Zapraszamy na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się 21 listopada 2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

Zapraszamy na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się 21 listopada 2013 r.  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

               d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie dożywiania uczniów  w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieszkowice:  

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XV. Wolne wnioski i zapytania.

XVI. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-11-2013 07:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-11-2013 07:40:43