Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam ma obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 marca 2012 roku o godzinie 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. T. Kościuszki nr 48

        Zapraszam ma obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 marca 2012 roku  o godzinie 15.00w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Mieszkowicach, ul. T. Kościuszki nr 48,  z następującym porządkiem obrad:

I.                    Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II.                 Interpelacje radnych.

III.               Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

IV.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn
z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

V.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjecie uchwały.

IX.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

X.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie opracowania lokalnego Planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XI.              Rozpatrzenie informacji - prognozy potrzeb inwestycyjno - modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych  w Gminie Mieszkowice na lata     2012-2018:

            a/ wystąpienie Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.                           

                w  Mieszkowicach,

            b/ dyskusja.

XII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIV.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XV.           Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVI.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania  koryta rzeki Odry:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVII.      Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVIII.    Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIX.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XX.           Ustanowienie uchwały rady w sprawie wystąpienia ze Związku Miasta Polskich:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XXI.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XXII.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XXIII.    Wolne wnioski i zapytania.

XXIV.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2012 08:12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-03-2012 09:11:27