Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin. 2013-10-03 08:20:04
dokument Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice 2013-10-03 08:18:59
dokument Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice 2013-10-03 08:17:38
dokument UCHWAŁA NR XXXI/248/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 2013-09-27 13:32:47
dokument UCHWAŁA NR XXXI/247/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 2013-09-27 13:27:21
dokument Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. 2013-10-03 08:16:34
dokument Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2013-10-03 08:15:32
dokument Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice 2013-10-03 08:14:31
dokument Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. 2013-10-01 12:31:27
dokument Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-10-01 07:39:07
dokument Uchwała Nr XXXI/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice 2013-10-03 08:13:22
dokument Uchwała Nr XXXI/240/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice 2013-10-10 08:05:02
dokument Uchwała Nr XXXI/239/2013 w sprawie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice 2013-10-09 09:40:25