Zapraszam na obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 15.00

Zapraszam na obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Debata w sprawie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie Dyrektora ds. Realizacji firmy ECOL UNICON  z Gdańska,

b/ dyskusja.

IV. Informacja przedstawiciela firmy ESPOL Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie zaprezentowania swoich działań na terenie Gminy Mieszkowice i uruchomieniu nowej sieci Internetowej LTE:

 -  dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      VII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości         

      diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia p. Wandy Mazur pełniącej obowiązki Kierownika OPS w Mieszkowicach do przeprowadzenia  postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 r:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

XI. Ustanowienie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:

a/ opinie komisji,  

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

XII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnienia   „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

      a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach:

      a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XV. Wolne wnioski i zapytania.

      XVI. Zamknięcie obrad sesji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-03-2015 08:42:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-03-2015 08:42:12