Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Badanie jakości wody - Orzeczenie Goszków, Wierzchlas Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 12:07:53 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Kępa Troszyńska Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 12:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:22:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:21:47 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:20:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:15:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:12:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:12:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 10:11:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-29 09:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:36:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:36:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Kamionka odbytego w dniu 26 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:33:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Plany odbytego w dniu 26 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-28 11:29:10 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:31:17 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:30:25 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:22:18 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:21:33 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:19:21 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 14:19:08 usunięcie dokument
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 11:36:23 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 11:35:42 dodanie dokumentu
Sołtys Sołectwa Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2017-06-27 09:25:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 19 czerwca 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-06-26 10:15:52 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 22:45:49 dodanie dokumentu
Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 14:02:04 edycja dokumentu
Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 13:56:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:51:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 46/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 8 czerwca 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:50:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/208/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:35:18 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2017-06-21 08:32:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/220/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:46:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:44:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/217/2017 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2017-06-20 22:43:40 dodanie dokumentu