Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn gmina Mieszkowice.

Uchwała Nr XXIII( 175 )2012
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn gmina Mieszkowice

Na postawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, § 5 pkt 1

i § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/342/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 125 poz. 2424 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie ulgi w spłacie należności przypadających Gminie

Mieszkowice od dłużnika zam. w miejscowości Troszyn nr 11, z tytułu czynszu najmu

komunalnego lokalu mieszkalnego, w formie :

1) rozłożenia na raty należności za najem budynku mieszkalnego w kwocie 16 944,06 zł

( słownie : szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery zł 06/100 ) stanowiącej :

- należność główną w wysokości 11 200,79 zł,

- odsetki za zwłokę w wysokości 5 743,27 zł,

na okres nie przekraczający 60 miesięcy ;

2) umorzenia pozostałej należności w wysokości 16 944,05 zł ( słownie : szesnaście tysięcy

dziewięćset czterdzieści cztery zł 05/100 ), stanowiącej :

- należność główną w kwocie 11 200,79 zł ;

- odsetki za zwłokę w kwocie 5 743,26 zł ;

w przypadku spłaty należności, o której mowa w pkt 1 .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 05-04-2013 09:31:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 05-04-2013 09:32:36