Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwała Nr XXVII/ /2013 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach.

Uchwała Nr …......2013

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia ….........2013 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r.

Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), w związku z § 3 ust.1 pkt 1 i 3, § 5 pkt 2

i § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/342/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej

jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 125 poz.

2424 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie ulgi w spłacie należności przypadających Gminie Mieszkowice

od dłużnika Pani Ewy Kubackiej zam. przy ul. Dąbrowszczaków 25/2 w Mieszkowicach,

z tytułu czynszu najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, w formie :

1) rozłożenia na raty należności głównej za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 15 771,54 zł

( słownie : piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 54/100 )

na okres nie przekraczający 60 miesięcy;

2 ) umorzenia odsetek od należności głównej w przypadku spłaty należności, o której mowa

w pkt 1 .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 23-04-2013 10:38:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 23-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 23-04-2013 10:39:05