Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok


Uchwała Nr X/76/2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 8 września 2011 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy:

1.zwiększa się dochody ogółem o kwotę 84.765 zł,

z tego:

1.)dochody bieżące o kwotę 17.528 zł,

2.)dochody majątkowe o kwotę 67.237 zł;

 

2.zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12.738 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy:

1.zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.213zł,

z tego:

1.)wydatki bieżące o kwotę 85.013 zł,

2.)wydatki majątkowe o kwotę 64.200 zł;

 

2.zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 136.000 zł,

z tego:

1.)wydatki bieżące o kwotę 84.000 zł,

2.)wydatki majątkowe o kwotę 52.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Nadwyżka w wysokości 58.814 zł przeznaczona zostanie na spłatę raty pożyczki.

 

§ 4. W załączniku do uchwały przyjmuje się zmiany w zapisach tabeli nr 1

do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2011 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 r.”.

 

§ 5. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Mieszkowic.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 r.

- planowana sesja 08 września 2011 r.

 

I. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy.

 

1. Przeniesienie uzyskanych dochodów budżetowych zapisanych w klasyfikacji paragrafów

dochodów bieżących, do klasyfikacji dochodów majątkowych (dochody przeznaczone

na wydatki majątkowe: budowa chodnika w Troszynie, wykonanie krzyża na cmentarzu

komunalnym ) kwota łączna 12.738 zł.

 

2. Zwiększenie dochodów do wysokości planowanych do uzyskania lub otrzymanych z tytułu:

a)sprzedaży nieruchomości gminnych - 41.347 zł,

b)odsetek od podatków uzyskiwanych za pośrednictwem urzędów skarbowych- 152 zł,

c)dotacji stanowiącej częściową refundację wydatków poniesionych przez gminę w ramach

funduszu sołeckiego w 2010 r. - 26.308 zł,

d)odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne-Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach-

2.363 zł,

e)zwrotu wydatków poniesionych na doskonalenie nauczycieli- 1.000 zł,

f)zwrotu wydatków (przedszkole) 7 zł,

g)dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych w 2011 r. do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli- 200 zł,

h)zwrotu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych wraz

z odsetkami- 650 zł.

 

 

II. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy.

 

1. Przeniesienie wydatków budżetowych :

- zmiana w dz.921-92109 (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków

bieżących)

- zmiana w dz.926-92601 (zwiększenie wydatków majątkowych i zmniejszenie wydatków

bieżących)

o kwotę 52.000 zł.

 

2.Zwiększenie wydatków budżetowych:

 

1)w dz.600, rozdz.60016 na remonty dróg publicznych gminnych 20.000 zł,

2)w dz.750, rozdz.75023 na wniesienie opłaty sądowej procesowej o zapłatę należności

(zadanie: budowa kompleksu boisk sportowych ) 10.000 zł,

3)remont zalanych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2.363 zł,

4)zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 650 zł,

5)w dz. 921, rozdz.92109 - na zwiększenie kosztów inwestycji związanej z wymianą pieca c.o

w budynku MGOK w Mieszkowicach 5.700 zł,

6)ułożenie nawierzchni z kostki polbruk na terenie przylegającym do kompleksu boisk sportowych

przy ul. Ogrodowej 6.500 zł.

 

 

 

 

3.Zmniejszenie wydatków budżetowych:

1.rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 22.000 zł ( na remonty dróg i ułożenie kostki polbruk),

2.w dz. 900, rozdz. 90095 ( z tyt. wynagrodzeń i pochodnych pracowników planowanych do

zatrudnienia w ramach robót publicznych) - 10.000 zł.

 

III. Nadwyżka

różnica między zmianą w planowanych dochodach i wydatkach ujętych w uchwale budżetowej

w wysokości 58.814 zł zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki zaciągniętej na budowę

rurociągu gazowego w Zielinie.

Otrzymano decyzję wstępną o umorzeniu pożyczki w wysokości 20 % kwoty uzyskanej.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał.nr 1-8.09.2011.xlsm (XLSM, 15KB) 2011-09-20 07:58:37 445 razy
2 Zał.nr 2-8.09.2011.xls (XLS, 29KB) 2011-09-20 07:58:37 471 razy
3 Tab.8.09.2011.xls (XLS, 35KB) 2011-09-20 07:58:37 449 razy
4 UCHWAŁA Z 8 WRZEŚNIA-ZM.BUDŻ..doc (DOC, 21KB) 2011-09-20 07:48:38 474 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2011 07:48:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2011 07:58:37