Zapraszamy na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Które odbędą się w dniu 31 maja 2012 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19

Z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych. 

III. Wręczenie  wyróżnienia dla finalistki Interdyscyplinarnego konkursu matematycznego z elementami przyrody.   

IV. Debata na temat informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice: 

            a/ wystąpienie Kierownika Posterunku Policji w Mieszkowicach,

            b/ dyskusja.

V. Debata na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mieszkowice.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2011 rok: a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

            b/ opinie komisji,

            c/ zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

                Obrachunkowej w Szczecinie  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania

                budżetu za 2011 rok,

            d/ dyskusja,

            e/ podjęcie uchwały.   

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieszkowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2011 rok:

            a/  przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały                

               w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi               

               Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2011 rok,

            b/ /zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej     

                w Szczecinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie

                absolutorium Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu                 

                za 2011 rok,

            c/ dyskusja,

            d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały. 

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały. 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały. 

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zawarcia umowy współpracy z ukraińskim miastem Merefa:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały. 

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 29-05-2012 07:55:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 29-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 29-05-2012 07:55:46