Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIESZKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice 

         Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z  2012 r., poz. 647ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Mieszkowicach Uchwały Nr XXVI/192/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice.

            Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice obejmuje tereny położone w obrębach Zielin, Troszyn.

Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 31 października 2013 r. na adres:Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 46  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.)zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. 

      Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 31 października 2013 r.na adres:

1.       na piśmiena adres: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,lub

2.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@mieszkowice.pl, gp.planowanie@mieszkowice.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 roku o podpisie elektronicznym, lub

3.       osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Mieszkowic.

                                              

                                                                                                          Burmistrz Mieszkowic

                                                                                                               Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-10-2013 09:04:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-03-2015 13:41:30