Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice

Znak: GP.6721-1/2011                                                                                                                                      Mieszkowice, 07.01.2013r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIESZKOWIC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 12.06.2012 poz. 647) oraz Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 18 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (sala narad II piętro).

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mieszkowicz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice

 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach  od 22 stycznia 2013 r. do  18 lutego 2013 r.  godzinach od 7.00 do 15.00. z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice.

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Mieszkowic w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp.planowanie@mieszkowice.pl do dnia 8 marca 2013 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mieszkowic.

 

 

 

Burmistrz Mieszkowic

       Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 10-01-2013 12:32:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 10-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-03-2015 13:46:38