Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w Gminie Mieszkowice.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz.. 15363 z późn. zm./ Burmistrz Mieszkowic ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku w Gminie Mieszkowice zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie:

1/ upowszechniania kultury fizycznej – forma wspieranie,

2/ wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości   i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – forma wspieranie,

3/ propagowania dziedzictwa kulturowego – forma wspieranie.

Lp.

Nazwa zadania i zakres:

Nazwa organizacji pozarządowej.

Ilość przyznanych punktów.

Kwota przyznanej dotacji w zł.

I.

Upowszechnianie kultury fizycznej:

- organizacja masowych imprez sportowych dla mieszkańców/ turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych/;

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

i młodzieży oraz podnoszenie ich sprawności fizycznej / organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez ZZPN, Pucharu Polski oraz organizacja i udział w zawodach innych dyscyplin sportowych/ ;

- prowadzenie szkolenia zawodników drużyn piłkarskich poprzez treningi, mecze sparingowe.

Ludowy Zespół Sportowy
„ Zieloni Zielin”
w Zielinie

45 

55 000 ,00

Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni”
w Kurzycku

45

20 000,00

Ludowy Klub Sportowy
„Mieszko” 
w Mieszkowicach

40 

55 000,00 

Klub Sportowy
„Odra”
w Czelinie

40

12 000,00

II..

Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizację imprez i spotkań trzeźwościowych/maratony, rocznice, rekolekcje i pielgrzymki trzeźwościowe;

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych

i ich rodzin;

- organizacja czasu wolnego członków rodzin osób uzależnionych poprzez organizację wypoczynku letniego 

i zimowego     

z elementami profilaktyczno – socjoterapeutycznymi  w formie jednodniowych spotkań, kilkudniowych biwaków i obozów.  

Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta  „ Krokus” w Mieszkowicach

  39,33 

  8000,00 

     

III.

Propagowanie dziedzictwa kulturowego:

- organizacja imprez kulturalnych mających na celu krzewienie dziedzictwa kulturowego;

- organizacja warsztatów w zakresie rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej;

- pokazy i prezentacja dorobku – wystawy rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej;

- gromadzenie, utrzymanie izb pamiątek regionalnych.

Kolo Gospodyń Wiejskich w Zielinie

 

 

 

 

Kolo Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach

34

 

 

 

 

 

 

32

3 500.00

 

 

 

 

 

 

4 500,00

                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                         Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2013 19:15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2013 19:35:24