Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Środowisko i jego ochrona

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.57 2023-08-14 07:22:19
katalog Program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2023-2026 2023-08-10 10:04:36
katalog Program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2022-2025 2022-11-17 08:31:26
katalog Posadowienie 8 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności V= 4 x 6700 + V + 4 x 6700 litrów z przyłączem gazowym do kurników, wolnostojąca ściana oddzielenia p. pożarowa o klasie odporności ogniowej REJ 120, na działce o numerze ewidencyjnym 3/25, obręb Sitno, gmina Mieszkowice 2020-02-11 10:29:47
katalog program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 2017-10-25 09:37:05
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-05-18 12:20:19
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszków i Wierzchlas z przesyłem do Mieszkowic 2015-12-21 11:43:26
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka z przesyłem do Mieszkowic 2015-12-21 11:41:18
katalog Przetwarzanie odpadów na rekultywowanym składowisku odpadów w Kurzycku, gm. Mieszkowice 2015-05-12 07:26:14
katalog Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - etap 1 i 2 2015-03-23 15:16:54
katalog Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach 2014-10-28 09:48:01
katalog Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych: Smolnica, gm. Dębno oraz Zielin, gm. Mieszkowice 2014-07-14 11:52:08
katalog Ralizacja punktu skupu złomu, makulatury oraz zużytych akumulatorów przy ulicy Dworcowej w Mieszkowicach 2014-06-23 12:42:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępopwania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice 2014-03-18 15:00:03
katalog Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice 2014-03-18 14:56:04
katalog Kosultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2013-11-08 10:48:15
katalog Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego 2013-07-29 14:44:30
katalog Rozbudowa i przebudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin - zagospodarowanie złoża Różańsko 2013-07-17 09:00:01
katalog Przekwalifikowanie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w realizacji projektu unijnego pn. Otwarcie nowoczesnej pracowni naprawy wtryskiwaczy diesla 2012-11-19 10:51:51
katalog Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 2012-07-11 09:35:28
katalog Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych Wysoka III składającego się z 3 elektrowni o mocy do 3,5 MW każda na działce nr 328/1 i 84/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2012-05-09 07:32:03
katalog Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda na działce nr 92/6 obręb Troszyn wraz z niezbędna infrastrukturą. 2012-05-08 09:16:39
katalog Obwieszczenie o umorzeniu postępowania 2011-06-21 12:44:49
katalog Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2011-05-31 07:59:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-04-18 12:24:03
dokument Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2011-03-04 13:17:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2012-07-27 11:41:26