Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/207/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2021-12-27 07:33:12
Uchwała Nr XXVI/208/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. 2021-12-27 07:35:49
Uchwała Nr XXVI/209/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021-2030. 2021-12-27 07:37:46
Uchwała Nr XXVI/210/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030. 2021-12-27 07:38:49
Uchwała Nr XXVI/212/2021 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok. 2021-12-27 07:41:40
Uchwała Nr XXVI/213/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2021-2027. 2021-12-27 07:43:00
Uchwała Nr XXVI/214/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 2021-12-27 07:44:04
Uchwała Nr XXVI/215/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. 2021-12-27 07:45:05
Uchwała Nr XXVI/216/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. 2021-12-27 07:48:49
Uchwała Nr XXVI/217/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. 2021-12-27 08:12:30
Uchwała Nr XXVI/218/2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. 2021-12-27 08:13:30
Uchwała Nr XXVI/219/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2021-12-27 08:14:17
Uchwała Nr XXVI/220/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2022 r. 2021-12-27 08:15:13
Uchwała Nr XXVI/221/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. 2021-12-27 08:15:59
Uchwała Nr XXVI/211/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2022. 2022-01-10 13:55:05