Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXI/280/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 2018-03-27 10:48:22
dokument Uchwała Nr XXX/279/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 2018-03-27 10:44:45
dokument Uchwała Nr XXXI/278/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice 2018-03-27 10:39:15
dokument Uchwała Nr XXXI/277/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2018-03-27 10:35:50
dokument Uchwała Nr XXXI/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-27 10:31:46
dokument Uchwała Nr XXXI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2018-03-27 10:18:16
dokument Uchwała Nr XXXI/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności 2018-03-27 10:14:11
dokument Uchwała Nr XXXI/273/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-27 10:02:11
dokument Uchwała Nr XXXI/272/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 2018-03-27 10:01:07
dokument Uchwała Nr XXXI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-27 10:00:23
dokument Uchwała Nr XXXI/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli 2018-03-27 09:58:58
dokument Uchwała Nr XXXI/269/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2018-03-27 09:53:56
dokument Uchwała Nr XXXI/268/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim 2018-03-27 09:52:56
dokument Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-27 09:47:22
dokument Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok 2018-03-27 09:38:19