Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszamy na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00

Zapraszamy na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się  w dniu 20 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad: 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/ przyjęcie protokołu  obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

      d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                  .     

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

a/ przedstawienie uchwał komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

   - Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

   - Rewizyjnej,

b/ przedstawienie wniosków, opinii, uchwał podmiotów opiniujących projekt budżetu,

c/ dyskusja,

d/ przedstawienie uchwały  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

e/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2013 rok,  

f/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

g/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

h/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

   -  zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

   - zgłoszonych przez inne podmioty,

   - zgłoszonych  przez  radnych na sesji,

i/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016:

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2013 rok:

a / opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn Gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X.. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk ”w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVI.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII. Wolne wnioski i zapytania.

XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                    mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012 12:31:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012 12:31:52