
1488 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 21:40:03 dodanie dokumentu
1489 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 21:35:19 usunięcie dokument
1490 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 13:08:58 edycja dokumentu
1491 dokument Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 13:08:14 dodanie dokumentu
1492 dokument Uchwała Nr XXXII/256/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 09:30:05 dodanie dokumentu
1493 dokument Uchwała Nr XXXII/255/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 09:28:39 dodanie dokumentu
1494 dokument Protokół obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-10-25 08:00:04 dodanie dokumentu
1495 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-10-23 10:42:27 edycja dokumentu
1496 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-10-23 10:42:12 dodanie dokumentu
1497 dokument Projekt uchwały Nr XXXII/ /2013 - zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiem Dawid Borgul 2013-10-22 12:17:10 dodanie dokumentu
1498 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-22 12:08:33 edycja dokumentu
1499 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-21 10:26:38 edycja dokumentu
1500 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-18 15:02:28 dodanie dokumentu
1501 dokument Zapraszamy na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 24 października 2013 r Ryszard Niedźwiecki 2013-10-18 14:59:46 dodanie dokumentu
1502 dokument Zarządzenie Nr 524/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-18 08:42:43 edycja dokumentu
1503 dokument Zarządzenie Nr 524/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-18 08:42:13 dodanie dokumentu
1504 dokument Konsultacje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-17 14:44:33 dodanie dokumentu
1505 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2013-10-17 07:20:09 dodanie dokumentu
1506 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-17 07:18:33 dodanie dokumentu
1507 dokument ZARZĄDZENIE Nr 523/2013 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-16 08:18:37 dodanie dokumentu
1508 dokument Uchwała Nr XXXI/240/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-10 08:05:02 dodanie dokumentu
1509 dokument Uchwała Nr XXX/240/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-10 08:04:09 usunięcie dokument
1510 dokument Uchwała Nr XXX/240/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-09 09:41:33 dodanie dokumentu
1511 dokument Uchwała Nr XXXI/239/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-09 09:40:25 dodanie dokumentu
1512 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-08 12:55:53 edycja dokumentu
1513 dokument Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie. Piotr Sobczyński 2013-10-07 14:44:11 dodanie dokumentu
1514 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:50:17 edycja dokumentu
1515 dokument Uchwała Nr XXX/238/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:40:49 dodanie dokumentu
1516 dokument Uchwała Nr XXX/237/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:40:13 dodanie dokumentu
1517 dokument Uchwała Nr XXIX/223/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:38:35 dodanie dokumentu
1518 dokument Uchwała Nr XXXI/223/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:37:32 usunięcie dokument
1519 dokument Uchwała Nr XXXI/223/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:37:00 dodanie dokumentu
1520 dokument Uchwała Nr XXVIII/218/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2013-10-07 08:32:32 dodanie dokumentu
1521 dokument Zarządzenie Nr 501/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 14:06:54 dodanie dokumentu
1522 dokument Zarządzenie Nr 507/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 14:04:18 dodanie dokumentu
1523 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 515/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 14:00:26 edycja dokumentu
1524 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 515/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 14:00:14 edycja dokumentu
1525 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 13:58:58 edycja dokumentu
1526 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-04 09:30:21 edycja dokumentu
1527 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 515/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-10-03 13:42:22 dodanie dokumentu
1528 dokument 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:32:32 edycja dokumentu
1529 dokument Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:20:04 dodanie dokumentu
1530 dokument Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:18:59 dodanie dokumentu
1531 dokument Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:17:38 dodanie dokumentu
1532 dokument Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:16:34 dodanie dokumentu
1533 dokument Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:15:32 dodanie dokumentu
1534 dokument Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:14:44 edycja dokumentu
1535 dokument Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:14:31 dodanie dokumentu
1536 dokument Uchwała Nr XXXI/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-10-03 08:13:22 dodanie dokumentu
1537 dokument Zarządzenie Nr 519/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-02 11:03:15 edycja dokumentu
1538 dokument Zarządzenie Nr 519/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-02 11:01:31 dodanie dokumentu
1539 dokument Zarządzenie Nr 520/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-02 10:52:49 edycja dokumentu
1540 dokument Zarządzenie Nr 520/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-02 10:51:09 dodanie dokumentu
1541 dokument Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 12:31:27 dodanie dokumentu
1542 dokument Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 12:29:42 dodanie dokumentu
1543 dokument Protokol obrad XXX sesji Rady Miejskiej Teresa Hryniewicz 2013-10-01 10:09:14 dodanie dokumentu
1544 dokument UCHWAŁA NR XXXI/248/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 09:30:12 usunięcie dokument
1545 dokument UCHWAŁA NR XXXI/248/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 09:30:02 dodanie dokumentu
1546 dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 07:39:42 edycja dokumentu
1547 dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 07:39:07 dodanie dokumentu
1548 dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 07:38:06 edycja dokumentu
1549 dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-10-01 07:37:34 dodanie dokumentu
1550 dokument UCHWAŁA NR XXXI/248/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-27 13:32:47 dodanie dokumentu
1551 dokument UCHWAŁA NR XXXI/247/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-27 13:27:21 dodanie dokumentu
1552 dokument Budowa chodników przy ulicy Jagiellońskiej w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-09-25 13:28:57 dodanie dokumentu
1553 dokument Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów Piotr Sobczyński 2013-09-25 12:28:50 dodanie dokumentu
1554 dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 23:00:38 dodanie dokumentu
1555 dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 22:59:39 dodanie dokumentu
1556 dokument Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy II Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 22:57:35 dodanie dokumentu
1557 dokument Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy I Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 22:57:01 dodanie dokumentu
1558 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 12:31:13 edycja dokumentu
1559 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 12:08:03 edycja dokumentu
1560 dokument Projekt uchwały w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 09:21:42 dodanie dokumentu
1561 dokument Projekt uchwały w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 09:19:49 dodanie dokumentu
1562 dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 09:17:11 dodanie dokumentu
1563 dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 09:14:58 dodanie dokumentu
1564 dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 09:03:14 dodanie dokumentu
1565 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 08:25:34 edycja dokumentu
1566 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2013-09-24 08:25:12 dodanie dokumentu
1567 dokument Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice, które odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku o godzinie 17.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-09-23 14:25:27 edycja dokumentu
1568 dokument Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice, które odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku o godzinie 17.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-09-23 11:09:48 dodanie dokumentu
1569 dokument Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r. o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-09-23 07:45:50 edycja dokumentu
1570 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-20 11:07:31 dodanie dokumentu
1571 dokument Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r. o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-09-20 11:04:22 edycja dokumentu
1572 dokument Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r. o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-09-20 11:00:49 dodanie dokumentu
1573 dokument Zarządzenie Nr 510/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2013-09-19 14:51:14 dodanie dokumentu
1574 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 509/2013 w sprawie wydzierżwienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-09-19 14:49:19 edycja dokumentu
1575 dokument Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie Piotr Sobczyński 2013-09-19 14:30:05 dodanie dokumentu
1576 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-09-17 14:50:08 dodanie dokumentu
1577 dokument Remigiusz Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2013-09-12 09:18:35 dodanie dokumentu
1578 dokument Ryszard Lejman Ryszard Niedźwiecki 2013-09-12 09:13:12 edycja dokumentu
1579 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2013-09-10 13:42:20 dodanie dokumentu
1580 dokument Uchwała Nr XXX/234/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:37:16 dodanie dokumentu
1581 dokument Uchwała Nr XXX/235/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:32:51 dodanie dokumentu
1582 dokument Uchwała Nr XXX/235/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:31:02 dodanie dokumentu
1583 dokument Uchwała Nr XXX/234/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:24:53 edycja dokumentu
1584 dokument Uchwała Nr XXX/234/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:19:02 dodanie dokumentu
1585 dokument Uchwała Nr XXX/233/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-09 14:14:52 dodanie dokumentu
1586 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 509/2013 w sprawie wydzierżwienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-09-09 12:48:05 dodanie dokumentu
1587 dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji_umorzenie postępowania Piotr Sobczyński 2013-09-06 09:47:37 dodanie dokumentu
1588 dokument Zarządzenie Nr 504/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:50:44 dodanie dokumentu
1589 dokument Zarządzenie Nr 504/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:49:11 usunięcie dokument
1590 dokument Zarządzenie Nr 504/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:02:39 edycja dokumentu
1591 dokument Zarządzenie Nr 505/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:02:27 edycja dokumentu
1592 dokument Zarządzenie Nr 506/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:02:06 edycja dokumentu
1593 dokument Zarządzenie Nr 506/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 08:01:06 dodanie dokumentu
1594 dokument Zarządzenie Nr 505/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 07:58:45 dodanie dokumentu
1595 dokument Zarządzenie Nr 504/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2013-09-03 07:55:10 dodanie dokumentu
1596 dokument Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 10:30:15 dodanie dokumentu
1597 dokument Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 10:26:51 dodanie dokumentu
1598 dokument Uchwała Nr XXX/232/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 10:22:05 edycja dokumentu
1599 dokument Uchwała Nr XXX/232/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 10:21:43 dodanie dokumentu
1600 dokument Protokół obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 08:00:32 edycja dokumentu
1601 dokument Protokół obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 07:59:52 edycja dokumentu
1602 dokument Protokół obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-27 07:59:28 dodanie dokumentu
1603 dokument ZARZĄDZENIE Nr 495/2013 w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-26 12:21:51 edycja dokumentu
1604 dokument ZARZĄDZENIE Nr 495/2013 w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-26 12:21:03 dodanie dokumentu
1605 dokument Zarządzenie Nr 494/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2013 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-26 11:58:03 dodanie dokumentu
1606 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 503/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-08-26 11:55:41 edycja dokumentu
1607 dokument Projekt uchwały Nr XXX/ /2013 - zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2013-08-26 11:38:35 dodanie dokumentu
1608 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 503/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-08-23 11:18:34 dodanie dokumentu
1609 dokument Projekt uchwały Nr XXX/ /2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-22 14:37:51 dodanie dokumentu
1610 dokument Projekt uchwały Nr XXX/ /2013 w sprawie rozpatrzenia skarhi na działalność Burmistrza Mieszkowice oraz Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-22 14:37:18 dodanie dokumentu
1611 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-21 09:39:47 dodanie dokumentu
1612 dokument Projeky uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-20 07:17:52 dodanie dokumentu
1613 dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-20 07:15:12 dodanie dokumentu
1614 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-19 08:16:56 dodanie dokumentu
1615 dokument Zapraszamy na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-16 12:34:33 usunięcie dokument
1616 dokument Zapraszamy na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-16 12:34:23 dodanie dokumentu
1617 dokument Zapraszamy na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-08-16 12:34:13 dodanie dokumentu
1618 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:40:17 edycja dokumentu
1619 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:40:14 usunięcie załacznika
1620 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:44 edycja dokumentu
1621 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:35 usunięcie załacznika
1622 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:32 usunięcie załacznika
1623 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:28 usunięcie załacznika
1624 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:23 usunięcie załacznika
1625 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:20 usunięcie załacznika
1626 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:17 usunięcie załacznika
1627 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:14 usunięcie załacznika
1628 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:07 usunięcie załacznika
1629 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:39:03 usunięcie załacznika
1630 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:38:55 usunięcie załacznika
1631 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:37:33 edycja dokumentu
1632 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:37:06 usunięcie załacznika
1633 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:36:59 usunięcie załacznika
1634 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:36:50 usunięcie załacznika
1635 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:36:41 usunięcie załacznika
1636 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:36:07 usunięcie załacznika
1637 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 16:22:27 dodanie dokumentu
1638 dokument Przebudowa ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-08-14 14:47:54 dodanie dokumentu
1639 dokument Budowa nawierzchni drogi osiedlowej w ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej etap I budowa parkingu osiedlowego Piotr Sobczyński 2013-08-13 10:00:29 dodanie dokumentu
1640 dokument ZARZĄDZENIE N 500/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-13 08:47:43 dodanie dokumentu
1641 dokument ZARZĄDZENIE Nr 496/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-11 23:08:08 edycja dokumentu
1642 dokument ZARZĄDZENIE Nr 497/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-11 23:06:59 dodanie dokumentu
1643 dokument ZARZĄDZENIE Nr 499/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-11 23:03:57 dodanie dokumentu
1644 dokument ZARZĄDZENIE Nr 496/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-11 22:59:59 dodanie dokumentu
1645 dokument ZARZĄDZENIE Nr 498/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-08-11 22:56:35 dodanie dokumentu
1646 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-08-08 13:32:52 dodanie dokumentu
1647 dokument Przewóz uczniów do szkół Gminy Mieszkowice w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych Piotr Sobczyński 2013-08-07 14:32:06 dodanie dokumentu
1648 dokument INTERPELACJA nr 3/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:25:48 edycja dokumentu
1649 dokument INTERPELACJA nr 4/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:13:02 edycja dokumentu
1650 dokument INTERPELACJA nr 3/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:12:26 edycja dokumentu
1651 dokument INTERPELACJA nr 2/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:11:57 edycja dokumentu
1652 dokument INTERPELACJA nr 1/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:11:26 edycja dokumentu
1653 dokument INTERPELACJA nr 4/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:09:45 edycja dokumentu
1654 dokument INTERPELACJA nr 3/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 14:08:54 edycja dokumentu
1655 dokument INTERPELACJA nr2/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-08-01 08:45:18 edycja dokumentu
1656 dokument INTERPELACJA nr 1/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 13:03:02 edycja dokumentu
1657 dokument INTERPELACJA nr 4/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:35:35 dodanie dokumentu
1658 dokument INTERPELACJA nr 3/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:35:04 dodanie dokumentu
1659 dokument INTERPELACJA nr 2/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:34:35 dodanie dokumentu
1660 dokument INTERPELACJA nr 1/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:34:01 dodanie dokumentu
1661 dokument INTERPELACJA nr 4/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:32:26 dodanie dokumentu
1662 dokument INTERPELACJA nr 3/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:32:12 dodanie dokumentu
1663 dokument INTERPELACJA nr2/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:31:29 dodanie dokumentu
1664 dokument INTERPELACJA nr 1/12 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:31:05 dodanie dokumentu
1665 dokument INTERPELACJA nr 2 /11 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:27:50 dodanie dokumentu
1666 dokument INTERPELACJA nr 1 /11 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-31 12:27:11 dodanie dokumentu
1667 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna - linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego Piotr Sobczyński 2013-07-30 07:56:11 edycja dokumentu
1668 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna - linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego Piotr Sobczyński 2013-07-30 07:56:00 usunięcie załacznika
1669 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna - linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego Piotr Sobczyński 2013-07-29 14:48:04 edycja dokumentu
1670 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna - linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego Piotr Sobczyński 2013-07-29 14:47:37 edycja dokumentu
1671 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna - linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego Piotr Sobczyński 2013-07-29 14:45:51 dodanie dokumentu
1672 dokument Budowa nawierzchni drogi osiedlowej w ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej etap I budowa parkingu osiedlowego Piotr Sobczyński 2013-07-26 12:36:48 dodanie dokumentu
1673 dokument ZARZĄDZENIE Nr 492/2013 w sprawie zbycia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice udziału w nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-24 13:57:23 edycja dokumentu
1674 dokument ZARZĄDZENIE Nr 492/2013 w sprawie zbycia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice udziału w nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-24 13:56:59 dodanie dokumentu
1675 dokument Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2013-07-22 14:23:30 dodanie dokumentu
1676 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2013-07-22 07:40:35 dodanie dokumentu
1677 dokument Postanowienie Burmistrza Mieszkowic o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu Piotr Sobczyński 2013-07-22 07:38:13 dodanie dokumentu
1678 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2013-07-17 09:02:43 dodanie dokumentu
1679 dokument Zarządzenie Nr 491/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-07-16 21:14:57 dodanie dokumentu
1680 dokument Zarządzenie Nr 490/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2013 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-07-15 14:59:01 dodanie dokumentu
1681 dokument Zarządzenie Nr 488 /13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-13 15:19:16 edycja dokumentu
1682 dokument Zarządzenie Nr 488 /13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-13 15:18:29 dodanie dokumentu
1683 dokument Zarządzenie Nr 489/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 08.07.2013 r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym część budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin Anita Grajek 2013-07-12 13:16:26 edycja dokumentu
1684 dokument Zarządzenie Nr 489/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 08.07.2013 r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym część budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin Anita Grajek 2013-07-12 13:15:02 dodanie dokumentu
1685 dokument Uchwała Nr XXIX/222/2013 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-10 08:43:19 edycja dokumentu
1686 dokument Uchwała Nr XXIX/222/2013 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-10 08:41:07 edycja dokumentu
1687 dokument Uchwała Nr XXIX/222/2013 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-10 08:40:46 dodanie dokumentu
1688 dokument Zarządzenie Nr 483/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013, zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-08 12:40:42 dodanie dokumentu
1689 dokument Zarządzenie Nr 478/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-08 10:32:50 dodanie dokumentu
1690 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2013-07-08 08:53:55 edycja dokumentu
1691 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2013-07-08 08:52:39 dodanie dokumentu
1692 dokument ZARZĄDZENIE Nr 487/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-05 12:12:01 dodanie dokumentu
1693 dokument Zarządzenie Nr 486/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-05 12:10:28 dodanie dokumentu
1694 dokument Katarzyna Wawruszczak Ryszard Niedźwiecki 2013-07-05 08:53:27 edycja dokumentu
1695 dokument Zarządzenie Nr 475/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 12:13:35 edycja dokumentu
1696 dokument Zarządzenie Nr 475/13 Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 12:13:17 dodanie dokumentu
1697 dokument Krzysztof Karolak Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 12:09:24 dodanie dokumentu
1698 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 12:07:32 dodanie dokumentu
1699 dokument Katarzyna Wawruszczak Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:47:21 dodanie dokumentu
1700 dokument Zofia Szeremeta Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:46:55 dodanie dokumentu
1701 dokument Maria Skowrońska Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:46:26 dodanie dokumentu
1702 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:46:03 dodanie dokumentu
1703 dokument Bożena Nowak Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:45:33 dodanie dokumentu
1704 dokument Stanisława Michalska Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:45:04 dodanie dokumentu
1705 dokument Józef Łuszczek Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:44:37 dodanie dokumentu
1706 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:44:07 dodanie dokumentu
1707 dokument Grzegorz Kaczmarek Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:43:37 dodanie dokumentu
1708 dokument Franciszek Kanasiuk Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:42:59 dodanie dokumentu
1709 dokument Edward Godyń Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:42:25 dodanie dokumentu
1710 dokument Janusz Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:41:57 dodanie dokumentu
1711 dokument Bożena Dorywalska Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:41:29 dodanie dokumentu
1712 dokument Henryk Domaradzki Ryszard Niedźwiecki 2013-07-04 11:41:00 dodanie dokumentu
1713 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji_ekostrom Piotr Sobczyński 2013-07-04 10:05:36 dodanie dokumentu
1714 dokument ZARZĄDZENIE Nr 485 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-03 14:42:13 dodanie dokumentu
1715 dokument Uchwała Nr XXIX/225/2013 w sprawie nadania wyróżnień "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2013-07-02 00:58:37 edycja dokumentu
1716 dokument Uchwała Nr XXIX/225/2013 w sprawie nadania wyróżnień "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2013-07-02 00:58:21 dodanie dokumentu
1717 dokument ZARZĄDZENIE Nr 484/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-01 12:49:30 edycja dokumentu
1718 dokument ZARZĄDZENIE Nr 484/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-07-01 12:48:59 dodanie dokumentu
1719 dokument Uchwała Nr XXIX/221/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-28 20:47:41 dodanie dokumentu
1720 dokument Uchwała Nr XXIX/221/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-28 20:46:17 dodanie dokumentu
1721 dokument Zarządzenie Nr 482/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-28 20:38:44 edycja dokumentu
1722 dokument Zarządzenie Nr 482/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-28 20:37:14 dodanie dokumentu
1723 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH NA STANOWISKO PRACY DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ryszard Niedźwiecki 2013-06-28 20:33:03 dodanie dokumentu
1724 dokument Zarządzenie Nr 475/2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-06-27 15:05:21 dodanie dokumentu
1725 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Troszynie Piotr Sobczyński 2013-06-25 13:27:21 dodanie dokumentu
1726 dokument Protokól obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-06-25 08:50:16 dodanie dokumentu
1727 dokument Uchawała Nr XXIX/227/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok Teresa Hryniewicz 2013-06-25 08:45:07 dodanie dokumentu
1728 dokument Uchwała Nr XXIX/226/Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 r. Teresa Hryniewicz 2013-06-25 08:41:50 dodanie dokumentu
1729 dokument Uchwała Nr XXIX/224/Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2013-06-25 08:38:59 dodanie dokumentu
1730 dokument ZARZĄDZENIE Nr 481/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-24 07:44:01 edycja dokumentu
1731 dokument ZARZĄDZENIE Nr 481/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-24 07:42:49 dodanie dokumentu
1732 dokument Zarządzenie Nr 479/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-06-21 12:23:50 dodanie dokumentu
1733 dokument Zarządzenie Nr 480/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-06-21 12:21:33 dodanie dokumentu
1734 dokument Projekt w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 10:21:25 edycja dokumentu
1735 dokument Projekt w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 10:20:57 dodanie dokumentu
1736 dokument w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 10:18:51 edycja dokumentu
1737 dokument w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 10:18:39 dodanie dokumentu
1738 dokument w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 08:47:55 dodanie dokumentu
1739 dokument Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 08:27:32 dodanie dokumentu
1740 dokument w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 08:25:04 dodanie dokumentu
1741 dokument w sprawie nadania wyróżnień "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 07:24:37 edycja dokumentu
1742 dokument w sprawie nadania wyróżnień "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 07:24:13 dodanie dokumentu
1743 katalog XXX sesja Ryszard Niedźwiecki 2013-06-20 07:22:14 usunięcie dokument
1744 dokument w sprawie absolutorium z tutułu wykonania budźwtu za 2012 rok Teresa Hryniewicz 2013-06-19 14:42:09 dodanie dokumentu
1745 dokument w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 Teresa Hryniewicz 2013-06-19 14:41:25 dodanie dokumentu
1746 dokument w sprawie zgody na uzywanie herbu Gminy Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2013-06-19 14:35:43 dodanie dokumentu
1747 dokument Zarządzenie Nr 474/2013 w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-18 09:08:38 dodanie dokumentu
1748 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej_Ekostrom Piotr Sobczyński 2013-06-14 12:24:45 dodanie dokumentu
1749 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2013-06-14 12:22:41 dodanie dokumentu
1750 dokument Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2013-06-13 23:24:56 dodanie dokumentu
1751 dokument ZARZĄDZENIE Nr 477 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-07 10:38:18 edycja dokumentu
1752 dokument ZARZĄDZENIE Nr 477 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-06-07 10:37:14 dodanie dokumentu
1753 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2013-06-06 15:02:26 dodanie dokumentu
1754 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:49:58 edycja dokumentu
1755 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko ds. Gospodarki odpadami komunalnymi Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:48:17 dodanie dokumentu
1756 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA LUB INFORMATYKA Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:34:27 edycja dokumentu
1757 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:33:48 edycja dokumentu
1758 dokument NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA LUB INFORMATYKA Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:32:19 edycja dokumentu
1759 dokument OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY ds. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ Ryszard Niedźwiecki 2013-06-06 07:31:36 edycja dokumentu
1760 dokument Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-06-04 14:35:45 dodanie dokumentu
1761 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 15:09:06 edycja dokumentu
1762 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 15:08:46 dodanie dokumentu
1763 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 470/2013 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 11:13:14 edycja dokumentu
1764 dokument Zarządzenie Nr 472/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 11:11:48 edycja dokumentu
1765 dokument Zarządzenie Nr 472/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 11:11:20 dodanie dokumentu
1766 dokument Zarządzenie Nr 473/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 11:09:22 dodanie dokumentu
1767 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 470/2013 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 11:07:13 edycja dokumentu
1768 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 470/2013 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Czesława Podwińska 2013-05-28 10:50:06 dodanie dokumentu
1769 dokument UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 zmieniającauchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 10:14:32 edycja dokumentu
1770 dokument Uchwała Nr XXVIII/216/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 10:14:21 edycja dokumentu
1771 dokument Uchwała Nr XXVIII/216/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 10:12:53 dodanie dokumentu
1772 dokument UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 zmieniającauchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 07:44:32 edycja dokumentu
1773 dokument UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 zmieniającauchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-28 07:43:59 dodanie dokumentu
1774 dokument Protokól obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-27 13:46:40 dodanie dokumentu
1775 dokument Uchwała Nr XXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicachw sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2013-05-27 13:43:39 dodanie dokumentu
1776 dokument Uchwała Nr XXVIII/215/2013 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-05-24 10:05:24 dodanie dokumentu
1777 dokument Remont budynku muzeum w Gozdowicach Piotr Sobczyński 2013-05-22 14:36:19 dodanie dokumentu
1778 dokument Projekt uchwały WPF 2013 r Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 13:38:27 dodanie dokumentu
1779 dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 13:32:06 edycja dokumentu
1780 dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 13:27:52 dodanie dokumentu
1781 dokument Uchwała Nr XVI/75/2012 w sprawie wydania opini o prawidłowosci planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 12:10:52 edycja dokumentu
1782 dokument Uchwała Nr XVI/73/2012 w sprawie wydania opini o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2012 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 12:10:30 edycja dokumentu
1783 dokument UCHWAŁA NR CCLXIV/672/2011 W sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2012 r.. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 12:07:16 edycja dokumentu
1784 dokument UCHWAŁA NR CCLXIV/671/2011 W sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na rok 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-21 12:06:40 edycja dokumentu
1785 dokument w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w MIeszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-20 10:27:20 usunięcie dokument
1786 dokument w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w MIeszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-20 10:27:07 dodanie dokumentu
1787 dokument Obwieszczenie ocena oddziaływania na środowisko_ponowna ocena Piotr Sobczyński 2013-05-17 08:46:40 dodanie dokumentu
1788 dokument Obwieszczenie ocena oddziaływania na środowisko_ponowna ocena Piotr Sobczyński 2013-05-17 08:38:34 dodanie dokumentu
1789 dokument Zarządzenie Nr 469/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:48:29 edycja dokumentu
1790 dokument Zarządzenie Nr 469/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:45:21 edycja dokumentu
1791 dokument Zarządzenie Nr 469/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:44:43 dodanie dokumentu
1792 dokument Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:39:55 edycja dokumentu
1793 dokument Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:34:32 dodanie dokumentu
1794 katalog Informacje - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:28:09 usunięcie dokument
1795 dokument Wykaz odroczeń, umorzeń, spłaty na raty za 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:27:46 edycja dokumentu
1796 katalog Informacje - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2010 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:22:40 usunięcie dokument
1797 katalog Informacje - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2012 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:07:39 usunięcie dokument
1798 dokument Informacja z art. 37 ust. 1 uopf Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 14:07:30 edycja dokumentu
1799 dokument Wykaz udzielonych w 2010 roku poręczeń i gwarancji Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:47:49 edycja dokumentu
1800 dokument Wykaz udzielonych w 2010 roku poręczeń i gwarancji Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:41:34 edycja dokumentu
1801 dokument Wykaz odroczeń, umorzeń, spłaty na raty za 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:38:03 edycja dokumentu
1802 dokument Informacja z art. 37 ust. 1 uopf Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:33:08 edycja dokumentu
1803 dokument UCHWAŁA NR CCLXIV/672/2011 W sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2012 r.. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:17:33 edycja dokumentu
1804 dokument UCHWAŁA NR CCLXIV/671/2011 W sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na rok 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:17:11 edycja dokumentu
1805 dokument Uchwała Nr XVI/73/2012 w sprawie wydania opini o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2012 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:16:45 edycja dokumentu
1806 dokument Uchwała Nr XVI/75/2012 w sprawie wydania opini o prawidłowosci planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:16:16 edycja dokumentu
1807 dokument UCHWAŁA NR CCLXIV/637/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012 - 2016 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:14:11 edycja dokumentu
1808 dokument PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:11:53 edycja dokumentu
1809 dokument Projekt uchwały 2012 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:11:07 edycja dokumentu
1810 dokument Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:10:22 edycja dokumentu
1811 dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:09:35 edycja dokumentu
1812 dokument Projekt uchwały Nr XVII/......./2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:07:28 edycja dokumentu
1813 dokument Projekt Uchwały Nr XIX/............./2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:06:50 edycja dokumentu
1814 dokument Kwartalne sprawozdanie NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:03:19 edycja dokumentu
1815 dokument Kwartalne sprawozdanie NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:03:01 edycja dokumentu
1816 dokument Kwartalne sprawozdanie NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:02:35 edycja dokumentu
1817 dokument Kwartalne sprawozdanie NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:02:16 edycja dokumentu
1818 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 13:01:06 edycja dokumentu
1819 dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do końca drugiego kwartału roku 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:59:28 edycja dokumentu
1820 dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:59:06 edycja dokumentu
1821 dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:58:43 edycja dokumentu
1822 dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:58:15 edycja dokumentu
1823 dokument Projekt budżetu 2011 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:56:35 edycja dokumentu
1824 dokument Informacja Burmistrza Mieszkowic o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:56:08 edycja dokumentu
1825 dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2012r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:50:48 edycja dokumentu
1826 dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2011r Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:49:39 edycja dokumentu
1827 dokument UCHWAŁA NR XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:41:27 edycja dokumentu
1828 dokument Projekt uchwały budżetowej na 2013 r Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:36:54 edycja dokumentu
1829 dokument UCHWAŁA NR XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2013 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:36:25 edycja dokumentu
1830 dokument Informacja z art. 37 ust. 1 uopf Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 12:12:00 dodanie dokumentu
1831 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:19:27 edycja dokumentu
1832 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:19:13 edycja dokumentu
1833 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:18:53 edycja dokumentu
1834 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:17:54 dodanie dokumentu
1835 dokument Zapraszamy na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:14:27 edycja dokumentu
1836 dokument Zapraszamy na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-16 11:13:52 dodanie dokumentu
1837 dokument ZARZĄDZENIE NR 468/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gmin. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 14:50:28 dodanie dokumentu
1838 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 14:29:26 edycja dokumentu
1839 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 14:27:34 edycja dokumentu
1840 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 14:02:54 edycja dokumentu
1841 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 10:05:30 edycja dokumentu
1842 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 10:04:55 edycja dokumentu
1843 dokument ZARZĄDZENIE Nr 465/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 10:04:33 edycja dokumentu
1844 dokument ZARZĄDZENIE Nr 466/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 10:04:00 edycja dokumentu
1845 dokument ZARZĄDZENIE Nr 465/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 10:03:46 dodanie dokumentu
1846 dokument ZARZĄDZENIE Nr 466/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 09:58:46 edycja dokumentu
1847 dokument ZARZĄDZENIE Nr 466/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 09:58:20 dodanie dokumentu
1848 dokument ZARZĄDZENIE Nr 467/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-15 09:56:08 dodanie dokumentu
1849 dokument Projekt uchwały Nr XXVIII/ /2013 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-14 08:34:29 dodanie dokumentu
1850 dokument ZARZĄDZENIE Nr 462/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-13 14:32:46 edycja dokumentu
1851 dokument ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-13 14:32:18 dodanie dokumentu
1852 dokument 2013 rok Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 10:05:28 edycja dokumentu
1853 dokument 2012 rok Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 10:02:48 edycja dokumentu
1854 dokument 2011 rok Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 09:56:55 edycja dokumentu
1855 dokument 2010r. Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 09:45:06 edycja dokumentu
1856 dokument 2009 r. Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 09:40:05 edycja dokumentu
1857 dokument 2008 r. Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 09:33:46 edycja dokumentu
1858 dokument Zarządzenie Nr 434/13 Bartłomiej Wilczyński 2013-05-13 08:44:06 dodanie dokumentu
1859 dokument Barbara Jagoda Nowicka Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:32:12 edycja dokumentu
1860 dokument Iwona Anna Świerczyńska Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:30:10 edycja dokumentu
1861 dokument Marzenna Obolewicz Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:28:46 dodanie dokumentu
1862 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-10 09:27:40 edycja dokumentu
1863 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2013-05-10 09:27:26 dodanie dokumentu
1864 dokument Joanna Flamer Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:24:47 dodanie dokumentu
1865 dokument Helena Wilman Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:21:27 dodanie dokumentu
1866 dokument Czesława Pożarycka Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:17:52 dodanie dokumentu
1867 dokument Agata Sylwia Cybort Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:13:07 dodanie dokumentu
1868 dokument Grażyna Rzepka Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 09:00:04 dodanie dokumentu
1869 dokument Barbara Jagoda Nowicka Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 08:54:34 dodanie dokumentu
1870 dokument Maria Paszko Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 08:49:31 dodanie dokumentu
1871 dokument Ryszard Lejman Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 08:46:01 dodanie dokumentu
1872 dokument Protokół obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w MIeszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-10 08:44:24 dodanie dokumentu
1873 dokument Protokół obrad XXV sesji Rady Miejskiej w MIeszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-10 08:38:14 dodanie dokumentu
1874 dokument Protokół obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w MIeszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-05-10 08:35:58 dodanie dokumentu
1875 dokument Iwona Anna Świerczyńska Bartłomiej Wilczyński 2013-05-10 08:29:38 dodanie dokumentu
1876 dokument Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Łysogórki. Piotr Sobczyński 2013-05-09 14:23:46 dodanie dokumentu
1877 dokument Bolesław Kwaśniak Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:50:34 dodanie dokumentu
1878 dokument Barbara Sawastian Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:34:59 dodanie dokumentu
1879 dokument Gabriela Kotowicz Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:34:21 dodanie dokumentu
1880 dokument Ewelina Pieńkowska Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:08:21 dodanie dokumentu
1881 dokument Jadwiga Błaszczyk Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:07:56 dodanie dokumentu
1882 dokument Wanda Mazur Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:05:50 dodanie dokumentu
1883 dokument Jadwiga Błaszczyk Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 13:04:53 dodanie dokumentu
1884 dokument Ewelina Pieńkowska Bartłomiej Wilczyński 2013-05-09 12:58:40 dodanie dokumentu
1885 dokument ZARZĄDZENIE NR 461/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-08 14:23:13 dodanie dokumentu
1886 dokument Uchwała Nr XXVII/207/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-08 14:18:32 dodanie dokumentu
1887 dokument ZARZĄDZENIE NR 460/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-08 14:12:51 dodanie dokumentu
1888 dokument Zarządzenie Nr 458/2013 w sprawie sprawozdań finansowych za 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-08 14:09:33 dodanie dokumentu
1889 dokument Referat Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2013-05-07 14:05:50 edycja dokumentu
1890 dokument Uchwała Nr XXVII/212/2013 sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-07 13:53:59 dodanie dokumentu
1891 dokument Uchwała Nr XXVII/208/2013 z dnia 25.04.2013 r. w w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-07 11:15:07 edycja dokumentu
1892 dokument Uchwała Nr XXVII/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-07 11:14:38 edycja dokumentu
1893 dokument UCHWAŁA NR XXVII/214/2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2013-05-07 07:31:10 dodanie dokumentu
1894 dokument UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Sobczyński 2013-05-07 07:30:00 dodanie dokumentu
1895 dokument Uchwała Nr XXVII/205/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosopdarowania przestrzennego obszaru w obrębie Troszyn w gminie Mieszkowice w rejonie koplani ropy naftowej i gazu ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 12:33:59 edycja dokumentu
1896 dokument Uchwała Nr XXVII/205/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosopdarowania przestrzennego obszaru w obrębie Troszyn w gminie Mieszkowice w rejonie koplani ropy naftowej i gazu ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 12:33:12 dodanie dokumentu
1897 dokument Uchwała Nr XXVII/211/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:47:04 edycja dokumentu
1898 dokument Uchwała Nr XXVII/206/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:43:23 dodanie dokumentu
1899 dokument Uchwała Nr XXVII/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:39:47 edycja dokumentu
1900 dokument Uchwała Nr XXVII/208/2013 z dnia 25.04.2013 r. w w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:39:37 edycja dokumentu
1901 dokument Uchwała Nr XXVII/208/2013 z dnia 25.04.2013 r. w w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:39:29 edycja dokumentu
1902 dokument Uchwała Nr XXVII/210/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wpółpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:38:58 edycja dokumentu
1903 dokument Uchwała Nr XXVII/211/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:37:57 edycja dokumentu
1904 dokument Uchwała Nr XXVII/208/2013 z dnia 25.04.2013 r. w w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:35:18 edycja dokumentu
1905 dokument Uchwała Nr XXVII/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016 Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 10:34:55 edycja dokumentu
1906 dokument Uchwała Nr XXIV/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za przeprawę promową na rzece Odrze. Piotr Sobczyński 2013-05-06 09:00:30 edycja dokumentu
1907 dokument ZARZĄDZENIE Nr 462/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-05-06 08:19:02 dodanie dokumentu
1908 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:50:26 edycja dokumentu
1909 dokument ZARZĄDZENIE Nr 454/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:50:03 edycja dokumentu
1910 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:47:27 edycja dokumentu
1911 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:42:07 edycja dokumentu
1912 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:41:52 dodanie dokumentu
1913 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:39:39 edycja dokumentu
1914 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:38:51 edycja dokumentu
1915 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:38:22 edycja dokumentu
1916 dokument ZARZĄDZENIE Nr 454/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:38:01 edycja dokumentu
1917 dokument ZARZĄDZENIE Nr 454/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:37:29 edycja dokumentu
1918 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:36:49 edycja dokumentu
1919 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:36:04 edycja dokumentu
1920 dokument ZARZĄDZENIE Nr 459/2013 w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-04-29 23:35:05 dodanie dokumentu
1921 dokument Uchwała Nr XXVII/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016 Czesława Podwińska 2013-04-29 09:55:02 dodanie dokumentu
1922 dokument Uchwała Nr XXVII/208/2013 z dnia 25.04.2013 r. w w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. Czesława Podwińska 2013-04-29 09:43:42 dodanie dokumentu
1923 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2013-04-26 14:54:55 dodanie dokumentu
1924 dokument ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-04-26 14:42:39 dodanie dokumentu
1925 dokument ZARZĄDZENIE Nr 454/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2013-04-26 14:36:46 dodanie dokumentu
1926 dokument Uchwała Nr XXVII/211/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 13:23:09 dodanie dokumentu
1927 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 13:19:00 usunięcie dokument
1928 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 13:08:03 dodanie dokumentu
1929 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 12:49:47 usunięcie dokument
1930 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 12:26:31 dodanie dokumentu
1931 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 12:11:34 usunięcie dokument
1932 dokument Uchwała Nr XXVII/210/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wpółpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2012 rok. Teresa Hryniewicz 2013-04-26 11:59:48 dodanie dokumentu
1933 dokument w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmiistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2013-04-26 11:47:26 dod