Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/87/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XII/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 10 listopada 2011 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.

1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr

52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku

rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz 1825 z 2007 r. Nr

109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.

620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 dt żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy

Mieszkowice w roku 2012 z kwoty 74,18 zł. za 1 dt żyta do kwoty 50,00 zł. za 1 dt żyta.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:24:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:30:46