Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wysokość stawek podatku od środków transportowych

        Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz.613 ,Nr 96 poz.620, Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz.. 755) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje :

 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mieszkowice na 2011 rok:

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie 725,46 zł,

b) powyżej 5,5 do 9,0 ton włącznie 1.209,82 zł,

c) powyżej 9,0 ton 1.450,92 zł

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 15 ton włącznie 2.418,56zł,

- powyżej 15 ton 2.430,40 zł,

b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 15 ton włącznie 2 478,84 zł,

- powyżej 15 ton 2 538,03 zł,

c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 21 ton włącznie 2.538.,03 zł,

- powyżej 21 ton 2.597,24 zł,

d) wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 21 ton włącznie 2 597,24 zł,

- powyżej 21 ton 2 656,43 zł,

e) wyposażonego w cztery osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 29 ton włącznie 2 608,00zł,

- powyżej 29 ton 2 668,28 zł,

f) wyposażonego w cztery osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton do 29 ton włącznie 2 668,28zł,

- powyżej 29 ton 2 772,56zł.

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 1.695,04 zł.

 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 31 ton włącznie 1.965,42 zł,

- powyżej 31 ton 2.051,52, zł,

b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 31 ton włącznie 2.148,39 zł,

- powyżej 31 ton do 36 ton włącznie 2.148,39 zł,

- powyżej 36 ton 2.772,56 zł,

c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.051,52 zł,

- powyżej 36 ton do 40 ton włącznie 2.656,43 zł,

- powyżej 40 ton 2.715,64 zł,

d) wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.051,52 zł,

- powyżej 36 ton do 40 ton włącznie 2.541,27 zł,

- powyżej 40 ton 2.541,27 zł.

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 846,01 zł.

 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyposażonej w jedną oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 25 ton włącznie 905,22 zł,

- powyżej 25 ton 967,64 zł,

b) wyposażonej w jedną oś jezdna z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 25 ton włącznie 967,64 zł,

- powyżej 25 ton 1.149,54 zł,

c) wyposażonej w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 33 ton włącznie 1.149,54 zł,

- powyżej 33 ton do 38 ton włącznie 1.348,67 zł,

- powyżej 38 ton 1.348,67 zł,

d) wyposażonej w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 33 ton włącznie 1.515,50 zł,

- powyżej 33 ton do 36 ton włącznie 1.695,26 zł,

- powyżej 36 ton 1.995,55 zł,

e) wyposażonej w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 38 ton włącznie 1.209,82 zł,

- powyżej 38 ton 1.210,90 zł,

f) wyposażonej w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 38 ton włącznie 1.276,55 zł,

- powyżej 38 ton 1.503,67 zł.

 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc1.693,10 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.134,41 zł.

 

 

§ 2. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 lpażdziernika 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 2363).

 

 

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

 

 

 

 

Dokument opracowała: Jadwiga Błaszczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 14:09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:13:17