Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:38:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:38:24 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:36:11 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 10:55:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLIII.831.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:51:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nawybania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:27:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:26:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego ... Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:25:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego ... Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:25:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:24:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:23:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019-2026 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:22:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:21:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:20:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:18:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:17:55 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:57:22 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:57:18 dodanie dokumentu
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:52:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 14:50:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 14:12:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 14:10:52 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 14:10:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Stare Łysogórki nr 5A, działka nr 309/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 13:45:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 08:58:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zebraniu mieszkańców Sołectwa Zielin w dniu 30.01.2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:57:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 05.02.2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:54:36 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 05.02.2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:54:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 30.01.2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:53:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 25.10.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:52:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 26.09.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:52:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 29.08.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:50:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 29.08.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:50:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Zielin odbytego w dniu 28.02.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:49:46 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 Zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 21.02.2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:46:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:45:32 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 29.09.2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:45:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Kamionka odbytego w dniu 10.08.2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:44:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Kamionka odbytego w dniu 06.02.2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:43:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Kamionka odbytego w dniu 15.08.2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-12 13:42:33 dodanie dokumentu