Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 48, w Mieszkowicach , z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie zmian do porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
 4. informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wręczenie wyróżnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zielinie.
 3. Debata nad sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2017 r.:
 1. wystąpienie Kierownika Posterunku Policji Mieszkowice- Moryń,
 2. dyskusja.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok:
 1. przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,
 2. opinie komisji,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok:
 1. wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,
 2. opinie komisji,
 3. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżety Gminy Mieszkowice,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok:
 1. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowie Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok,
 2. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku komisji o udzielenie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
 5. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 rok:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:
 1. opinie komisji
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Mieszkowicach
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2018 09:28:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 08-06-2018 14:35:18