Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice

Uchwała Nr ….............................

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia  18 października 2012 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice

 

            Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2005r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.  Nr 28, poz. 142  i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675); z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567),oraz w związku uchwałą nr XXXIV/281/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice,

Rada Miejska  w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.Dla prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze miasta i gminy uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice, przyjętego Uchwałą Nr XVII/132/08 Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 28 lutego 2008 r., składającą się z:

1)Części tekstowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)Części graficznej (rysunek w skali 1 : 10 000), stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Przyjmuje się rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieszkowice.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała w sprawie zmiany studium.doc (DOC, 47.50Kb) 2012-10-15 09:56:03 497 razy
2 121025241Mie zm studium.doc (DOC, 1.56Mb) 2012-10-15 09:56:03 537 razy
3 Zał. Nr 3 do Uchwały w spr. zmiany studium.doc (DOC, 25.50Kb) 2012-10-15 09:56:03 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 15-10-2012 09:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2012 09:18:12