Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej. II. Interpelacje radnych.
III. Wręczenie wyróżnień uczniom za sukcesy muzyczno – wokalne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

IV. Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Mieszkowicach za 2017 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,
b/ dyskusja.

V. Debata nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2017 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej:
a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2018 r.:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.
XIII. Wolne wnioski i zapytania.
XIV. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Mijskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-04-2018 13:25:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-04-2018 13:25:54