Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102,poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu    21 lutego  2014 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obręb  Nr 1, działka nr 201/5

    oraz katastru nieruchomości                                     KW – 23386/2, ul.Janusza Kusocińskiego nr 1.

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 4730 m2

3.Opis nieruchomości                                                   - nieruchomość zabudowana  budynkiem

   hotelowym wraz z restauracją o powierzchni użytkowej 843 m2  oraz parkiem o powierzchni 2464 m2.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak jest planu

   zagospodarowania                                                        zagospodarowania  przestrzennego.

                                                           W studium nieruchomość posiada oznaczenie – U - tereny usług.                                         

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                 - brak

6.Forma zbycia nieruchomości                                - sprzedaż w formie przetargu ustnego  

                                                                                   nieograniczonego.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   1.100.000 zł.

8.Warunki płatności                                         - cena osiągnięta w przetargu płatna w całości

                                                                           przed zawarciem aktu notarialnego.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  - 22.11.2013r.

10.Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu 17 lutego  2014r.    

    wadium w wysokości -100.000zł. na konto:

Gmina Mieszkowice

Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

11.Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

     ceny  nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia nabywcy do

     zawarcia umowy notarialnej.

     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich

     zaoferuje  cenę wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 1%.

13.Burmistrz Mieszkowic, w uzasadnionym przypadku zastrzega prawo odwołania przetargu

 

                                                 Informacje dodatkowe

1.Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że:

  1) zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

  2) znany jest im stan techniczny nabywanej nieruchomości i związku z tym nie  wnoszą i nie będą

     wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych roszczeń z  tego tytułu,

  3) nie żądają od zbywcy udostępnienia im charakterystyki energetycznej nabywanego budynku,

  4) wyrażają zgodę na bezpłatne utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym oraz udostępnianie

     do rozgrywek sportowych klubowi sportowemu ”MIESZKO” w terminie do 31 grudnia 2014r.

     2 szatni, magazynu, biura trenera i 2 łazienek znajdujących się w części parterowej budynku

    i w tym celu zawrą z tym klubem sportowym stosowną umowę na utrzymanie i udostępnianie tych

    pomieszczeń w terminie 14 dni od daty nabycia nieruchomości.

2.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego kolidujących

    z planowaną inwestycją, nabywca działki dokona ich przełożenia na własny koszt i we

    własnym zakresie w porozumieniu  z ich właścicielem.

3.Nabywca w oparciu o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego otrzymany od Komisji

    Przetargowej ustala granicę  nieruchomości na własny koszt.

4.Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do

   uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

5.Nabywca przejmuje na siebie obowiązek usunięcia z terenu nieruchomości bezumownych

  użytkowników – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91 4145-276 wew,930 oraz na stronie internetowej

- WWW.mieszkowice.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 05-12-2013 14:06:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 05-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 14:39:02