Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 452/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy 2019-02-20 10:22:11
dokument Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-01-08 08:33:41
dokument Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-01-09 10:39:39
dokument Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-01-18 14:29:23
dokument Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-20 10:26:39
dokument Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 358 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-07 13:30:44
dokument Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice 2018-03-04 09:56:00
dokument Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice 2019-02-20 10:28:27
dokument Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-08 14:19:27
dokument Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-20 10:31:59
dokument Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-20 10:33:54
dokument Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-20 10:34:57
dokument Zarządzenie Nr 467/ 2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-20 10:35:56
dokument Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w 2018-02-19 10:25:07
dokument Zarządzenie Nr 469/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkow 2019-02-20 10:37:18
dokument Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie rozwiązania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie 2018-02-28 22:21:02
dokument Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-02 11:31:37
dokument Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-09 07:26:45
dokument Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-03-28 10:16:34
dokument Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku 2018-03-12 10:14:43
dokument Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 135, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:48:43
dokument Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:46:58
dokument Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-04-04 08:13:35
dokument Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2018-03-30 10:05:24
dokument Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-30 10:06:47
dokument Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-04-12 12:00:49
dokument Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2018-04-13 15:42:34
dokument Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-04-16 14:55:09
dokument Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-04-17 14:03:33
dokument Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186_19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-20 10:38:50
dokument Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-04-27 08:53:51
dokument Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-05-11 09:26:24
dokument Zarządzenie Nr 495/2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-05-15 23:01:36
dokument Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy 2018-05-24 14:48:23
dokument Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-05-26 17:31:46
dokument Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-04 13:01:13
dokument Zarządzenie Nr 501/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-06-04 13:02:53
dokument Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-12 09:15:11
dokument Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-12 09:15:51
dokument Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-20 10:40:26
dokument Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-06-15 12:45:52
dokument Zarządzenie Br 507/2018 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2019-02-20 10:42:11
dokument Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2018 rok 2019-02-20 10:43:12
dokument Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-25 14:15:30
dokument Zarzadzenie Nr 510/2018 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2018-06-25 08:28:58
dokument Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-06-26 08:21:26
dokument Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-02-20 10:46:45
dokument Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-07-11 12:36:14
dokument Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-04 08:27:38
dokument Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-06 07:37:33
dokument Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-06 07:38:14
dokument Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-02-20 10:47:58
dokument Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2019-02-20 10:50:37
dokument Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2019-02-20 10:52:45
dokument Zarządzenie Nr 525/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 2019-02-20 10:55:36
dokument Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-03-04 13:08:25
dokument Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2019-02-20 10:57:26
dokument Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2019-02-20 10:58:38
dokument Zarządzenie Nr 530_2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2019-02-20 10:59:44
dokument Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:14:47
dokument Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:16:10
dokument Zarządzenie Nr 534/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-09-04 12:19:59
dokument Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-23 13:56:57
dokument Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku 2018-09-04 12:25:11
dokument Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 19_1 w obrębie Sitno gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:27:55
dokument Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie 2018-09-04 12:29:06
dokument Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:30:30
dokument Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-11 09:46:02
dokument Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:32:31
dokument Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-09-11 09:47:30
dokument Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-21 07:28:17
dokument Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-09-17 09:43:27
dokument Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-09-26 14:00:47
dokument Zarządzenie Nr 551/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:44:22
dokument Zarządzenie Nr 552/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:45:22
dokument Zarządzenie Nr 553/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:45:54
dokument Zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:46:28
dokument Zarządzenie Nr 555/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:47:02
dokument Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-10-05 20:41:57
dokument Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-10-12 14:12:26
dokument Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 2018-10-12 14:13:13
dokument Zarządzenie Nr 561/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-03-04 13:09:34
dokument Zarządzenie Nr 566_2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-16 12:18:51
dokument Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:04:06
dokument Zarządzenie Nr 568/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:04:33
dokument Zarządzenie Nr 569/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:05:05
dokument Zarządzenie Nr 570/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:06:03