Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 19 grudnia  2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

               d) sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ zgłaszanie kandydatów,

             b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

             c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             d/ przeprowadzenie głosowania,

             e/ stwierdzenie wyboru.

IV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Mieszkowice na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

             a/ przedstawienie opinii i wniosków komisji:

                 - Oświaty, Kultury , Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

                 - Rewizyjnej,  

             b/ dyskusja

c/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i  Przestrzegania

    Prawa,

             d/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

                 Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na

                 2014 rok,

              e/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

              f/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

                  Mieszkowice na 2014 rok,

              g/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

                  - zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

                  - zgłoszonych przez radnych na  sesji,

              h/ głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na

                  2014 rok.

VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę  należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn Gmina Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania radnego Pana Ireneusza Linerta z członka Komisji Rewizyjnej,  w związku ze złożoną rezygnacją:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XV. Wolne wnioski i zapytania.

XVI. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013 10:09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013 10:09:11