Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

mieszkowice Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mieszkowicach
www.mieszkowice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu
# Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
1 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 13:01:39 dodanie dokumentu
2 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 12:59:03 dodanie dokumentu
3 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3,1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406,409,405, 364/1, 361,358,4/2, 359,4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 12:56:00 dodanie dokumentu
4 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:35:54 edycja dokumentu
5 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2015-04-16 07:35:28 edycja dokumentu
6 dokument Protokół Nr 6_2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:10:58 dodanie dokumentu
7 dokument Protokół Nr 5_2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:10:10 dodanie dokumentu
8 dokument Protokół Nr 3_2015 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 12:09:37 dodanie dokumentu
9 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 10:24:58 edycja dokumentu
10 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 10:02:26 dodanie dokumentu
11 dokument Protokół Nr 7/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 23 marca 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 09:59:34 dodanie dokumentu
12 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:37:08 dodanie dokumentu
13 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:33:47 edycja dokumentu
14 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:33:21 dodanie dokumentu
15 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 08:29:52 dodanie dokumentu
16 dokument UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-15 07:59:59 dodanie dokumentu
17 dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów etap II roboty budowlane wewnętrzne Piotr Sobczyński 2015-04-14 11:20:15 dodanie dokumentu
18 dokument Interpelacja Nr 4 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-04-14 07:56:47 edycja dokumentu
19 dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-10 12:29:39 dodanie dokumentu
20 dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-10 12:25:35 dodanie dokumentu
21 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Kościuszki w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 409, 386, 419, 389, 390, 388,380 obr.4 m. Mieszkowice, działka Nr 535/3 obr.5 m. Mieszkowice, działki Nr 988/1, 991/1, 717,1116,14/4 obr.6 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 12:32:07 dodanie dokumentu
22 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pokój, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w Czelinie nr 42 . Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:59:09 edycja dokumentu
23 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pokój, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w Czelinie nr 42 . Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:58:53 dodanie dokumentu
24 dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 11:54:24 dodanie dokumentu
25 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 10:06:00 edycja dokumentu
26 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:53:15 dodanie dokumentu
27 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:52:06 dodanie dokumentu
28 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:50:55 usunięcie dokument
29 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:50:35 edycja dokumentu
30 dokument Wybory na Prezydenta RP 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:49:41 dodanie dokumentu
31 dokument Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2015-04-09 08:41:34 dodanie dokumentu
32 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o numerach granic stałych obwodów głosowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 14:48:24 dodanie dokumentu
33 dokument Sołtys Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:57:33 dodanie dokumentu
34 dokument Sołtys Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:56:02 dodanie dokumentu
35 dokument Sołtys Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 13:52:35 dodanie dokumentu
36 dokument Interpelacja Nr 4 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2015-04-08 10:36:17 dodanie dokumentu
37 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2015-04-01 14:34:36 dodanie dokumentu
38 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 13:38:04 edycja dokumentu
39 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:04:09 edycja dokumentu
40 dokument Skarbnik Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:03:35 edycja dokumentu
41 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:03:09 edycja dokumentu
42 dokument Skarbnik Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 12:00:04 dodanie dokumentu
43 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:57:10 edycja dokumentu
44 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:50:46 edycja dokumentu
45 dokument Burmistrz Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 11:50:23 dodanie dokumentu
46 dokument Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:26:59 dodanie dokumentu
47 dokument Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:25:35 dodanie dokumentu
48 dokument Uchwała Nr VI/46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:24:51 dodanie dokumentu
49 dokument Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:24:07 dodanie dokumentu
50 dokument Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:23:07 dodanie dokumentu
51 dokument Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:21:55 dodanie dokumentu
52 dokument Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mieszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:18:12 dodanie dokumentu
53 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:17:12 edycja dokumentu
54 dokument Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 10:16:51 dodanie dokumentu
55 dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:23:47 dodanie dokumentu
56 dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:22:21 dodanie dokumentu
57 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:19:24 edycja dokumentu
58 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:18:18 edycja dokumentu
59 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-30 09:17:58 edycja dokumentu
60 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:48:48 dodanie dokumentu
61 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:48:17 usunięcie dokument
62 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 14:20:58 dodanie dokumentu
63 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:21:18 edycja dokumentu
64 dokument Protokół V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:20:43 dodanie dokumentu
65 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 lutego do 25 marca 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:17:51 edycja dokumentu
66 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 lutego do 25 marca 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 10:17:29 dodanie dokumentu
67 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 07:39:05 edycja dokumentu
68 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-27 07:38:40 usunięcie załacznika
69 dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-03-26 12:41:55 dodanie dokumentu
70 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:46 edycja dokumentu
71 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:27 usunięcie załacznika
72 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:25:07 dodanie dokumentu
73 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:24:37 dodanie dokumentu
74 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:24:08 edycja dokumentu
75 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-26 09:23:44 dodanie dokumentu
76 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-25 09:07:49 edycja dokumentu
77 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-25 08:03:21 edycja dokumentu
78 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-24 14:47:14 edycja dokumentu
79 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2015-03-23 15:17:57 dodanie dokumentu
80 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 15:09:19 edycja dokumentu
81 dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 15:08:35 edycja dokumentu
82 dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:56:05 dodanie dokumentu
83 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:54:23 edycja dokumentu
84 dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 14:53:44 dodanie dokumentu
85 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 13:21:39 edycja dokumentu
86 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 12:42:00 edycja dokumentu
87 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 11:13:49 edycja dokumentu
88 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 10:50:46 dodanie dokumentu
89 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-23 10:48:53 dodanie dokumentu
90 dokument Protokół pokontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:50:16 dodanie dokumentu
91 dokument Protokół po kontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:49:04 usunięcie dokument
92 dokument Protokół po kontrolny z realizacji projektu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 14:48:53 dodanie dokumentu
93 dokument Zapraszam na obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 08:42:12 dodanie dokumentu
94 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-20 08:32:08 edycja dokumentu
95 dokument Statut Sołectwa Kłosów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 15:00:27 dodanie dokumentu
96 dokument Statut Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:58:29 dodanie dokumentu
97 dokument Statut Sołectwa Czelin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:55:34 dodanie dokumentu
98 dokument Statut Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:34:25 dodanie dokumentu
99 dokument Skład Zarządu Osiedla Mieszkowice na lata 2015-2019 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:32:14 dodanie dokumentu
100 dokument Protokoły z zebrań mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:20:35 usunięcie dokument
101 dokument Protokoły z zebrań mieszkańców Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 14:20:30 dodanie dokumentu
102 dokument Ogłaszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku w Gminie Mieszkowice zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:28 edycja dokumentu
103 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:18 edycja dokumentu
104 dokument Obwieszczenie o złożeniu wniosku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:09 edycja dokumentu
105 dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:55:00 edycja dokumentu
106 dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:53 edycja dokumentu
107 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:47 edycja dokumentu
108 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:39 edycja dokumentu
109 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:31 edycja dokumentu
110 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:26 edycja dokumentu
111 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:18 edycja dokumentu
112 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:08 edycja dokumentu
113 dokument zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:54:00 edycja dokumentu
114 dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:53:13 edycja dokumentu
115 dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:53:06 edycja dokumentu
116 dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Kępa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:59 edycja dokumentu
117 dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:50 edycja dokumentu
118 dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:43 edycja dokumentu
119 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:34 edycja dokumentu
120 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:26 edycja dokumentu
121 dokument OBWIESZCZENIE o złożeniu wniosku celu publicznego na rozbudowę sieci kablowej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:15 edycja dokumentu
122 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę świetlicy w Nowym Objezierzu, gmina Moryń Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:52:08 edycja dokumentu
123 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina MORYŃ, obręb NOWE OBJEZIERZE, działka nr 194/4 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:51:59 edycja dokumentu
124 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej przebudowę istniejącej linii napowietrznej 0,4kV Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:51:01 edycja dokumentu
125 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w celu zasilenia działek przy ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:51 edycja dokumentu
126 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożonym wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:44 edycja dokumentu
127 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4kV ul. Moryńska Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:37 edycja dokumentu
128 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV ul. Moryńska Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:28 edycja dokumentu
129 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej 0,4kV w Wierzchlasie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:21 edycja dokumentu
130 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody Goszków wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50,00 m3 przed budynkiem hydroforni na działce Nr 306/25 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:14 edycja dokumentu
131 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek budowlanych w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, oznaczonych Nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/17, 150/18, 150/19 obr. 1 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:07 edycja dokumentu
132 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:50:01 edycja dokumentu
133 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działek przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:49:54 edycja dokumentu
134 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej naremoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:49:04 edycja dokumentu
135 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie Stacji Uzdatniania Wody w Goszkowie wraz z posadowieniem zbiornika na wodę o pojemności 50 m3 przed budynkiem hydroforni, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 306/25 obręb Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:56 edycja dokumentu
136 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 155/1, 155/2, 76, 153, 66, 145 obręb Bielin, gmina Moryń. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:49 edycja dokumentu
137 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:40 edycja dokumentu
138 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową gmina Moryń, obręb Bielin, działki nr 155/1, 155/2, 76, 66, 153 i 145 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:32 edycja dokumentu
139 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Siekierkach gm. Cedynia Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:23 edycja dokumentu
140 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:16 edycja dokumentu
141 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 20/4 obręb Siekierki gmina Cedynia. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:48:03 edycja dokumentu
142 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o złożeniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:47:56 edycja dokumentu
143 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:47:49 edycja dokumentu
144 dokument OBWIESZCZECIE o wszczęciu postępowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:54 edycja dokumentu
145 dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 300m, ciśnienie nominalne P=0,35 MPa, w Mieszkowicach przy ul. Moryńskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 187, 144 obręb Kępa gm. Mieszkowice oraz działka Nr 1102 obręb 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:46 edycja dokumentu
146 dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:38 edycja dokumentu
147 dokument Obwieszczenie Burmistrza Cedyni w Sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Cedynia w gm. Cedynia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:30 edycja dokumentu
148 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:19 edycja dokumentu
149 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na działce Nr 200 obręb Zielkin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:12 edycja dokumentu
150 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:46:06 edycja dokumentu
151 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax w Zielinie przy ul. W. Witosa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:59 edycja dokumentu
152 dokument Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego "Zielin" Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:53 edycja dokumentu
153 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:45:44 edycja dokumentu
154 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:50 edycja dokumentu
155 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:43 edycja dokumentu
156 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:36 edycja dokumentu
157 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:29 edycja dokumentu
158 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że w dniu 05.06.2013r. na wniosek, który złożył Pan Dariusz Grałek działający z upoważnienia i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:21 edycja dokumentu
159 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:13 edycja dokumentu
160 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:06 edycja dokumentu
161 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:44:00 edycja dokumentu
162 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn ? 0,4 kV, przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działce o nr ewid. 23/5, obręb 3 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:54 edycja dokumentu
163 dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Mieszkowic że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej przy ul. B. Chrobrego / Szczerbcowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:47 edycja dokumentu
164 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1416Z (działka nr 121 obręb Troszyn) na drogę dojazdową (dz. 92/6 obręb Troszyn), gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:43:39 edycja dokumentu
165 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:33 edycja dokumentu
166 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na remoncie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 15 w Chojnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.: 143, 144/1, 145, 146 obręb 2 miasta Chojna. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:26 edycja dokumentu
167 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV, w rejonie ulicy Kusocińskiego w Mieszkowicach, na działkach o nr ewid. 185/6 obręb Siegniew, 201/4, 971/1 obręb 1 - Mieszkowice, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:18 edycja dokumentu
168 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w Mieszkowicach przy ul. B. Chrobrego i Szczerbcowej, na działkach o nr ewid. 16, obręb 2-Mieszkowice oraz 69, 82, obręb 3-Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:10 edycja dokumentu
169 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych o nr ewid. od 188/1 do 188/5 i od 188/7 do 188/12 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:42:04 edycja dokumentu
170 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego na drogę powiatową nr 1416Z, na działce nr 121 obręb Troszyn. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:57 edycja dokumentu
171 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:51 edycja dokumentu
172 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV, na działce nr 188/6 obr. 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:45 edycja dokumentu
173 dokument OBWIESZCZENIE - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zjazdu publicznego na działce nr 121 obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:39 edycja dokumentu
174 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:41:30 edycja dokumentu
175 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:31 edycja dokumentu
176 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działce o nr ewid. 188/6, obręb 3-Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:24 edycja dokumentu
177 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polregającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:18 edycja dokumentu
178 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:12 edycja dokumentu
179 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:40:03 edycja dokumentu
180 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:56 edycja dokumentu
181 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN i lini teletechnicznych dla potrzeby Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:47 edycja dokumentu
182 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek budowlanych przy ul.Warszawskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:39 edycja dokumentu
183 dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku socjalnego z przyłączami na działce o nr ewid. 1186 obr.1 Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:33 edycja dokumentu
184 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:39:25 edycja dokumentu
185 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:48 edycja dokumentu
186 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach, zlokalizowanych na działkach nr: 186/10 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 1177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1, wraz z budową i przebudową kolidującego uzbrojenia". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:40 edycja dokumentu
187 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na działkach 186/10, 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:30 edycja dokumentu
188 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:23 edycja dokumentu
189 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:16 edycja dokumentu
190 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:10 edycja dokumentu
191 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 przy ulicy Warszawskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:37:05 edycja dokumentu
192 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2014 o wydanej decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:58 edycja dokumentu
193 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:43 edycja dokumentu
194 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:30 edycja dokumentu
195 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 150 m, w Mieszkowicach przy ul. Warszawskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 87/1 obręb 3 miasta Mieszkowice oraz 986/1 obręb 5 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:36:22 edycja dokumentu
196 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40, na działkach o nr ewid.: 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:35:09 edycja dokumentu
197 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:35:01 edycja dokumentu
198 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:53 edycja dokumentu
199 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:46 edycja dokumentu
200 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowice - o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:39 edycja dokumentu
201 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, w Mieszkowicach przy ul. Kusocińskiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:30 edycja dokumentu
202 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:24 edycja dokumentu
203 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:15 edycja dokumentu
204 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:09 edycja dokumentu
205 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, ul. Kusocińskiego, na dz. o nr ewid.: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:34:03 edycja dokumentu
206 dokument Zawiadomienie Burmistrza Trzcińska - Zdrój że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 182 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:54 edycja dokumentu
207 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.; 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:46 edycja dokumentu
208 dokument Informacja w sprawie budowy budynku garażowo-magazynowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1413Z na działkach o nr ewid.105,182 położonych w obrębie Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:39 edycja dokumentu
209 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.: 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:30 edycja dokumentu
210 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:23 edycja dokumentu
211 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:17 edycja dokumentu
212 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:32:11 edycja dokumentu
213 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:31:08 edycja dokumentu
214 dokument Obwieszczenie Burmistrza o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2013 z dnia 6 lutego 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:55 edycja dokumentu
215 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dz. 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307 obr. Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:40 edycja dokumentu
216 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji zmieniającej... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:26 edycja dokumentu
217 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:30:15 edycja dokumentu
218 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:29:07 edycja dokumentu
219 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:28:43 edycja dokumentu
220 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową ... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:39 edycja dokumentu
221 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:21 edycja dokumentu
222 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna na dz. 278/7 i 281, w obrębie Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:27:01 edycja dokumentu
223 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:44 edycja dokumentu
224 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:20 edycja dokumentu
225 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej Nr działki 32... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:26:06 edycja dokumentu
226 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Kościuszki Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:25:54 edycja dokumentu
227 dokument Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:16:52 dodanie dokumentu
228 dokument Protokół z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowicach w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 13:16:22 dodanie dokumentu
229 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-19 11:45:20 edycja dokumentu
230 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:40:55 edycja dokumentu
231 dokument ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNICTWA I REFERATÓW Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:13:01 edycja dokumentu
232 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:08:54 edycja dokumentu
233 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:08:06 edycja dokumentu
234 dokument Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:05:55 edycja dokumentu
235 dokument Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:04:09 edycja dokumentu
236 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 12:03:55 edycja dokumentu
237 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:42:52 edycja dokumentu
238 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Młynarskiej Nr działki 94... Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:57 edycja dokumentu
239 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:24 edycja dokumentu
240 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji 2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:11:03 edycja dokumentu
241 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, 77,92 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:49 edycja dokumentu
242 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:31 edycja dokumentu
243 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:10:07 edycja dokumentu
244 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 23 stycznia do 23 marca 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:49 edycja dokumentu
245 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 23 marca do 27 kwietnia 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:31 edycja dokumentu
246 dokument Informacja z dziełalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 kwietnia do 26 maja 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:22 edycja dokumentu
247 dokument Informacja z dziełalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 maja do 16 czerwca 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:07:01 edycja dokumentu
248 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 16 czerwca 2011 roku do 28 lipca 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:41 edycja dokumentu
249 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 lipca do 8 września 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:28 edycja dokumentu
250 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 8 września do 19 października 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:17 edycja dokumentu
251 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 10 do 30 listopada 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:06:04 edycja dokumentu
252 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 1 do 28 grudnia 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:42 edycja dokumentu
253 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 grudnia 2011 roku do 18 stycznia 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:28 edycja dokumentu
254 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 stycznia do 21 marca 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:17 edycja dokumentu
255 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2012 roku do 25 kwietnia 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:05:04 edycja dokumentu
256 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 26 kwietnia 2012 roku do 30 maja 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:54 edycja dokumentu
257 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 31 maja do 27 czerwca 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:35 edycja dokumentu
258 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 czerwca do 19 września 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:16 edycja dokumentu
259 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 17 października 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:04:01 edycja dokumentu
260 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 października do 21 listopada 2012 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:49 edycja dokumentu
261 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 listopada do 19 grudnia 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:36 edycja dokumentu
262 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 grudnia 2012 roku do 23 stycznia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:03:21 edycja dokumentu
263 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 13 marca 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:57 edycja dokumentu
264 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 marca do 17 kwietnia 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:34 edycja dokumentu
265 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 kwietnia do 14 maja 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:02:08 edycja dokumentu
266 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 maja do 13 czerwca 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:01:52 edycja dokumentu
267 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 14 czerwca do 14 sierpnia 2013 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:01:08 edycja dokumentu
268 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 18 października 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:48 edycja dokumentu
269 dokument Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 18 października 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:32 edycja dokumentu
270 dokument Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej w okresie od 19 października do 14 listopada 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 11:00:13 edycja dokumentu
271 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:54 edycja dokumentu
272 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:45 edycja dokumentu
273 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 23 stycznia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:59:12 edycja dokumentu
274 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 lutego 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:58:27 edycja dokumentu
275 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 lutego do 10 marca 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:56 edycja dokumentu
276 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:34 edycja dokumentu
277 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 kwietnia do 22 maja 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:57:10 edycja dokumentu
278 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 maja do 20 czerwca 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:52 edycja dokumentu
279 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:39 edycja dokumentu
280 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 września do 24 października 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:56:21 edycja dokumentu
281 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 października do 14 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:54 edycja dokumentu
282 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 listopada 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:39 edycja dokumentu
283 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie 18 grudnia do 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:25 edycja dokumentu
284 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 10:55:04 edycja dokumentu
285 dokument Burmistrz Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 09:18:12 edycja dokumentu
286 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 08:01:14 edycja dokumentu
287 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-18 07:30:11 edycja dokumentu
288 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwąMuzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 12:14:38 usunięcie dokument
289 dokument Protokół Nr 6/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:55:44 dodanie dokumentu
290 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:55:12 dodanie dokumentu
291 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:54:34 dodanie dokumentu
292 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:54:00 dodanie dokumentu
293 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:53:23 usunięcie dokument
294 dokument Protokół Nr 4_2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:53:14 usunięcie dokument
295 dokument Protokół Nr 4_2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:41:39 dodanie dokumentu
296 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu16 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:37:17 dodanie dokumentu
297 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:25:42 dodanie dokumentu
298 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:19:26 dodanie dokumentu
299 dokument Protokół Nr 2|2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:09:40 edycja dokumentu
300 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:09:12 edycja dokumentu
301 dokument Protokół Nr 2|2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:07:28 dodanie dokumentu
302 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:38 edycja dokumentu
303 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 4 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:24 edycja dokumentu
304 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:05:12 edycja dokumentu
305 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:03:37 edycja dokumentu
306 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:03:18 edycja dokumentu
307 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:02:14 edycja dokumentu
308 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:02:07 edycja dokumentu
309 dokument Protokół Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:01:45 dodanie dokumentu
310 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:01:08 edycja dokumentu
311 dokument Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 4 lutego 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:00:57 dodanie dokumentu
312 dokument Protokół Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 11:00:10 dodanie dokumentu
313 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 09:26:37 edycja dokumentu
314 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 09:17:59 edycja dokumentu
315 dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. Piotr Sobczyński 2015-03-17 08:47:19 dodanie dokumentu
316 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:19:23 edycja dokumentu
317 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:11:03 edycja dokumentu
318 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 08:05:57 edycja dokumentu
319 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwąMuzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:55:10 dodanie dokumentu
320 dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:53:00 dodanie dokumentu
321 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:48:05 dodanie dokumentu
322 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:45:44 dodanie dokumentu
323 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mieszkowice środków stanowiących fundusz sołecki Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:43:34 dodanie dokumentu
324 dokument Projekkt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:43:00 dodanie dokumentu
325 dokument Projekt Uchwały do projektu uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:42:19 dodanie dokumentu
326 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-17 07:41:53 dodanie dokumentu
327 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 13:15:20 edycja dokumentu
328 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 13:14:47 dodanie dokumentu
329 dokument Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:58:58 dodanie dokumentu
330 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:53:06 edycja dokumentu
331 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:52:16 edycja dokumentu
332 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 10:51:47 dodanie dokumentu
333 dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-16 08:28:41 dodanie dokumentu
334 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:03:17 edycja dokumentu
335 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:02:42 edycja dokumentu
336 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:32 usunięcie załacznika
337 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:29 usunięcie załacznika
338 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:25 usunięcie załacznika
339 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:21 usunięcie załacznika
340 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:18 usunięcie załacznika
341 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:15 usunięcie załacznika
342 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:12 usunięcie załacznika
343 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:09 usunięcie załacznika
344 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:06 usunięcie załacznika
345 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:04 usunięcie załacznika
346 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-03-13 11:01:01 usunięcie załacznika
347 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 12:42:48 edycja dokumentu
348 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012 - wykaz obiektów stan na dzień 11.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 08:53:25 dodanie dokumentu
349 dokument Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012 - wykaz obiektów stan na dzień 11.03.2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 08:52:19 dodanie dokumentu
350 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:56:15 dodanie dokumentu
351 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:28:02 usunięcie dokument
352 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:25:46 edycja dokumentu
353 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-12 07:25:22 edycja dokumentu
354 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2015-03-11 11:02:11 dodanie dokumentu
355 dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-03-11 10:57:58 dodanie dokumentu
356 dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:50:52 edycja dokumentu
357 dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:50:38 dodanie dokumentu
358 dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 10:17:23 dodanie dokumentu
359 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:45:35 edycja dokumentu
360 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:45:13 dodanie dokumentu
361 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:44:20 dodanie dokumentu
362 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:23:00 edycja dokumentu
363 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:22:13 edycja dokumentu
364 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:18:39 dodanie dokumentu
365 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:17:56 usunięcie dokument
366 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:16:54 dodanie dokumentu
367 dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 09:15:34 dodanie dokumentu
368 dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:47:32 edycja dokumentu
369 dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:46:40 dodanie dokumentu
370 dokument Zarządzanie Nr 45/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:46:04 dodanie dokumentu
371 dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:45:16 dodanie dokumentu
372 dokument Zarządzenie Nr 44_2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:44:51 usunięcie dokument
373 dokument Zarządzenie Nr 44_2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-10 08:44:14 dodanie dokumentu
374 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:50:04 dodanie dokumentu
375 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:28 usunięcie dokument
376 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:12 usunięcie załacznika
377 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:49:06 usunięcie załacznika
378 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:48:59 edycja dokumentu
379 dokument Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-06 13:44:15 dodanie dokumentu
380 dokument Raport z czynności kontrolnych - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 11:24:46 dodanie dokumentu
381 dokument Raport z czynności kontrolnych - Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie muzeum w Gozdowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 11:18:13 dodanie dokumentu
382 dokument Raport z czynności kontrolnych - Promowanie gminy Mieszkowice przez organizację dożynek w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 10:20:47 edycja dokumentu
383 dokument Raport z czynności kontrolnych - Promowanie gminy Mieszkowice przez organizację dożynek w Troszynie. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-05 10:20:26 dodanie dokumentu
384 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:09:23 dodanie dokumentu
385 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:08:16 dodanie dokumentu
386 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:06:57 edycja dokumentu
387 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 14:05:45 dodanie dokumentu
388 dokument 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 12:51:02 dodanie dokumentu
389 dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 11:02:42 dodanie dokumentu
390 dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:59:11 edycja dokumentu
391 dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:58:39 dodanie dokumentu
392 dokument Protokół Kontroli - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:30:30 dodanie dokumentu
393 dokument Protokół Kontroli - Archiwa zakładowego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2011 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:29:34 dodanie dokumentu
394 dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 10:21:52 dodanie dokumentu
395 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:40:15 edycja dokumentu
396 dokument Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:38:10 dodanie dokumentu
397 dokument Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:37:25 dodanie dokumentu
398 dokument Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI2452013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:36:45 dodanie dokumentu
399 dokument Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:36:01 dodanie dokumentu
400 dokument Uchwała Nr V/31/2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:52 dodanie dokumentu
401 dokument Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:16 edycja dokumentu
402 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:32:05 edycja dokumentu
403 dokument Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:54 edycja dokumentu
404 dokument Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:43 dodanie dokumentu
405 dokument Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:31:03 dodanie dokumentu
406 dokument Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:30:36 dodanie dokumentu
407 dokument Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:29:43 dodanie dokumentu
408 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 09:27:53 edycja dokumentu
409 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:28:43 dodanie dokumentu
410 dokument Protokół Kontroli - Przystanek PKS w Mieszkowicach 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:10:45 dodanie dokumentu
411 dokument Protokół Kontroli - Przystanek PKS w Mieszkowicach 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-04 08:09:47 dodanie dokumentu
412 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-03 11:33:31 edycja dokumentu
413 dokument Protokół kontroli - Stadion przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:42:41 dodanie dokumentu
414 dokument Protokół IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:34:52 dodanie dokumentu
415 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:32:22 dodanie dokumentu
416 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:17:22 dodanie dokumentu
417 dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:14:10 dodanie dokumentu
418 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:11:17 edycja dokumentu
419 dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:10:46 dodanie dokumentu
420 dokument WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:07:17 dodanie dokumentu
421 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-03-02 15:04:08 edycja dokumentu
422 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:20 edycja dokumentu
423 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-25 14:53:07 usunięcie załacznika
424 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:56 edycja dokumentu
425 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:29 usunięcie załacznika
426 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 11:35:26 usunięcie załacznika
427 dokument Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:17:35 dodanie dokumentu
428 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:11:09 edycja dokumentu
429 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:37 edycja dokumentu
430 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:21 edycja dokumentu
431 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:09:02 edycja dokumentu
432 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-25 10:06:11 edycja dokumentu
433 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 14:55:15 edycja dokumentu
434 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:35 edycja dokumentu
435 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:11:15 edycja dokumentu
436 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:10:12 edycja dokumentu
437 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 13:09:49 edycja dokumentu
438 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-24 12:47:00 dodanie dokumentu
439 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:42:09 dodanie dokumentu
440 dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:40:04 dodanie dokumentu
441 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 94,131,129,128, 95/2 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:34:51 dodanie dokumentu
442 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej w Mieszkowicach położonej na działce Nr 1176/3, 1176/5 obr.l m. Mieszkowice, na działce Nr 406, 409, 405, 364/1, 361, 358, 4/2, 359, 4/1 obr.4 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:34:00 dodanie dokumentu
443 dokument Obwieszcenie Burmistrz Mieszkowic - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach położonej na działkach Nr 32, 37/2, 34, 31/1, 10,7 obr.2 m. Mieszkowice, działki Nr 58,76/1, 94, 76/2, 77,92 obr. Kępa. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 15:33:14 dodanie dokumentu
444 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:02:11 edycja dokumentu
445 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 15:01:45 edycja dokumentu
446 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Piotr Sobczyński 2015-02-23 14:59:09 dodanie dokumentu
447 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 13:36:25 edycja dokumentu
448 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:24:11 dodanie dokumentu
449 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:22:20 usunięcie dokument
450 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:04:48 dodanie dokumentu
451 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 12:03:48 usunięcie dokument
452 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:54:43 edycja dokumentu
453 dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:53:48 dodanie dokumentu
454 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:48:12 dodanie dokumentu
455 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 11:47:32 usunięcie dokument
456 dokument Projekt Uchwałay w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:48:05 dodanie dokumentu
457 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:54 edycja dokumentu
458 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-23 09:46:20 dodanie dokumentu
459 dokument Ustawowe terminy czynności wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2015-02-19 10:03:58 dodanie dokumentu
460 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:40:18 edycja dokumentu
461 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:22 edycja dokumentu
462 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:37:12 edycja dokumentu
463 dokument Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-18 08:36:07 dodanie dokumentu
464 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:18 edycja dokumentu
465 dokument INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-17 13:27:00 dodanie dokumentu
466 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:06:04 edycja dokumentu
467 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:04:02 dodanie dokumentu
468 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:37 dodanie dokumentu
469 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:03:05 dodanie dokumentu
470 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:42 dodanie dokumentu
471 dokument Projekt Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:02:07 dodanie dokumentu
472 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:01:17 dodanie dokumentu
473 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:54 edycja dokumentu
474 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 10:00:17 dodanie dokumentu
475 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:59:37 dodanie dokumentu
476 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:58:23 dodanie dokumentu
477 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:57:05 edycja dokumentu
478 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-16 09:56:51 dodanie dokumentu
479 dokument Zapraszam na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:55:05 dodanie dokumentu
480 dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:47:39 dodanie dokumentu
481 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 14:37:43 dodanie dokumentu
482 dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 11:36:41 dodanie dokumentu
483 dokument Instrukcja głosowanai korespondencyjnego Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:39:27 dodanie dokumentu
484 dokument Wybory na Prezydenta RP - Instrukcje Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 10:38:55 dodanie dokumentu
485 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:18 edycja dokumentu
486 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:49:09 edycja dokumentu
487 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:55 edycja dokumentu
488 dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:48:41 dodanie dokumentu
489 dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:47:37 dodanie dokumentu
490 dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:46:24 dodanie dokumentu
491 dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:45:18 dodanie dokumentu
492 dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:44:21 dodanie dokumentu
493 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:59 edycja dokumentu
494 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-13 09:42:42 edycja dokumentu
495 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:49 edycja dokumentu
496 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 14:48:39 dodanie dokumentu
497 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-12 10:40:29 edycja dokumentu
498 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:48 edycja dokumentu
499 dokument Interpelacja Nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:34 dodanie dokumentu
500 dokument Interpelacja Nr 2 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Zbigniewa Kmiecika. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:47:06 dodanie dokumentu
501 dokument Interpelacja Nr 1 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-11 11:46:34 dodanie dokumentu
502 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:57 edycja dokumentu
503 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:44 edycja dokumentu
504 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:23 edycja dokumentu
505 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:27:01 dodanie dokumentu
506 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:26:21 dodanie dokumentu
507 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:25:18 dodanie dokumentu
508 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:23:24 usunięcie dokument
509 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 14:13:17 dodanie dokumentu
510 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji 2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-10 12:19:00 dodanie dokumentu
511 dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2015-02-09 14:04:32 dodanie dokumentu
512 dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:16:22 dodanie dokumentu
513 dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:07:56 dodanie dokumentu
514 dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 w sprawie nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 23:03:44 dodanie dokumentu
515 dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-06 22:58:02 dodanie dokumentu
516 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2015-02-03 15:03:31 edycja dokumentu
517 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:50 edycja dokumentu
518 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 14:10:37 dodanie dokumentu
519 dokument Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:35:25 dodanie dokumentu
520 dokument Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2015 Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:51 dodanie dokumentu
521 dokument Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:34:12 dodanie dokumentu
522 dokument Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:30:19 dodanie dokumentu
523 dokument Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:29:17 dodanie dokumentu
524 dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:38 dodanie dokumentu
525 dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:28:03 dodanie dokumentu
526 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:17 edycja dokumentu
527 dokument Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:27:00 dodanie dokumentu
528 dokument Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:26:34 dodanie dokumentu
529 dokument Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:53 dodanie dokumentu
530 dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 13:25:06 dodanie dokumentu
531 dokument Protokół III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:46:25 dodanie dokumentu
532 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-02-03 11:45:10 edycja dokumentu
533 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie 18 grudnia do 28 stycznia 2015 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-01-30 14:57:27 dodanie dokumentu
534 dokument PLANU KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU MIEJSKIEGO W MIESZKOWICACH Ryszard Niedźwiecki 2015-01-30 10:24:37 dodanie dokumentu
535 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 12:47:33 edycja dokumentu
536 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna (przyłącze wodociągowe, energetyczne, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi) na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 278/1, 281 obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko Zdrój. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 10:43:21 dodanie dokumentu
537 dokument Rzepczak Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:51 dodanie dokumentu
538 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:39:03 edycja dokumentu
539 dokument Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:38:38 dodanie dokumentu
540 dokument Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:37:30 dodanie dokumentu
541 katalog Wilman Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:36:53 usunięcie dokument
542 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:53 edycja dokumentu
543 dokument Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:27:18 dodanie dokumentu
544 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:03:05 edycja dokumentu
545 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-29 08:02:51 usunięcie załacznika
546 dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2015-01-28 07:33:48 dodanie dokumentu
547 dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 13:19:33 dodanie dokumentu
548 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:57 edycja dokumentu
549 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:53:13 edycja dokumentu
550 dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:52:37 dodanie dokumentu
551 dokument UCHWAŁA NR XV.27.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:15:12 dodanie dokumentu
552 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2015-01-26 12:05:43 edycja dokumentu
553 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:18 edycja dokumentu
554 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:54:00 usunięcie załacznika
555 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:07:10 edycja dokumentu
556 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 12:06:48 usunięcie załacznika
557 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:45:10 edycja dokumentu
558 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:44:45 edycja dokumentu
559 dokument Hryniewicz Teresa Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:43:53 dodanie dokumentu
560 katalog Pracownicy Urzędu 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 11:41:31 usunięcie dokument
561 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:17:36 edycja dokumentu
562 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 09:16:53 usunięcie załacznika
563 dokument UCHWAŁA NR XII/20/2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:15:58 dodanie dokumentu
564 dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:14:40 dodanie dokumentu
565 katalog Kadencja 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:13:47 usunięcie dokument
566 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Młynarskiej Nr działki 94... Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:06:43 dodanie dokumentu
567 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Kościuszki Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:06:16 dodanie dokumentu
568 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej Nr działki 32... Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:05:52 dodanie dokumentu
569 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Dworcowej Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:05:17 dodanie dokumentu
570 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: modernizację układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Poniatowskiego Ryszard Niedźwiecki 2015-01-23 08:04:54 dodanie dokumentu
571 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 15:01:02 edycja dokumentu
572 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-22 14:54:43 edycja dokumentu
573 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:55:08 edycja dokumentu
574 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 14:54:52 usunięcie załacznika
575 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:22 edycja dokumentu
576 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 11:21:06 usunięcie załacznika
577 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:58 edycja dokumentu
578 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:49:13 dodanie dokumentu
579 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:41:14 usunięcie dokument
580 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-21 07:40:31 usunięcie załacznika
581 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:10:45 dodanie dokumentu
582 dokument Zapraszam na obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 stycznia 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-20 11:06:54 dodanie dokumentu
583 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:50 edycja dokumentu
584 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:37 usunięcie załacznika
585 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:41:26 edycja dokumentu
586 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:58 usunięcie załacznika
587 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 r Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:40:36 dodanie dokumentu
588 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 odpady komunalne Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:54 dodanie dokumentu
589 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:39:02 edycja dokumentu
590 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:38:41 usunięcie załacznika
591 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-19 15:37:38 dodanie dokumentu
592 dokument Zarządzenie Nr 7/2014 wycofania z użytkowania samochodu stanowiącego własność Gminy w celu jego złomowania. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-15 09:14:37 dodanie dokumentu
593 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:36 edycja dokumentu
594 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:41:15 edycja dokumentu
595 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:40:39 edycja dokumentu
596 dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-14 12:39:54 dodanie dokumentu
597 dokument Projekt Protokołu Nr III/2014 obrad III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 18 grudnia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 14:47:41 dodanie dokumentu
598 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:01:14 usunięcie dokument
599 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 10:00:53 dodanie dokumentu
600 dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:57:17 dodanie dokumentu
601 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:55:21 edycja dokumentu
602 dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:54:55 dodanie dokumentu
603 dokument Łuszczek Józef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:05:33 dodanie dokumentu
604 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:03:57 usunięcie dokument
605 dokument Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 09:00:03 dodanie dokumentu
606 dokument Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:58:29 dodanie dokumentu
607 dokument Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:35 dodanie dokumentu
608 dokument Michałowski Konstanty Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:57:01 dodanie dokumentu
609 dokument Michalska Stanisława Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:56:25 dodanie dokumentu
610 dokument Łuszczek Jóżef Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:55:35 dodanie dokumentu
611 dokument Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:57 dodanie dokumentu
612 dokument Kaczmarek Grzegorz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:54:13 dodanie dokumentu
613 dokument Dymidów Janusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:34 dodanie dokumentu
614 dokument Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:53:02 dodanie dokumentu
615 dokument Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:52:20 dodanie dokumentu
616 dokument Dobrowolski Marek Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:42:11 dodanie dokumentu
617 dokument Chodyniecka Helena Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:41:20 dodanie dokumentu
618 dokument Bieliński Eugeniusz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-13 08:40:46 dodanie dokumentu
619 dokument Projekt Uchwały w sprawie rzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 -2020. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:38:36 dodanie dokumentu
620 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:37:52 dodanie dokumentu
621 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:39 edycja dokumentu
622 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:31 dodanie dokumentu
623 dokument Projekt Uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:36:07 dodanie dokumentu
624 dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:35:28 dodanie dokumentu
625 dokument Projekt Uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:31:43 dodanie dokumentu
626 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:26:31 dodanie dokumentu
627 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:09:44 dodanie dokumentu
628 dokument Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:07:27 dodanie dokumentu
629 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:06:45 edycja dokumentu
630 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 12:05:51 dodanie dokumentu
631 dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 11:57:59 dodanie dokumentu
632 dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:49:17 dodanie dokumentu
633 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:47:00 edycja dokumentu
634 dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:46:33 dodanie dokumentu
635 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:44:25 edycja dokumentu
636 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:43:26 edycja dokumentu
637 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:50 edycja dokumentu
638 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2015-01-12 08:42:32 edycja dokumentu
639 dokument Zarządzenie Nr 673/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunlanych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:44:53 dodanie dokumentu
640 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:38:18 usunięcie dokument
641 dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Czesława Podwińska 2015-01-09 10:37:28 dodanie dokumentu
642 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2015-01-09 10:35:07 dodanie dokumentu
643 dokument Protokół II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:29:59 dodanie dokumentu
644 dokument Protokół I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:28:45 dodanie dokumentu
645 dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-09 10:26:26 dodanie dokumentu
646 dokument Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 14:04:34 edycja dokumentu
647 dokument Interpelacja Nr 3/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:33 dodanie dokumentu
648 dokument Interpelacja Nr 2/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:06:08 dodanie dokumentu
649 dokument Interpelacja Nr 1/2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 11:05:44 dodanie dokumentu
650 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:25:25 dodanie dokumentu
651 dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Ryszard Niedźwiecki 2015-01-08 08:23:15 dodanie dokumentu
652 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:43:35 dodanie dokumentu
653 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:24 usunięcie dokument
654 dokument Grafik dyżórów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-05 22:42:15 dodanie dokumentu
655 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:10:10 edycja dokumentu
656 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:08:29 edycja dokumentu
657 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:03:24 edycja dokumentu
658 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 12:02:13 dodanie dokumentu
659 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:59:07 dodanie dokumentu
660 dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 Ryszard Niedźwiecki 2015-01-02 11:50:23 dodanie dokumentu
661 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:33 edycja dokumentu
662 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:58:26 usunięcie załacznika
663 dokument Przygotowanie, dostawę i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach, a także uprawnionych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w roku 2015 Piotr Sobczyński 2014-12-31 11:55:28 dodanie dokumentu
664 dokument Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:21:03 dodanie dokumentu
665 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:20:19 edycja dokumentu
666 dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:56 dodanie dokumentu
667 dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:19:28 dodanie dokumentu
668 dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:59 dodanie dokumentu
669 dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:18:29 dodanie dokumentu
670 dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:17:07 dodanie dokumentu
671 dokument Uchwała Nr/17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:16:25 dodanie dokumentu
672 dokument Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:43 dodanie dokumentu
673 dokument Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-24 10:15:02 dodanie dokumentu
674 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:40:06 edycja dokumentu
675 dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-12-23 10:38:53 dodanie dokumentu
676 dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:41:47 dodanie dokumentu
677 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:32:20 edycja dokumentu
678 dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-23 08:21:17 dodanie dokumentu
679 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:38 edycja dokumentu
680 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 10:08:13 dodanie dokumentu
681 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:21:17 edycja dokumentu
682 dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-19 07:19:27 dodanie dokumentu
683 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej szatni sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczna na dz. 278/7 i 281, w obrębie Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 12:33:22 dodanie dokumentu
684 dokument Protokół Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 09:00:04 dodanie dokumentu
685 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:56:28 edycja dokumentu
686 dokument Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 08:55:22 dodanie dokumentu
687 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.560.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:44 dodanie dokumentu
688 dokument UCHWAŁA NR CCXLI.559.2014 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-17 07:59:11 dodanie dokumentu
689 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-16 07:21:06 edycja dokumentu
690 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:48 edycja dokumentu
691 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:37:41 usunięcie załacznika
692 dokument Protokół XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-12 14:35:45 dodanie dokumentu
693 dokument Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. Piotr Sobczyński 2014-12-12 14:20:53 dodanie dokumentu
694 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:10:41 edycja dokumentu
695 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne na czas określony, dłuższy niż 5 lat Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:53 dodanie dokumentu
696 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne niż... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:25 dodanie dokumentu
697 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wykorzystywanego na cele inne ... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 11:08:01 dodanie dokumentu
698 dokument Projekt Uchwałyzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:51:31 dodanie dokumentu
699 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:20:53 edycja dokumentu
700 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 10:09:19 edycja dokumentu
701 dokument Zapraszam na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:43:00 dodanie dokumentu
702 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - GRUDZIEŃ 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:40:27 dodanie dokumentu
703 dokument wykaz sołectw Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:37:27 edycja dokumentu
704 dokument Wykaz Stowarzyszeń Ryszard Niedźwiecki 2014-12-12 09:05:53 edycja dokumentu
705 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:31:24 edycja dokumentu
706 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:29:43 edycja dokumentu
707 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 12:23:30 edycja dokumentu
708 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:41:22 dodanie dokumentu
709 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:56 dodanie dokumentu
710 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:40:31 dodanie dokumentu
711 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:38 usunięcie dokument
712 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:24 usunięcie dokument
713 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-11 07:39:13 usunięcie dokument
714 dokument UCHWAŁA NR II/9/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:28:06 dodanie dokumentu
715 dokument UCHWAŁA NR II/8/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:35 dodanie dokumentu
716 dokument UCHWAŁA NR II/7/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:27:05 dodanie dokumentu
717 dokument UCHWAŁA NR II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:38 dodanie dokumentu
718 dokument UCHWAŁA NR II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:26:08 dodanie dokumentu
719 dokument UCHWAŁA NR II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:40 dodanie dokumentu
720 dokument UCHWAŁA NR II/3/2014 w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:25:10 dodanie dokumentu
721 dokument UCHWAŁA NR II/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 20:24:42 dodanie dokumentu
722 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 14:01:21 edycja dokumentu
723 dokument Skład osobowy komisji Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 13:58:13 dodanie dokumentu
724 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 listopada 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 13:54:35 dodanie dokumentu
725 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:44:42 edycja dokumentu
726 dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-09 09:43:53 dodanie dokumentu
727 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-05 22:31:04 dodanie dokumentu
728 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 14:57:33 edycja dokumentu
729 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu postępowania... Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 14:55:51 dodanie dokumentu
730 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:09:22 dodanie dokumentu
731 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:08:44 usunięcie dokument
732 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:07:01 edycja dokumentu
733 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:21 usunięcie załacznika
734 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 12:06:17 usunięcie załacznika
735 dokument Protokół XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:28:20 dodanie dokumentu
736 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:24:21 usunięcie dokument
737 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:23:41 dodanie dokumentu
738 dokument Protokół XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-12-04 11:22:34 dodanie dokumentu
739 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:53 edycja dokumentu
740 dokument INTERPELACJA nr 26/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 10:12:45 dodanie dokumentu
741 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 25 października do 14 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:55:00 dodanie dokumentu
742 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 września do 24 października 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:54:32 dodanie dokumentu
743 dokument Zmiana zamówienia na świadczenie usług pocztowych Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 09:32:45 dodanie dokumentu
744 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:59:26 edycja dokumentu
745 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice 2014 - 2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:57:37 dodanie dokumentu
746 dokument Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:22 edycja dokumentu
747 dokument Skład Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:53:04 edycja dokumentu
748 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:49:14 edycja dokumentu
749 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:45:51 edycja dokumentu
750 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej 2014-2018 Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:40:09 dodanie dokumentu
751 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-12-04 08:35:27 edycja dokumentu
752 dokument Zapraszam na obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 14:45:03 dodanie dokumentu
753 dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:08:40 dodanie dokumentu
754 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:56 edycja dokumentu
755 dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-03 09:04:02 dodanie dokumentu
756 dokument ZARZĄDZENIE Nr 686/2014 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:45:06 dodanie dokumentu
757 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:49 edycja dokumentu
758 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-12-02 14:42:21 dodanie dokumentu
759 dokument Świadczenie usług pocztowych Piotr Sobczyński 2014-11-28 13:44:37 dodanie dokumentu
760 dokument Wyniki Wyborów na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:43 dodanie dokumentu
761 dokument Wyniki Wyborów do Rady Gminy w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-28 08:22:06 dodanie dokumentu
762 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:14:35 edycja dokumentu
763 dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-27 12:13:31 dodanie dokumentu
764 dokument Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Piotr Sobczyński 2014-11-26 14:40:55 dodanie dokumentu
765 dokument Uchwała Nr CCXV.427.2014 w sprawie wydana opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-26 07:53:07 dodanie dokumentu
766 dokument Uchwała Nr XLIV/367/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:41 dodanie dokumentu
767 dokument Uchwała Nr XLIV/366/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:39:04 dodanie dokumentu
768 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:37:23 dodanie dokumentu
769 dokument Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:36:18 dodanie dokumentu
770 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:43 usunięcie dokument
771 dokument XLIV sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-24 15:34:36 dodanie dokumentu
772 dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ooś Piotr Sobczyński 2014-11-24 11:11:46 dodanie dokumentu
773 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2014-11-24 10:30:16 edycja dokumentu
774 dokument ZARZĄDZENIE Nr 683/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-23 13:49:22 dodanie dokumentu
775 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową ... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-21 07:51:29 dodanie dokumentu
776 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-19 14:57:53 edycja dokumentu
777 dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-19 14:57:42 dodanie dokumentu
778 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:38:12 edycja dokumentu
779 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:45 edycja dokumentu
780 dokument Zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:37:28 dodanie dokumentu
781 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - LISTOPAD 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-17 10:34:01 dodanie dokumentu
782 dokument Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 roku zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:09:03 dodanie dokumentu
783 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:06:13 edycja dokumentu
784 dokument Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-07 13:04:19 dodanie dokumentu
785 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:45 dodanie dokumentu
786 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:25 usunięcie dokument
787 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:42:14 dodanie dokumentu
788 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:52 usunięcie dokument
789 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:41 dodanie dokumentu
790 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:41:00 usunięcie dokument
791 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:23:58 dodanie dokumentu
792 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 14:23:58 dodanie dokumentu
793 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:21:03 dodanie dokumentu
794 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:12 usunięcie dokument
795 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:20:05 edycja dokumentu
796 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:45 dodanie dokumentu
797 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 10:19:16 usunięcie dokument
798 dokument Uchwała Nr XLIII/361/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:58:16 dodanie dokumentu
799 dokument Uchwała Nr XLIII/360/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 ? 2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-04 09:57:21 dodanie dokumentu
800 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:36 edycja dokumentu
801 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:43:17 edycja dokumentu
802 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:42:56 edycja dokumentu
803 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:41:44 edycja dokumentu
804 dokument Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:40:45 dodanie dokumentu
805 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:39:03 usunięcie dokument
806 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:38:54 dodanie dokumentu
807 dokument Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:23 dodanie dokumentu
808 dokument Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:36:05 dodanie dokumentu
809 dokument Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:35:41 dodanie dokumentu
810 dokument Uchwała Nr XLIII/358/2014 w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:34:02 dodanie dokumentu
811 dokument Uchwała Nr XLIII/365/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:33:04 dodanie dokumentu
812 dokument INTERPELACJA nr 25/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 15:31:26 dodanie dokumentu
813 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:42:04 edycja dokumentu
814 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024 Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 13:41:50 dodanie dokumentu
815 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:52 edycja dokumentu
816 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:45:41 dodanie dokumentu
817 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:56 edycja dokumentu
818 dokument Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:46 dodanie dokumentu
819 dokument Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:43:11 dodanie dokumentu
820 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 10:00:45 dodanie dokumentu
821 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:54:30 dodanie dokumentu
822 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:53:33 dodanie dokumentu
823 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:48 usunięcie dokument
824 dokument XLIII sesja Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 09:50:42 dodanie dokumentu
825 dokument ZARZĄDZENIE Nr 676 /2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-11-03 08:12:20 dodanie dokumentu
826 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-31 08:14:36 dodanie dokumentu
827 dokument Zarządzenie Nr K_13_2014 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 13:34:58 dodanie dokumentu
828 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:14:54 dodanie dokumentu
829 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-30 12:13:54 dodanie dokumentu
830 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:58:00 dodanie dokumentu
831 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 12:57:26 usunięcie dokument
832 dokument Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku - 2014 r. - okręg nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:29:57 dodanie dokumentu
833 dokument OBWIESZCZENIE - o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mieszkowic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:28:40 dodanie dokumentu
834 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-29 08:18:02 dodanie dokumentu
835 dokument Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 21:53:26 dodanie dokumentu
836 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:26 usunięcie dokument
837 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-28 13:36:02 dodanie dokumentu
838 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:52:00 edycja dokumentu
839 dokument Obwieszczenie Birmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-10-28 09:51:16 dodanie dokumentu
840 dokument Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 października 2014 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-27 22:16:23 dodanie dokumentu
841 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:39:52 edycja dokumentu
842 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:59 edycja dokumentu
843 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:38:07 edycja dokumentu
844 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:36:56 edycja dokumentu
845 dokument OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-23 09:16:57 dodanie dokumentu
846 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:10:22 dodanie dokumentu
847 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:09:02 edycja dokumentu
848 dokument Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 15:08:53 dodanie dokumentu
849 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:28:12 edycja dokumentu
850 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:57 edycja dokumentu
851 dokument Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:27:14 dodanie dokumentu
852 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji zmieniającej... Ryszard Niedźwiecki 2014-10-21 12:06:24 dodanie dokumentu
853 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:32 edycja dokumentu
854 dokument Terminarz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 22 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 14:39:12 dodanie dokumentu
855 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:56:49 edycja dokumentu
856 dokument Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-20 13:54:53 dodanie dokumentu
857 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:39:38 edycja dokumentu
858 dokument Zarządzenie NR 668/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Sobczyński 2014-10-17 13:32:43 dodanie dokumentu
859 dokument ZARZĄDZENIE Nr 670/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:56:57 dodanie dokumentu
860 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:47 edycja dokumentu
861 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-10-17 11:21:22 edycja dokumentu
862 dokument Obwieszczenie Burmistrza - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:48:26 dodanie dokumentu
863 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:42:00 edycja dokumentu
864 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-16 14:41:19 dodanie dokumentu
865 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2014 Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-10-16 14:30:49 dodanie dokumentu
866 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w spr. Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dz. 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307 obr. Kurzycko. Ryszard Niedźwiecki 2014-10-15 23:50:27 dodanie dokumentu
867 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-10-14 08:33:32 dodanie dokumentu
868 dokument Bożena Nowak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-13 10:24:43 dodanie dokumentu
869 dokument Zofia Szeremeta Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:48:12 dodanie dokumentu
870 dokument Stanisława Michalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:47:20 dodanie dokumentu
871 dokument Maria Skowrońska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:39 dodanie dokumentu
872 dokument Krzysztof Karolak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:46:08 dodanie dokumentu
873 dokument Katarzyna Wawruszczak Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:45:15 dodanie dokumentu
874 dokument Józef Łuszczek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:44:20 dodanie dokumentu
875 dokument Janusz Dymidów Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:44 dodanie dokumentu
876 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:43:12 dodanie dokumentu
877 dokument Henryk Domaradzki Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:38 dodanie dokumentu
878 dokument Grzegorz Kaczmarek Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:42:02 dodanie dokumentu
879 dokument Franciszek Kanasiuk Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:41:28 dodanie dokumentu
880 dokument Edward Godyń Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:40:17 dodanie dokumentu
881 dokument Bożena Dorywalska Ryszard Niedźwiecki 2014-10-11 15:39:34 dodanie dokumentu
882 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:19 edycja dokumentu
883 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-30 07:50:02 usunięcie załacznika
884 dokument Obwieszczenie Burmistrza o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2013 z dnia 6 lutego 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-29 14:46:06 dodanie dokumentu
885 dokument Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-26 11:13:54 dodanie dokumentu
886 dokument Grafik dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych rady miejskiej i burmistrza. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-25 08:26:45 dodanie dokumentu
887 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.569.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 14:49:02 edycja dokumentu
888 dokument Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2014-09-24 07:46:54 dodanie dokumentu
889 dokument Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów Piotr Sobczyński 2014-09-22 11:58:58 dodanie dokumentu
890 dokument Protokół XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 09:34:48 dodanie dokumentu
891 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 08:40:17 edycja dokumentu
892 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 21 czerwca do 4 września 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-22 08:40:00 dodanie dokumentu
893 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 158/1, 158/7, 169, 164, 299/2, 300, 307, obręb Kurzycko, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-18 13:06:32 dodanie dokumentu
894 dokument UCHWAŁA NR CL.361.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieszkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:32:57 dodanie dokumentu
895 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:17:03 edycja dokumentu
896 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:16:40 edycja dokumentu
897 dokument Uchwała Nr XLII/350/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:14:55 dodanie dokumentu
898 dokument Uchwała Nr XLII/354/2014 prawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:13:40 dodanie dokumentu
899 dokument Uchwała Nr XLII/349/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:11:18 dodanie dokumentu
900 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:08:03 edycja dokumentu
901 dokument Uchwała Nr XLII/357/2014 zmieniająca uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:07:35 dodanie dokumentu
902 dokument Uchwała Nr XLII_356_2014 zmieniająca uchwałę Nr X (80) 2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 12:06:43 dodanie dokumentu
903 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:33 edycja dokumentu
904 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:19 edycja dokumentu
905 dokument Uchwała Nr XLII/355/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:51:02 dodanie dokumentu
906 dokument Uchwała Nr XLII/351/2014 w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:49:57 dodanie dokumentu
907 dokument Uchwała Nr XLII/352/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:47 dodanie dokumentu
908 dokument Uchwała Nr XLII/353/2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 11:48:08 dodanie dokumentu
909 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:13:12 edycja dokumentu
910 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:03:58 edycja dokumentu
911 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-17 09:03:28 dodanie dokumentu
912 dokument Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:12:58 dodanie dokumentu
913 dokument Protokól obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 13:11:35 usunięcie dokument
914 dokument Protokól XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2014-09-15 12:49:54 dodanie dokumentu
915 dokument UCHWAŁA NR CXXXI.327.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:40:09 dodanie dokumentu
916 dokument UCHWAŁA NR CXXXVI.332.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 11:28:47 dodanie dokumentu
917 dokument UCHWAŁA NR XLI_348_2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Mieszkowice na łata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:31:25 dodanie dokumentu
918 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:29:36 edycja dokumentu
919 dokument Uchwała Nr XLI_347_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:03:41 dodanie dokumentu
920 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:02:24 usunięcie dokument
921 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:01:31 edycja dokumentu
922 dokument Uchwała Nr XLI/347/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2022 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 10:00:56 dodanie dokumentu
923 dokument Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 08:43:58 dodanie dokumentu
924 dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-15 08:40:43 dodanie dokumentu
925 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 10:28:52 dodanie dokumentu
926 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:31 edycja dokumentu
927 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:58:18 usunięcie załacznika
928 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-09-12 07:38:09 edycja dokumentu
929 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 12:46:51 edycja dokumentu
930 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:50 edycja dokumentu
931 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:20:33 edycja dokumentu
932 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-10 07:19:57 dodanie dokumentu
933 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:47:29 edycja dokumentu
934 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach wrzesień, październik 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-09 12:46:11 dodanie dokumentu
935 dokument Projekt Uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Wojciecha Kadzikowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:01:34 dodanie dokumentu
936 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV_200_08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 grudnia 2008 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 14:00:21 dodanie dokumentu
937 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:32 dodanie dokumentu
938 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:32:03 edycja dokumentu
939 dokument Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX_251_09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:25:50 dodanie dokumentu
940 dokument Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:48 dodanie dokumentu
941 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:23:00 dodanie dokumentu
942 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr(78)2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08 września 2011 r. w sprawie Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:47 dodanie dokumentu
943 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr X_80_2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:20:23 dodanie dokumentu
944 dokument Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:45 dodanie dokumentu
945 dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 13:17:04 dodanie dokumentu
946 dokument Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-08 10:21:04 dodanie dokumentu
947 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:54:01 edycja dokumentu
948 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:53:50 edycja dokumentu
949 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:50:57 dodanie dokumentu
950 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:43 edycja dokumentu
951 dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-04 07:49:00 dodanie dokumentu
952 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o okregach wyborczych w Gminie Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2014-09-03 10:11:49 dodanie dokumentu
953 dokument KALENDARZ WYBORCZY 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 10:08:53 dodanie dokumentu
954 dokument Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-03 08:31:04 dodanie dokumentu
955 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-09-02 11:45:26 dodanie dokumentu
956 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:58 edycja dokumentu
957 dokument Zarządzenie 659/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-09-02 11:37:11 dodanie dokumentu
958 dokument ZARZĄDZENIE NR 658/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-02 10:32:40 dodanie dokumentu
959 dokument Zarządzenie Nr 651/2014 zmieniające w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-09-01 10:43:42 dodanie dokumentu
960 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-08-29 21:09:24 edycja dokumentu
961 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 KV wraz z towarzyszącą kanalizacją kablową dla linii sterowniczo-sygnalizacyjnej dla potrzeb Farmy Wiatrowej "Smolnica". Ryszard Niedźwiecki 2014-08-29 21:08:11 dodanie dokumentu
962 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Teresa Hryniewicz 2014-08-28 13:14:26 dodanie dokumentu
963 dokument Informacje- jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej Teresa Hryniewicz 2014-08-28 07:48:36 dodanie dokumentu
964 dokument Informacja o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teresa Hryniewicz 2014-08-27 11:27:00 dodanie dokumentu
965 dokument Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-21 13:08:40 dodanie dokumentu
966 dokument Zarządzenie Nr 652/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-20 08:24:29 dodanie dokumentu
967 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:58 edycja dokumentu
968 dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Piotr Sobczyński 2014-08-14 09:25:29 dodanie dokumentu
969 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Czesława Podwińska 2014-08-06 14:55:42 dodanie dokumentu
970 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-08-06 14:20:16 dodanie dokumentu
971 dokument ZARZĄDZENIE Nr 650/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:46:18 dodanie dokumentu
972 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:32:10 edycja dokumentu
973 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 13:31:39 dodanie dokumentu
974 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:27:33 dodanie dokumentu
975 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:24:44 usunięcie dokument
976 dokument PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 10:18:19 dodanie dokumentu
977 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-06 09:39:59 edycja dokumentu
978 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.: 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-04 21:34:57 dodanie dokumentu
979 dokument Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:55 dodanie dokumentu
980 dokument Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:43:14 dodanie dokumentu
981 dokument Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:46 dodanie dokumentu
982 dokument Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:42:14 dodanie dokumentu
983 dokument Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:41:40 dodanie dokumentu
984 dokument Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:40:15 dodanie dokumentu
985 dokument Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:38 dodanie dokumentu
986 dokument Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:39:05 dodanie dokumentu
987 dokument Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:38:32 dodanie dokumentu
988 dokument Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:36 dodanie dokumentu
989 dokument Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:36:05 dodanie dokumentu
990 dokument Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:30 dodanie dokumentu
991 dokument Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:32:07 dodanie dokumentu
992 dokument Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:31:40 dodanie dokumentu
993 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:56 edycja dokumentu
994 dokument Zarządzenie Nr 623/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:42 dodanie dokumentu
995 dokument Zarządzenie Nr 621/2014 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:30:07 dodanie dokumentu
996 dokument Zarządzenie Nr 619/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:35 dodanie dokumentu
997 dokument Zarządzenie Nr 615/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów pełnomocnictw. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:29:05 dodanie dokumentu
998 dokument Zarządzenie Nr 613/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:29 dodanie dokumentu
999 dokument Zarządzenie Nr 611/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:28:03 dodanie dokumentu
1000 dokument Zarządzenie Nr 608/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:37 dodanie dokumentu
1001 dokument Zarządzenie Nr 607/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 44, obręb Czelin. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:27:07 dodanie dokumentu
1002 dokument Zarządzenie Nr 606/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:44 dodanie dokumentu
1003 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:26:13 edycja dokumentu
1004 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:56 edycja dokumentu
1005 dokument Zarządzenie Nr 603/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:25:46 dodanie dokumentu
1006 dokument Zarządzenie Nr 602/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:24:16 dodanie dokumentu
1007 dokument Zarządzenie Nr 601/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:23:14 dodanie dokumentu
1008 dokument Zarządzenie Nr 600/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:22:46 dodanie dokumentu
1009 dokument Zarządzenie Nr 593/2014 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2014 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:21:45 dodanie dokumentu
1010 dokument Zarządzenie Nr 592/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:20:20 dodanie dokumentu
1011 dokument Zarządzenie Nr 584/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:52 dodanie dokumentu
1012 dokument Zarządzenie Nr 583/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:19:22 dodanie dokumentu
1013 dokument Zarządzenie Nr 582/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:57 dodanie dokumentu
1014 dokument Zarządzenie Nr 581/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:18:21 dodanie dokumentu
1015 dokument Zarządzenie Nr 580/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:17:53 dodanie dokumentu
1016 dokument Zarządzenie Nr 579/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:16:35 dodanie dokumentu
1017 dokument Zarządzenie Nr 578/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:10:51 dodanie dokumentu
1018 dokument Zarządzenie Nr 576/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholo Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 22:08:17 dodanie dokumentu
1019 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:02:23 usunięcie dokument
1020 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:49 dodanie dokumentu
1021 dokument Zarządzenie Nr 575/2014 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:01:00 dodanie dokumentu
1022 dokument Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-03 00:00:13 dodanie dokumentu
1023 dokument Zarządzenie Nr 573/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:50 dodanie dokumentu
1024 dokument Zarządzenie Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-02 23:55:14 dodanie dokumentu
1025 dokument Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:43:44 dodanie dokumentu
1026 dokument Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:40:43 dodanie dokumentu
1027 dokument Protokół Kontroli - Stadion ul. Kosucińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-08-01 09:35:36 dodanie dokumentu
1028 dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UM Mieszkowice z zakresu zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciw działaniu przemocy w rodzinie. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-30 12:51:50 dodanie dokumentu
1029 dokument Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie. Piotr Sobczyński 2014-07-30 10:55:30 dodanie dokumentu
1030 dokument Informacja w sprawie budowy budynku garażowo-magazynowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1413Z na działkach o nr ewid.105,182 położonych w obrębie Goszków gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 12:49:18 dodanie dokumentu
1031 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-29 11:29:58 edycja dokumentu
1032 dokument Protokół pokontrolny - Izba Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-07-28 15:13:03 dodanie dokumentu
1033 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebranych dowodach w sprawie Piotr Sobczyński 2014-07-28 13:52:08 dodanie dokumentu
1034 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-24 10:44:03 dodanie dokumentu
1035 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej, na działkach o nr ewid.; 129, 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 08:42:06 dodanie dokumentu
1036 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:18 edycja dokumentu
1037 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-18 07:52:00 usunięcie załacznika
1038 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:41:23 edycja dokumentu
1039 dokument Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-17 13:38:32 dodanie dokumentu
1040 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2014-07-17 07:11:15 dodanie dokumentu
1041 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:31 edycja dokumentu
1042 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 15:00:06 usunięcie załacznika
1043 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-14 11:57:50 edycja dokumentu
1044 dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-07-14 11:54:33 dodanie dokumentu
1045 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:16:54 edycja dokumentu
1046 dokument ZARZĄDZENIE Nr 645/2014 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:06:21 dodanie dokumentu
1047 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-07-10 14:03:38 edycja dokumentu
1048 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:31:48 dodanie dokumentu
1049 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 14:30:52 usunięcie dokument
1050 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:26:21 edycja dokumentu
1051 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:12:59 edycja dokumentu
1052 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:09:19 edycja dokumentu
1053 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:05:02 edycja dokumentu
1054 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:29 edycja dokumentu
1055 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:04:10 edycja dokumentu
1056 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:51 edycja dokumentu
1057 dokument Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:03:37 dodanie dokumentu
1058 dokument Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:02:41 dodanie dokumentu
1059 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 13:00:07 edycja dokumentu
1060 dokument Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania- na lata 2014-2020. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:58:53 dodanie dokumentu
1061 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:56:41 edycja dokumentu
1062 dokument Uchwała Nr XXX/289/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:55:10 dodanie dokumentu
1063 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:53:52 edycja dokumentu
1064 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:51:00 dodanie dokumentu
1065 dokument Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:49:11 dodanie dokumentu
1066 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:46:40 edycja dokumentu
1067 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 12:24:45 edycja dokumentu
1068 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-08 11:33:03 edycja dokumentu
1069 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:02:03 edycja dokumentu
1070 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:01:51 edycja dokumentu
1071 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 12:00:21 edycja dokumentu
1072 dokument Wystąpienie pokontrolne - w zakresie: Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie, prawidłowość wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie Ryszard Niedźwiecki 2014-07-07 11:58:34 dodanie dokumentu
1073 dokument Zawiadomienie Burmistrza Trzcińska - Zdrój że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 182 obręb Goszków gm. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 13:12:09 dodanie dokumentu
1074 dokument Informacja o wyniku II naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 09:25:33 dodanie dokumentu
1075 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:55 dodanie dokumentu
1076 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-03 08:43:24 usunięcie dokument
1077 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:02:00 dodanie dokumentu
1078 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:37 usunięcie dokument
1079 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 12:01:32 edycja dokumentu
1080 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:39:14 dodanie dokumentu
1081 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:36:11 usunięcie dokument
1082 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:23:12 dodanie dokumentu
1083 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:21:38 usunięcie dokument
1084 dokument Uchwała Nr XL/338/2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:20:02 dodanie dokumentu
1085 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:18:28 usunięcie dokument
1086 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 10:17:55 edycja dokumentu
1087 dokument INTERPELACJA nr 24/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-02 07:50:23 dodanie dokumentu
1088 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:34 edycja dokumentu
1089 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 15:00:19 edycja dokumentu
1090 dokument Uchwała Nr XL/335/2014 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:41 dodanie dokumentu
1091 dokument Uchwała Nr XL_338_2014 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:59:11 dodanie dokumentu
1092 dokument Uchwała Nr XL/337/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:51 dodanie dokumentu
1093 dokument Uchwała Nr XL/340/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:58:20 dodanie dokumentu
1094 dokument Uchwała Nr XL/339/2014 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:47 dodanie dokumentu
1095 dokument Uchwalona Nr XL/336/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:57:14 dodanie dokumentu
1096 dokument Uchwała Nr XL/343/2014 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:38 dodanie dokumentu
1097 dokument Uchwała Nr XL/342/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:56:02 dodanie dokumentu
1098 dokument Uchwała Nr XL/344/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:55:26 dodanie dokumentu
1099 dokument Uchwała Nr XL/346/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:45 dodanie dokumentu
1100 dokument Uchwała Nr XL/341/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:54:13 dodanie dokumentu
1101 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:31 edycja dokumentu
1102 dokument Uchwała Nr XL/345/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 14:53:12 dodanie dokumentu
1103 dokument Protokół XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:35:53 dodanie dokumentu
1104 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 maja do 20 czerwca 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:05:40 dodanie dokumentu
1105 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 10:02:31 edycja dokumentu
1106 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, ul. Kusocińskiego, na dz. o nr ewid.: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-07-01 09:28:00 dodanie dokumentu
1107 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2014 w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-07-01 07:53:49 dodanie dokumentu
1108 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 15:16:12 edycja dokumentu
1109 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice - zostało rozszerzone o działkę o nr ewid. 21, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-30 15:15:51 dodanie dokumentu
1110 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:39:18 dodanie dokumentu
1111 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:48 edycja dokumentu
1112 dokument Projekt Uchwały w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:21:32 dodanie dokumentu
1113 dokument Projekt Uchwały dotacji celowej dla Powiatu w sprawie udzielenia Gryfińskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:20:57 dodanie dokumentu
1114 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:06:25 edycja dokumentu
1115 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:02:16 edycja dokumentu
1116 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:40 edycja dokumentu
1117 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:22 edycja dokumentu
1118 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:01:10 dodanie dokumentu
1119 dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 12:00:05 dodanie dokumentu
1120 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:39 dodanie dokumentu
1121 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:58:07 dodanie dokumentu
1122 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:33 dodanie dokumentu
1123 dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:57:08 dodanie dokumentu
1124 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:43 dodanie dokumentu
1125 dokument Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:56:17 dodanie dokumentu
1126 dokument Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:49 dodanie dokumentu
1127 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:55:19 dodanie dokumentu
1128 dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-06-26 11:54:48 dodanie dokumentu
1129 dokument Obwieszczenie Burmistzra Mieszkowic o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-06-23 12:44:15 dodanie dokumentu
1130 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:53 edycja dokumentu
1131 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:58:23 dodanie dokumentu
1132 dokument Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-23 10:45:21 dodanie dokumentu
1133 dokument Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach w zakresie wymiany pokrycia dachu na blachę dachówkopodobną, oraz remont sal lekcyjnych nr 16, 17, 22 i wymianę świetlików dachowych w dachu nad szatniami Piotr Sobczyński 2014-06-20 09:06:14 dodanie dokumentu
1134 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika przy drodze powiatowej, na działce o nr ewid. 129, obręb 3 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-17 08:01:06 dodanie dokumentu
1135 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-13 09:30:27 dodanie dokumentu
1136 dokument Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego. Piotr Sobczyński 2014-06-12 14:40:54 dodanie dokumentu
1137 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, w Mieszkowicach przy ul. Kusocińskiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110, obręb nr 1 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-12 12:10:17 dodanie dokumentu
1138 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:18 edycja dokumentu
1139 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:46:00 usunięcie załacznika
1140 dokument Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Piotr Sobczyński 2014-06-11 09:43:50 dodanie dokumentu
1141 dokument Ponowienie naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-10 12:28:43 dodanie dokumentu
1142 dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:24:45 dodanie dokumentu
1143 dokument Henryk Rzepczak Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:23:15 dodanie dokumentu
1144 dokument Andrzej Salwa Ryszard Niedźwiecki 2014-06-09 14:22:42 dodanie dokumentu
1145 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:52 edycja dokumentu
1146 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:32 edycja dokumentu
1147 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:35:16 edycja dokumentu
1148 dokument INTERPELACJA nr 23/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:34:31 dodanie dokumentu
1149 dokument INTERPELACJA nr 22/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:32:13 dodanie dokumentu
1150 dokument INTERPELACJA nr 21/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 09:30:32 dodanie dokumentu
1151 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 5 kwietnia do 22 maja 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 08:40:29 dodanie dokumentu
1152 dokument Protokół XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-05 08:38:28 dodanie dokumentu
1153 dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów Piotr Sobczyński 2014-06-04 12:57:52 dodanie dokumentu
1154 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 10:33:25 edycja dokumentu
1155 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:41:08 edycja dokumentu
1156 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:40:42 dodanie dokumentu
1157 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:42 edycja dokumentu
1158 dokument ZARZĄDZENIE Nr 635/2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:37:32 dodanie dokumentu
1159 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:31:55 edycja dokumentu
1160 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:28:17 dodanie dokumentu
1161 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-04 07:23:53 dodanie dokumentu
1162 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:20:20 dodanie dokumentu
1163 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 14:19:35 usunięcie dokument
1164 dokument Uchwała Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:48 dodanie dokumentu
1165 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:08:10 usunięcie dokument
1166 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:56 edycja dokumentu
1167 dokument Uchwały Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:05:37 dodanie dokumentu
1168 dokument Uchwała Nr XXXIX/333/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:58 dodanie dokumentu
1169 dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:03:14 dodanie dokumentu
1170 dokument Uchwała Nr XXXIX/331/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 - 2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009 - 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:02:26 dodanie dokumentu
1171 dokument Uchwała Nr XXXIX/332/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:01:33 dodanie dokumentu
1172 dokument Uchwała Nr XXXIX/327/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:51 dodanie dokumentu
1173 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:10 edycja dokumentu
1174 dokument Uchwała Nr XXXIX/334/2014 w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 11:00:01 dodanie dokumentu
1175 dokument Uchwała Nr XXXIX/328/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:59:24 dodanie dokumentu
1176 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:51 edycja dokumentu
1177 dokument Uchwała Nr XXXIX/329/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-06-02 10:58:30 dodanie dokumentu
1178 dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowice - o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 12:25:12 dodanie dokumentu
1179 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:19:06 edycja dokumentu
1180 dokument ZARZĄDZENIE Nr 634/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:17:28 dodanie dokumentu
1181 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-30 09:15:35 edycja dokumentu
1182 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:18:04 edycja dokumentu
1183 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:17:49 usunięcie załacznika
1184 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:17 edycja dokumentu
1185 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:06:06 usunięcie załacznika
1186 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:05:39 dodanie dokumentu
1187 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 11:04:29 usunięcie dokument
1188 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-05-29 10:25:54 dodanie dokumentu
1189 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 633/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice pod działalność handlową i gastronomiczną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Czesława Podwińska 2014-05-29 10:21:11 dodanie dokumentu
1190 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:55 dodanie dokumentu
1191 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:45:26 usunięcie dokument
1192 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:30:02 dodanie dokumentu
1193 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:25:10 usunięcie dokument
1194 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:47 edycja dokumentu
1195 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-29 07:21:24 usunięcie załacznika
1196 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE oraz przyłączy gazowych dn 25 PE. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-28 12:45:49 dodanie dokumentu
1197 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:22:13 edycja dokumentu
1198 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r II spotkanie. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-27 11:21:24 dodanie dokumentu
1199 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:02:09 dodanie dokumentu
1200 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 15:01:32 dodanie dokumentu
1201 dokument ProjektUchwały w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:34:55 dodanie dokumentu
1202 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:53 edycja dokumentu
1203 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012 -2013 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:26:23 dodanie dokumentu
1204 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 14:10:18 dodanie dokumentu
1205 dokument Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Zielin, Troszyn, Plany Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:43:30 dodanie dokumentu
1206 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:34 edycja dokumentu
1207 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:19 dodanie dokumentu
1208 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:38:03 dodanie dokumentu
1209 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:37:01 usunięcie dokument
1210 dokument XXXIX Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:36:57 dodanie dokumentu
1211 dokument Zapraszam naobrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie 15.00 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 13:28:28 dodanie dokumentu
1212 dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-26 10:44:56 dodanie dokumentu
1213 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:44:50 dodanie dokumentu
1214 dokument ZARZĄDZENIE Nr 631/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-23 08:43:27 dodanie dokumentu
1215 dokument Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego Piotr Sobczyński 2014-05-22 10:09:09 dodanie dokumentu
1216 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:43:23 edycja dokumentu
1217 dokument ZARZĄDZENIE Nr 629/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:42:49 dodanie dokumentu
1218 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:40:06 edycja dokumentu
1219 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:39:36 edycja dokumentu
1220 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Ryszard Niedźwiecki 2014-05-20 20:38:47 edycja dokumentu
1221 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:33:57 dodanie dokumentu
1222 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-05-20 13:28:56 dodanie dokumentu
1223 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-05-20 13:05:25 dodanie dokumentu
1224 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 625/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 74/5 obręb Troszyn Czesława Podwińska 2014-05-20 12:45:55 dodanie dokumentu
1225 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 624/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 560 obręb Kępa Czesława Podwińska 2014-05-20 12:39:17 dodanie dokumentu
1226 dokument Ireneusz Linert Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:41:04 dodanie dokumentu
1227 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:41 usunięcie dokument
1228 dokument UCHWAŁA NR LXXIV/207/2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:10:15 dodanie dokumentu
1229 dokument UCHWAŁA NR LXXIV_207_2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 12:08:34 dodanie dokumentu
1230 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:45:04 edycja dokumentu
1231 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:44:49 edycja dokumentu
1232 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 201/4, 201/5, 971/1, 1110 obręb nr 1 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-05-19 11:44:28 dodanie dokumentu
1233 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:09:20 edycja dokumentu
1234 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. drogownictwa i remontów. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-14 15:07:26 dodanie dokumentu
1235 dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-12 12:02:37 dodanie dokumentu
1236 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:16 edycja dokumentu
1237 dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 13:26:03 dodanie dokumentu
1238 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:24:23 edycja dokumentu
1239 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:24:18 usunięcie załacznika
1240 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-09 09:23:08 edycja dokumentu
1241 dokument Barbara Sawastian Mateusz Ogórek 2014-05-09 08:27:56 edycja dokumentu
1242 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:13:10 edycja dokumentu
1243 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:42 edycja dokumentu
1244 dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH - STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 11:11:20 dodanie dokumentu
1245 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:51:05 edycja dokumentu
1246 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:49:05 edycja dokumentu
1247 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 10:48:24 edycja dokumentu
1248 dokument Bożena Dorywalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:52:34 dodanie dokumentu
1249 dokument Bożena Nowak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:51:01 dodanie dokumentu
1250 dokument Edward Godyń Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:38 dodanie dokumentu
1251 dokument Franciszek Kanasiuk Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:50:14 dodanie dokumentu
1252 dokument Grzegorz Kaczmarek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:49:25 dodanie dokumentu
1253 dokument Henryk Domaradzki Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:50 dodanie dokumentu
1254 dokument Janusz Dymidów Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:48:14 dodanie dokumentu
1255 dokument Józef Łuszczek Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:39 dodanie dokumentu
1256 dokument Katarzyna Wawruszczak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:47:04 dodanie dokumentu
1257 dokument Krzysztof Karolak Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:43 dodanie dokumentu
1258 dokument Maria Skowrońska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:46:11 dodanie dokumentu
1259 dokument Stanisława Michalska Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:52 dodanie dokumentu
1260 dokument Zofia Szeremeta Mateusz Ogórek 2014-05-08 09:45:30 dodanie dokumentu
1261 dokument Zarządzenie Nr 599/14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 08:42:45 dodanie dokumentu
1262 dokument Bolesław Marek Kwaśniak Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:15:27 dodanie dokumentu
1263 dokument Agata Sylwia Cybort Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:44 dodanie dokumentu
1264 dokument Barbara Jadwiga Nowicka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:14:24 dodanie dokumentu
1265 dokument Czesława Pożarycka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:57 dodanie dokumentu
1266 dokument Grażyna Rzepka Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:39 dodanie dokumentu
1267 dokument Helena Wilman Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:19 dodanie dokumentu
1268 dokument Iwona Anna Świerczyńska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:13:01 dodanie dokumentu
1269 dokument Joanna Flamer Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:12:04 dodanie dokumentu
1270 dokument Maria Paszko Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:11:39 dodanie dokumentu
1271 dokument Marzenna Obolewicz Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:11:05 dodanie dokumentu
1272 dokument Remigiusz Rzepczak Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:10:36 dodanie dokumentu
1273 dokument Ewelina Pieńkowska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:09:39 dodanie dokumentu
1274 dokument Gabriela Kotowicz Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:09:14 dodanie dokumentu
1275 dokument Jadwiga Błaszczyk Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:08:34 dodanie dokumentu
1276 dokument Wanda Mazur Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:07:12 dodanie dokumentu
1277 dokument Ewelina Pieńkowska Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:06:55 dodanie dokumentu
1278 dokument Jadwiga Błaszczyk Mateusz Ogórek 2014-05-08 08:06:34 dodanie dokumentu
1279 dokument INFORMACJA Burmistrza Mieszkowic o składach obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-08 07:50:21 edycja dokumentu
1280 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-07 09:50:39 edycja dokumentu
1281 dokument Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:10:43 dodanie dokumentu
1282 dokument INFORMACJA Burmistrza Mieszkowic o składach obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:09:56 dodanie dokumentu
1283 dokument Zarządzenie Nr 622 /2014 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-05-06 15:05:14 dodanie dokumentu
1284 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:29:35 edycja dokumentu
1285 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:28:45 edycja dokumentu
1286 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:24:29 edycja dokumentu
1287 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 10:01:33 edycja dokumentu
1288 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:59:21 edycja dokumentu
1289 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:44:07 edycja dokumentu
1290 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:43:57 edycja dokumentu
1291 dokument INTERPELACJA nr 20/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:43:28 dodanie dokumentu
1292 dokument INTERPELACJA nr 19/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:41:09 dodanie dokumentu
1293 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:26:46 edycja dokumentu
1294 dokument INTERPELACJA nr 18/14 Teresa Hryniewicz 2014-05-05 09:15:16 dodanie dokumentu
1295 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:38:19 edycja dokumentu
1296 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:35:04 edycja dokumentu
1297 dokument 2014 rok. Mateusz Ogórek 2014-05-05 08:34:46 edycja dokumentu
1298 dokument KALENDARZ PRZEDWYBORCZY I UPRAWNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Ryszard Niedźwiecki 2014-05-02 14:19:00 dodanie dokumentu
1299 dokument Rb - NDS kwartalne sparwozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:57:51 dodanie dokumentu
1300 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:39:12 edycja dokumentu
1301 dokument Terminarz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-30 09:38:45 dodanie dokumentu
1302 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-29 09:32:19 edycja dokumentu
1303 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia: gazociągów dn 63 - 32 PE o długości ok. 670 mb oraz przyłączy gazowych dn 25 PE dla potrzeb istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-29 09:31:42 dodanie dokumentu
1304 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 08:01:38 dodanie dokumentu
1305 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 08:00:14 dodanie dokumentu
1306 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:55:04 edycja dokumentu
1307 dokument ZARZĄDZENIE Nr 617/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:53:24 dodanie dokumentu
1308 dokument ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:51:13 edycja dokumentu
1309 dokument ZARZĄDZENIE Nr 618/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:50:45 dodanie dokumentu
1310 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:48:39 edycja dokumentu
1311 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:48:18 edycja dokumentu
1312 dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:53 edycja dokumentu
1313 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:29 edycja dokumentu
1314 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:47:16 edycja dokumentu
1315 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-25 07:45:57 edycja dokumentu
1316 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-04-24 08:20:57 dodanie dokumentu
1317 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 616/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-04-23 12:29:44 dodanie dokumentu
1318 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 612/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za bilety wstepu do Izby Pamieci Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-23 08:51:41 dodanie dokumentu
1319 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:57:11 dodanie dokumentu
1320 dokument Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:56:45 dodanie dokumentu
1321 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:49:26 edycja dokumentu
1322 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:48:53 edycja dokumentu
1323 dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:48:01 dodanie dokumentu
1324 dokument Zarządzenie Nr 614/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:44:45 dodanie dokumentu
1325 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:51 edycja dokumentu
1326 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:37 edycja dokumentu
1327 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:26 edycja dokumentu
1328 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:41:14 edycja dokumentu
1329 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieszkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-22 08:34:32 dodanie dokumentu
1330 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-04-16 14:58:54 edycja dokumentu
1331 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 10:20:02 edycja dokumentu
1332 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 10:19:40 usunięcie załacznika
1333 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:56:57 edycja dokumentu
1334 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:56:41 dodanie dokumentu
1335 dokument Protokół XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:53:16 dodanie dokumentu
1336 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:48 edycja dokumentu
1337 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:31 edycja dokumentu
1338 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:42:07 edycja dokumentu
1339 dokument Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:38:49 dodanie dokumentu
1340 dokument Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:35:24 dodanie dokumentu
1341 dokument Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:34:05 dodanie dokumentu
1342 dokument Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 w sprawie odmowy weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:32:57 dodanie dokumentu
1343 dokument Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:32:18 dodanie dokumentu
1344 dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:31:10 dodanie dokumentu
1345 dokument Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:30:21 dodanie dokumentu
1346 dokument Uchwała Nr XXXVIII/318/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:29:37 dodanie dokumentu
1347 dokument Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:28:17 dodanie dokumentu
1348 dokument Uchwała Nr XXXVIII/316/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:27:35 dodanie dokumentu
1349 dokument Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:26:00 dodanie dokumentu
1350 dokument Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:24:58 edycja dokumentu
1351 dokument Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:24:44 dodanie dokumentu
1352 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:23:39 dodanie dokumentu
1353 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:21:59 usunięcie dokument
1354 dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 08:20:39 dodanie dokumentu
1355 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40, na działkach o nr ewid.: 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-15 07:21:10 edycja dokumentu
1356 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40, na działkach o nr ewid.: 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-14 13:34:18 dodanie dokumentu
1357 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 610/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-04-14 07:42:12 dodanie dokumentu
1358 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 609/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-04-14 07:24:26 dodanie dokumentu
1359 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-10 11:53:30 edycja dokumentu
1360 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-10 11:52:43 usunięcie załacznika
1361 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:30:28 dodanie dokumentu
1362 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:30:05 usunięcie dokument
1363 dokument Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 08:10:12 dodanie dokumentu
1364 dokument Projekt Uchwały w sprawie odmowy weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-09 07:32:38 dodanie dokumentu
1365 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Czesława Podwińska 2014-04-08 14:35:48 dodanie dokumentu
1366 dokument Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi finansowo - ksiegowej projektów współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-04-08 08:40:46 dodanie dokumentu
1367 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:29:22 dodanie dokumentu
1368 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:26:18 edycja dokumentu
1369 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:25:52 dodanie dokumentu
1370 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:17:46 dodanie dokumentu
1371 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:16:49 dodanie dokumentu
1372 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Budżetu 10 kwietnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:15:44 edycja dokumentu
1373 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:15:34 edycja dokumentu
1374 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:10:02 edycja dokumentu
1375 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:07:19 dodanie dokumentu
1376 dokument Projekt Uchwały XXXVIII/.../2014 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Budżetu 10 kwietnia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:06:28 dodanie dokumentu
1377 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2024. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:05:27 dodanie dokumentu
1378 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:04:03 edycja dokumentu
1379 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:03:55 dodanie dokumentu
1380 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:58 usunięcie dokument
1381 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:56 edycja dokumentu
1382 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:02:00 dodanie dokumentu
1383 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 10:01:32 usunięcie dokument
1384 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:46 edycja dokumentu
1385 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:32 edycja dokumentu
1386 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji - Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:58:12 dodanie dokumentu
1387 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:55:30 dodanie dokumentu
1388 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:50:04 dodanie dokumentu
1389 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:48:45 dodanie dokumentu
1390 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:45:54 usunięcie dokument
1391 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:45:16 dodanie dokumentu
1392 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:43:29 edycja dokumentu
1393 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:43:12 dodanie dokumentu
1394 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:41:15 edycja dokumentu
1395 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:40:48 edycja dokumentu
1396 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:40:31 dodanie dokumentu
1397 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:44 edycja dokumentu
1398 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:15 edycja dokumentu
1399 dokument Projekt Uchwały Nr XXXVIII/.../2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-07 09:38:05 dodanie dokumentu
1400 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:12:15 edycja dokumentu
1401 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:10:25 edycja dokumentu
1402 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 15:09:11 edycja dokumentu
1403 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2014-04-04 11:13:14 edycja dokumentu
1404 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2014-04-04 11:10:37 edycja dokumentu
1405 dokument Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-04-04 10:59:26 dodanie dokumentu
1406 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-04-02 09:18:16 dodanie dokumentu
1407 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Czesława Podwińska 2014-04-02 09:09:04 dodanie dokumentu
1408 dokument Remont zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-04-01 14:28:56 dodanie dokumentu
1409 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 14:45:43 dodanie dokumentu
1410 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 605/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-03-28 14:23:17 dodanie dokumentu
1411 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-28 14:15:57 dodanie dokumentu
1412 dokument 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 13:37:57 dodanie dokumentu
1413 dokument Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:14:29 usunięcie dokument
1414 dokument Grzegorz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:14:10 dodanie dokumentu
1415 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:12:51 edycja dokumentu
1416 dokument Henryk Rzepczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-28 09:10:16 dodanie dokumentu
1417 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 o długości ok. 150 m, w Mieszkowicach przy ul. Warszawskiej, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 87/1 obręb 3 miasta Mieszkowice oraz 986/1 obręb 5 miasta Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-27 13:25:57 dodanie dokumentu
1418 dokument Statuty Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 13:08:25 edycja dokumentu
1419 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:59:49 edycja dokumentu
1420 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:59:05 edycja dokumentu
1421 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:58:50 edycja dokumentu
1422 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:54:51 edycja dokumentu
1423 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:52:59 edycja dokumentu
1424 dokument Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:50:27 edycja dokumentu
1425 dokument Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:47:00 dodanie dokumentu
1426 dokument Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:45:55 edycja dokumentu
1427 dokument Plan sesji na 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:45:43 edycja dokumentu
1428 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:56 edycja dokumentu
1429 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:45 edycja dokumentu
1430 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:29 edycja dokumentu
1431 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półroczu 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:13 edycja dokumentu
1432 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:38:02 edycja dokumentu
1433 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:37:02 edycja dokumentu
1434 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:52 edycja dokumentu
1435 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:44 edycja dokumentu
1436 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:13 edycja dokumentu
1437 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:36:01 edycja dokumentu
1438 dokument PLAN PRACY KOMISI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH NA 2012 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:40 edycja dokumentu
1439 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:26 edycja dokumentu
1440 dokument Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:35:07 edycja dokumentu
1441 dokument Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:34:53 edycja dokumentu
1442 dokument Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:34:28 edycja dokumentu
1443 dokument Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:33:14 dodanie dokumentu
1444 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:30:55 dodanie dokumentu
1445 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:29:20 edycja dokumentu
1446 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2012 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:29:05 edycja dokumentu
1447 dokument Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:48 edycja dokumentu
1448 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półroczu 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:34 edycja dokumentu
1449 dokument SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2011 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:28:22 edycja dokumentu
1450 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:42 edycja dokumentu
1451 dokument Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:26 edycja dokumentu
1452 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:27:08 edycja dokumentu
1453 dokument PLAN PRACY KOMISI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH NA 2012 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:26:47 edycja dokumentu
1454 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej Mieszkowice na 2012 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:26:32 edycja dokumentu
1455 dokument Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:55 edycja dokumentu
1456 dokument Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:37 edycja dokumentu
1457 dokument Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:25:14 edycja dokumentu
1458 dokument Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 12:24:13 dodanie dokumentu
1459 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-21 09:43:41 dodanie dokumentu
1460 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:06:44 usunięcie dokument
1461 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:01:02 dodanie dokumentu
1462 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-21 09:00:54 dodanie dokumentu
1463 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:40:27 edycja dokumentu
1464 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:39:56 edycja dokumentu
1465 dokument Rb - NDS kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 14:39:21 dodanie dokumentu
1466 dokument Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:46:14 edycja dokumentu
1467 dokument Uchwała Nr XXXVII/312/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:45:51 dodanie dokumentu
1468 dokument Uchwała Nr XXXVII/311/2014 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:44:13 dodanie dokumentu
1469 dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:43:19 edycja dokumentu
1470 dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:43:00 dodanie dokumentu
1471 dokument Uchwała Nr XXXVII/309/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:40:55 dodanie dokumentu
1472 dokument Uchwała Nr XXXVII/307/2014 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:23:41 edycja dokumentu
1473 dokument Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:22:39 dodanie dokumentu
1474 dokument Uchwała Nr XXXVII/307/2014 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:20:14 dodanie dokumentu
1475 dokument Uchwała Nr XXXVII/305/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-20 13:19:11 dodanie dokumentu
1476 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:10:46 dodanie dokumentu
1477 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:09:26 usunięcie dokument
1478 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:07:13 edycja dokumentu
1479 dokument Uchwała Nr XXXVII_304_2014 w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:01:10 dodanie dokumentu
1480 dokument Uchwała Nr XXXVII_303_2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 15:00:10 dodanie dokumentu
1481 dokument Uchwała Nr XXXVII_302_2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 14:59:33 dodanie dokumentu
1482 dokument Protokół XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 08:14:53 dodanie dokumentu
1483 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 lutego do 10 marca 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-19 08:12:08 dodanie dokumentu
1484 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:44 edycja dokumentu
1485 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:35 edycja dokumentu
1486 dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Sobczyński 2014-03-18 14:57:08 dodanie dokumentu
1487 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.03.2014 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:10:13 usunięcie dokument
1488 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:09:49 dodanie dokumentu
1489 dokument Zarządzenie Nr 597/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.03.2014 w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice Karolina Pawlicka 2014-03-18 07:05:00 dodanie dokumentu
1490 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 14:10:55 edycja dokumentu
1491 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:43:17 dodanie dokumentu
1492 dokument Projekt Uchwały w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:42:40 dodanie dokumentu
1493 dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 13:40:35 dodanie dokumentu
1494 dokument Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Piotr Sobczyński 2014-03-14 13:25:20 edycja dokumentu
1495 dokument Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody Piotr Sobczyński 2014-03-14 13:24:10 dodanie dokumentu
1496 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:46:57 edycja dokumentu
1497 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:46:05 dodanie dokumentu
1498 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:44:56 dodanie dokumentu
1499 dokument Projeky Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:43:45 dodanie dokumentu
1500 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:30 edycja dokumentu
1501 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:22 edycja dokumentu
1502 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:13 edycja dokumentu
1503 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:42:03 dodanie dokumentu
1504 dokument Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:35:29 dodanie dokumentu
1505 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:34:30 dodanie dokumentu
1506 dokument Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:33:25 dodanie dokumentu
1507 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 10:27:25 edycja dokumentu
1508 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:12:01 edycja dokumentu
1509 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:08:25 edycja dokumentu
1510 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 09:05:10 edycja dokumentu
1511 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 598/2014w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-14 08:32:01 dodanie dokumentu
1512 dokument ZARZĄDZENIE Nr 596/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 08:17:56 dodanie dokumentu
1513 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 08:15:23 edycja dokumentu
1514 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:43:27 edycja dokumentu
1515 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:37 edycja dokumentu
1516 dokument Wykaz - Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:20 edycja dokumentu
1517 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:42:06 edycja dokumentu
1518 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:41:47 edycja dokumentu
1519 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:40:53 edycja dokumentu
1520 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:40:13 edycja dokumentu
1521 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:39:48 edycja dokumentu
1522 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:39:24 edycja dokumentu
1523 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:38:47 edycja dokumentu
1524 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:38:23 edycja dokumentu
1525 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznzczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:37:55 edycja dokumentu
1526 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:37:31 edycja dokumentu
1527 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:50 edycja dokumentu
1528 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:29 edycja dokumentu
1529 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:36:09 edycja dokumentu
1530 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:35:41 edycja dokumentu
1531 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:35:15 edycja dokumentu
1532 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:34:54 edycja dokumentu
1533 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:34:27 edycja dokumentu
1534 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:33:37 edycja dokumentu
1535 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:33:09 edycja dokumentu
1536 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:32:37 edycja dokumentu
1537 dokument Wykaz-Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:31:40 edycja dokumentu
1538 dokument Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:31:18 edycja dokumentu
1539 dokument Wykaz- Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:30:58 edycja dokumentu
1540 dokument WYKAZ - Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity -Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli pozostałej części nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:30:21 edycja dokumentu
1541 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nioznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - część działki 232 o pow. 105,40 m2, obręb nr 4 m-ta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:29:34 edycja dokumentu
1542 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:28:53 edycja dokumentu
1543 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna oferta Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:28:16 edycja dokumentu
1544 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:27:46 edycja dokumentu
1545 dokument wykaz nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:27:15 edycja dokumentu
1546 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:26:45 edycja dokumentu
1547 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:25:40 edycja dokumentu
1548 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:25:18 edycja dokumentu
1549 dokument Wykaz nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznoczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:57 edycja dokumentu
1550 dokument wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:27 edycja dokumentu
1551 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:24:00 edycja dokumentu
1552 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:23:29 edycja dokumentu
1553 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:22:52 edycja dokumentu
1554 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:22:21 edycja dokumentu
1555 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:21:58 edycja dokumentu
1556 dokument Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:21:24 edycja dokumentu
1557 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:20:52 edycja dokumentu
1558 dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonym Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:20:22 edycja dokumentu
1559 dokument Wykaz GN.6845.3.2011.P.Cz. z dnia 20.05.2011 r. na dzierżawę działek: nr 61/2 obr.2, nr 410/6/9 obr.4, nr 535/3/5 obr. 5 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:57 edycja dokumentu
1560 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:31 edycja dokumentu
1561 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:19:03 edycja dokumentu
1562 dokument Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ul. Korczaka nr 1A Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:18:40 edycja dokumentu
1563 dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:18:16 edycja dokumentu
1564 dokument Wykaz na dzierżawę budynku gospodarczego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:17:46 edycja dokumentu
1565 dokument W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice 1 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:17:06 edycja dokumentu
1566 dokument W Y K A Z - dzierżawa kontenera Gozdowice Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:16:41 edycja dokumentu
1567 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali . Ryszard Niedźwiecki 2014-03-14 07:14:58 dodanie dokumentu
1568 dokument Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla uczniów Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szkół Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach w 2014r Piotr Sobczyński 2014-03-11 17:05:32 dodanie dokumentu
1569 dokument Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:50:52 dodanie dokumentu
1570 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:41:02 edycja dokumentu
1571 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-11 09:39:13 dodanie dokumentu
1572 dokument Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Anita Grajek 2014-03-10 09:06:12 edycja dokumentu
1573 dokument Zarządzenie Nr 595/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Anita Grajek 2014-03-10 09:00:01 dodanie dokumentu
1574 dokument Wykaz - Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Czesława Podwińska 2014-03-07 12:09:29 dodanie dokumentu
1575 dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-03-07 11:58:58 dodanie dokumentu
1576 dokument Zarządzenie Nr 594/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-06 14:21:56 dodanie dokumentu
1577 dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2014-03-06 11:26:54 dodanie dokumentu
1578 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:20:16 edycja dokumentu
1579 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:18:59 edycja dokumentu
1580 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:17:32 edycja dokumentu
1581 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:16:24 edycja dokumentu
1582 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:15:14 edycja dokumentu
1583 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:08:55 edycja dokumentu
1584 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:07:24 edycja dokumentu
1585 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:06:06 edycja dokumentu
1586 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:05:02 edycja dokumentu
1587 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:02:28 edycja dokumentu
1588 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 14:00:48 edycja dokumentu
1589 dokument Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 13:51:00 dodanie dokumentu
1590 dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 13:49:23 dodanie dokumentu
1591 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:32:33 edycja dokumentu
1592 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:32:12 edycja dokumentu
1593 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:31:18 edycja dokumentu
1594 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:52 edycja dokumentu
1595 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:31 edycja dokumentu
1596 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:30:15 edycja dokumentu
1597 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:53 edycja dokumentu
1598 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:30 edycja dokumentu
1599 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:29:13 edycja dokumentu
1600 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:50 edycja dokumentu
1601 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:29 edycja dokumentu
1602 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:28:03 edycja dokumentu
1603 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:27:42 edycja dokumentu
1604 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:27:18 edycja dokumentu
1605 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:59 edycja dokumentu
1606 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:48 edycja dokumentu
1607 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:30 edycja dokumentu
1608 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:26:09 edycja dokumentu
1609 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:25:08 edycja dokumentu
1610 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:18:02 edycja dokumentu
1611 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:11:44 edycja dokumentu
1612 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:11:02 edycja dokumentu
1613 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:10:22 edycja dokumentu
1614 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:09:11 edycja dokumentu
1615 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:08:10 edycja dokumentu
1616 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:07:27 edycja dokumentu
1617 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:06:38 edycja dokumentu
1618 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:05:37 edycja dokumentu
1619 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:05:03 edycja dokumentu
1620 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:03:49 edycja dokumentu
1621 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 11:02:54 edycja dokumentu
1622 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:58:51 edycja dokumentu
1623 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:58:01 edycja dokumentu
1624 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:54:54 edycja dokumentu
1625 dokument INTERPELACJA nr 8/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:49:09 dodanie dokumentu
1626 dokument INTERPELACJA nr 7/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:48:25 dodanie dokumentu
1627 dokument INTERPELACJA nr 6/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:47:46 dodanie dokumentu
1628 dokument INTERPELACJA nr 5/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:47:10 dodanie dokumentu
1629 dokument INTERPELACJA nr 5/12 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 10:46:19 dodanie dokumentu
1630 dokument Obwieszczenie o przystąieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Sobczyński 2014-03-05 08:43:41 dodanie dokumentu
1631 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Kontrolą objęto realizację w 2012 r. oraz w 2013 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawartego w dniu 28 lutego 2007 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice oraz Porozumienia z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice a także sposób wykorzystania dotacji na ten cel. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:13:02 edycja dokumentu
1632 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Kontrolą objęto realizację w 2012 r. oraz w 2013 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawartego w dniu 28 lutego 2007 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice oraz Porozumienia z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mieszkowice a także sposób wykorzystania dotacji na ten cel. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:12:29 dodanie dokumentu
1633 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wybór ławników do sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2012-2015. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:10:37 dodanie dokumentu
1634 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:09:56 edycja dokumentu
1635 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:09:38 dodanie dokumentu
1636 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2012 r. na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetu państwa oraz ewidencji księgowej w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:08:24 edycja dokumentu
1637 dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2012 r. na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetu państwa oraz ewidencji księgowej w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-05 08:06:18 dodanie dokumentu
1638 dokument Uchwała Nr XXXVI/301/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-04 07:16:39 dodanie dokumentu
1639 dokument Uchwała Nr XXXVI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr X7103 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:10:18 dodanie dokumentu
1640 dokument Uchwała Nr XXXVI/298/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:08:14 dodanie dokumentu
1641 dokument Uchwała Nr XXXVI/297/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Mieszkowicach oraz określenia obwodu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:06:57 edycja dokumentu
1642 dokument Uchwała Nr XXXVI/297/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Mieszkowicach oraz określenia obwodu. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:06:23 dodanie dokumentu
1643 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:04:26 dodanie dokumentu
1644 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:02:35 dodanie dokumentu
1645 dokument Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 16:01:36 dodanie dokumentu
1646 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 15:51:04 usunięcie dokument
1647 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:40:47 usunięcie dokument
1648 dokument Uchwała NR XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:40:39 usunięcie dokument
1649 dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:37:43 dodanie dokumentu
1650 dokument Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:35:37 dodanie dokumentu
1651 dokument Uchwała NR XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ryszard Niedźwiecki 2014-03-03 14:34:07 dodanie dokumentu
1652 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2014 o wydanej decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-03 11:30:22 edycja dokumentu
1653 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2014 o wydanej decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-03-03 11:29:10 dodanie dokumentu
1654 dokument Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-03-03 08:07:02 edycja dokumentu
1655 dokument Zarządzenie Nr 591/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2014 Karolina Pawlicka 2014-03-03 08:03:41 dodanie dokumentu
1656 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:48:41 edycja dokumentu
1657 dokument INTERPELACJA nr 17/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:46:02 dodanie dokumentu
1658 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:56 edycja dokumentu
1659 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:42 edycja dokumentu
1660 dokument INTERPELACJA nr 16/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:43:07 dodanie dokumentu
1661 dokument INTERPELACJA nr 15/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:42:11 dodanie dokumentu
1662 dokument INTERPELACJA nr 14/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:41:29 dodanie dokumentu
1663 dokument INTERPELACJA nr 13/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:40:23 dodanie dokumentu
1664 dokument INTERPELACJA nr 12/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:39:31 dodanie dokumentu
1665 dokument INTERPELACJA nr 11/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:38:43 dodanie dokumentu
1666 dokument INTERPELACJA nr 10/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:38:02 dodanie dokumentu
1667 dokument INTERPELACJA nr 9/13 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 15:37:23 dodanie dokumentu
1668 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 przy ulicy Warszawskiej. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 11:04:35 dodanie dokumentu
1669 dokument Protokół XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:18:29 edycja dokumentu
1670 dokument Protokół XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:17:40 dodanie dokumentu
1671 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:15:11 dodanie dokumentu
1672 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:13:54 dodanie dokumentu
1673 dokument ZARZĄDZENIE Nr 587/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.z Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:12:12 dodanie dokumentu
1674 dokument ZARZĄDZENIE Nr 588/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:08:51 dodanie dokumentu
1675 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:05:59 dodanie dokumentu
1676 dokument ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:04:04 edycja dokumentu
1677 dokument ZARZĄDZENIE Nr 589/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 10:03:39 dodanie dokumentu
1678 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 lutego 2014 roku . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 09:03:32 dodanie dokumentu
1679 dokument ZARZĄDZENIE Nr 586/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-28 09:00:40 dodanie dokumentu
1680 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-28 07:12:03 edycja dokumentu
1681 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-28 07:11:55 usunięcie załacznika
1682 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-27 13:07:52 edycja dokumentu
1683 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-27 13:07:42 usunięcie załacznika
1684 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-27 07:49:05 dodanie dokumentu
1685 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-02-27 07:48:28 dodanie dokumentu
1686 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:13:05 dodanie dokumentu
1687 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:12:37 usunięcie dokument
1688 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 10:11:56 dodanie dokumentu
1689 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-26 09:59:39 usunięcie dokument
1690 dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-25 12:48:41 dodanie dokumentu
1691 dokument Zarządzenie Nr 585/2014 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-25 12:34:55 dodanie dokumentu
1692 dokument Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 27 lutego 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:20:47 dodanie dokumentu
1693 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:16:24 dodanie dokumentu
1694 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:02:43 edycja dokumentu
1695 dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 08:02:04 dodanie dokumentu
1696 dokument Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:59:01 dodanie dokumentu
1697 dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice oraz uchwały Nr XI/75/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:58:14 dodanie dokumentu
1698 katalog Sesja XXXVI Ryszard Niedźwiecki 2014-02-24 07:32:57 usunięcie dokument
1699 dokument Protokół obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-21 09:21:46 edycja dokumentu
1700 dokument Protokół obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-21 09:20:47 dodanie dokumentu
1701 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 23 stycznia 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-02-21 09:18:09 dodanie dokumentu
1702 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:50 edycja dokumentu
1703 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:39 edycja dokumentu
1704 dokument Zarządzenie Nr 565/14 Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:19:23 dodanie dokumentu
1705 dokument Barbara Sawastian Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:42 edycja dokumentu
1706 dokument Elżbieta Koeller Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:28 dodanie dokumentu
1707 dokument Barbara Sawastian Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:12:07 dodanie dokumentu
1708 dokument Zarządzenie Nr 565/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-02-19 12:04:16 dodanie dokumentu
1709 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-07 12:14:50 edycja dokumentu
1710 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-07 12:14:12 dodanie dokumentu
1711 dokument ZARZĄDZENIE Nr 577/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-02-07 10:41:36 dodanie dokumentu
1712 dokument Uchwała Nr XXXV/281/2014 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-06 11:01:19 edycja dokumentu
1713 dokument Uchwała Nr XXXV/281/2014 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-02-05 23:18:17 dodanie dokumentu
1714 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-02-05 23:11:57 edycja dokumentu
1715 dokument Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Piotr Sobczyński 2014-02-05 12:15:53 dodanie dokumentu
1716 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Ryszard Niedźwiecki 2014-02-04 12:08:08 dodanie dokumentu
1717 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:56:06 edycja dokumentu
1718 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:55:15 edycja dokumentu
1719 dokument Uchwała Nr XXXV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:54:30 dodanie dokumentu
1720 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:52:59 edycja dokumentu
1721 dokument Uchwała Nr XXXV/287/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:52:24 dodanie dokumentu
1722 dokument Uchwała Nr XXXV/284/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:50:05 dodanie dokumentu
1723 dokument Uchwała Nr XXXV/286/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 12:48:33 edycja dokumentu
1724 dokument Uchwała Nr XXXV/286/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 r. Czesława Podwińska 2014-01-31 10:40:15 dodanie dokumentu
1725 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 09:57:43 edycja dokumentu
1726 dokument Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-31 09:56:11 dodanie dokumentu
1727 dokument ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 14:04:15 edycja dokumentu
1728 dokument ZARZĄDZENIE Nr 571/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 14:03:14 dodanie dokumentu
1729 dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 13:59:48 dodanie dokumentu
1730 dokument Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 07:49:22 edycja dokumentu
1731 dokument Zarządzenie Nr 566/ 2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-24 07:48:24 dodanie dokumentu
1732 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:24:06 edycja dokumentu
1733 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:23:55 edycja dokumentu
1734 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:23:23 edycja dokumentu
1735 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:22:48 edycja dokumentu
1736 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:22:16 edycja dokumentu
1737 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:19:36 edycja dokumentu
1738 dokument Zarządzenie Nr 564/2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2014 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:18:42 dodanie dokumentu
1739 dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:15:37 edycja dokumentu
1740 dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 14:10:35 dodanie dokumentu
1741 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:36:42 dodanie dokumentu
1742 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:35:21 dodanie dokumentu
1743 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:34:15 edycja dokumentu
1744 dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:33:46 dodanie dokumentu
1745 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 12:10:28 dodanie dokumentu
1746 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:37:50 edycja dokumentu
1747 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:37:10 edycja dokumentu
1748 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:35:34 dodanie dokumentu
1749 dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 11:33:18 dodanie dokumentu
1750 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:03:17 dodanie dokumentu
1751 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:00:44 usunięcie dokument
1752 dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 09:00:39 dodanie dokumentu
1753 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:58:15 dodanie dokumentu
1754 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:54:48 edycja dokumentu
1755 dokument Zarządzenie Nr 555/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:49:09 edycja dokumentu
1756 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:47:05 edycja dokumentu
1757 dokument Zarządzenie Nr 556/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:45:16 edycja dokumentu
1758 dokument Zarządzenie Nr 554/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:43:41 edycja dokumentu
1759 dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:41:29 dodanie dokumentu
1760 dokument Zarządzenie 546/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:31:01 dodanie dokumentu
1761 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:24:17 usunięcie dokument
1762 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:23:08 dodanie dokumentu
1763 dokument Zarządzenie Nr 556/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:21:34 dodanie dokumentu
1764 dokument Zarządzenie Nr 554/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:07:20 dodanie dokumentu
1765 dokument Zarządzenie Nr 555/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:05:05 dodanie dokumentu
1766 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 08:01:28 edycja dokumentu
1767 dokument Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2014-01-23 07:59:00 dodanie dokumentu
1768 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 15:01:27 dodanie dokumentu
1769 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:57:35 edycja dokumentu
1770 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:59 edycja dokumentu
1771 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:38 edycja dokumentu
1772 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:54:08 edycja dokumentu
1773 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:51:34 edycja dokumentu
1774 dokument Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 14:50:23 dodanie dokumentu
1775 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-22 13:05:38 edycja dokumentu
1776 dokument UCHWAŁA IX.40.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-21 14:27:25 dodanie dokumentu
1777 dokument UCHWAŁA IX.41.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-21 14:25:17 dodanie dokumentu
1778 dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-21 14:14:25 dodanie dokumentu
1779 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na działkach 186/10, 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1 Piotr Sobczyński 2014-01-20 13:59:06 edycja dokumentu
1780 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych stanowiących ulice Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach na działkach 186/10, 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1 Piotr Sobczyński 2014-01-20 13:58:02 dodanie dokumentu
1781 dokument INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 14:45:02 dodanie dokumentu
1782 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:43:03 dodanie dokumentu
1783 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:40:01 edycja dokumentu
1784 dokument Zarządzenie Nr 569/2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkurów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-17 09:39:31 dodanie dokumentu
1785 dokument PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIESZKOWICE NA 2014 ROK Ryszard Niedźwiecki 2014-01-16 08:53:07 dodanie dokumentu
1786 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach, zlokalizowanych na działkach nr: 186/10 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 1177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1, wraz z budową i przebudową kolidującego uzbrojenia". Ryszard Niedźwiecki 2014-01-16 07:19:07 edycja dokumentu
1787 dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "budowę dróg gminnych stanowiących ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach, zlokalizowanych na działkach nr: 186/10 192, 193/3, 1107/2, 1108, 1109, 1177/13, 1177/14, 1177/2 w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 1, wraz z budową i przebudową kolidującego uzbrojenia". Ryszard Niedźwiecki 2014-01-16 07:18:29 dodanie dokumentu
1788 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 08:12:38 edycja dokumentu
1789 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 08:12:03 edycja dokumentu
1790 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 08:11:42 edycja dokumentu
1791 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 08:11:12 edycja dokumentu
1792 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 08:10:21 dodanie dokumentu
1793 dokument Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:58:25 edycja dokumentu
1794 dokument Zarządzenie Nr 568/2014 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:55:59 dodanie dokumentu
1795 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:54:12 edycja dokumentu
1796 dokument ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:53:52 edycja dokumentu
1797 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:53:30 edycja dokumentu
1798 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:52:08 edycja dokumentu
1799 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2014-01-15 07:49:32 edycja dokumentu
1800 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Czesława Podwińska 2014-01-14 09:42:28 dodanie dokumentu
1801 dokument Zarządzenie Nr 567/2014 Burmistrza Mieszkowicw sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2014-01-14 09:07:08 dodanie dokumentu
1802 dokument Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2014-01-10 08:11:42 edycja dokumentu
1803 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-09 08:27:03 dodanie dokumentu
1804 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-09 08:26:25 usunięcie dokument
1805 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:16:24 edycja dokumentu
1806 dokument Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2013 roku Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:16:00 dodanie dokumentu
1807 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:15:21 edycja dokumentu
1808 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:14:52 edycja dokumentu
1809 dokument Protokół obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-08 11:13:25 dodanie dokumentu
1810 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:38 edycja dokumentu
1811 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/260/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:23 edycja dokumentu
1812 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:42:12 edycja dokumentu
1813 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:41:10 dodanie dokumentu
1814 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/260/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:40:37 dodanie dokumentu
1815 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/259/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:39:12 dodanie dokumentu
1816 dokument UCHWAŁA NR XXXIII/258/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-07 07:38:32 dodanie dokumentu
1817 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:59:46 edycja dokumentu
1818 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:59:07 usunięcie dokument
1819 dokument ZARZĄDZENIE Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:58:20 dodanie dokumentu
1820 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:55:19 edycja dokumentu
1821 dokument Zarządzenie Nr 562/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:54:43 dodanie dokumentu
1822 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:31:59 edycja dokumentu
1823 dokument Zarządzenie Nr 563/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 14:31:27 dodanie dokumentu
1824 dokument Obwieszczenie - Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach o nr ewid.: 145/5, 87/1 obręb 3 m. Mieszkowice oraz działkach o nr ewid.: 1186/8, 1186/9, 1186/15, 1186/16, 1186/11, 1186/12,1114, 986/1 obr. 5 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 08:32:11 dodanie dokumentu
1825 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.569.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 08:25:18 dodanie dokumentu
1826 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w Gminie Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:59:00 edycja dokumentu
1827 dokument Zarządzenie Nr 560/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:55:46 edycja dokumentu
1828 dokument Zarządzenie Nr 560/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:55:10 dodanie dokumentu
1829 dokument Zarządzenie Nr 557//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:59 edycja dokumentu
1830 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:32 edycja dokumentu
1831 dokument Zarządzenie Nr 559/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:52:21 edycja dokumentu
1832 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:51:38 edycja dokumentu
1833 dokument Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:50:56 dodanie dokumentu
1834 dokument Zarządzenie Nr 557//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:48:40 dodanie dokumentu
1835 dokument Zarządzenie Nr 561/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:46:28 dodanie dokumentu
1836 dokument Zarządzenie Nr 559/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:37:08 dodanie dokumentu
1837 dokument Wykaz - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ryszard Niedźwiecki 2014-01-03 07:28:57 dodanie dokumentu
1838 dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w Gminie Mieszkowice. Dawid Borgul 2013-12-31 10:51:22 dodanie dokumentu
1839 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-30 14:33:54 edycja dokumentu
1840 dokument WYKAZ - Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ryszard Niedźwiecki 2013-12-30 14:33:12 dodanie dokumentu
1841 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.568.2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:41:20 edycja dokumentu
1842 dokument Uchwała Nr CLXXXVI.568.2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:35:49 dodanie dokumentu
1843 dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:30:14 dodanie dokumentu
1844 dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok Ryszard Niedźwiecki 2013-12-27 12:28:51 dodanie dokumentu
1845 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:33:32 edycja dokumentu
1846 dokument Uchwała Nr XXXIV/280/2013 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:32:56 dodanie dokumentu
1847 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:30:37 edycja dokumentu
1848 dokument Uchwała Nr XXXIV/279/2013 w sprawie odwołania radnego członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:28:41 dodanie dokumentu
1849 dokument Uchwała Nr XXXIV/278/2013 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:25:51 dodanie dokumentu
1850 dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2013-12-23 10:20:14 dodanie dokumentu
1851 dokument Zarządzenie Nr 552/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 10:02:52 dodanie dokumentu
1852 dokument ZARZĄDZENIE Nr 553/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 08:31:33 edycja dokumentu
1853 dokument ZARZĄDZENIE Nr 553/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-19 08:29:51 dodanie dokumentu
1854 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:07:12 edycja dokumentu
1855 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:07:00 edycja dokumentu
1856 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:05:26 edycja dokumentu
1857 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:05:01 edycja dokumentu
1858 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:04:37 edycja dokumentu
1859 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców Anita Grajek 2013-12-18 10:03:47 dodanie dokumentu
1860 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:02:24 edycja dokumentu
1861 dokument Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-18 10:01:35 dodanie dokumentu
1862 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2013-12-17 12:34:57 edycja dokumentu
1863 dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sobczyński 2013-12-17 12:33:40 edycja dokumentu
1864 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:11:50 edycja dokumentu
1865 dokument Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2013 r. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:11:07 dodanie dokumentu
1866 dokument Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2013-12-13 10:09:11 dodanie dokumentu
1867 dokument Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia garażu znajdującego się w obrębie działki nr 267/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-12 14:49:16 edycja dokumentu
1868 dokument Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia garażu znajdującego się w obrębie działki nr 267/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków 17 Anita Grajek 2013-12-12 14:47:43 dodanie dokumentu
1869 dokument Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w obrębie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Anita Grajek 2013-12-12 14:26:58 edycja dokumentu
1870 dokument Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w obrębie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice Anita Grajek 2013-12-12 14:24:22 dodanie dokumentu
1871 dokument ZARZĄDZENIE Nr 548/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 12:45:16 edycja dokumentu
1872 dokument ZARZĄDZENIE Nr 548/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 12:44:29 dodanie dokumentu
1873 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ / 2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 10:00:43 edycja dokumentu
1874 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ / 2013 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2013-12-12 10:00:25 dodanie dokumentu
1875 dokument Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 20