Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 122 , obręb nr 4 m-ta Mieszkowice przy ul. Rycerskiej 11 Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:58:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:56:15 edycja dokumentu
Protokół Nr VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:27 edycja dokumentu
Protokół Nr VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:55:14 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:59 edycja dokumentu
Protokół Nr VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:36 edycja dokumentu
Protokół Nr V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:22 edycja dokumentu
Protokół Nr IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:54:07 edycja dokumentu
Protokół Nr III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:51 edycja dokumentu
Protokół Nr II sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:39 edycja dokumentu
Protokół Nr I sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:28 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:53:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:52:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:51:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:50:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:49:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:44:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 19:43:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-24 10:44:11 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej Ryszard Niedźwiecki 2017-03-23 11:30:46 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:16:38 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:14:03 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-21 10:12:22 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-20 12:07:57 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-20 11:39:07 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-03-20 08:32:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia domów jednorodzinnych na działkach nr 193/4,193/18 przy ul. Kr. Jadwigi w Mieszkowicach, na terenie działki Nr 193/13 obręb 1 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 14:52:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:15:20 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 08:14:55 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy SKARBNIKA GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:50:15 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Mieszkowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:37 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:47:08 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2017-03-16 07:46:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 11:35:42 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-03-14 09:47:10 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:32:11 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2017-03-10 23:28:05 dodanie dokumentu