Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:54 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:16:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:15:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:13:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:12:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:10:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:08:46 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:25 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:03:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:01:22 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:00:17 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 13:59:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:55:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:54:27 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 13:56:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:45:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:43:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:42:34 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 11:58:37 edycja dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 11:38:36 edycja dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 09:40:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 14:07:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 12:00:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:59:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:55:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:52:45 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 08:14:22 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 15:05:55 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 15:05:17 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 12:04:05 edycja dokumentu
Nowy wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od 1 lipca 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 11:58:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. drogownictwa, remontów (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 09:14:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-06 11:51:50 edycja dokumentu