Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok 2016-06-20 12:23:14
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok 2016-06-16 14:58:05
dokument Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2016-06-16 14:57:41
dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych 2016-06-14 09:58:41
dokument Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice 2016-06-08 09:02:49
dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 r 2016-06-08 08:57:54
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice 2016-06-08 08:57:29
dokument Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok 2016-06-08 08:57:06
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2016-06-08 08:56:45
dokument Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice 2016-06-08 08:56:22
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016-2020 2016-06-08 08:54:34
dokument Projekt Uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2016-06-08 08:53:10
dokument Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 2016-06-08 08:27:12
dokument Projekt Uchwały przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 2016-06-08 08:26:11