Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2021 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2021-01-28 08:28:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2021-01-07 14:25:43
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych 2021-02-09 10:52:14
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2021 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-01-13 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2021 r. 2021-01-13 07:40:24
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-13 13:39:14
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-13 13:40:24
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2021-02-09 11:07:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2021-01-29 08:20:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2021-01-28 14:52:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 2021-03-08 08:51:57
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-01-29 08:22:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 2021-02-02 14:13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2021-02-09 08:45:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2021 2021-02-02 14:14:37
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 3 marca 2020r. 2021-02-09 11:10:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach i gminnych jednostkach organizacyjnych na lata 2021-2022. 2021-02-10 09:56:58
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-02-12 13:19:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych 2021-02-10 10:00:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2021-02-10 10:01:31
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 09:58:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:01:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:02:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-17 10:09:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2021w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII/151/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-02-23 22:09:09
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 2021-02-19 12:35:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:30:37
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:24:39
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-02-23 22:27:58
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-03-08 08:55:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników w Szkole Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie 2021-03-08 08:57:48
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:29:15
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:30:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:31:04
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-03-29 12:32:46
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XIX/160/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-04-09 19:17:47
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-04-09 19:18:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Mieszkowice oraz jednostkę obsługującą - Zespól Obsługi Szkół w Mieszkowicach 2021-05-04 10:10:23
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:00:21
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:04:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-04-13 09:07:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XX/171/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-04-30 07:31:31
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-04-30 07:32:56
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-05-04 10:13:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-05-05 14:10:16
dokument Zarządzenie Nr 46/2021w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-05-05 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2021 roku 2021-05-10 13:34:46
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-05-16 21:21:41
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości 2021-06-01 14:21:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-05-13 07:23:48
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-07-19 12:12:29
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-06-01 14:25:08
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2021-06-01 10:56:35
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2021-06-01 14:19:39
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-06-09 11:50:57
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2021 r. zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2021-06-10 23:43:35
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-06-17 09:13:43
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-06-17 09:15:02
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-06-17 09:16:12
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2021-06-16 10:03:29
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2021 2021-06-16 10:07:08
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2021-06-16 12:21:18
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie sprzedaży samochodów specjalnych -pożarniczych: STAR 266 ZGR AC37, MAGIRUS-DEUTZ ZGR R542 stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-06-18 12:58:19
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXI/180/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-06-22 08:02:18
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2020 2021-06-24 20:47:48
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2020 2021-06-24 20:49:01
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2020 2021-06-24 20:50:09
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2021-06-28 10:31:41
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-07-19 12:15:30
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXII/192/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-07-19 12:17:21
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego - pożarniczego: MAGIRUS-DEUTZ ZGR R542 stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2021-07-22 10:32:28
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-08-23 11:53:00
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-07-22 13:39:49
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-23 11:54:38
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego -pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ ZGR R542 stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2021-08-02 10:09:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-23 11:56:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-02 10:41:11
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-02 10:44:03
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-09 11:45:24
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-09 11:46:49
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2021-08-03 14:38:36
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2021-08-23 11:57:50
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 3 marca 2020 r. 2021-08-23 11:59:36
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-16 10:49:23
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-08-23 12:01:08
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-17 14:59:30
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-17 15:00:19
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-17 15:01:40
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-17 15:03:04
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-08-23 08:31:42
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2021-09-23 09:29:22
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-09-06 12:07:19
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-09-13 14:23:53
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-09-13 14:24:55
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-09-13 14:25:59
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2021-09-23 09:30:37
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-09-22 11:29:26
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXIV/195/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok_skan 2021-10-12 14:28:54
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-09-30 11:08:42
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2021-10-12 14:23:44
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-10-07 14:18:49
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie nabycia na mienie Gminy Mieszkowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-10-13 11:56:40
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie nabycia na mienie Gminy Mieszkowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-10-13 11:52:14
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie nabycia na mienie Gminy Mieszkowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-10-13 12:00:02
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2021 2022-01-04 10:04:42
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2021-10-20 14:13:34
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-10-22 11:47:04
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-11-02 11:55:01
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie realizacji rządowego programu Aktywna Tablica 2022-01-04 10:06:00
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2021-11-05 12:34:24
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-11-03 13:38:24
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXIV/195/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2021-11-16 14:00:23
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-01-04 10:07:09
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe oraz program działania Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach 2021-11-26 14:41:09
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 26.11.2021 r. w spr. powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1.Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach 2021-11-26 14:44:05
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości 2022-01-04 10:08:13
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-04 10:09:22
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-01-04 10:10:55
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-12-02 09:11:07
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-12-02 09:09:46
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2021 2022-01-04 10:12:03
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2021-12-07 14:23:14
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim Mieszkowicach 2021-12-08 12:44:15
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia regulaminu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2021-12-08 12:45:05
dokument Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-01-04 10:24:45
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2021-12-17 23:46:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2022-01-03 10:27:38
dokument Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XXVI/208/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok 2022-01-03 10:29:00