Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-26 01:27:42 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 328/19 o powierzchni 1,26 ha, stanowiącej park wiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1184, położony w obrębie Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:53:04 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:23 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 3/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:51:07 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 1/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-04-24 22:50:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 349/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 328/19, w obrębie Troszyn stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 14:56:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 12:56:44 edycja dokumentu
Protokół Nr 25/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 lutego 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-20 11:14:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 marca 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:56:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:54:56 edycja dokumentu
Protokół Nr 43/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:45:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:42:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:38:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:37:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/204/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:35:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:34:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-19 09:33:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa, odbytego w dniu 28 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:55:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:48:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:47:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 07 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 14:45:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-18 07:23:06 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 10:23:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:17:13 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:16:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:14:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:08:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2017-04-15 09:06:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-14 11:57:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:44:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 27 marca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 15:43:36 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-04-12 08:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-04-11 14:55:19 dodanie dokumentu