Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 530_2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:59:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 525/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:55:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:53:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:52:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Br 507/2018 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:51:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:50:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:47:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:46:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:43:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Br 507/2018 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:42:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186_19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:38:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkow Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/ 2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:35:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:34:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:33:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:31:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:28:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:26:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:23:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 452/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:22:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 stycznia 2017r Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:17:39 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 08:32:50 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy sołectw gminy Mieszkowice w bieżącym roku dokonają wyboru Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 07:58:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:19:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:09:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:01:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 21:57:53 dodanie dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 13:39:25 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 13:31:59 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 08:44:35 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 30.09.2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 14:58:14 dodanie dokumentu