Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas określony, dłuższy niż 5 lat

UCHWAŁA NR                   /2012

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia                               2012 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas określony, dłuższy niż 5 lat.

 

    

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567)  w związku z § 6 ust. 5 uchwały                                 Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice                                        ( Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1666) - Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:                            

 

 

    § 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelarsko –  gastronomicznym z zapleczem sportowym oraz wiatą wraz z towarzyszącą infrastrukturą,  położonej w części działki nr 201/3 obrębu nr 1 miasta Mieszkowice przy ul. Kusocińskiego  nr 1, oznaczonej księgą wieczystą nr 23386

–  na okres 20 lat.

 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

    § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

                Zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 5 lat, wymaga zgodnie  z zapisem § 6 ust. 5 uchwały Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice - zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale.

Po uzyskaniu opinii Zarządu Osiedla Mieszkowic oraz Komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

 -  zarządzeniem Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 kwietnia 2012r. przedmiotowa nieruchomość została wyłączona ze sprzedaży.

Ponieważ budynek główny oraz towarzysząca mu infrastruktura wymagają istotnych remontów,

zawarcie umowy na proponowany okres 20 lat umożliwi uczestniczenie w ich realizacji dzierżawcy nieruchomości. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Trochim 26-06-2012 08:33:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kazimierz Trochim 26-06-2012 08:33:39