Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. z 2013 r. poz. 267/.

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, udostępniona w sposób inny niż

w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępniona w repozytorium, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach / zgodnie z art. 23 b ust. 2 ustawy/ jest przestrzeganie nw. warunków: 

1/ obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
2/ obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnej pozyskanej formie,
3/ obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,
4/ zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystania, która nie została opublikowana na stronie BIP urzędu miejskiego,  wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji 

Wnioski należy składać:  

1/ w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 , pokój nr 4, I piętro, tel. 91 4666900,
2/ pocztą elektroniczną, zalecane adresy email: gmina@mieszkowice.pl, biurorady1@mieszkowice.pl,
3/ poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

W przypadku przesłania wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP wymagane jest jego podpisanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Wnioski  niepodpisane  zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków i ich nieuzupełnienia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy.

Urząd Miejski w Mieszkowicach zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy j.w nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ przetwarzanie informacji przez podmioty trzecie,
2/ ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Urząd Miejski w Mieszkowicach zgodnie z art. 23c ustawy  może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji w sposób i formir określonej przez wniskodawce oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. urzędu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub
o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie  informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. z 2012 r. poz. 270/ z tym, że:

1/ przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2/ skargę  rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 314_2012 w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.pdf (PDF, 171.95Kb) 2015-07-22 12:58:33 419 razy
2 Zarządzenie Nr 315_2012 w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji.pdf (PDF, 115.40Kb) 2015-07-22 12:58:33 407 razy
3 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.pdf (PDF, 35.67Kb) 2013-09-02 13:48:29 696 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 02-09-2013 13:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 02-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 12:58:33