Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości       Na podstawie art.5 ust.1, art. 6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Z 2010 r. Nr 95 poz.613,Nr 96 poz.620, Monitor Polski z 2010r. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mieszkowice:

 

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,61 zł .

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne - 18,90 zł.

 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym -9,82 zł.

4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 6,93 zł. -od 1m² powierzchni użytkowych komórek i szopek - 4,67 zł.

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,26zł.

6) od 1m2 gruntów:

a) związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, - 0,74 zł. z tym ,że od gruntów pod budynkami i budowlami służącymi zaspokojeniu zbiorowych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wysypisk - 0,17 zł.

b) od pozostałych gruntów ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł. z tym że, od pozostałych gruntów stanowiących własność komunalną zajętych na cele uprawy owoców i warzyw - 0,17 zł.

c) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha - 4,13 zł.

7) od budowli - 2% wartości z tym że w odniesieniu do od budowli służących do przesyłania wody i odprowadzania ścieków stawka wynosi - 0,10 % wartości

 

 

§ 2.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie wsi i miasta Mieszkowice w drodze inkasa.

2. Inkasentami na terenie wsi oraz miasta Mieszkowice są sołtysi sołectw:

a) Czelin,

b) Kurzycko,

c) Kłosów,

d) Troszyn,

e) Zielin,

f) Goszków,

g) Wierzchlas,

h) Plany,

i) Stare Łysogórki,

j) Stary Błeszyn.

 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 1,5 % zebranych kwot.

 

§ 3 Traci moc uchwała XXXIII/271/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 pażdziernika 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 2380).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowała: Jadwiga Błaszczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 14:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:11:22