Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna - PODATKI I OPŁATY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/'679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

1. Administratorem danych jest Gmina Mieszkowice reprezentowana przez Burmistrza Mieszkowic,
ul. Fryderyka Chopina 1,  74 – 505 Mieszkowice

2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 74 – 505 Mieszkowice, ul. Chopina 1

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: gmina@mieszkowice.pl.

- telefonicznie: (91) 46 - 66 - 900

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - którym jest Pan Ryszard Niedźwiecki, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@mieszkowice.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w szczególności  w celu;

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;

- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

- wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;

- naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;

- wydawanie decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;

- poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

- naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;

- wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-06-2019 11:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Pieńkowska 13-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-06-2019 11:56:47