Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.

Zapraszam na  obrady  XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

        b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

        c/ przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

        d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.      

II.. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie uczniom Stypendiów Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

V. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2014 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno:

a/ przedstawienie przez Burmistrza Mieszkowic sprawozdania z przebiegu konsultacji przeprowadzonej w Sołectwie Troszyn, w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej- Sołectwo Sitno,  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach:

a/ przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady MiejskieJ w Mieszkowicach projektu uchwały rady,   

b/ dyskusja,

c/podjęcie uchwały.    

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie  uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego                              w Mieszkowicach

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.  

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania skargi Firmy Usługowo-Handlowej „ Mieszko” w Mieszkowicach z dnia 26  września 2014 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

XVI.  Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczącej projektów uchwał rady w sprawie:

a/przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, dla terenów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka,

b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego obszaróW w obrębach  Zielin, Troszyn, Kamionka.

XVII. Sprawozdania Burmistrza Mieszkowic z przebiegu konsultacji dotyczącej zmiany granic jednostek pomocniczych, Sołectwa Plany i Osiedla Mieszkowice.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 08-09-2014 10:21:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 08-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 10-09-2014 12:46:51