Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku

Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  29 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                           

II. Interpelacje radnych.  

III. Wręczenie podziękowania za bohaterską postawę.

IV. Podsumowanie działalności Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej za 2016 r:

a/ wystąpienie Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                          

V. Debata nad sprawozdaniem  z działalności Miejsko  Gminnej Biblioteki Publicznej oraz analiza czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok:       

a/ przedstawienie opinii  komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

- Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

- Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ przedstawienie opinii  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

d/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2017 rok,  

e/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

f/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok,

g/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

- zgłoszonych przez poszczególne komisje,

- zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

- zgłoszonych  przez  radnych na sesji,

h/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok wraz z poprawkami i zmianami.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Debata nad sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2011 – 2016:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                         

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017-2021:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016 14:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016 14:58:21