Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice"

Gmina Mieszkowice od stycznia br. realizuje projekt pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/8/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Obecnie trwają prace nad diagnozą powalającą na zdefiniowaniu obszaru zdegradowanego i określeniem obszaru, w którym zostaną zaprogramowane działania rewitalizacyjne. 

Kluczowym elementem powstawania tego Programu jest udział mieszkańców w wypracowywaniu jego zapisów. W ramach uspołeczniania Programu przewidziany jest szereg narzędzi zapewniających mieszkańcom Mieszkowic możliwość udziału, prezentowania swoich koncepcji i partycypacji.

Pierwsze spotkanie odbyło się 17 marca br. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Osoby w nich uczestniczące zostały zapoznane z tematem rewitalizacji i działaniami jakie będą prowadzone przez Gminę Mieszkowice w najbliższych miesiącach.

O wszelkich spotkaniach, przebiegu procesu i konsultacjach społecznych będziemy informować Państwa na bieżąco.

FOTORELACJA

 


 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Mieszkowice,

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Miejski i Gminy opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad tym Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. Zależy nam na Państwa opinii na temat miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz ustalenia, które  zjawiska wywołują problemy w tych obszarach. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Ankieta Online

 


 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące  projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice ”

- dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w piątek, 07 kwietnia 2017 r. W godz. 10:00-12.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury Mieszkowicach.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Mieszkowice, mieszkańców gminy Mieszkowice i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Mieszkowice.

Zasadniczym celem opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu.

Rewitalizacja wpływa na stworzenie nowych miejsc pracy, podejmowanie działań dążących do ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizację mieszkańców, a także realizację remontów i konserwacji miejsc służących lokalnej społeczności.

Kluczowym elementem przy opracowywaniu Naszego Programu Rewitalizacji jest włączenie do działań zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, że w godzinach 12:00- 16:00 przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice.


W piątek, 07 kwietnia 2017 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury Mieszkowicach odbyło się otwarte spotkanie w sprawie prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Mieszkowice. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Mieszkowice oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Mieszkowicach, sołtysi.

Osoby w nim uczestniczące zostały zapoznane z tematem rewitalizacji i działaniami jakie będą prowadzone przez Gminę Mieszkowice w najbliższych miesiącach w toku prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji naszej Gminy. Przedstawiono wyniki diagnozy obszaru w części dotyczącej diagnozy sfery społecznej Gminy. Wyrażono wiele cennych opinii, które znajdą się w dalszych pracach nad diagnozą, w tym włączenia badania mieszkańców gminy wspierającego wyznaczenie obszaru zdegradowanego.

Obecnie trwają dalsze prace nad diagnozą powalającą na zdefiniowanie obszaru zdegradowanego i określeniem obszaru, w którym zostaną zaprogramowane działania rewitalizacyjne.
W połowie maja planowane jest kolejne spotkanie i warsztaty, na których zostanie zaprezentowana diagnoza naszej Gminy pozwalająca wyznaczyć obszar zdegradowany oraz wskazać obszar rewitalizacji.
 
Należy pamiętać, że rewitalizacja jest procesem.  Jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie i do wspólnych prac nad tym programem zapraszamy !!

FOTORELACJA


Serdecznie zapraszam na spotkanie w ramach projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice ”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w piątek, 19 maja 2017 r. w godz. 10:00-12.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury Mieszkowicach.

Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Mieszkowice oraz dyskusji o możliwościach działań i aktywności w ramach LPR mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganiu dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych.

Zasadniczym celem opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja wpływa na stworzenie nowych miejsc pracy, podejmowanie działań dążących do ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizację mieszkańców, a także realizację remontów i konserwacji miejsc służących lokalnej społeczności. Kluczowym elementem przy opracowywaniu Naszego Programu Rewitalizacji jest włączenie do działań zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Jednocześnie informuję, że w godzinach 12:00- 17:00 przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk podczas otwartego spotkania dla mieszkańców postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice. Będzie to okazja dla mieszkańców Gminy do tego aby zapoznać się z przeprowadzoną diagnozą, wyrazić swoje opinie, a także wnieść uwagi i zastrzeżenia do przygotowanych projektów dokumentów.Zarządzenie Nr 397/2017
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice"

 


Zapraszamy mieszkańców gminy Mieszkowice na konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice, które odbędą się w dniach:

- 5 września 2017 r. o godz. 16.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.

- 7 września 2017 r. - spacer studyjny po obszarze rewitalizacji- zbiórka o godz. 16.00  pod Urzędem Miejskim
w Mieszkowicach.

- 7 września 2017 r.- o godz. 18.00 spotkanie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury  w Mieszkowicach.

- 12 września 2017 r. o godz. 16.00 spotkanie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury  w Mieszkowicach.
 


Konsultacja Lokalnego Programu Rewitalizacji:

Formularz

LPR MIESZKOWICE


Raport z konsultacji społecznych dotyczących

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

Mieszkowice na lata 2017-2023

- pobierz:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Mieszkowic

o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405),

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy a także opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06.10.2017 r., oraz opinię Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 02.10.2017 r. odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023

Załącznik do Obwieszczenia


26-01-2018

Lokalny Program Rewitalizacji na wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

28 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Mieszkowicach, uchwałą nr XXIX/254/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 zatwierdziła poprawiona wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023. Dokument wraz z ponownym wnioskiem o wpis programu rewitalizacji do wykazu został wysłany do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

25 stycznia 2018 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 został wpisany na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w pomoc nad kształtem dokumentu. Pamiętajmy, że rewitalizacja to długofalowy proces. Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców oraz zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnego wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

http://rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała_XXIX_254_2017_w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji.pdf (PDF, 13.02Mb) 2018-06-11 08:48:40 1362 razy
2 Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023.pdf (PDF, 40.17Kb) 2017-10-10 09:08:17 927 razy
3 Załącznik do Obwieszczenia.pdf (PDF, 159.37Kb) 2017-10-10 09:08:17 905 razy
4 Uchwała Nr XXVII_232_2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017- 2023.pdf (PDF, 25.53Mb) 2017-09-26 13:20:08 1152 razy
5 Raport z konsultacji społecznych dotycza?cych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023.pdf (PDF, 379.38Kb) 2017-09-21 17:18:50 991 razy
6 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017 - 2023.pdf (PDF, 19.45Mb) 2017-09-15 07:58:45 1037 razy
7 30_08_2017_09_41_40_Zarządzenie Nr 397_2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice.pdf (PDF, 101.91Kb) 2017-08-30 09:41:40 1018 razy
8 Zarządzenie Nr 397_2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice.pdf (PDF, 102.33Kb) 2017-08-28 19:39:40 20 razy
9 Zarządzenie_Nr_k_2_2017_w_sprawie_powolania_zespolu_ds._rewitalizacji.pdf (PDF, 95.42Kb) 2017-03-31 13:14:35 1065 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 31-03-2017 13:12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ruchniak 31-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-06-2018 08:48:40