Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 23 stycznia do 23 marca 2011 roku

 W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

 

1/ zmian budżetu gminy na 2011 rok - 1 zarządzenie,

2/ cofnięcia upoważnień wydanych dla pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w zakresie wydawania decyzji administracyjnych - 4 zarządzenia,  

3/ upoważnienia pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji administracyjnych  - 4 zarządzenia,

4/ cofnięcia upoważnienia oraz udzielenie upoważnienia pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji  oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,    

5/ powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice,  

6/ przyjęcia sprawozdania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Gminy Mieszkowice w 2010 roku na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w Gminie Mieszkowice dla :

- Ludowego Zespołu Sportowego „ Zjednoczeni” w Kurzycku,

- Ludowego Klubu Sportowego „ Mieszko” w Mieszkowicach,

- Ludowego Zespołu Sportowego „ Olimpia” w Troszynie,

- Ludowego Zespołu Sportowego „ Zieloni Zielin” w Zielinie,

- Klubu Sportowego „ Odra” w Czelinie,

 7/ przyjęcia sprawozdania Mieszkowickiego Stowarzyszenia  Abstynenta „ Krokus” w Mieszkowicach i rozliczenia dotacji      z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2010 roku,

8/ zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej        w 2011 roku w formie wsparcia dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego „ Zjednoczeni” w Kurzycku,

- Ludowego Klubu Sportowego „ Mieszko” w Mieszkowicach,

- Ludowego Zespołu Sportowego „ Zieloni Zielin ” w Zielinie,

- Klubu Sportowego „ Odra” w Czelinie,

9/ zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2011 roku w formie wsparcia dla Mieszkowickiego Stowarzyszenia  Abstynenta „ Krokus”,

10/ zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji:

a/ Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach,

b/ Gimnazjum w Mieszkowicach - 2 zarządzenia,

c/ Przedszkola Samorządowego,

d/ Szkoły Podstawowej w Troszynie,  

e/ Szkoły Podstawowej w Czelinie,

11/ powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

12/ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej / wybory uzupełniające do rady miejskiej/,

13/ ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej / wybory uzupełniające do rady miejskiej/,

14/ uchylenia zarządzeń Burmistrza Mieszkowic:

- nr 966/05 z dnia 24 listopada 2005 roku  w sprawie powołania Kierowników projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- nr 984/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku  w sprawie powołania zespołu do monitoringu wewnętrznego projektów unijnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

15/ zasad / polityki/ rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach,

16/ wydzierżawienia ½ części kontenera posadowionego w Gozdowicach,

17/ wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w Gozdowicach,

18/ wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice:

a/ budynek gospodarczy położony w działce nr 195 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,

b/ działek pod uprawę warzyw: nr 62/8/A i 195/1 położonych w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, nr 1186/18/9 położonych w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, nr 628/9/25 położonych  w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice,

19/ zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice położonych:

a/ w budynku przy ul. Janusza Korczaka nr 1B / lokale mieszkalne/  - 2 zarządzenia,  

b/ w budynku nr 8 przy Placu Wolności w Mieszkowicach / lokal użytkowy/ - 2 zarządzenia,

c/ w budynku nr 7 przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach / lokal mieszkalny/,  

d/ w budynku nr 1A przy ul. Janusza Korczaka w Mieszkowicach / lokal mieszkalny/.

Ponadto wystąpiłem do  Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

  • zmian budżetu gminy na 2011 rok,

  • długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach  i Starym Błeszynie”,    

  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania z udziałem środków funduszu PROW na lata 2007-2013: pn.                „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie”,  

  • wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

  • aneksu Nr 1/2011 do Porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 28 lutego 2007 roku dotyczącego utrzymania cmentarza wojennego w Siekierkach,  

  • zmian w uchwale  Rady Miejskiej w Mieszkowicach  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  • określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru,

  • wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego, 

  • w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice,  

  • zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie przystąpienia Gminy Mieszkowice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „ DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2011 09:42:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:07:49