Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                               

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.  z o.o. w Goleniowie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z przebiegu konsultacji przeprowadzonych w Sołectwie Plany.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XVIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIX. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2017 10:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2017 10:16:38