Zapraszamy na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 24 października 2013 r

Zapraszamy na  obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 24 października 2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Debata na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Mieszkowice:

               a/ informacja Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziału Zarządzania Drogami                

                   Powiatowymi oraz Kierownika Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg ZZDW     

                   w Koszalinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie,

               b/ dyskusja            

IV. Debata na temat stanu realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny 2012/2013 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w szkołach:

              a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

              b/ dyskusja.  

V. Debata na temat realizacji wniosków i interpelacji radnych za I półrocze 2013 roku:

               a/ zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji wniosków                   

                  i interpelacji radnych w I półroczu 2013 r.,

               b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/185/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

               c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

               c/ podjęcie uchwały

VIII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób, o których mowa w art.24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, złożonych przez:

              a/ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie,

              b/ Wojewodę Zachodniopomorskiego,

              c/ Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieszkowicach,

              d/ Burmistrza Mieszkowic.

XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XII. Wolne wnioski i zapytania.

XIII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-10-2013 14:59:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-10-2013 14:59:46