Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Debata na temat funkcjonowania gabinetów rehabilitacji na terenie Gminy Mieszkowice:

               - wystąpienie Kierownika Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji w Mieszkowicach,

               - wystąpienie Kierownika NZOZ „ VERTEBRON” w Chojnie,

               - dyskusja.  

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego:

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady uchylającej uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice:   

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach w związku ze złożoną rezygnacją:

             a/ / wybór Komisji Skrutacyjnej,

             b/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             c/ przeprowadzenie głosowania,

             d/ stwierdzenie odwołania.

XV. Dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ zgłaszanie kandydatów,

             b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

             c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             d/ przeprowadzenie głosowania,

             e/ stwierdzenie wyboru.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII. Wolne wnioski i zapytania.

                        XVIII.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014 09:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014 09:50:52