Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. 2023-04-12 09:10:04
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. 2023-04-07 10:22:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 180/1, obręb Mieszkowice 1, Gmina Mieszkowice: GP.6220.1.2023 2023-03-07 13:46:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GP.6220.8.2022 2023-03-02 07:55:45
dokument GP.6220.1.2023 Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 180/1, obręb Mieszkowice 1, Gmina Mieszkowice . 2023-01-19 13:56:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego. 2023-01-16 14:10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej Wysoka - Zielin o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Mieszkowice. GP.6220.8.2022 2023-01-05 13:23:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr 839, obręb Kłosów, gmina Mieszkowice. GP.6220.5.2022 2022-12-05 13:50:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wysoka ? Zielin o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą? zlokalizowanej na działkach 748/1, 898 obręb Zielin, oraz na części działki 812/2, obręb Zielin . 2022-12-02 12:03:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,4 MW, na działce nr 837/2, obręb Kłosów, gmina Mieszkowice. GP.6220.7.2022 2022-11-10 07:19:05
dokument Postanowienie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,4 MW, na działce nr 837/2, obręb Kłosów, gmina Mieszkowice GP.6220.7.2022 2022-10-20 14:01:47
dokument Postanowienie Burmistrza Mieszkowic w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr 839, obręb Kłosów, gmina Mieszkowice GP.6220.5.2022 2022-10-05 08:33:33
dokument Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na montażu masztu flagowego na części działki o nr ewid. 226 położonej w obrębie Mieszkowice 4, gmina Mieszkowice, znak GP.6730.24.2022 2022-09-20 12:35:20
dokument Zawiadomienie Burmistrza Mieszkowic o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na montażu masztu flagowego na części działki o nr ewid. 226 położonej w obrębie Mieszkowice 4, gmina Mieszkowice, znak GP.6730.24.2022 2022-09-13 08:18:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.124 2022-09-07 08:47:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie zebrania materiałów dowodowych w postępowaniu Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN na działce nr 896, obręb Zielin, Gmina Mieszkowice. GP.6220.6.2022 2022-08-26 12:00:20
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.119 2022-08-02 07:50:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2021-11-09 13:28:56
dokument Zawiadomienie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2021-10-04 09:40:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I 2021-07-29 13:08:53
dokument Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Elawan Energy Polska Sp. z. o.o., ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Troszyn o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2021-06-10 23:40:49
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Piotra Balińskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w korycie cieku Kurzyca w m. Kłosów, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie 2020-03-11 08:28:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". 2018-07-09 10:16:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wydanym postanowieniu o odmowie zawieszenia postępowania 2016-12-20 12:57:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę farma wiatrowa Smolnica 2016-07-15 07:27:36