Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r. o godzinie 14.00

Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r.  o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach,  ul. T. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad: 

I.   Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                  d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II.   Interpelacje radnych. 

III.   Wręczenie uczniom stypendiów rady miejskiej. 

IV.   Prezentacja prowadzonych w Gminie Mieszkowice inwestycji z udziałem środków PROW.

V.  Prezentacja wyników badań prowadzonych na cmentarzysku w Czelinie,  na stanowisku 23/AZP.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

               a/ opinie komisji, 

               b/ dyskusja,

               c/ podjecie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

               a/ opinie komisji, 

               b/ dyskusja,

               c/ podjecie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały

IX.  Debata nad wykonaniem budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2013 roku:

a/ wystąpienie  Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja. 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej udzielania i poboru:  

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady  w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.  

XXI.  Debata nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

b/ dyskusja 

XXII.  Debata nad przeprowadzonymi transakcjami w zakresie obrotu mieniem komunalnym w I półroczu 2013 roku:

a/ wystąpienie  Burmistrza Mieszkowic,

b/ podjęcie uchwały. 

XXIII.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XXIV.  Wolne wnioski i zapytania.

XXV.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2013 11:00:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 23-09-2013 07:45:50