Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 15.00

Zapraszamy na  obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXVI  sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                  .     

II. Interpelacje radnych. 

III. Wręczenie wyróżnień gimnazjalistom za udział w konkursach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Troszyn w gminie Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego „ Zielin”:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok:

             a/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a / opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII.Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się  z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Debata dotycząca sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2012 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,  

b/ dyskusja.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII.. Wolne wnioski i zapytania.

XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

                                                            

                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013 07:25:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013 13:24:53