Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2021 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2021-01-28 08:28:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2021-01-07 14:25:43
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych 2021-02-09 10:52:14
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2021 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-01-13 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2021 r. 2021-01-13 07:40:24
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-13 13:39:14
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-13 13:40:24
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2021-02-09 11:07:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2021-01-29 08:20:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2021-01-28 14:52:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 2021-03-08 08:51:57
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-29 08:22:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 2021-02-02 14:13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2021-02-09 08:45:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2021 2021-02-02 14:14:37
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 3 marca 2020r. 2021-02-09 11:10:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach i gminnych jednostkach organizacyjnych na lata 2021-2022. 2021-02-10 09:56:58
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-02-12 13:19:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych 2021-02-10 10:00:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2021-02-10 10:01:31
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 09:58:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:01:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:02:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:09:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2021w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII/151/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-02-23 22:09:09
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 2021-02-19 12:35:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:30:37
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:24:39
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:27:58
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-03-08 08:55:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników w Szkole Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie 2021-03-08 08:57:48
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:29:15
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:30:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:31:04
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:32:46
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XIX/160/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-04-09 19:17:47
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-04-09 19:18:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Mieszkowice oraz jednostkę obsługującą - Zespól Obsługi Szkół w Mieszkowicach 2021-05-04 10:10:23
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:00:21
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:04:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:07:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XX/171/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-04-30 07:31:31
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-04-30 07:32:56
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-05-04 10:13:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-05-05 14:10:16
dokument Zarządzenie Nr 46/2021w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-05-05 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2021 roku 2021-05-10 13:34:46