Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Środowisko i jego ochrona

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.57 2023-08-14 07:22:19
katalog Program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2023-2026 2023-08-10 10:04:36
katalog Program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2022-2025 2022-11-17 08:31:26
katalog Posadowienie 8 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności V= 4 x 6700 + V + 4 x 6700 litrów z przyłączem gazowym do kurników, wolnostojąca ściana oddzielenia p. pożarowa o klasie odporności ogniowej REJ 120, na działce o numerze ewidencyjnym 3/25, obręb Sitno, gmina Mieszkowice 2020-02-11 10:29:47
katalog program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 2017-10-25 09:37:05
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-05-18 12:20:19
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszków i Wierzchlas z przesyłem do Mieszkowic 2015-12-21 11:43:26
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka z przesyłem do Mieszkowic 2015-12-21 11:41:18
katalog Przetwarzanie odpadów na rekultywowanym składowisku odpadów w Kurzycku, gm. Mieszkowice 2015-05-12 07:26:14
katalog Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - etap 1 i 2 2015-03-23 15:16:54
katalog Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach 2014-10-28 09:48:01
katalog Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych: Smolnica, gm. Dębno oraz Zielin, gm. Mieszkowice 2014-07-14 11:52:08
katalog Ralizacja punktu skupu złomu, makulatury oraz zużytych akumulatorów przy ulicy Dworcowej w Mieszkowicach 2014-06-23 12:42:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępopwania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice 2014-03-18 15:00:03
katalog Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice 2014-03-18 14:56:04
katalog Kosultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2013-11-08 10:48:15
katalog Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego 2013-07-29 14:44:30
katalog Rozbudowa i przebudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin - zagospodarowanie złoża Różańsko 2013-07-17 09:00:01
katalog Przekwalifikowanie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w realizacji projektu unijnego pn. Otwarcie nowoczesnej pracowni naprawy wtryskiwaczy diesla 2012-11-19 10:51:51
katalog Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 2012-07-11 09:35:28
katalog Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych Wysoka III składającego się z 3 elektrowni o mocy do 3,5 MW każda na działce nr 328/1 i 84/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2012-05-09 07:32:03
katalog Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda na działce nr 92/6 obręb Troszyn wraz z niezbędna infrastrukturą. 2012-05-08 09:16:39
katalog Obwieszczenie o umorzeniu postępowania 2011-06-21 12:44:49
katalog Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2011-05-31 07:59:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-04-18 12:24:03
dokument Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2011-03-04 13:17:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2012-07-27 11:41:26