Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVI (199) 2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice 2013-04-23 12:10:48
dokument Uchwała Nr XXVI (204) 2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach 2013-04-23 12:03:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-04-08 14:29:28
dokument UCHWAŁA NR XXVI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-08 14:28:38
dokument UCHWAŁA NR XXVI/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-04-08 14:26:18
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/200/2013r. Rady Miejskiej w Mieszkowice z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. 2013-04-08 14:30:28
dokument Uchwała Nr XXVI/198/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2013-04-05 10:18:16
dokument Uchwała Nr XXVI/197/2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 2013 r. z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. 2013-04-05 08:16:52
dokument Uchwała Nr XXVI /196/2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-04-02 07:49:22
dokument Uchwała Nr XXVI/195/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016. 2013-03-28 15:21:02
dokument Uchwała Nr XXVI/194/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Mieszkowice w 2013 r. 2013-03-28 14:32:24
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/193/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zieiin, Troszyn w gminie Mieszkowice 2013-03-28 15:41:41
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/192/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. 2013-03-28 15:38:01