Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVIII/ /2013 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach.

Uchwała Nr XXVIII(        )2013

Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia                         2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 200lr. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.59 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), w związku z § 3 ust.l pkt 1 i 3, § 5 pkt 2 i § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/342/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 125 poz. 2424 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie ulgi w spłacie należności przypadających Gminie Mieszkowice od dłużnika Pana Jana Draguły zam. przy ul. Słowackiego 1/5 w Mieszkowicach, z tytułu czynszu najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, w formie :

 

1)  rozłożenia na raty należności głównej za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 11 997,50 zł
( słownie : jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 50/100 )

na okres nie przekraczający 60 miesięcy;

 

2) umorzenia odsetek od należności głównej w przypadku spłaty należności, o której mowa
w pkt 1 .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013 08:34:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013 08:34:29