Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r.

Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kulturyw Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,                           
d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.
III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2018 r.:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały zmieniającej uchwałę rady w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności:
a / przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz na umorzenie od zaległości w czynszu:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.
XXI. Wolne wnioski i zapytania.
XXII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2018 07:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2018 07:32:41